Anda di halaman 1dari 7

Hari : Rabu

Tarikh : 01.01.2014
Kelas : 2 Kreatif
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani
Masa : 7:45 8:15 a.m. ( 30 minit)
Tema : Kesihatan Fizikal
Subtopik : Mengenali Anggota badan
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat:
i.

Mengenali anggota badan

Aktiviti :
1.
2.
3.
4.

Penerangan guru
Perbincangan dan tunjuk ajar
Latihan individu
Rumusan

Refleksi :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Kelas : 1 Kreatif
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani
Masa : 8:15 8:45 a.m. ( 30 minit)
Tema : Kesihatan Fizikal
Subtopik : Mengenali Anggota badan
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat:
i.

Mengenali anggota badan

Aktiviti :
1.

Penerangan guru

2.

Perbincangan dan tunjuk ajar

3.

Latihan individu

4.

Rumusan

Refleksi :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Kelas : 1 Inovatif
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani
Masa : 8:45 9:15 a.m. ( 30 minit)
Tema : Kesihatan Fizikal
Subtopik : Mengenali Anggota badan
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat:
i.

Mengenali anggota badan

Aktiviti :
1.

Penerangan guru

2.

Perbincangan dan tunjuk ajar

3.

Latihan individu

4.

Rumusan

Refleksi :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Kelas : 4 Kreatif
Mata Pelajaran : English
Masa : 9.15 10:15 a.m. ( 1 hour)
Theme : Our Community
Subtopic : Introducing myself
Learning Outcomes : By the end of the lesson, the pupils should be able to:
i.

Introducing themselves

Activities :
1.

Teachers explanations

2.

Discussion in group

3.

Individual exercises

4.

Summarized

Reflection :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Kelas : 2 Kreatif
Mata Pelajaran : English
Masa :10.15 11:45 a.m. ( 1 hour 30 minutes)
Theme : All about me
Subtopic : Introducing myself
Learning Outcomes : By the end of the lesson, the pupils should be able to:
i.

Introducing themselves

Activities :
1.

Teachers explanations

2.

Discussion in group

3.

Individual exercises

4.

Summarized

Reflection :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Hari : Khamis
Tarikh : 02.01.2014
Kelas : 2 Inovatif
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani
Masa : 7:45 8:15 a.m. ( 30 minit)
Tema : Kesihatan Fizikal
Subtopik : Mengenali Anggota badan
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat:
i.

Mengenali anggota badan

Aktiviti :
1.

Penerangan guru

2.

Perbincangan dan tunjuk ajar

3.

Latihan individu

4.

Rumusan

Refleksi :
----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kelas : 2 Kreatif
Mata Pelajaran : English
Masa :10.15 11:45 a.m. ( 1 hour 30 minutes)
Theme : All about me
Subtopic : Introducing myself
Learning Outcomes : By the end of the lesson, the pupils should be able to:
i.

Introducing themselves

Activities :
1.

Teachers explanations

2.

Discussion in group

3.

Individual exercises

4.

Summarized

Reflection :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kelas : 4 Kreatif
Mata Pelajaran : English
Masa : 9.15 10:15 a.m. ( 1 hour)
Theme : Our Community
Subtopic : Introducing myself
Learning Outcomes : By the end of the lesson, the pupils should be able to:
i.

Introducing themselves

Activities :
1.

Teachers explanations

2.

Discussion in group

3.

Individual exercises

4.

Summarized

Reflection :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Hari : Ahad
Tarikh : 05.01.2014
Kelas : 2 Kreatif
Mata Pelajaran : English
Masa :8.45 9:45 a.m. ( 1 hour )
Theme : All about me
Subtopic : Introducing myself
Learning Outcomes : By the end of the lesson, the pupils should be able to:
i.

Introducing themselves

Activities :
1.

Teachers explanations

2.

Discussion in group

3.

Individual exercises

4.

Summarized

Reflection :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Kelas : 4 Kreatif
Mata Pelajaran : English
Masa : 12.15 1:15 a.m. ( 1 hour)
Theme : Our Community
Subtopic : Making salted fish
Learning Outcomes : By the end of the lesson, the pupils should be able to:
i.

Answering correctly

Activities :
1.

Teachers explanations

2.

Discussion in group

3.

Individual exercises

4.

Summarized

Reflection :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------