Anda di halaman 1dari 4

SULIT

KATEGORI 1a

BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN GURU TAHUN : 2013

Sekolah

: SMK ASAJAYA NO 2

Nama Pegawai Yang Dinilai : LUCY EDWARD PANGA No. Kad Pengenalan Gred Penyandang Mata Pelajaran Diajar Gred Yang Dipohon : 710531-13-5446 : 29 / 41 (Sila bulatkan gred berkenaan) : Bahasa Inggeris / Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan : 32 / 44 (Sila bulatkan gred berkenaan)

Arahan : 1. Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi menjelaskan pencapaian ANDA bagi setiap domain. 2. Setiap huraian perlu disertakan dengan *dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti. 3. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam. 4. Sila serahkan Borang ini kepada Ketua Jabatan setelah lengkap diisi.

A. LAPORAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bil.


1.

Domain
PENGETAHUAN ISI KANDUNGAN (CONTENT KNOWLEDGE)

Elemen
a. Penguasaan isi kandungan; atau b. Pengetahuan dan kemahiran kaunseling (terpakai kepada guru bimbingan dan kaunseling) a. Objektif pengajaran atau objektif program b. Strategi dan aktiviti

Huraian Ringkas (10 hingga 20 perkataan bagi setiap elemen)


Dapat menjelaskan konsep/fakta atau membei jawapan dengan yakin, jelas dan tepat. Mempunyai kemahiran meningkatkan isi pelajaran mengikut potensi pelajar.

2.

PENYAMPAIAN

Mencapai objektif yang dirancang. Menggunakan dan mengadakan pelbagai sumber yang sesuai dengan tahap pelajar. Pelbagai sumber digunakan dengan berkesan sama ada di luar atau di dalam kelas. Bagi Peperiksaan PMR, pada tahun 2011, 17 orang pelajar mendapat gred A dengan peratusan lulus melebihi 70% dan pada tahun 2012 bagi B. Inggeris , 7 orang pelajar mendapat gred A dan lulus keseluruhan PMR

c.

Bahan / sumber pengajaran dan pembelajaran

3.

PENILAIAN PEMBELAJARAN

Peningkatan pencapaian pelajar dari segi : Pengetahuan Kemahiran berfikir Kemahiran memimpin Kemahiran dwi bahasa

Etika dan kerohanian Identiti nasional

ialah melebihi 50% bagi B. Inggeris. Bagi Ujian Percubaan PMR 1, seramai 18 orang pelajar Tingkatan 3C lulus bagi subjek B. Inggeris dan seorang dari Tingkatan 3G. Bagi Percubaan PMR 2, berlaku penurunan dari segi peratusan lulus disebabkan kertas soalan yang agak susah tetapi berkualiti. Ini memberikan peluang untuk cikgu-cikgu mengenalpasti kelemahan pelajar dan memperhebatkan lagi teknik pengajaran.

B. LAPORAN KOKURIKULUM Bil. Kelab/ Persatuan/ Badan Beruniform/ Sukan dan Permainan
Persatuan Pandu Puteri

Sekolah

Daerah

Peringkat Pencapaian ( ) Negeri Kebangsaan Antarabangsa

Catatan (Sila nyatakan tahun)

1.

2.

Persatuan Pandu Puteri

3.

Kelab Bola Jaring

4. 5.

Public Speaking Competition Pertandingan Debat Terbuka Kenyalang Muda Kategori Sekolah Menengah 2013

AJK Perkhemahan Bersepadu Unit Badan Beruniform 2013 AJK Pertandingan dalam Karnival Kokurikulum 2013 Jurulatih Bawah 15 Tahun ~Juara Jurulatih Guru Pengiring & Jurulatih ~2 pelajar menadi pendebat terbaik B.Inggeris ~4 pelajar menjadi pendebat terbaik B.Melayu Guru Pengiring & Jurulatih ~seorang pelajar menerima hadiah Pelajar Kreatif

6.

Kem Pembacaan & Literasi Maklumat (Yayasan Sarawak)

C. TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL


Bil. Aktiviti Sekolah Daerah Negeri Peringkat Pencapaian ( ) Kebangsaan Antarabangsa Catatan (Sila nyatakan tahun) 2011 dan 2012 (SMK St. Augustine, Betong) 2011 dan 2012 (SMK St. Augustine, Betong) 2013 B.Inggeris Tingkatan 1 tahun 2012 & 2013 Tingkatan 1 tahun 2012 (SMK St. Augustine, Betong) AJK dalam Kejohanan Balapan Dan Padang MSSM (Betong) 2011 & 2012

1.

Ketua Panitia Bahasa Inggeris

2.

Ketua Pentaksir Sekolah (PLBS)

3. 4.

Pentaksir Sekolah (PLBS) Pentaksir Sekolah (PBS)

5.

Pengurusan Sistem set

6.

Kejohanan Balapan Dan Padang MSSM

*Dokumen sokongan merujuk kepada Buku Persediaan Mengajar Guru, sijil penghargaan/penyertaan,
laporan aktiviti kurikulum/kokurikulum dan dokumen lain yang berkaitan dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir di Gred semasa.

PENGAKUAN PEMOHON Saya mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan memahami bahawa sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu, penilaian ini akan dibatalkan.

Tarikh :_________________

________________________ (Tandatangan PYD)

PENGESAHAN KETUA JABATAN Disahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan oleh pegawai berkenaan adalah benar.

Tarikh :__________________

_________________________ _ (Tandatangan Ketua Jabatan) Cop Rasmi