Anda di halaman 1dari 5

KOLEJ YAYASAN SABAH

P. O. Box 16018,
88867 Kota Kinabalu, Sabah.

PELAN MENGAJAR TEORI


NAMA DAN KOD
PROGRAM / PROGRAM
TITLE AND CODE

JURUBINA BANGUNAN B-010-1

TAHAP / LEVEL

TAHAP 1

NO DAN TAJUK MODUL /


MODULE NO AND TITLE

MODUL 2 PROJECT DESIGN AND DEVELOPMENT

NO DAN TAJUK
TUGAS /TASK(S) NO AND
TASK STATEMENT

3.3

DRAW BASIC TECHNICAL DRAWING

IDENTIFY VARIOUS SYMBOL IN TECHNICAL DRAWING


AND BUILDING PLAN
INTERPRET BUILDING PLAN

TYPES OF LINE IN DRAWING USING DRAWING FITTING,


DRAWING BOARD, T SQUARE, DRAWING INSTRUMENT SET ,

OBJEKTIF PENCAPAIAN
PIAWAIAN / TERMINAL
PERFORMANCE
OBJECTIVE
TEMPAT : Bilik Kuliah A

3.1
3.2

DRAWING PAPER AND CLIPS SO THAT DRAWING


INSTRUMENT CAN BE SELECT IN ACCORDANCE TO THE
STANDARD PROCEDURE.
TEMPOH : 1 jam

NO KOD :

B-010-1/M02/PMT(1/3)

Muka : 1 drp. 5

TAJUK : JENIS-JENIS GARISAN


TUJUAN PENGAJARAN : Pelatih akan lebih mengenali jenis-jenis garisan dan kegunaannya dalam kerjakerja melukis lukisan teknik.
Pelajar-pelajar mesti boleh :1.
2.
3.

Terangkan maksud garisan.


Senaraikan jenis-jenis garisan yang terdapat di dalam lukisan teknik
Jelaskan kegunaan setiap jenis garisan.

Code No. B-010-1/M02/PMT(1/3)

Muka : 2 drp. 5

ITEM

PERKARA

BAHAN PEMBELAJARAN BERTULIS


(WIM)

NO. KOD
/ KUANTITI

Kertas Penerangan

B-010-1/M02/KP(1/3)

Kertas Tugasan

B-010-1/M02/KT(1/3)

ALAT BANTUAN MENGAJAR (ABM)

White Board
Power Point Slide
LCD Projecter

PERALATAN, PERKAKASAN, BAHAN

Papan lukisan
Kertas lukisan
Sesiku T
Sesiku set
Pensel
Pemadam
Pelindung pemadam

WB / 1
PP / 1
LCD / 1

PL / 1
KL / 1
ST/1
SS / 1
PS/ 1
PM/ 1
PP/1

Code No. B-010-1/M02/PMT(1/3)

AKTIVITI PENGAJARAN
( Instructional Activities )

Muka : 3 drp. 5

ABM/
WIM

MASA

PERSEDIAAN SEBELUM SESI MENGAJAR :


( Pre-Preparation)
1. Bersedia dengan penampilan diri yang kemas
2. Mewujudkan persekitaran yang selesa
3. Bersedia dengan bahan pembelajaran
PERSEDIAAN SEMASA SESI MENGAJAR :
( Preparation )
1. Selesakan pelajar dengan :
a) Assalamualaikum semua ....
b) Apa khabar? Harapan saya semua pelatih sihat sahaja.
c) Harapan saya agar pelatih dapat menselesakan diri disepanjang kelas
ini berjalan agar pengajian kita pada hari berjalan dengan lancar.
2. Semak senarai kehadiran pelajar
3. Seperti biasa, sebelum memulakan kelas, sila padamkan handphone anda, sila
beri perhatian sepanjang kelas ini berjalan.
4. Mulakan perbincangan dengan motivasi / 2 way communication / ceria / jaga
kesihatan
5. Dapatkan perhatian pelajar dan timbulkan minat mereka kaitkan idea/kemahiran
(provoke) dengan keadaan semasa atau pengalaman kerja :
a) Pernahkah kamu semua melihat pelan bangunan ?
b) Mungkin ada diantara ibubapa atau saudara-mara kamu yang berkerja
sebagai pelukis pelan, apakah masalah yang timbul sekiranya tiada
garisan di dalam pelan ?.
Jawapan : Pelan tidak boleh dihasilkan tanpa garisan kerana dari
garisan-garisan inilah objek dapat dibentuk .
6. Nyatakan tajuk dan tuliskan di White Board (Gunakan huruf besar) iaitu :
JENIS-JENIS GARISAN
7. Berikan aims/tujuan pembelajaran dan tuliskan di White Board
Pelajar-pelajar mesti boleh:1. Terangkan maksud garisan.
2. Senaraikan jenis-jenis garisan yang terdapat di dalam lukisan pelan.
3. Jelaskan kegunaan setiap jenis garisan.
8. Terangkan tujuan/kepentingan/faedah dari pelajaran ini
Pentingnya topik ini adalah untuk memastikan pelatih-pelatih
mengenali dan memahami setiap jenis garisan di dalam kerja
lukisan teknik..
9. Siasat pengetahuan pelajar berkenaan tajuk yang akan dipelajari melalui sessi
soal-jawab

Adakah semua pelatih pernah mempelajari tentang topik


yang berkaitan sebelum ini.

10 Minit

Code No. B-010-1/M02/PMT(1/3)

Muka : 4 drp. 5

TOPIK PENGAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN

( Instructional Topic )

( Instructional Activities )

ABM /
WIM

MASA

Power
Point - 1

20 minit

PENYAMPAIAN :
( Presentation )
1. Terangkan maksud garisan.

a. Garisan adalah lakaran yang dibuat untuk


menghasilkan sesuatu lukisan. Berperanan
penting dalam lukisan teknik kerana ia
mempengaruhi ketepatan dan kecantikan.
Oleh itu, garisan mestilah digunakan tepat
mengikut jenisnya dan dibuat dengan jelas
supaya mudah difahami. Garisan juga
haruslah kemas dan bersih agar lukisan
yang dihasilkan mempunyai nilai yang
tinggi.
b. Soalan Pernahkah pelatih mendengar
perkataan garisan ?

2. Senaraikan jenis-jenis garisan


yang terdapat di dalam lukisan
teknik.

a. Berikut adalah antara jenis-jenis garisan


yang terdapat dalam lukisan teknik.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Garisan sempadan
Garisan objek
Garisan dimensi
Garisan saksi
Garisan pemotong
Garisan tengah
Garisan tersembunyi
Garisan penunjuk
Garisan pembinaan
Garisan keratan
Garisan tambahan
Garisan pemotong
Garisan pemecah pendek
Garisan pemecah panjang
Garisan bayangan
Garisan ditto
Garisan bersebelahan

b. Soalan - Baiklah, adakah pelatih pernah


melihat jenis-jenis garisan tersebut sebelum
ini atau pernah menggunakanya dalam
dalam kerja-kerja melukis ?

3. Jelaskan kegunaan setiap


jenis garisan.

a. Jelaskan kegunaan setiap jenis garisan


yang tersenarai di atas.
b. Tunjukkan contoh-contoh sebenar setiap
jenis garisan - rujuk PP
c.

Soalan Pelatih semua, ada soalan ? Jika


ada soalan boleh ajukan sekarang.

Code No. B-010-1/M02/PMT(1/3)

Muka : 5 drp. 5

TOPIK PENGAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN

( Instructional Topic )

( Instructional Activities )

ABM /
WIM

MASA

KP(1/3)

10 minit

KT(1/3)

20 minit

PENGGUNAAN :
( Application )
1.
2.
3.

Edarkan kertas penerangan


Arahkan pelajar menyemak helaian setiap muka surat kertas penerangan
Beri masa untuk pelajar membaca dan memahami kertas penerangan yang
diberikan
- sila baca dan cuba fahamkan kertas penerangan yang diberikan dan jika ada
sesiapa yang tidak faham sila bertanya.
4. Uji kefahaman pelajar dengan bertanyakan soalan berkaitan tajuk yang telah
diajar.
i. Soalan - Apakah yang akan terjadi jika garisan di lukis di tempat yang salah
di dalam sesuatu pelan?
Jawapan Pelan yang dihasilkan sukar difahami
ii. Soalan Apakah kegunaan garisan dimensi?
Jawapan Untuk menunjukkan jarak diantara takat.
5. Segera bantu/perbetulkan kesilapan pelajar dan akui jawapan yang diberi dan
beri pujian/motivasi
6. Baiklah, pelatih-pelatih sekalian, ini adalah pelajaran kita pada hari ini. Diharap
pelatih sekalian sudah faham semuanya tentang procurement ini.
PENGESAHAN :
( Confirmation )
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Berikan masa kepada pelajar untuk membuat persediaan


Arah pelajar simpan kertas penerangan, nota dan sebagainya
Edarkan kertas tugasan / kertas penilaian pengetahuan kepada pelajar
- pastikan pelajar mendapat kertas soalan dan semak kertas soalan
- nyatakan dengan jelas tugas pelajar
- beri arahan menjawab soalan dengan jelas supaya pelajar faham
- beritahu pelatih bahawa penilaian adalah berdasarkan kandungan pelajaran
Nyatakan masa dan markah terampil
- masa yang diberikan - 30 minit
- markah lulus
- 75 %
Beri peluang kepada pelajar untuk mendapat penjelasan atau bertanya dalam
masa 5 minit.
Maklumkan bila MULA menjawab
Maklumkan masa hampir TAMAT dan masa TAMAT
Minta pelajar semak nama, nombor KP dan sebagainya
Arah pelajar hantar kertas penilaian
Arahkan pelajar mengemas tempat kerja setelah selesai.
Komen dan bincang pencapaian/masalah yang dihadapi oleh pelajar dengan
menyemak sepintas lalu hasil kerja mereka dan beri pujian/motivasiMaklumkan
kepada pelajar bila dan dimana keputusan ujian akan diumumkan
Beri ringkasan mengenai apa yang telah diajar dan faedahnya
Diharap pelatih semua dapat bersedia untuk matapelajaran hari esok iaitu
tentang simbol-simbol yang terdapat di dalam pelan. Sekian, terima kasih.
Salam.

Anda mungkin juga menyukai