Anda di halaman 1dari 4

PENGAJIAN MALAYSIA 1. Apakah faktor utama penjajahan barat ke atas negara kita? A. Faktor ekonomi B.

Faktor ekonomi dan agama C. Faktor budaya dan ekonomi D. Faktor sosial, budaya, ekonomi dan agama

SULIT

2. Siapakah ketua utama bagi Persekutuan Malaysia? A. Perdana Menteri B. Yang di Pertuan Agong C. Kabinet D. Ketua Setiausaha Negara

3. Siapakah yang layak menjadi calon Yang di Agong? A. Semua anggota Majlis Raja-raja B. Sultan / Raja C. Wakil-wakil yang dilantik oleh baginda dari setiap negeri D. B dan C

4. Pilih kenyataan yang benar tentang doktrin pengasingan kuasa yang diamalkan di Malaysia. I. II. Diamalkan bagi mengelakkan berlakunya pemusatan kuasa. Melibatkan pembahagian kuasa pemerintahan antara parlimen dan raja-raja Melayu. III. Melibatkan pembahagian kuasa pemerintahan antara badan perundangan, eksekutif dan kehakiman.

PENGAJIAN MALAYSIA IV.

SULIT

Melibatkan pembahagian kuasa pemerintahan antara badan perundangan, eksekutif, kehakiman dan raja-raja.

A. B.

Semua di atas I dan III

C. I, II dan III D. I sahaja

5. Berikut adalah faktor-faktor penghalang kepada Integrasi Nasional kecuali A. B. Prasangka Perkauman C. Personaliti D. Etnosentrise

6. Revolusi Perindustrian di Eropah telah meningkatkan permintaan terhadap bijih timah pada akhir kurun ke-19. Mengapakah peningkatan tersebut berlaku? A. B. C. D. Pertambahan mesin melebur Penggunaan buruh yang ramai Peningkatan bilangan golongan pekerja Perkembangan perusahaan mengetin makanan

7. Apakah kesan gerakan Pemulihan Meiji terhadap negara Jepun ? A. B. C. D. Menjadi kuasa imperialis Menguasai ekonomi dunia Membentuk Pakatan Bertiga Memenangi Perang Dunia Kedua

PENGAJIAN MALAYSIA

SULIT

8. Petikan berikut merupakan pandangan orang Melayu terhadap pelaksanaan Malayan Union yang disiarkan dalam akhbar Utusan Melayu

Mengapakah orang Melayu berasa cemas ? A. B. C. D. Golongan imigran mendapat hak berpolitik Golongan imigran menguasai ekonomi negara Golongan imigran mudah mendapat kerakyatan Golongan imigran berpeluang menggubal perlembagaan

9. Gambar berikut menunjukkan peristiwa penawanan Pearl Harbour di Hawaii oleh tentera Jepun pada 7 Disember, 1941.

Mengapakah Jepun bertindak demikian ? A. C. Membantu kuasa Paksi B. Menguasai bahan mentah Melumpuhkan pertahanan Amerika

Membina pangkalan tentera D. 3

PENGAJIAN MALAYSIA 10. Anda adalah seorang penduduk di Tanah Melayu pada zaman pendudukan Jepun. Kehidupan anda sengsara kerana kekurangan bahan keperluan harian. Apakah yang akan anda lakukan untuk mengatasi kesusahan tersebut?

SULIT

I II III IV

Membuat kain daripada benang nanas Membuat pakaian daripada daun lalang Membuat kertas daripada kulit pokok Membuat kasut daripada getah keping

A. B. C. D.

I dan II II dan III III dan IV I dan IV