Anda di halaman 1dari 1

www.chikaasistent.

com
Komande i njihove skraenice u AutoCAD-u

Tvorci programskog paketa AutoCAD organizovali su rad u programu da zadovolji potrebe najireg kruga korisnika. Ovakva organizacija programskog paketa zaht ijeva znaajnije napore od strane korisnika u cilju obuke za kori tenje ovakvog paketa. Ovaj nedostatak se prevazilazi na taj nain to AutoCAD moe lako da se prilagodi potrebama korisnika. Kada pilot poetnik ui da leti, prva stvar koju bi morao da uini je da upozna upravljake komande. Na taj nain ui ta je posljedica aktiviranja pojedinih upravljakih komandi. I ove sedmice redakcija chikaasistent.com se potrudila da navede neke od AutoCad osnovnih upravljakih komandi zajedno sa njenim skraenicama preko tastature ( shortcut-ovima) koje e vam, nadamo se pomoi u daljem radu tj. napredovanju u AutoCAD-u.

Komanda skraenica L C PL O M PO A T H DI AR PE PU Z+A C+T LT ATT LI UN OP DIV B BE EX TR D

Komanda za brisanje objekata Zum za crte Circle+Tang Komanda za pravljenje tangente na krunicama Line T. Komanda za izbor linija Attribute Atributi za blokove Limits Komanda za povrinu radnog lista Union Za cm, mm (za blokove) Options Opcije za AutoCAD Divide Alat za postavljenje bloka po liniji Block Komanda za snimanje bloka Blok Def. Komanda za izbor i mjerenje elemenata na bloku Komanda za produzavanje linija do nekog objekta ili linije Extend Komanda za skracivanje linija do nekog objekta ili druge linije Trim Dimension Opcije za stil kotiranja

Ime komande Line Circle PoliLine Offset Move Poligon Arc Mtext Hatch Distance Array Pedit Purge Zoom

Objanjenje Linija za crtanje Crtanje krunica Crtanje linijama koje oznaavaju predmet ili objekat Komanda za ponavljanje (dupliranje) linija i objekata Komanda za pomijeranje objekata ili linija Komanda za pravljenje jednakostraninog osmougla Komanda za pravljenje krunih lukova Komanda za ispisivanje eljenog teksta Komanda za rafiranje Komanda za mjerenje crtea tj linija na crteu Komanda za ravnomjerno rasporeivanje objekata
Komanda za spajanje objekata, zidova, polulukova u cjelinu

By Mr.G.

vie od Asistenta ...