Anda di halaman 1dari 7

www.selefienederland.

nl – Uitleg van de fundamenten van de Soennah

‫ﴍح أﺻﻮل اﻟﺴـﻨﺔ‬


Uitleg
 van de fundamenten van de 
Soennah

~ Imaam Ahmad ibn Hanbal ~


(Deel 1 : Het vasthouden aan de Metgezellen en het navolgen van hen)

Door : Shaykh Rabee ibn Haadie al-Madkhalie


Vertaling : Abu Hudayfa Musa ibn Yusuf

Selefienederland
maart 2009
www.selefienederland.nl – Uitleg van de fundamenten van de Soennah

Voorwoord

Voorwaar alle lof zij Allaah, wij prijzen Hem, en wij vragen Hem om hulp, en wij vragen Hem om
vergeving. En wij zoeken toevlucht bij Allaah tegen het slechte in onszelf en het slechte van onze
daden, wie Allaah leidt zal niet dwalen en wie Allaah laat dwalen zal geen leiding vinden.
En ik getuig dat er géén god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, alleen
zonder deelgenoten, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is, vrede en
zegeningen zij met hem en zijn metgezellen.

Vervolgens dit :

Voorzeker de Islamitische ‘Aqiedah (geloofsleer) waarmee alle boodschappen zijn gekomen, heeft een
zeer grote positie in de Islaam, het is het fundament van de Islaam, en het is de maatstaaf voor de
correcte religie en de valse.
En vanwege dit (gegeven), hechtte de geleerden van de Islaam, de geleerden van Ahloe Soennah wal
Jamaa’ah, hier een grote waarde aan, in het verduidelijken van deze ‘Aqiedah en het uitleggen ervan
en het uitnodigen ernaar en het verdedigen ervan, en zij schreven vele schrijfwerken erover, en vele
ervan behoren tot de meest prijzenswaardige schrijfwerken.
En er werden hierover kleine en grote boeken geschreven, van deze schrijfwerken zijn o.a. : “As-
Soennah” van Abdoellah ibn Ahmad, en “As-Soennah” van al-Khalaal, en “Ash-Sharie’ah” van al-
Aadjoeri, en “Sharh Oesoel I‘tiqaad Ahloe Soennah” van al-Laalikaa’ie, en de twee Iebaanah’s van Ibn
Battah en andere dan deze van de schrijfwerken die belang hechtten aan de ‘Aqiedah, doordat deze
edele geleerden kennis hadden over de positie en status ervan, en dat degene die afdwaald in iets
ervan of in een fundament ervan in groot gevaar verkeerd. Het kan zijn dat die afdwaling ongeloof
inhoudt, en het kan innovatie en dwaling inhouden enz enz.
En vanwege dit gegeven is het verplicht voor de student van kennis om een groot belang te hechtten
aan het bestuderen van deze ‘Aqiedah, en de fundamenten waarop het gebouwd is.
En het is aan jullie om te weten dat al Boekhaari in zijn Sahieh heeft geplaatst, Kitaab al Iemaan (boek
al-Iemaan), Kitaab al I’tissaam (boek het vasthouden 1 ) en Kitaab at-Tawhied (boek van de Éénheid
van Allaah) en al dezen ter belangen van de ‘Aqiedah en de fundamenten van de Islaam.

En zo ook Aboe Daawoed in Kitaab as-Soennah van zijn boek as-Soenan in het laatste gedeelte van het
boek, en met Soennah wordt bedoeld, de ‘Aqiedah en de Manhadj (methodiek). En Moeslim in Kitaab
al-Imaan.
En uit deze schrijfwerken over al-‘Aqiedah leert men hoe belangrijk dit onderwerp is.

En van de samengevatte schrijfwerken die geschreven zijn met als doel het verduidelijken van de
‘Aqiedah, is dit boek die geschreven is door Imaam Ahmad ibn Hanbal – rahiemahoellaah- de Imaam
van Ahloe Soennah wal Djamaa’ah. Hij is de Imaam, de Grote Berg, de Berg van de Soennah en
Imaan, en van Zoehd (religieuze soberheid, afstand van het wereldse) en Vroomheid, degene die het
criterium is, de test waarmee men afweegt wie van de mensen van de Haqq (waarheid) en de Soennah
zijn en wie de mensen van Bid’ah (innovatie) en Dwaling zijn.
En zijn Manhadj (methodiek) blijft een test tot aan onze tijd, en de fundamenten waarop de
argumentatie berust en welke het pad is dat wordt bewandeld, het zal altijd een test blijven voor de
mensen tot aan dit moment, en degenen die ervan vervreemdt, Wallaahi ! Hij is getest door Ahmad en
zijn Manhadj en zijn ‘Aqiedah.

Imaam Ahmad –rahiemahoellaah- was als een test, degene die hem in diskrediet bracht, dan was dat
een teken van zijn afgedwaaldheid, valsheid en slechtheid, en degene die hem prees en hem
hoogachtte dan wisten de mensen dat hij van Ahloe Soennah was, want hij prijst en eerbiedigt Imaam

1
Met vasthouden wordt bedoeld aan de Qor’aan en de Soennah
www.selefienederland.nl – Uitleg van de fundamenten van de Soennah

Ahmad en anderen dan hem niet behalve vanwege de Soennah. En Imaam Ahmad werd niet geëerd
en verkreeg niet deze positie en anderen dan hem zoals ash-Shaafi’ie en Maalik en al-Awzaa’ie, zij
werden niet geëerd en uitgekozen in de deze Oemmah en erin verhoogd behalve vanwegen hun
vasthoudendheid aan de Soennah, en vanwege hun eerbied ervoor en hun uitnodiging ernaar en hun
verdediging ervan.

Dus ken de positie van de Soennah en haar mensen en hun posities ! Volg hun patroon, en volg hun
weg, want voorzeker Wallaahi ! Zij waren op de Rechte Leiding, op het Boek van Allaah en op de
Soennah van de Boodschapper van Allaah – salallaahu ‘aleyhi was sallam – en op de Weg van de Edele
Metgezellen, met aan het hoofd van hen de Khoelafaa ar-Raashidien (de rechtgeleide khaliefen) 2 .

Houd jullie vast hieraan, bestudeer dit kleine schrijfwerkje, opdat wij er vlot doorheen lopen, want de
bedoeling van het organiseren van deze bijeenkomsten 3 is niet om heel uitgebreid op alles in te gaan
en erover uit te wijden, het is voldoende voor ons, met de Wil van Allaah, om bij bepaalde
onderwerpen stil te staan zover mogelijk is.

En ik vraag Allaah om ons begrip te geven van Zijn Religie en om ons stevig te laten blijven op Zijn
Rechte Weg, en om ons en jullie weg te houden van de wegen van al Hawaa (begeerten) en ad-Dalaal
(dwaling), en om ons profijt te laten hebben van dit boek en anderen dan deze van de Islamitische
boeken, in het bijzonder die van al-‘Aqiedah, de ‘Aqiedah van Ahloe Soennah wal Djamaa’ah.



2
En deze zijn vier, te weten Aboe Bakr as-Siddieq, ‘Oemar ibn al-Khattaab al Farooq, Oethmaan ibn ‘Affaan Dhoel Noerayn, en ‘Ali ibn
Abie Taalieb radiyaAllaahu ‘anhoem.
3
Het boekje dat wij gehanteerd hebben in het arabisch is een boekje dat is uitgeschreven van de lezingen van de Shaykh.
www.selefienederland.nl – Uitleg van de fundamenten van de Soennah

﴾ Al Màtn ﴿
(de tekst)

‫ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﺍﻟﻼﻟﻜﺎﺋﻲ ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ‬
‫ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﻲ‬
‫ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ‬
‫ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺙ ﻭﺗﺴﻌﻴﻦ ﻭﻣﺎﺋﺘﻴﻦ‬
‫ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﺮﻱ ﺑﺘﻨﻴﺲ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﺒﺪﻭﺱ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﻄﺎﺭ‬
‫ﻗﺎﻝ ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻳﻘﻮﻝ‬
‫ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻬﻢ‬
‫ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻭﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﻓﻬﻲ ﺿﻼﻟﺔ‬
‫ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ‬
‫ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺠﺪﺍﻝ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ .

Aboel-Qaasim Hibatallaah ibn Al-Hassan ibn Mansoer At-Tabarie Al-Laalekaaï heeft gezegd :
‘Alie bin Mohammed bin ‘Abdoellaah As-Soekkerie heeft gezegd dat ‘Othmaan bin Ahmed bin
’Abdoellaah bin Boeraid Ad-Daqieqie heeft gezegd dat Aboe Mohammed Al-Hassan bin ‘Abdoel-
Wahhaab Aboel-‘Anbar – lezende uit zijn boek in de maand Rabie' Al-Owwal van het jaar 293NH.-
heeft gezegd dat Aboe Dj’afer Mohammed bin Sulaimaan Al-Moenqarie -in een plaatsje genaamd
Tinnies- heeft gezegd dat ‘Abdoes bin Maalik Al-‘Attaar heeft gezegd: ik heb Aboe ‘Abdillaah Ahmed
ibn Mohammed ibn Hanbal (rahiemehoellaah) horen zeggen:

De fundamenten van de Soennah bij ons zijn :


Het volgen van de metgezellen van de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) en het vasthouden
aan dat waar zij zich aan vasthielden.
-Het laten van Al-Bid’ah, en elke bid’ah is een dwaling.
Het laten van het redetwisten (over het geloof) en het ontwijken van het zitten in gezelschap van het
volk dat hun begeerten volgt (Ashaab il Ahwaa).
Het laten van het woordentwisten, disputeren en redetwisten over het geloof.


www.selefienederland.nl – Uitleg van de fundamenten van de Soennah

﴾ As Sharh ﴿
(de Uitleg)
Hier levert al-Laalakaa’ie – rahiemahoellaah – de isnaad (ketting van overleveraars) over tot aan Imaam
Ahmad – rahiemahoellaah – deze isnaad komt samen met een 2e isnaad, m.a.w. deze die overgeleverd
wordt door al-Laalakaa’ie zoals jullie hebben gezien in zijn boek ‘Sharh Oesoel I’tiqaad Ahloe Soennah”
net zoals Ibn Abie Ya’laa in zijn “Tabaqaat”, deze twee manuscripten en met 2 verschillende ketens,
waarvan de ene de andere ondersteunt, en welke de toeschrijving van dit boek aan Imaam Ahmad ibn
Hanbal, Imaam Ahloe Soennah – rahiemahoellaah – benadrukt, en zo ook Shaykh al-Albaanie –
rahiemahoellaah – vond een manuscript in een verzameling in de Dhaahiriyyah bibliotheek (in Syrie),
en hij kopieerde het met zijn pen – rahiemahoellaah – en ik geloof dat die een andere weg had, wa
Allaahu A’lam.

Nadat de isnaad tot aan Imaam Ahmad is gekoppeld komen wij bij de woorden van Imaam Ahmad :

‫ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ‬


‫ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬
“De Fundamenten van de Soennah bij ons zijn :
Het vasthouden aan datgene waar de metgezellen van de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) op
waren.”

Hetgene waarop de metgezellen van de Boodschapper van Allaah op waren is het criterium voor de
waarachtigen, degenen die vasthouden aan dit fundament, en dat is datgene waarop de
Boodschapper – sallallaahu ‘aleyhi was sallam – en zijn edele Metgezellen op waren, en de Boodschapper
van Allaah – sallallaahu ‘aleyhi was sallam – en zijn edele metgezellen en zijn recht geleide kaliefen
waren op niets anders dan de juiste leiding en het juiste pad, op het Boek van Allaah en de Soennah
van de Boodschapper van Allaah – sallallaahu ‘aleyhi was sallam –, in hun geloofsovertuiging, in hun
aanbidding, en in hun handelingen en al hun andere zaken, en in het speciaal als het gaat om de
geloofsovertuiging. En dus verwijst Imaam Ahmad – rahiemahoellaah – naar dit geweldige fundament
en naar deze omvattende stelregel waar niets van de Islaam buiten valt en in het specifiek de
geloofsleer.

En dus zegt hij : “De Fundamenten van de Soennah bij ons zijn : Het vasthouden aan datgene waar de
metgezellen van de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) op waren.” In tegenstelling tot Ahloe al-
Bid’ah (de mensen van innovatie), want zij volgen slechts hun verlangens en baseren zich slechts op hun
verdorven verstanden of zij beweren dat zij zich baseren op de Arabische taal of andere dan deze van
de valse analogieën.
Maar wat betreft Imaam Ahmad en degenen die hem voor zijn gegaan van de metgezellen en de
taabi’ien (de volgelingen van de metgezellen) en de Imaams van de Islaam, dan is de religie waar zij zich
aan vasthielden, het Boek van Allaah en de Soennah van de Boodschapper van Allaah – sallallaahu
www.selefienederland.nl – Uitleg van de fundamenten van de Soennah

‘aleyhi was sallam – en in het speciaal op het gebied van ‘Aqiedah. En zij begeven zich niet buiten deze
perken, met de Wil van Allaah, en hierin zit de Rechte Leiding.

‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻬﻢ‬
“En het navolgen van hen”

Het navolgen van de Metgezellen van Mohammed – sallallaahu ‘aleyhi was sallam – en zij zijn het
voorbeeld (al-Qedwah) en zij zijn het toonbeeld (al-Oeswah) en dit verwijst naar de hadieth :

“En houdt vast aan mijn Soennah en de Soennah van de Khoelafaa ar-Raashidien al Mahdieyien
(de Rechtgeleide Khalieven), houd er aan vast met jullie hoektanden, en kijk uit voor de nieuwe
geïntroduceerde zaken” 4

En zo ook de hadieth van de Firqatoen Naadjiyyah (de Geredde Groep), toen de Profeet – sallallaahu
‘aleyhi was sallam – hierover inlichtte dat :

“Deze Oemmah zal zich opsplitsen in 73 sektes, allen zijn in het Vuur behalve één”
Zij (de metgezellen) vroegen : “Wie zijn zij ?” (m.a.w. wie is de groep die gered zal zijn van het
Vuur).
Hij zei : “Degenen die op datgene zijn waar ik en mijn metgezellen op zijn” 5

Vervolgens zei hij ook in een andere hadieth :

Ik heb jullie gelaten op een duidelijke weg, zijn dag is zoals zijn nacht, niemand wijkt hiervan af
behalve dat hij vernietigt is. 6

En de metgezellen houden eraan vast en onder hen vindt je niemand die vernietigt is, met de Wil van
Allaah, en na hen dwaalden sommige mensen af, betekenend ; in de laatste periode van de tijd van de
metgezellen, en ook gedurende de tijd van de taabi’ien, vervolgens werd de Bid’ah (innovatie)
wijdverspreid. De sektes van de extreme Khawaaridj en de Rawaafidh begon in de laatste periode van
de Khilaafah van ‘Ali – radiyaAllaahoe ‘anhoe – vervolgens werd Abdoellaah ibn Abbaas naar hen
gestuurd om met hen te debatteren, vervolgens trokken zij hun zwaarden tegen de moslims. Waarna
zij vervolgens werden bestreden zoals de Profeet – sallallaahu ‘aleyhi was sallam – dit gebood, en men
stemde hierin overeen van degenen die in zijn (‘Ali) tijd leefde van de metgezellen, niemand van hen
verschilde met hem hierover, geen twee horens stootte zich hieraan (m.a.w. niemand nam hier enige
aanstoot aan).
En het punt is dat in het navolgen van de metgezellen, de redding (an-Nadjaat) zit, het is de ark van de
redding (Safienatoen Nadjaat), want zij waren degenen die getuigen waren van de nederdaling van de
openbaring, en zij verkregen het begrip van de Qor’aan en de Soennah en het in praktijk brengen
ervan, van de Boodschapper van Allaah – sallallaahu ‘aleyhi was sallam - , en dus zijn zij het voorbeeld
(qoedwah) en daarom zei de Profeet – sallallaahu ‘aleyhi was sallam – “datgene waar ik en mijn

4
Soenan at-Tirmidhi, Kitaab al ‘Ilm ‘an rasoelillaah, Baab : Maa djaa’a fiel akhadha bis Soennah wa Idjtinaab al-Bid’ah, hadieth # 2676 en
hij zei “hasanoe sahieh”
Soenan Abee Daawoed, Kitaab as-Soennah, Baab :fie loezoem as-Soennah hadieth # 4607.
Soenan Ibn Maadjah : Baab Ittibaa’ Soennattil Khoelafaa ar-Raashidien al-Mahdieyien, hadieth # 42,43.
Shaykh al Albaanie zei : Sahieh.
Moesnad Imaam Ahmad (tahqieq Ahmad Shaakir) hadieth # 17079
5
Soenan at-Tirmidhi, Kitaab al Imaan, baab maa djaa’a fie iftiraaq haadhihi al-Oemmah, hadieth #2641
6
Soenan Ibn Maadjah, al-Moeqaddimah, baab Ittibaa’ soennatil khoelafaa ar-Raashidien al Mahdieyyien, hadieth # 43. Shaykh al
Albaanie zei : Sahieh.
www.selefienederland.nl – Uitleg van de fundamenten van de Soennah

metgezellen op zijn” en daarom zei hij : Houdt vast aan mijn Soennah en de Soennah van de
Khoelafaa ar-Raashidien”.