Anda di halaman 1dari 9

SMK Kota Marudu II (Sesi 2013/2014)

Nama: Kelas:

Penanda Wacana (Sampel 1)


1) Penanda permulaan karangan a) Pada era globalisasi ini, b) Pada zaman pascakemerdekaan ini, c) Dalam meniti arus kemodenan ini, d) Dewasa ini, e) Pada masa ini, f) Kini, g) Dasawarsa ini, h) Dalam meniti kehidupan pada marcapada, i) Sejak sedekad yang lalu, j) Sejak negara menikmati arus kemerdekaan, k) Kebelakangan ini, l) Belakangan ini, m) Sejak akhir-akhir ini, 2) Penanda memulakan isi baharu a) Selain itu, b) Di samping itu, c) Sementara itu, d) Lebih-lebih lagi, e) Dalam pada itu, f) Lain daripada itu, g) Pada waktu yang sama, h) Dalam pada itu, i) Seterusnya, atau Selanjutnya, 3) Penanda huraian isi karangan a) Hal ini demikian kerana b) Hal ini berlaku kerana c) Hal ini terjadi kerana d) Hal ini disebabkan oleh e) Hal ini wujud akibat daripada f) Hal ini bersangkut-paut dengan g) Hal ini berpunca daripada h) Hal ini tercetus apabila i) Hal ini timbul apakala 4) Penanda memberi contoh dalam karangan a) Misalnya, b) contohnya, c) Sebagai contoh, d) Tamsilnya, e) Sebagaimana yang kita sedia maklum, f) Antaranya adalah seperti 5) Penanda menghuraikan contoh a) Hal ini mengakibatkan b) Hal ini menyebabkan c) Oleh itu, d) Maka, e) Oleh hal yang demikian, f) Oleh sebab itu, g) Jelaslah bahawa h) Justifikasinya,

Ekspres SPM
Penulisan Karangan Bahasa Melayu
----------------------------

Koleksi Bahasa Gramatis

Senarai Koleksi: 1. Penanda Wacana 2. Senarai Peribahasa Dalam Buku Teks SPM 3. Kamus Bahasa 4. Frasa Menarik

SMK Kota Marudu II (Sesi 2013/2014) 6) Penanda menutup isi a) Kesannya, b) Natijahnya, c) Akibatnya, d) Akhirnya, e) Ironinya, f) Dengan berbuat demikian, g) Dengan keadaan sedemikian, 7) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat Contoh: Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala (Huraian1) membimbangkan semua pihak. (Huraian 2) a) justeru b) malah c) malahan d) tambahan pula e) sementelahan f) sekali gus g) di samping h) bahkan i) malar-malar 8) Penanda memulakan perenggan penutup a) Kesimpulannya, b) Intihanya, c) Secara tuntas, d) Konklusinya, e) Sebagai penutup wacana, f) Sebagai penghias bicara akhir, g) Sebelum mengakhiri wacana ini, h) Secara keseluruhan, i) Secara total, 9) Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza a) Walau bagaimanapun, b) Walakin begitu, c) Namun demikian, d) Daripada perspektif yang berbeza, e) Jika dilihat dari sudut lain, f) Dengan kata lain, g) Kontradiksinya, i) Di sebalik itu, j) Dalam pada itu, k) Dari sudut lain, 10) Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa a) Bak kata peribahasa, ....... b) Bak kata peribahasa Melayu, ............ c) Bak kata orang tua-tua, ........... d) Bak kata mutiara, ......... e) Bak peribahasa, ............ f) Bak kata cendekiawan, ............. g) Persis kata peribahasa, ............ h) Persis kata peribahasa Melayu, ............. i) Persis kata orang tua-tua, ............ j) Persis kata mutiara, ............ k) Persis peribahasa, ............... l) Persis kata cendekiawan, ............. m) Hal ini sama dengan peribahasa .......... n) Senario ini persis dengan peribahasa Melayu, yakni.. o) Fenomena ini dikatakan p) Masalah ini sama dengan peribahasa ........... q) Saya yakin rakyat Malaysia mengenali peribahasa..

Penanda Wacana (Sampel 2)


A. Penanda Wacana Untuk memulakan Ayat Pendahuluan Karangan a. Sedasarwasa ini,isu sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru dunia ini. b. Era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang serba mencabar akal dan minda kita telah . c. Sudah terang lagi bersuluh, semakin hari kita semakin menghampiri ambang 2020. Keadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran dan rintangan yang bakal menghambat. d. Dasawarsa ini, sama ada kita sedar atau tidak, lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin gah di persada dunia, permasalahan sosial semakin membimbangkan e. Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini, f. Sejak dua dan tiga dekad kebelakangan ini, memang kita dapat menyaksikan B. Penanda Wacana Ayat Terakhir Pendahuluan Karangan a. Oleh itu, kebaikan dan keburukan yang mewarnai fokus perbincangan akan dihuraikan dengan terperinci demi kebaikan bersama. b. Sebagai memperkukuhkan lagi penyataan tersebut, punca-punca yang menunjangi masalah ini perlu diperincikan demi kebaikan bersama. c. Usaha pasti akan membuahkan hasil kalau pelbagai langkah yang efektif dan drastik dilakukan segera untuk mengatasi masalah yang sudah bersarang lama di negara kita ini. d. Setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar umbi, saya bersetuju dengan pendapat yang menyatakan . e. Tiada ubat yang tiada penawarnya, maka langkahlangkah yang konkrit, sistematik dan pragmatik harus dijalankan secara berterusan agar masalah ini boleh dibasmi hingga ke akar umbi.

SMK Kota Marudu II (Sesi 2013/2014) C. Penanda Wacana Ayat Pertama Setiap Perenggan a. Kita dapat menyaksikan betapa b. Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana c. Lazimnya, dalam keadaan d. Namun demikian, suatu hakikat yang tidak boleh dipinggirkankan ialah d. Pada hemat saya e. Pada pandangan saya f. Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa g. Sebagaimana yang kita ketahui, h. Sebagaimana yang kita maklumi i. Sejak awal lagi, j. Sejak kebelakangan ini, k. Selain itu, pada masa ini juga l. Seperti yang telah dinyatakan, m. Umum mengetahui bahawa D. Penanda Wacana Ayat Kedua dan Seterusnya yang Lain Bagi sesetengah orang Begitu juga dengan Begitu juga halnya dengan Bertitik tolak daripada itu Bukan itu sahaja Dalam hal ini Dalam konteks ini .. Dalam zaman yang serba canggih ini Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa Dengan adanya Dengan berbuat demikian Dengan perkataan lain .. Disebabkan hal itu Disebabkan keistimewaan inilah kita .. Hal ini berlaku disebabkan Hal ini penting dalam Hal ini serupa dengan Hal yang serupa berlaku apabila Hal ini disebabkan Hal ini membuktikan bahawa Hal ini menggambarkan bahawa Perkara Ini secara tidak langsung akan Ini semua meninggalkan kesan kerana Perkara ini tentu sekali membuatkan Jadi kita perlu Jadi kita hendaklah Keadaan ini tentunya Lantaran itu, sehingga kini Kesemua ini menyumbang kepada Kita mengakui hakikat bahawa Kita sering menonton di kaca televisyen Kita sering membaca di dada-dada akhbar Memandangkan keadaan yang sedemikian Namun sejak kebelakangan ini, Oleh itu, bolehlah dikatakan Secara logiknya masa yang Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi, kita Keadaan ini seharusnya boleh Walaupun demikian, sejak akhir-akhir ini Kendatipun demikian, kita masih Perkara yang paling nyata ialah Apa yang perlu kita pastikan ialah E. Penanda Wacana Untuk Menyatakan Statistik Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati sebanyak Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan Statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian .. pada tahun menunjukkan bahawa sebanyak F. Penanda Wacana Untuk Menyatakan Contoh a. Sebagai contohnya b. Biar kita lihat c. Biar kita ambil contoh d. Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketengahkan ialah e. Sebagai analoginya, f. Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah G. Penanda Wacana Untuk Kesimpulan Intihanya, Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas Konklusinya, Dengan ini diharapkan Bukan itu sahaja Mudah-mudahan perkara ini Dengan keizinan Tuhan yang maha esa, kita yakin dan percaya bahawa Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, insyallah perkara ini akan Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020, marilah kita bersama-sama H. Penanda Wacana Umum Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi mempertalikan sesuatu idea, hujah, dan pandangan seseorang semasa menulis ataupun berucap. Seandainya sesuatu wacana berkenaan tidak mempunyai penanda wacana yang tepat, hal ini akan menyebabkan seluruh kandungan wacana berkenaan tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap. Contoh penanda wacana seperti berikut: 1. Tambahan : dan, serta, lagi, tambahan lagi, tambahan pula, selanjutnya, seterusnya, di samping 2. Urutan : pertama, kedua, seterusnya, selepas itu, kemudian, kemudian daripada itu, akhirnya 3. Penyataan semula: iaitu, yakni, dengan kata lain, seperti yang diterangkan 4. Contoh: contohnya, seperti, ibarat, laksana, macam, umpama, bagai, bak kata, sebagai 5. Rumusan: rumusannya, kesimpulannya, sebagai kesimpulan, akhir kata, sebagai penyimpul kata

SMK Kota Marudu II (Sesi 2013/2014) 6. Tempat: berhampiran dengan, bersebelahan dengan, bertentangan dengan 7. Waktu : apabila, ketika, semasa, kemudian, selepas, pada mulanya, lama-kelamaan, lambatlaun, akhirnya 8. Sebab dan kesan: oleh itu, sebab itu, justeru itu, fasal, lantaran, jadi, dengan itu 9. Bandingan: seperti juga, serupa dengan, sesuai dengan, sama juga dengan 10. Pertentangan : tetapi, sebaliknya, sungguhpun, walau bagaimanapun, namun begitu, bertentangan dengan 11.Pengesahan: sebenarnya, sesungguhnya, sewajarnya, tentulah, pastilah, sememangnya Maksud : Orang yang selalu menurut kemahuan orang 13. yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing Maksud : Bersama-sama menghadapi atau mengerjakan sesuatu. 14. dayung sudah di tangan, perahu sudah di air Maksud : segala-gala yang dikehendaki sudah diperoleh. 15. terang hati Maksud : Lekas pandai. 16. rendah hati Maksud : Tidak sombong 17. murah hati Maksud : Pemurah. 18. tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas Maksud : Adat yang tidak berubah; sesuatu yang tetap utuh. 19. Tangan kosong Maksud : Hampa. Senarai Peribahasa dalam Buku teks Tingkatan 5 1. lintah darat Maksud : Peniaga yang mengambil keuntungan yang terlalu tinggi. 2. bagai aur dengan tebing Maksud : Hubungan yang rapat antara sama sama yang lain dan saling membantu. 3. anak dagang Maksud : Orang luar yang datang menetap di sesuatu tempat 4. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri Maksud : Walau bagaimanapun kelebihan di negara orang, tetap negeri sendiri lebih baik lagi. 5. kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai Maksud : Kalau takut berhadapan dengan penderitaan , lebih baik jangan melakukan sesuatu yang susah 6. indah khabar daripada rupa Maksud : Perkhabaran tentang sesuatu perkara yang dilebih-lebihkan. 7. hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah Maksud : Pengagihan yang sama banyak. 8. bukit sama didaki, lurah sama dituruni Maksud : Perhubungan yang sangat akrab, senang susah bersama. 9. kacang lupakan kulit Maksud : Orang yang melupakan asalnya atau orang yang pernah menolongnya setelah mendapat kesenangan.

Senarai Pebibahasa Dalam Buku Teks SPM


Senarai Peribahasa dalam Buku teks Tingkatan 4 1. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat Maksud : Kata sepakat yang dicapai dalam mesyuarat. 2. Darah daging Maksud : Anak dan saudara-mara daripada keturunan sendiri. 3. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing Maksud : mengalami susah senang bersama-sama. 4. meninggi diri Maksud : Sombong 5. bermuka dua Maksud : Tidak jujur. 6 baik hati Maksud : Bersikap baik dan penyayang (suka menolong). 7. tulang belakang Maksud : Punca kekuatan/ orang harapan 8. bara yang digenggam biar sampai jadi arang Maksud : Mengerjakan sesuatu yang sukar hendaklah sabar, sehingga mencapai kejayaan. 9. bagai kaca terhempas ke batu Maksud : Sangat sedih atau kecewa. 10. melentur buluh biarlah dari rebungnya Maksud : Mendidik anak biarlah sejak mereka kecil lagi. 11. duduk sama rendah, berdiri sama tinggi Maksud : dua orang atau pihak yang sama darjat dalam adat 12. seperti lembu dicucuk hidung

SMK Kota Marudu II (Sesi 2013/2014) 10. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung Maksud : Menurut adat atau peraturan di tempat yang kita diami atau tinggal. 11. masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak Maksud : Menyesuaikan diri dengan tempat dan keadaan 12. ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semua Maksud : kesilapan yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan orang lain yang menerima akibatnya.. 13. memerah otak Maksud : Berfikir dengan bersungguh-sungguh. 14. kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya Maksud : Tak akan tercapai maksudnya kalau tak mahu berusaha dan bersusah payah 15. berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian Maksud : Bersusah payah terlebih dahulu untuk mendapatkan kesenangan pada kemudian hari. 16. yang bulat tidak datang menggolek, yang pipih tidak datang melayang Maksud : Sesuatu benda tidak akan datang tanpa usaha 17. sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit Maksud : Sabar mengerjakan sesuatu lama-lama berhasil juga. 18. bak cendawan tumbuh selepas hujan Maksud : Terlalu banyak pada sesuatu masa. 19. bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Maksud : Kata sepakat yang dicapai dalam mesyuarat. 20. yang kita kejar tak dapat, yang kita kendong pula berciciran Maksud : Bernasib malang kerana setelah memperoleh sesuatu, tetapi yang sudah di tangan hilang pula. 21. mencari jalan Maksud : Berikhtiar menyelesaikan sesuatu perkara. 22. biar mati anak, jangan mati adat Maksud : orang yang kuat perpegang pada adat. 23.sediakan payung sebelum hujan Maksud : Berjaga-jaga dulu sebelum mendapat sesuatu bencana. 24. berbesar hati Maksud : Gembira. 25. anak buah Maksud : a. Anak saudara. b. Pekerja di bawah jagaan kita. 26. tuan rumah Maksud : tempat berlangsungnya sesuatu acara 27. yang lama dikelek, yang baharu didukung Maksud : Adat yang lama tetap diamalkan di samping budaya hidup yang baharu. 28. batu penghalang Maksud : Halangan 29 untung anak lelaki cari-carikan, untung anak perempuan nanti-nantikan Maksud : orang lelaki yang merisik bakal isterinya. 30. bagai ikan pulang ke lubuk Maksud : a. Orang yang pulang ke tempat asal. b. Kehidupan yang senang.

Kamus Bahasa (Sampel 1)


1. bermaharajarela - berleluasa 2. konflik jiwa - pergolakan jiwa 3. menopang dagu- termenung 4. tonggak - asas/dasar 5. aset - sesuatu yang bernilai 6. menuding jari - menyalahkan orang lain 7. seantero - seluruh 8. malapetaka- bencana/ bala 9. keserakahan - kerakusan, ketamakan 10. konkrit- kuat, kukuh, mapan 11. merealisasikan - menjadikan kenyataan 12. vandalisme - merosakkan harta benda 13. lumrah - kebiasaan 14. duniawi - hal-hal dunia 15. ketandusan - tidak ada 16. disisihkan - dipinggirkan 17. kritikal - serius 18. sanubari - jiwa 19. akar umbi - punca 20. meranapkan - menghancurkan 21. kesedaran sivik - kesedaran ttg tanggungjawab 22. perdana - utama, primer 23. materialistik - kebendaan 24. membendung - mengawal 25. realiti - hakikat 26. berjat - kawan 27. pancaroba - keadaan yang kacau 28. mengheret - membawa kepada 29. sayugia - harus, patut 30. merunsingkan- merisaukan 31. kepupusan - kehilangan 32. khazanah - harta benda 33. global - dunia seluruhnya 34. pusaka - sesuatu yang diwarisi turun-temurun 35. warisan - harta pusaka 36. prihatin - peka, cakna 37. demonstrasi - menunjukkan 38. gemuruh- hebat 39. serampang dua mata - melakukan dua kerja serentak

SMK Kota Marudu II (Sesi 2013/2014) 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. terjebak - terlibat arkib - tempat menyimpan benda khazanah mencungkil- mencari iltizam - harapan tinggi silaturahim - persaudaraan motivasi - semangat tinggi menyarankan - mencadangkan era - zaman sistematik- teratur, mengikut peraturan intensif- giat, bersungguh-sungguh menberangsangkan- membanggakan menimba- mendapat rentetan - ekoran tersadai - tidak bergerak peras ugut- ancaman, paksaan dif - tetamu sahsiah- keperibadian komitmen- kesungguhan perspektif - tanggapan julung-julung kali - pertama nadi - penggerak mengikis - membuang kegawatan - kejatuhan tampil - keluar syabas - tahniah kewibawaan- keupayaan muafakat - kerjasama terpikul- tertanggung teladan - contoh mengubah- menukar dinafikan - disangka menyeru- meminta ditakrifkan- didefinisikan, dimaksudkan mutakhir- terkini fasilitator - pemudah cara fleksibel - mudah diubah suai kebejatan - kejatuhan persada -gelanggang, arena boikot- dipulaukan manfaat - faedah total- menyeluruh senggang - santai, tidak sibuk bergelandang- berperleseran maslahat- faedah norma - adat tersohor- terkenal kutsi - suci diuar-uarkan- dicanangkan dana - modal menerajui - memimpin, mengetuai imej - penampilan emansipasi - hak kebebasan merencatkan - menggagalkan dimonopoli - dikuasai kolot- kuno profesion - kerjaya informasi - penerangan integrasi - perpaduan aspirasi - cita-cita, keinginan memudaratkan - memburukkan 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. dinamis - berdaya saing progresif- sihat dan cemerlang drastik - cepat perisai - pertahanan diagnosis - mengenal pasti pemantauan - pengawasan, pemeriksaan manifesto - pendirian waswas - tidak yakin natijahnya - kesannya mencerminkan- melambangkan jenama - jenis barang pornografi - bahan-bahan lucah diiktiraf -diakui obligasi - tanggungjawab impak - kesan tuntasnya- keseluruhannya akur - bersetuju efektif - berkesan konvensional- ceramah panji - bendera individualistik - mementingkan diri sendiri manipulasi- tindakan musibah - bencana lewa - tidak sepenuh hati prosedur - peraturan inisiatif - daya usaha anasir- gejala penggemblengan - penyatuan transisi - perantaraan kaliber - berkeupayaan dasawarsa - satu dekad insentif - imbuhan, ganjaran

Kamus Bahasa (Sampel 2)


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. interpretasi : tafsiran mendepangi : menghadapi revolusi : perubahan secara cepat dan meluas sejagat : seluruh dunia bertunjangkan : berdasarkan globalisasi : mengenai dunia seluruhnya marcapada : dunia sekarang ini dangkal : cetek, sedikit mapan : mantap, tidak berubah-ubah propoganda : pendapat yang dihebahkan untuk mempengaruhi orang ramai dinobatkan : ditabalkan mangkin : faktor yang mempercepat berlakunya sesuatu perkembangan dana : kumpulan wang untuk sesuatu kegunaan memantau : melihat merintis : membuka jalan, mempelopori memacu : menggesa supaya bergerak pantas menelusuri : menjejaki siratan : sesuatu yang tersembunyi terampil : cekap diperlekeh : dipermudah meritokrasi : sistem sosial yang menyanjung kedudukan seseorang kerana kebolehannya merit : sifat / kualiti yang layak mendapat mandiri : berdiri sendiri

SMK Kota Marudu II (Sesi 2013/2014) 24. aktivis : orang yang melibatkan diri dalam sesuatu kegiatan atau perjuangan secara aktif dan agresif 25. pugut : vandalisme 26. pincang : ada kekurangannya 27. mukadimah : permulaan kata 28. fatan : cerdik / pandai 29. arbitrari : tidak berasaskan pemikiran 30. afiliasi : pertalian 31. prolifik : banyak menghasilkan karya 32. lampas : halus / lepas mulut 33. menyingkap : membongkar / mendedahkan 34. kebejatan : kerosakan / keburukan 35. tempias : percikan / arus 36. kancah : medan / gelanggang 37. melestarikan : mengekalkan 38. gimik : sesuatu yang digunakan untuk menarik perhatian umum 39. malap : pudar / muram 40. alaf : seribu tahun 41. alpa : lalai / leka 42. stereotaip : tidak asli 43. menerajui : memimpin / mengetuai 44. badai : kekacauan 45. sekelumit : sedikit 46. meluputkan : menghilangkan 47. kepompong : ruang lingkup / sarung 48. tersohor : termasyhur 49. intiha : akhir / penutup 50. berganjak : beralih 51. wahana: saluran 52. bermaharajarela: berleluasa 53. konflik jiwa: pergolakan jiwa 54. menuding jari: menyalahkan orang lain 55. malapetaka: bencana/ bala 56. keserakahan: kerakusan, 57. disisihkan: dipinggirkan 58. kritikal: serius 59. kesedaran sivik: kesedaran tentang tanggungjawab 60. Prihatin: lebih peka 61. Dimonopoli: dikuasai 62. profesion: kerjaya 63. infomasi: penerangan 64. aspirasi: cita-cita, 65. dinamis: berdaya 66. drastik: cepat 67. perisai: pertahanan 68. diagnosis: mengenalpasti 69. permantauan: pengawasan, 70. mencerminkan: melambangkan 71. modul: unit atau bahagian tersendiri yang lengkap 72. terpanar: tercengang-cengang 73. akur: patuh 74. isbat: ketetapan 75. sederam: serentak, sekali gus 76. domestic: dalam negeri 77. kental: teguh 78. prasarana: kemudahan dan perkhidmatan asas 79. vaksin: cecair yang disuntik untuk mencegah penyakit 80. pengap: sesak hingga sukar untuk bernafas 81. dikuarantin: diasingkan kerana menghidap penyakit 82. hipotesis: pendapat yang dianggap benar tetapi belum disahkan kebenarannya 83. revolusi: perubahan meluas secara cepat 84. akuatik: sesuatu yang tumbuh atau hidup dalam air 85. ekologi: kajian tentang hubungan antara organism hidup dengan persekitarannya 86. kompetetif: berdaya saing 87. efek: kesan 88. menggembleng: menyatukan 89. e-dagang/e-ekonomi/e-bank: Urusan atau jual beli dalam talian (online) 90. juvenil: anak muda yang belum matang 91. justifikasi: hujah atau pendapat yang dikemukakan sebagai alas an 92. kesiagaan: keadaan siap sedia 93. signifikan: penting atau bermakna 94. kondusif: baik/situasi yang mendorong ke arah yang positif (selesa, selamat, aman) 95. insentif: giat atau bersungguh-sungguh 96. ideology: fahaman 97. cauvinisme: rasa cinta/setia/semangat yang keterlaluan 98. retorik: penggunaan bahasa/tulisan untuk mempengaruhi pemikiran pendengar

Frasa Menarik (Sampel 1)


1. Memanifestasikan fikiran - Menggunakan idea dengan sebaik-baiknya 2. Menukilkan kata-kata - Menulis / bercakap sesuatu 3. Memberikan impak - Mengakibatkan / menyebabkan 4. Rentetan senario itu - Selepas fenomena itu 5. Jika ditelusuri - Jika dikaji secara mendalam 6. Penyalur ilmu - Pemberi banyak pengetahuan 7. Alaf baharu - Masa terkini 8. Mutakhir ini - Pada masa kini 9. Seantero dunia - Seluruh dunia 10. Menikam sanubari - Merosakkan perasaan 11. Meluaskan horizon pemikiran - Meluaskan pandangan / pemikiran 12. Menggabungjalinkan elemen - Menggunakan pelbagai aspek 13. Merangsang ekonomi - Mengaktifkan proses jual beli 14. Lebih intelektual dan berketerampilan - Lebih bijak dan berkebolehan 15. Bitara - Tiada tandingan / eksklusif / hanya satusatunya 16. Simbiosis - Dua benda yang saling berkaitan 17. Masih bermain dengan fantasi - Berkhayal / bermenung / tidak berfikiran matang 18. Mendabik dada - Kesombongan akibat kejayaan / keangkuhan 19. Mengkodifikasikan undang-undang - Menyelaras undang-undang / peraturan 20. Kestabilan spiritual dan fizikal - Keseimbangan rohani dan jasmani 21. Mekanisme kawalan - Alat / aspek yang mengawal sesuatu 22. Pandangan sarwa - Pemikiran biasa / umum

SMK Kota Marudu II (Sesi 2013/2014) 23. Anjakan paradigma - Perubahan demi kemajuan atau kebaikan 24. Relevan dengan kehendak zaman - Diterima dengan perubahan dari semasa ke semasa 25. Landasan berfikir - Cara berfikir 26. Masyarakat konvensional - Masyarakat umum / biasa 27. Mengaibkan diri - Memalukan diri 28. Alma mater - Sekolah / universiti / tempat pelajar 29. Kemapanan fikiran - Keteguhan cara berfikir 30. Alpukah - Daya usaha / inisiatif 31. Bacul - Tidak bersemangat 32. Badai kehidupan - Cabaran hidup 33. Inteligensia - Kumpulan manusia yang pandai 34. Berkongkalikung - Bersepakat 35. Bukti yang konklusif - Bukti yang kukuh 36. Praja - Kota / negeri 37. Prakarsa - Inisiatif / daya usaha 38. pramusaji - Pelayan tetamu di restoran 39. Rutin harian - Kerja yang biasa dilakukan dan sehari-hari 40. Nawaitu diri - Keinginan diri 41. Narsisistik - Terlalu memuji diri sendiri 42. privasi - Keadaan atau suasana bersendiri tanpa sebarang gangguan 43. Portfolio menteri - Tugas menteri 44. Pentas siasah - Dunia politik 45. Polemik - Bahas / debat / konflik 46. Melikwidasikan - Membubarkan / memansuhkan 47. Linglung - Hilang ingatan 48. Falah - Kejayaan / kemenangan 49. interpretasi - Tafsiran / penjelasan 50. bersilengah - Bersikap tidak tahu 14. menyembunyikan masalah utama masyarakat 15. mereka lebih cenderung kepada keseronokan dan berpeleseran 16. mewujudkan masyarakat yang bermaklumat dan berpengetahuan 17. milineum baru ini pasti sahaja sarat dengan muatan cabaran reformasi 18. muafakat merupakan inti kepada perpaduan 19. negara kita akan bersih daripada unsur sosial yang tidak sihat 20. nilai keinsanan yang syumul 21. nilai-nilai material semakin memberkas dan meluas dalam masyarakat 22. pandangan pro dan kontra yang dipaparkan 23. pelbagai cabaran yang bakal menghambat 24. pelbagai masalah sosial sedang menghinggapi masyarakat 25. pembentukan masyarakat sakinah 26. pembudayaan ilmu perlu dipupuk dan dibajai oleh generasi muda masa kini 27. pendedahan oleh pihak media massa 28. menghangatkan senario ini 29. perlu dibaja kembali 30. perubahan yang diharap masih belum menjelma 31. petanda kehancuran generasi 32. pewujudan masyarakat madani 33. propaganda negatif terhadap negara kita dapat ditepis 34. kita perlu mengorak langkah 35. kita tidak wajar hanya akur dengan arus yang songsang ini 36. komitmen menyeluruh agensi yang terlibat 37. kongkongan yang selama ini dianggap membelenggu 38. Masalahnya, kita mahu memberi pendapat tetapi tidak rela dikritik 39. makmur dari segi ekonomi tetapi muflis nilai kekeluargaan 40. mampu mengadunkan satu kombinasi usaha yang cukup padu 41. manifestasi kesanggupan bangsa 42. manusia bukanlah `haiwan robotik yang tidak mempunyai rasa dan jiwa 43. masa depan menjanjikan cabaran di luar jangkaan 44. masalah putusnya komunikasi dan jurang generasi 45. masalah sosial dan susila yang meruncing 46. masih terbelenggu dengan cara berfikir yang sempit 47. masyarakat yang naif dengan mata kebendaan yang melalaikan 48. melangkah dengan seribu kekuatan 49. melontarkan soalan yang cukup penting 50. melupakan cita-cita yang lebih luhur

Frasa Menarik (Sampel 2)


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. mendepani realiti baru dunia yang pantas berubah dan berkembang mendukung kebenaran yang kita sepakati mengamalkan sikap dan perwatakan yang murni mengambil langkah sederap menghirup udara hasil kemerdekaan mengikut acuan sendiri mengundang kontroversi menjadi cerucuk utama pembangunan menjulang negara ke puncak jagat menuntut setiap anak watan mengotakan aspirasi menyambut gamitan menara impian menyebabkan imej negara tercalar menyediakan kursus dan latihan yang relevan

SMK Kota Marudu II (Sesi 2013/2014) 51. membangunkan generasi yang berketerampilan, bersahsiah mulia dan berilmu 52. membebaskan mereka daripada belenggu kejahilan dan kegelapan 53. membenam budaya hedonistik yang tidak berfaedah 54. membetulkan ketidaktepatan fakta 55. membimbing mereka memenuhi impian 56. membina impian masa depan yang lebih gemilang 57. membongkar kepincangan 58. membuktikan sensitiviti, kepekaan dan keprihatinan mereka 59. mempengaruhi minda generasi muda 60. mempertahankan perasaan saling bersefahaman 61. mempertingkat dan memperteguh kefahaman 62. mempraktikkan elemen tolak ansur 63. memudaratkan kesejahteraan rakyat 64. menabur bakti kepada mereka yang kurang beruntung 65. menaburkan nilai kebendaan yang tidak bertahan lama 66. menagih komitmen dan pengertian serius semua pihak 67. menampilkan wajah baru yang disulami tekad 68. menangkis tuduhan yang tidak berasas 69. mencapai tahap yang mencemaskan 70. mencerminkan dengan jelas akan hakikat ini 71. mencerminkan generasi yang muflis dan tercabut daripada akar tradisinya 72. mendapat perhatian dan liputan media massa 73. mendepani masa depan yang tidak menentu 74. cabaran masa depan yang kian rencam 75. Sesungguhnya, menangis ketika berundur adalah lebih baik daripada merintih selepas melangkah 76. Zaman bertukar, musim berganti.... 77. Remaja bukan sahaja permata dalam rumah tangga dan generasi harapan masa depan keluarga malah merupakan pewaris kegemilangan negara 78. Diharapkan biarlah aspek pendidikan itu tunjangnya dipaterikan dengan agama. 79. anak watan pewaris bangsa 80. dapat memberi horizon baharu kepada 81. golongan juvenil 82. kerajaan mempunyai justifikasi sendiri dalam 83. mengemukakan beberapa resolusi 84. mengundang kesiagaan semua pihak 85. mengenal pasti nanah yang menyebabkan jenayah 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. dada akhbar memaparkan hal ini mencalarkan impian atau hasrat isu yang kompleks atau komprehensif Mengukur kompetensi individu tragedi yang merupakan titik hitam dalam mencegah lebih baik daripada merawati membentengi diri dengan iman yang kukuh memberikan keputusan yang konklusif membina persekitaran yang kondusif menjadi satu ideologi tempias pembangunan kancah jenayah meningkatkan daya peka dan keprihatinan remaja 99. menjaga martabat negara daripada dicemari 100. membina utuh jati diri 101. pembinaan bangsa madani 102. pemantaauan dari semasa ke semasa 103. manusia dan arbitrarinya 104. penerokaan hutan yang terlalu agresif 105. setiap individu perlulah membuka mata dan minda 106. membentuk tamadun sesuatu bangsa 107. Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama 108. budaya barat yang menyesatkan 109. Generasi kini tidak lagi melalui zaman keperitan tetapi zaman yang selesa 110. Individu perlulah lebih kompetitif dalam 111. semua pihak perlu menggembleng tenaga untuk

Bahasa Jiwa Bangsa

Anda mungkin juga menyukai