Anda di halaman 1dari 4

Mata Pelajaran / Tajuk Kelas Masa / Bilanganmuri d Standard Pembelajaran: Objektif Pembelajaran:

SAINS / SAINS FIZIKAL Tahun 4 9.30 10.30 pagi (1 jam) Bilangan murid 30 orang

6.1. 1 & 6.1.2 Di akhir P&P murid dapat: 1. Menyatakan panjang ialah ukuran jarak antara dua titik. 2. Mengukur panjang dengan menggunakan alat yang tidak piawai seperti: - Jengkal, hasta, depa dan tapak kaki. - Klip kertas, pensel, kapur tulis, penyedut minuman, benang, tali dan anak mancis. 1.1.3 Mengukur menggunakan nombor 1.1.6 Berkomunikasi 1.1.8 Mentafsir data 1.1.12 Mengeksperimen Inkuiri Penemuan Aktiviti 1:(Set induksi) 1. Guru menggenggam 3 batang pensel dan meminta salah seorang murid memilh pensel mana yang ingin dijadikan hadiah. 2. Guru menyoal mengapa murid ingin memilih pensel berkenaan ( paling panjang) 3. Guru menyoal bagaimana murid tahu pensel itu yang paling panjang.(ukur) 4. Guru meminta murid mengukur ketiga-tiga pensel tersebut dengan pembaris. 5. Guru menjelaskan kepada murid bahawa kita perlu menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur sesuatu objek. Aktiviti 2: (Pencetusan idea) 1. Guru menerangkan cara untuk menjalankan eksperimen. - Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan. - Setiap kumpulan akan mengukur panjang meja dengan menggunakan alat yang ditetapkan. - Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid dan mengarahkan murid melengkapkan jadual.

KPS

Kaedah Aktiviti:

Aktiviti 3: (Aplikasi idea) 1. Murid merekodkan bacan panjang objek dalam jadual pada lembaran. 2. Ketua kumpulan membentangkan hasil dapatan kumpulan masing-masing.

Aktiviti 4: 1. Guru mengemukakan soalan tentang perbezaan panjang yang diperolehi oleh setiap kumpulan. Contoh : i) Kumpulan mana yang memberi jawapan yang betul? ii) Mengapakah kamu anggap jawapan kamu betul sedangkan berlainan dari setiap kumpulan. (alat pengukuran tak sama panjang)

Aktiviti 5: (Penutup) 1. Guru membimbing dengan soalan. - Bolehkah kamu menunjukkan mana panjang meja yang telah diukur tadi? - Kamu mengukur panjang dari mana ke mana? 2. Guru meminta murid menyatakan maksud panjang. 3. Guru meminta murid melengkapkan lembaran kerja yang telah diberikan. Pentaksiran B3D11E1: Mengukur panjang dengan menggunakan alat yang tidak piawai Nilai murni, Sains dan Teknologi 30 orang pelajar dapat mengukur panjang dengan menggunakan alat yang tidak piawai seperti jengkal, pen dan penyedut.

EMK Refleksi : Penilaian PemulihanPengayaanPengukuhan-

B3D11E1: Mengukur panjang dengan menggunakan alat yang tidak piawai Nama: _______________________ Tarikh:______________ Kelas: _______________________

Arahan: Ukur panjang meja dengan alat pengukuran yang telah ditetapkan di bawah. Alat pengukuran Pen Penyedut Minuman Jengkal Ukuran meja

Perbincangan: 1. Panjang ialah __________________________________________________________________. 2. Nyatakan pemboleh ubah : i. Pembolehubah yang dimanipulasikan: _____________________________________________________________ ii. Pembolahubah yang bergerakbalas: _____________________________________________________________ iii. Pembolehubah yang dimalarkan: _____________________________________________________________

3. Kesimpulan: Alat ____________________________ tidak sesuai digunakan untuk ________________________.