Anda di halaman 1dari 14

HIZIB BAHR ( Yg disusun oleh Al-Imam Al-Qutub Abu Hasan Asy-Syadzili R.

A )

Hizb Bahr merupakan Hizb yg di susun oleh Al-Alamah Al-Kabir Al-Imam AlQutub Abu Hasan Asy-Saydzili yg juga menyusun Hizb Nasr & Kitab Sirrul Jalil. Kegunaan Hizb Bahr adalah tergantung niat si pembaca dan tergantung apa yg di inginkannya dari menarik segala sesuatu yg baik seperti Mahabbah ( Asihan ), Jalbur Rizqi ( Menarik Rizqi ) baik yang Dzohir atau yg Min Ghoibillahi ( Rizqi dari Alam Ghaibnya Alloh S.W.T ), Menyatukan Hati, Penglaris, Pemimpin, Kewibawaan, Karir, Menundukkan hati semua mahluk, di taati ucapannya dll Atau Mencegah dari sesuatu yg buruk dan jahat seperti Menolak Ilmu Sihir, Ilmu Hitam dan sejenisnya, Benteng/ Penjagaan dari orang2 yg Hasud, Dzolim, Iri dengki, Mencegah mara bahaya dan Bala Bencana, Keselamatan, Anti Sajam, tahan pukul dll. Telah berkata Syeikh Abdurrohman Al-Busthamy R.A Hizib Bahr merupakan Mutiara2 indah yg akan menghiasi pembacanya dengan berbentuk kilauan2 cahaya beraneka warna yg senantiasa menjaga pembaca nya dari segala macam mara bahaya, Dan telah berkata sebagian Ulama ahli hikmah Didalam Hizib Bahr terkandung Asmaul Adzom dan Rahasia Isim Jami Kabir ( isim keseluruhan yg maha Agung )

Telah berkata penyusun Hizb Bahr ini yaitu Syeikh Al-Imam Al-Qutub Abu

Hasan Asy-Syadzili R.A Hizb Bahr terkandung di dalamnya rahasia2 untuk melapangkan segala macam kesusahan dengan Lathoif al-Ghuyub ( Kelembutan2 Alam Ghaib ), Tidaklah Hizb ini dibaca di suatu tempat kecuali tempat tsb akan selamat dari berbagai macam penyakit, dan terjaga dari kejadian2 yg tidak menyenangkan, Untuk pembacanya akan masuk pada dirinya rahasia2 Syafiyyah ( kesembuhan / obat ) dan akan masuk pada pembacanya Anwar As-Shofiyyah ( cahaya2 yg jernih serta terang benderang ), Barang siapa yang senantiasa membacanya setiap hari 1 x, ketika terbit matahari, Niscaya Alloh S.W.T akan senantiasa melaksanakan semua permohonannya ( Doa nya ), dilapangkan dari segala kesusahannya, di angkat derajatnya, Dipenuhi hatinya dengan Ilmu Tauhid, Dimudahkan segala urusannya, dimudahkan setiap kesukarannya, Senantiasa dijaga dari kejahatan Manusia dan Jin, Di amankan dari segala kejahatan malam dan siang, dan tidaklah seseorang yg melihat kepadanya kecuali dia akan dicintai oleh orang yg melihatnya, Dan apabila Hizb Bahr ini dibaca rutin setelah selesai Sholat fardhu 1 x, Maka Alloh S.W.T akan membuatnya Kaya Raya, Dimudahkan kepadanya sebab2 kebahagiaan pada semua gerakannya dan diamnya, Dan barang siapa yg membacanya pada hari Jumat maka Alloh S.W.T akan meletakkan kecintaannya di setiap hati manusia
Tata cara mengamalkan Hizib Bahr

1. 2. 3. 4.

Berpuasa 7 hari yg dimulai hari Minggu Berbuka dengan tidak memakan makanan yg bernyawa Membaca Hizib Bahr tiap selesai Sholat Fardhu 3 x Tiap malam membaca Hizib Bahr 11 x

5.

Dibaca secara Istiqomah selesai puasa tiap hari 1 x Untuk dilaksanakan semua hajat hajat apasaja Hizib Bahr cukup dibaca 3 x, dengan Niat yg di khususkan ( Niatnya apa saja tergantung keinginan anda )

Untuk menarik Harta Ghaib, Hizib Bahr di baca 21 x pada Air putih didalam bejana yg terlebih dahulu air tsb diberi wangi Minyak Misk Baitul Qubra, ketika bacaan Sampai pada kalimat Asmaul Adzom AHUUNUN QOOFUN ADUMMA HAMMA HAA-IN AMIININ Asma Tsb diulang ulang bacaanya 66 x, kemudian bacaan Hizib nya diteruskan hingga selesai, setelah selesai bacaan 21 x , Air tsb anda cipratkan semuanya di tempat anda membaca Hizib, Kemudian bacalah 313 x Asmaul Adzom Yang terdapat pada Hizib Bahr AHUUNUN QOOFUN ADUMMA HAMMA HAA-IN AMIININ

Begitu Selesai dari bilangan 313 x, maka akan Nampak di depan anda Uang yg anda minta dari Baitul Mall Alam Ghaib sesuai yg anda Niatkan, Uang tsb bukan pinjaman tapi bantuan bagi anda dan bagi kaum Faqir Miskin. Sebelum membaca Hizib Bahr terlebih dahulu memberikan Hadiah Surat Alfatihah kepada :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Syeikh Al-Imam Al-Qutub Abu Hasan Asy-Syadzili Syeikh Ahmad bin Muhammad Bin Iyadz Asy-Syafii Syeikh Al---Arif Billah Syihabuddin Ahmad Al-Qorsyi Syeikh Abu Abdillah Muhammad Basyis Syeikh Abu Muhammadin Sholih Ad-Dakaaly Al-Maliky Syeikh Abu Madyan Al-Andalusy Asy-Syibli Syeikh Abi Syuaib As-Sonhaji Syeikh Kabir Al-Walii Abi Muhammad Tanuri Syeikh Sirri As-Saqoti Syeikh Al-Imam Maruf Al-Karkhi

11. 12.

Syeikh Dawud At-Tho-i Al-Imam Habibul Azami Masing 2 nama hadiahkan surat Al-Fatihah 1 x

Inilah Hizb Bahr Yg dimaksud :

Menurut Riwayat Sayyidina Abbas dan sebagian Ulama Salafus Sholih ditambah dengan bacaan2 ( Aslinya Hizb Bahr ) di bawah ini : Membaca Surat Al-Ikhlas

Membaca surat Al-Falaq Membaca surat An-Nass Kemudian membaca surat Al-Baqoroh ayat 1 sampai ayat 5 Kemudian membaca surat Al-Baqoroh ayat 163 Kemudian membaca Surat Al-Baqoroh ayat 255 sampai ayat 257 Kemudian membaca surat l-Baqoroh ayat 284 sampai ayat 286

Kemudian membaca Surat Ali Imran Ayat 1 sampai ayat 4 sampai kalimat furqon( pertengahan ayat 4 ) Kemudian Membaca Surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai ayat 7 Kemudian membaca Surat Al-Alaq Ayat 1 sampai ayat 5 Kemudian membaca Surat Ar-Rahman Ayat 1 sampai ayat 27 Membaca Tasbih 3 x ( Subhana Robiyal Adzimi 3x ), kemudian membaca : Surat Al-Hadid ayat 1 sampai ayat 6 Kemudian membaca Doa dibawah ini :

Kemudian membaca surat Al-Fath ayat 29 Kemudian membaca Rajanya Asmaul Adzom ( 6 Asma Ini sangat langka sekali & jarang sekali ada yg mengetahuinya ) AHUUNA AHUUNUN QOOFUN ADUMMA HAMMA HAA-IN AMIININ

Tammat Susunan Hizib Bahr

Latin Hizib Bahr :

YA ALIYYU YA ADZIMU YA HALIMU YA ALIMU ANTA ROBBI WA ILMUKA HASBI FANIMA ROBBU ROBBI WA NIMAL HASBU HASBI TANSURU MAN TASYA-U WA ANTA AZIZUR ROHIMUNAS ALUKAL ISMATA FIL HAROKATI WAS SAKANATI WAL KALIMAATI WAL IRADATI WAL KHOTOROTI MINAS SUKUKI WADZ DZUNUNIWAL AWHAMIS SATIROTI LIL QULUBI MIN MUTHOLAATIL GHUYUBI. ( FAQODIBTULIYAL MUMINUUNA WA ZULZILUU ZILZALAN SYADIIDA WA IDZ YAQULUL MUNAFIQUUNA WAL LADZIINA FI QULUBIHIM MARODUN MA WA ADNALLOHU WA ROSULUHUILLA GURURO ), FA SABBITNA WAN SURNAA WA SAKHHIR LANA HADZAL BAHRO KAMA SAKHORTAL BAHRO LI MUSA WA SAKHHORTAN NAARO LI IBROOHIIMA WA SAKHHORTAL JIBAALA WAL HADIIDA LI DAWUUDA WA SAKHHORTAL JINNA WAS SYATIINA LI SULAIMANA SAKHHIR LANAA KULLA BAHRIN HUWA LAKA FIL ARDI WAS SAMA-I WALMULKI WAL MALAKUTI WA BAHRID DUNYA WA BAHRIL AKHIROTI, WA SAKHHIR LANA KULLA SYAY-IN YA MAN BIYADIHI MALAKUTU KULLI SYAY-IN ( KAF, HA, YA, AIN, SHOD DIBACA 3 X ) UNSURNA FA INNAKA KHOIRUN NASIRIINA WAF TAH LANA FA INNAKA KHOIRUL FATIHIINAWAG FIR LANA FA INNAKA KHOIRUL GHOFIRIINA WAR HAMNA FAINNAKA KHOIRUR ROHIMIINA WAR ZUQNA FA INNAKA KHOIRUR ROZIQIINA, WAH DINA WA NAJJINA MINAL QOUMIDZ DZOLIMIINA WAHABLANA RIIHAN TOYYIBATAN KAMA HIYA FI ILMIKA WANSURHA ALAINA MIN KHOZAINI ROHMATIKA WAHMILNA BIHA HAMLAL KAROMATI MAAS SALAMATI WAL AFIYATI FID DINI WAD DUNYA WAL AKHIROTI INNAKA ALA KULLI SYAY-IN QODIR, ALLOHUMMA YASSIR LANA UMUURONA MAAR ROHATI LI QULUBINA WA ABDANINA WAS SALAMATI WAL AFIYATI FI DIININA WA DUNYANA WA KUN LANA SOHIBAN FI SAFARINA WA KHOLIIFATAN FI AHLIINA ( WATMIS .SEBUTKAN NAMA MUSUH YG INGIN DI HANCURKAN ) ALA WUJUHI ADAAINA WAM SAKHHUM ALA MAKANATIHIM FALA YASTATIUNAL MUDIYYA WA LAL MUJI-A ILAINA ( WA LAU NASYA-U LATOMASNA ALA AYUNIHIM FAS TABAQUS SIROOTO FA ANNA YUBSIRUN WALAU NASYA-U LA MASYAKHNAHUM ALA MAKANATIHIM FA MASTATO-U MUDIYYAN WA LA YARJIUUNA ), ( yaa-siin

waalqur-aani alhakiimi innaka lamina almursaliina 'alaa shiraathin mustaqiimin tanziila al'aziizi alrrahiimi litundzira qawman maa undzira aabaauhum fahum ghaafiluuna laqad haqqa alqawlu 'alaa aktsarihim fahum laa yu/minuuna innaa ja'alnaa fii a'naaqihim aghlaalan fahiya ilaa al-adzqaani fahum muqmahuuna waja'alnaa min bayni aydiihim saddan wamin khalfihim saddan faaghsyaynaahum fahum laa yubshiruun ), ( SAHATIL WUJUHI 3X ), WA ANATIL WUJUHI LILHAYYIL QOYYUMI WA QOD KHOOBA MAN HAMILA DZULMAN THOO, SIIN, HA, MIM, AIN, SIIN, QOOF MAROJAL BAHROINI YALTAQIYANI BAINAHUMA BARZAKHUN LA YABGIYAN. ( HA MIM 7X ) HAMMAL AMRU WA JA-AN NASRU FA ALAINA LA YNSORUN HA MIM TANZILAL KITABI MINALLOHIL AZIZIL ALIIM GHOFIRUDZ DZANBI WA QOBILUT TAUBI SYADIDUL IQOOBI DZIT TOULI LA ILAHA ILLA HUWA ILAIHIL MASIIRU, BISMILLAHI BABUNA TABAROKA HITOTUNA YAA SIIN SAQFUNA KAF HAA YAA AIN SHOOD KIFAYATUNA HA MIM AIN SIN QOF HIMAYATUNA, ( FASAKFIIKAHUMULLOHU WA HUWAS SAMIUL ALIMU 3X ) SATRUL ARSYI MASBULUN ALAINA WA AINULLOHI NAADZIROTUN ILAINA BI HAULILLAHI LA YUQDARU ALAINA ( WALLOHU MIN WARO-IHIM MUHITUN BAL QURANUN MAJID FI LAUHIN MAHFUDZ FALLOHU KHIRUN HAFIDZO WA HUWA ARHAMUR ROHIMIN 3 X ), ( INNA WALIYALLOHIL LADZI NAZALAL KITABA WA HUWA YATAWALAS SOLIHIINA 3 X ), HASBIYALLOHU LA ILAHA ILLA HUWA ALAIHI TAWAKKALTU WA HUWA ROBBUL ARSYIL ADZIMI 3 X ), LA HAULA WA LA QUWWATA ILLA BILLAHIL ALIYYIL ADZIIMI 3 X ), KEMUDIAN MEMBACA SURAT AL-IKHLAS 1 X, AL- FALAQ 1 X, AN-NASS 1X, SURAT ALFATIHAH 1X, ALBAQOROH AYAT 1 - 5, SURAT ALBAQOROH AYAT 163, SURAT AL-BAQOROH AYAT 255 257, SURAT AL- BAQOROH AYAT 284 286, SURAT ALI IMRAN AYAT 1 PERTENGAN AYAT 4 LAFADZ FURQON, SURAT AL- MUDATSIR AYAT 1 7, SURAT AL- ALAQ AYAT 1 5, SURAT AR-RAHMAN AYAT 1 27, KEMUDIAN MEMBACA TASBIH YAITU ( SUBHANA ROBIYAL ADZIMI 3 X ), SURAT AL-HADID AYAT 1 5, SURAT AL-HASYR AYAT 22 24, ( AYAT-AYAT YG BERWARNA MERAH MERUPAKAN AYAT AYAT ASMAUL ADZOM ) KEMUDIAN MEMBACA : ALLOHUMMA YA MAN HUWA KADZALIKA WA ALA MA WASOFAHU BIHI IBADIHIL MUKHLISUUNA MINAN NABIYYINA WAS SIDDIQIINA WAS SUHADA-I WAS SOLIHINA WAL ULAMA-IL MUQINIINA WAL AULIYAIL MUQORROBIINA MIN AHLI SAMAWATIHI WA ARDIHIWA SAIRI KHOLQIHI AJMAIINA AS ALUKA BIHA WABIL AYATI WAL ASMA-I KULLIHA WA BIL ADZIIMI MINHAA WA BIL UMMI WAS

SAYYIDATI WA BIKHOWATIMI SUROTIL BAQOROTI WA BIL MABADI WAL KHOWATIMI WA BI AMIININ ALAL MUWAFAQOTI WA BIRROTIR ROHMATI, WA HA-IL HAMDI WA MIIMIL MULKI WA DAALID DAWAAMI. KEMUDIANMEMBACA SURAT AL-FATH AYAT 29, KEMUDIAN MEMBACA ASMAUL ADZOM DIBAWAH INI : ( AHUUNUN QOOFUN ADUMMA HAMMA HAA-IN AMIININ 66 X ) KEMUDIAN MEMBACA : KAF HA YA AIN SHOD IGFIRLII WARHAMNII BIROHMATIKAL LATI ROHAMTA BIHAANBIYA-IKA WA RUSULIKA WA LA TAJALNII BI DUA-IKA ROBBI SAQIYYA WA INNI KHIFTU WA AKHOOFU AN AKHOFU SUMMA LA AHTADI ILAIKA SABIILA FAHDINI ILAIKA WA AMNII BIKA MIN KULLI KHOUFIN WA MAKHOUFIN FID DINI WAD DUNYA INNAKA ALA KULLI SYAY-IN QODIRUN ALLOHUMMA YA BADIAS SAMAWATI WAL ARDIYA QOYYUMUD DAROINI YA QOYYUMAN BIKULLI SYAYIN YA HAYYU YA QOYYUMU YA ILAHANA WA ILAHA KULLI SYAY-IN LA ILAHA ILLA ANTA ( YG MERAH INI MERUPAKAN ASMAUL ADZOM YG DIMILIKI SAYYIDINA ASIF BIN BARKHOYA PERDANA MENTRI NABI SULAIMAN A.S KALAU DALAM BAHASA SURYANI NYA ADALAH AHYAN SYAROHIYAN ADUNAYA ASBAUTI ALI SYADAYA ), KUN LANA WALIYYAN WA NASIIRO, WA AMNAN BIKA MIN KULLI SYAY-IN HATTA LA NAKHOFU ILLA ANTA WAJ ALNA FI JIWARIKA WAHJUBNA BILLADZI HAJABTA BIHI AULIYAIKA FATARO WA LAYAROKA AHADUN MIN KHOLQIKA WASBIB ALAINA MINAL KHOIRI AKMALAHU WA AJMALAHUWASRIF ANNA MINAS SYARRI AKBAROHU, WA ASGOROHU THO SIIN HA MIM AIN SIIN QOF MAROJAL BAHROINI YALTAQIYANI BAINAHUMA BARJAKHUN LA YABGIYANI, ALLOHUMMA INNA NAS-ALUKAL KHOUFA MINKA WAR ROJA-A FIIKA WAL MAHABBATA LAKA WAS SYAUQO ILAIKA WAL ANASA BIKA WAR RIDO ANKA WAT TOATA LI AMRIKA ALA BISATIMUSYAHADATIKA NADZIRINA MINKA ILAIKA WA NATIQIINA BIKA ANKA, LA ILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA ROBBANA DZOLAMNA ANFUSAN WA QOD TUBNA ILAIKA QOULAN WA IQDAN FATUB ALAINA JUDAN WA ATFANWASTAMALNA BI AMALI TARDOHU WASLIH LANA FI DZUR RIYYATINA INNA TUBNA ILAIKA WA INNA MINAL MUSLIMIINA, YA GHOFURU YA WADUUDU YA BARRU YA ROHIIMU, IGFIRLANA DZUNUBANA WA QORRIBNA BI WUDDIKA,WA WASSILNA BITAUHIDIKA

WARHAMNA BI TOATIKA WALA TUQIBNA BILFITROTI WA LA BILWAQOFATIMAA SYAY-IN DUUNAKA WAHMILNA ALA SABILIL QOSDI WASIMNA MIN JAIRIHA INNAKA ALA KULLI SYAY-IN QODIIRUN. ALLOHUMMA JAMIUN NASI LI YAUMIN LA ROYBA FIIHI ( MERUPAKAN AYAT ASMAUL ADZOM UNTUK HAJAT APA SAJA ), IJMA BAINANA WA BAINAS SIDQI WANNIYATI WAL IKHLASI WAL IRODATI WAL KHUSYU-I WAL HAYBATI WAL HAYAI WAL MUROQOBATI WAN NURI WAL YAQIINI WAL ILMI WAL MARIFATI WAL ISMATI WAN NASYATI WALFASHOHATI WAL HIFDZI WAL QUWWATI WAL BAYANI WAL FATHI FILQURANI WA KHOSSINA MINKA BILMAHABBATIWAL ISTOFA-I WAT TAKHSISI WAT TAULIYATIWA KUN LANA SAMAN WA BASORON WA LISANAN WA QOLBAN WA AQLAN WA YADAN WA MUAYYIDAN ( PENDENGARAN ANDA PENDENGARAN ALLOH, UCAPAN ANDA UCAPAN ALLOH KEKUATAN HATI, TANGAN ANDA ADALAH KEKUATAN ALLOH, YG BERWARNA MERAH INI APABILA ANDA MENGHENDAKI PIRASAT DAN ILMU HIKMAH SETELAH PUASA DI ULANG BACAANYA 121 X ), WA ATINA ILMAL LADUNNI ( UNTUK ILMU LADUNNY SETELAH SELESAI BERPUASA BACALAH YG BERWARNA MERAH INI 1313 X TIAP 100 X MEMBACA AYAT LADUNNI AYAT LADUNI NYA DISERTAKAN DI AKHIR), WAL AMALAS SOLIHA WARRIZQOL HANIYYA ALADZI LA HIZABA BIHI FID DUNYA, WALA SUALA WALA ;IQOBA ALAIHI FIL AKHIROTI ALA BISATIT TAUHIDI WAS SYARI SALIMIINA MINAL HAWA WAS SAHWATI WATOBI WA ADKHILNA MUDKHOLA SIDQIN WA AKHRIJNA MUKHROJA SIDQINWAJ AL LANA MIN LADUNKA SULTONAN NASIIRO (YG INGIN MENJADI SEORANG PEMIMPIN YG MERAH INI DI ULANG2 313 X), YA ALIYYU YA ADZIMU YA HALIMU YA ALIMU YA SAMIU YA BASIRU YA MURIDU YA QODIRU YA HAYYU YA QOYYUMU YA ROHMANU YA ROHIMU YA MAN HUWA YA HUWA ( Asma asma Al-Adzom untuk merubah taqdir yg jelek menjadi taqdir yg baik di ulang2 bacaan ini 444 x ), AS ALUKA BI ADZOMATIKA ALLATI MALA AT ARKANU ARSYIKA WA BIQUDROTIKAL LATI QODDARTA BIHA ALA JAMII KHOLQIKA WA BIROHMATIKAL LATI WASITA KULLA SYAY-IN WA BI ILMIKAL MUHITI BIKULLI SYAY-IN WA BI IRODATIKAL LATI LA YUNAZIUHA SYAY-UN WA BISAMIKA WA BASORIKAL QORIBIINA MIN KULLI SYAY-IN YA MAN HUWA AQROBU ILAYYA MIN KULLI SYAY-IN QOD QUL HAYAII WA ADZOMA IFTIROO-I WA BADU MANA-I WAQTAROBA SYIQO-I WA ANTAL BASIRU BI MIHNATII WA HIROTI WA SAHWATI WA SUATII TALAMU DOLALATI WA AMAYATI WA FAQOTI WA MA QOBIHA MIN SIFATII AMANTU BIKA WA BI ASMAIKA WA SIFATIKA WA BI MUHAMMADIN ROSULIKA FA MAN DZAL LADZI YARHAMANI GHOIRUKA WA MAN

DZAL LADZI YAS IDUNI SIWAKA FARHAMNII WA ARINII SABILAR RUSDI WAHDINII ILAIHI SABIILA WA ARINI SABILAL GOYYI WA JANNIBNI IYAHU SABIILA WASHABNI MINKAL HAQQO WAN NURO WAL HUKMA WAL AQLA WAL BAYANA. WAHRUSNI BI NURIKA YA ALLOHU YA NURU YA HAQQU YA MUBINU ( untuk Penjagaan diri dengan cahaya yg melindungi di seluruh tubuh di ulang2 bacan ini 111 x ). YA FATTAHU IFTAH QOLBII BI NURIKA WA ALLIMNII MIN ILMIKA WA FAHHIMNI ANKA WA ASMINI MINKA WA BASSIRNII BIKA WA QODDIRNI BI NURI QUDROTIKA WA AHYINI BI NURI HAYATIKA WAJ AL MUSI-ATII MUSI-ATIKA INNAKA ALA KULLI SYAY-IN QODIR ( Untuk supaya cepat faham dan hafal juga untuk di buka kan hatinya menerima ilmu2 hikmah di ulang2 bacan ini 33 x ), ALLOHUMMA AMSAYTU URIDUL KHOIRO WA AKROHUS SARRO SUBHANALLOHI WALHAMDU LILAHI WA LA ILAHA ILLALLOHU WALLOHU AKBARU WA LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ALIYYIL ADZIMI FAHDINI BINURIKA LINURIKA FIMA YARUDDU ALAYYA MINKA WA FIMA YASDURU MINNI ILAIKA WA FIMA YAJRI BAINI WA BAINA KHOLQIKA WA DOYYIQ ALAYYA BI QURBIKA WAHJUBNII BIHUJUBI IJJATIKA WA IJJI HUJUBIKA WA KUN ANTA HIJABII HATTA LA YAQOU ALAYYA SYAY-UN MINNI ILLA ALAIKA WA SAKHHIR AMRO HADZAR RIZQII WASIMNI MINAL KHOLQI WAL HAROSI WAN NASOBI FI TOLABIHI. WA MIN SYUGLIL QOLIBI WA TALIQIL HAMMI WAN NAFSI BIHI, WA MINADZ DZULLI LIL KHOLQI BI SABABIHI WA MINAT TAFAKKURI WAT TADABBURI FI TAHSILIHI, WA MINAS SAHHI WAL BUKHLI BADA HUSULIHI, WA MA YARUDU FIN NAFSI MIN DZALIKA WA TAKHLUQUHU BI QUDROTIKA ALA ILMIKA WA IRODATIKA WA MIN DORUROTIL HAJAYI ILA KHOLQIKA WAJALHU ALLOHUMMA SABABAN LI IQOMATIL UBUDIYYATI WA MUSAHADATI AHKAMIR RUBUBIYYATI WA HAB LANA HISSOTAN MIN HISOOTIKA WA NURON MIN ANWARIKA WA DZIKRON MIN ADZKARIKA WA SIRRON MIN ASRORIKA WA TOATAN MIN TOATI ANBIYAIKA WA SUHBATAN LIMALAIKAYIKA WA TAWWIL AMRII BI DZATIKA WA LA TAKILNI ILA NAFSI TORFATA AINI WA LA AQOLLA MIN DZALIKA WAJALNII HASANATAN MIN HASANATIKA WA ROHMATAN BAINA IBADIKA TAHDI BIHA MAN TASYA-U ILA SIROTIN MUSTAQIMIN SIROTOLLOHIL LADZII LAHU MA FIS SAMAWATI WA MA FIL ARDI ALLA ILALLOHI TASIRUL UMURO. ALLOHUMMA IHDINII LI NURIKA BI QUDROTIKA WATINII MIN FADLIKA WAM NANI MIN KULLI ADUWWIN LAKA WA MIN KULLI SYAY-IN YASGHOLUNII ANKA WAHAB LII LISANAN LA YAFTIRU AN DZIKRIKA WA QOLBAN YASMAU BIL HAQQI MINKA WA RUUHAN YAKROMU BIN NADZORI ILA WAJHIKA WA SIRRON MUMTAAN BAHAQOIQI QURBIKA YA

ALLOHU YA SAMIU YA ALIMU YA AZIZU YA HAKIMU ALLOHUMM KAMA KHOLLAQTANII FAHDINII WA KAMA AMTANI FA AHYIINII WA KAMA ATAMTAHUM FA ATAMNII WASQINII WA MARODII LA YAKHFA ALAIKA FAS FANII WA QOD AHAT TA BII KHOTIATII FAGFIRLII WA HABLII ILMAN YAWAFIQU ILMUKA WA HIKMAN YUSODIFU HUKMIKA WAJAL LI LISANA SIDQIN BAINA IBADIKA WAJALNII MIN WAROSATI JANNATIKA WA NAJJINI MINAN NARI BI AFWIKA WA ADKHILNI ALJANNATA HALAN WA MALAN BIROHMATIKA WA ARINII WAJHA NABIYYIKA MUHAMMADIN SOLLALLOHU ALAIHI WA SALLAM WARFAIL HIJABA FIMA BAINI WA BAINAKA WAJALA MAQOMII DAIMAN BAINA YADAIKA WA NADZIRON MINKA ILAIKA WA ASQITIL BAINA ANNI HATTA LA YAKUNA BAINA BAINII WA BAINAKA WAKSIF LII AN HAQIQOTIL AMRI KASFAN LA ATLUBU BADAHU LI GOIRIKA MAAL MAZIDIL MADMUNI BIKARIMI WADIKA INNAKA ALA KULLI SYAY-IN QODIRUN. YA ALLOHU YA AZIZU YA HAKIMU ANTAL LADZI AYYADTA MAN SYITA MIMMA SITA KAIFA SITA ALA MA SITA FA AYYIDNA BINUSRIKA LI HIDMATI AULIYAIKA WA WASSI SUDURONA BI MARIFATIKA INDA MULAQOTI ADAIKA WAJLIB LANA MAN RODIITA ANHU HATTA NAKHDOA LAHU WA NADZILLA KAMA JALLABTAHU LI MUHAMMADIN ROSUULIKAWASRIF ANNA KAYDA MAN SAKHOTTA ALAIHI KAMA SORROFTAHU AN IBROHIIMA KHOLIILIKA, WA ATINA AJRONA FID DUNYA BIL AFIYATI MIN ASBABIN NARI ( Untuk kebal api bacan ini di ulang ulang 313 x ), WA MIN DZULMIN KULLI JABBARIN WA SALAMATI QULUBINA MIN JAMIIL AGYARI WA BAGGID LANAD DUNYA WA HABBIB LANAL AKHIROTA, WAJALNA FIIHA MINAS SOLIHIINA INNAKA ALA KULLI SYAY-IN QODIRUN. YA ALLOHU YA ADZIMU YA SAMIU YA ALIMU YA BARRU YA ROHIIMU ABDUKA QOD AHATTA BIHI KHOTIATAHU, WA ANTAR ROHIMUL ADZIMU WA NIDA-I KA ANNAHU LA YASMAU WA ANTAS SAMIU WA QOD AZAZTA AN SIYASATI NAFSII WA ANTA ALIMU WA ATA LII BIROHMATIHA WA ANTAL BARRUR ROHIIMU KAYFA YAKUUNU DZANBII ADZIIMAN MAA ADZOMATIKA AM KAYFA TUJIIBU MAN LAM YAS ALUKA WA TATAROKA MAN SA-ALAKA AM KAYFA USAWWISU NAFSII BIL BARRI WA DOFII LA YAZIBU ANKA AM ARHAMUHA BI SYAY-IN WA KHOZAINIR ROHMATI BIYADIKA, ILAHII ADZOMATUKA MALAAT QULUBA AULIYAIKA FASGIR LADAIHIM KULLA SYAY-IN FAMLA QOLBII BI ADZOMATIKA HATTA LA YASGHORU WA LA YADZIMU ALAIHI SYAY-UN WASMA NIDA-I BI KHOSOISOL LUTFII FA INNAKAS SAMIU LI KULLI SYAY-IN ILAHII SATTIR ANNI MAKANII MINKA HATTA ASOYTUKA WA ANA FI QOBDOTIKA WAJ TAROHTU MAJTAROHTU FAKAYFA BIL ITIDZARI ILAIKA ILAHI

DZADBAKA LII ATMANII FIIKA WA HIJABII JADBATAN HATTA LA ASIILA BADAHA ILA GHOIRIKA ILAHII KAM MIN HASANATIN MIMMAN LA TUHIBBU LA AJRO LAHA WA KAM MIN SYAY-ATIN MIMMAN LA TUHIBBU LA WUJRO LAHA FAJAL SYAYATII SYAY-ATIN MAN AHBABTAHU WA LATAJAL HASANATI HASANATIN MAN ABGODTAHU FA INNAL KAROMAL KARIIMI MAAS SAY-ATI ATAMMA MINHU MAAL HASANATI FASHADNII KAROMAKA ALA BISATI ROHMATIKA WA RODINII BIQODO-IKA WA SOBBIRNI ALA TOATIKA FIMA AJROYTA ALAYYA MIN AMRIKA WA NAHYIKA, WA AWJINI SUKRO NIMATIKA WA GOTTINII BI RIDA-I AQIBATIKA HATTA LA USARRIKA BIKA GOIRUKA WAMNUN ALAYYA BILFAHMI ANKA INNAKA ALA KULLI SYAY-IN QODIRUN,ILAHII MASIYATUKA NADATNII BITTOATI, WA TOATUKA NADATNI BIL MASIYATI, FAFI AYYUHUMA AKHOFUKA WA FI AYYUHUMA ARJUKA IN QULTA BIL MASIYATI QOBBALTANI, BIFADLIKA FALAM TADA LI KHOUFAN WA IN QULTU BIT TOATI QOBBALTANI BI ADLIKA FALAM TADA LII ROJAA-I FA LAYTA SYARII KAYFA AROO IHSANII MAA IHSANUKA, AM KAYFA AJHALU FADLAKA MAA ISYANII LAKA QOFUN JIMMUN SIRRONI MIN SIRRIKA WA KULAHUMA AL-ANA ALA GOIRIKA INNAKA ALA KULLI SYAY-IN QODIRUN YA ALLOHU YA FATTAHU YA GHOFFARU YA MUNIMU YA HADII YA NASIRU YA AZIZU HAB LII MIN NURI ASMAIKA MA ATAHAQQIKU BIHI MIN HAQIQOTI DZATIKA WAFTAH LII WAGFIRLII WA ANIM ALAYYA WAHDINII WAN SURNII WA AIZNII YA MUIZZU YA MUDZILLU LA TADALNII BITADBIRI MALUKA WA LA TASGILNI ANKA BIMALIKA FALIKULLI KULLIKA WAL AMRU AMRUKA WA SIRRU SIRRUKA ADAMII WUJUDII WA WUJUDII ADAMII FAL HAQQU HAQQUKA WAL JALA JALUKA WA LA ILAHA GOIRUKA WA ANTAL HAQQUL MUBIINU YA ALIMAS SIRRI WA AKHFA, YA DZAL KAROMI WAL WAFA YA DZAL JALALI WAL IKROMI ILMUKA QOD AHATO BI ABDIKA WA QOD SAQIYA FI TOLABIKA FA KAYFA LA YASQO MAN TOLABA GOYRUKA TALATOFTA LI HATTA ALIMTU AN TOLABI LAKA JAHLUN WA TOLABI LIGOIRIKA KUFRUN FAJIRNII MINAL JAHLI WASIMNII MINAL KUFRI YA QORIBU ANTAL QORIBU WA ANAL BAIDU QURBUKA QOD AYYISNII MIN GHOIRIKA WA BADII ANKA RODDINI ILAT TOLABI ILAIKA FA KUN LI BIFADLIKA HATTA TAMHUU TOLABI BI TOLABIKA INNAKA ALA KULLI SYAY-IN QODIRUN YA QOWIYYU YA AZIZU, ALLOHUMMA LA TUAZIBBNA BI IRODATINA WA HUBBI SAHWATINA FANASGOLA AW NAHJUBA AW NAFROHA BIWUJUDI MURODANA AW NAHZANU AW NASKHOTU AW NASLAMU TASLIMAN NIFAQI INDAL FAQDI WA ANTA ALAMU BI QULUBINA FARHAMNA BIN NAIIMIL AKBARI WAL MAZIDIL AFDOLI WAN NURIL AKMALI WA GOYYIB ANNA KULLA SYAY-IN WA

ASHADNA IYYAKA BIL ISHADI WANSURNAA FILHAYATID DUNYA WA YAUMI YAQUMUL ISHADI YA ALLOHU YA QODIRU YA MURIIDU YA AZIZU YA HAKIMU, ALLOHUMMA INNA NAS ALUKA BILQODROTIL UDZMA WA BIL MASYIATIL ULYA WA BIL AYATIL QUBRO WAL ASMA-I KULLIHA WA BIHADZAL ADZIMI MINHA AN TASKHORO LANA HADZAL BAHRO WA KULLA BAHRIN HUWA LAKA FIL ARDI WAS SAMA-I WAL MULKI WAL MALAKUTI WA BAHROD DUNYA WA BAHROL AKHIROTI WA SAKHHIR LANA KULLA BAHRIN WA SAKHHIR LII KULLA JABALIN WA SAKHHIRLII KULLA HADIDIN WA SAKHHIR LI KULLA RIIHIN WA SAKHHIR LII KULLA SYAYTONIN MINAL JINNI WAL INSI WA SAKHHIRLI NAFSII WA SAKHHIR LII KULLA SYAY-IN YA MAN BIYADIHI MALAKUTU KULLI SYAY-INWA HUWA YAJIRU WA LA YUJARU ALAIHI YA ALIYYU YA ADZIMU YA HALIMU YA ALIMU AHUUNUN QOOFUN ADUMMA HAMMA HAAIN AMIININ, ( yang berwarna merah ini khusus untuk menundukkan Laut, Gunung, Logam, Angin, Setan, Jin, Manusia dan semua yg di ciptakan alloh bias ditundukkan dengan asma yg merah ini, caranya di ulang ulang 21 x bacaan ini, ketika sampai pada kalimah asmaul adzom ahuunun dst di ulang ulang 66 x, lalu niatkan apa yg ingin anda tundukkan ), INNALLOHA WA MALAIKATAHU YUSOLLUNA ALAN NABI YA AYYUHALLADZINA AMANUU SOLLU ALAIHI WA SALLIMU TASLIIMA, ALLOHUMMA SOLLI ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ALA ALI SAYYIDINA MUHAMMADIN KAMA SOLAYTA ALA SAYYIDINA IBROHIMA WA ALA ALI SAYYIDINA IBROHIIMA FIL ALAMINA INNAKA HAMIDUN MAJIDUN, ALLOHUMMA WARDO AN ASHABI ROSULILLAHI AJMAIINA WA ANIT TABIIINA WA TABIIHIM BI IHSANIN ILA YAUMID DINI WA LAHAULA WA LA QUWWATA ILLA BILLAHIL ALIYYIL ADZIMI WA HASBUNALLOHU WA NIMAL WAKILU. TAMMAT SAYA SERTAKAN AYAT LADUNNI DIBAWAH INI : SURAT AL-KAHFI AYAT 65 NAMA DARI KHODAM HIZIB BAHR ADALAH : SAYYID TANKAFIILU & SAYYID ROWYAYIIL A.S CATATAN SEMUA YG BERWARNA MERAH SEBAGIAN DARI HASIL DIALOG DENGAN SAYYID ROWYAYIIL SEBAGIAN LAGI ASLI DARI KITAB

Anda mungkin juga menyukai