Anda di halaman 1dari 4

ANGGARAN PERBELANJAAN PANITIA SAINS SEKOLAH BINA INSAN 2014

BIL

PERKARA

TARIKH Januari November

KUANTITI

Alat P&P CD RW Boards Kad manila Kertas majong Kertas warna Kertas kajang Thumbdrive 4GB Fail ABBA

HARGA SEUNIT (RM) -

ANGGARAN KOS (RM) 200

CATATAN

Yuran Sekolah

Alat Tulis - Set markers - Blue tag - Gunting - Gam - Pembaris - Pemadam - Dll Buku Kerja Proses Sains Skil

Januari

Ting 1 150 Ting 2 260 Ting 5 - 148

10 10 10

1500 2600 1480

Yuran Pelajar

Buku Kerja Penilaian Berasaskan Sekolah Buku Nota Sains

Januari

Ting 1 150 Ting 2 260 Ting 1 150 Ting 2 260 Ting 5 - 148 -

10 10 5 5 5 -

1500 2600 750 1300 740 150 (bayaran penceramah) 150 (bayaran penceramah)

Yuran Pelajar

Januari

Yuran Pelajar

Bengkel Amali dan Penandaan Laporan PEKA Bengkel Menjawab Soalan SPM Minggu Sains & Matematik - Kuis Sains

Mac

Yuran Sekolah

Mac

Yuran Sekolah

Mei Ting 1, 2 & 5 Hadiah (berdasarkan penyertaan paling banyak dan tepat) 1st Prize 2nd 3rd Hadiah 1st Prize 2nd 3rd

20 10 7

- Pertandingan Rekacipta Terbuka

Ting 1, 2 & 5

100 70 50

JUMLAH (RM)

14, 197.00

PERANCANGAN PANITIA SAINS SEKOLAH BINA INSAN 2014

Bil
1.

Program/ Aktiviti
Rancangan Pelajaran Tahunan

Objektif
Melaksanakan P&P mengikut ketetapan sukatan

Perlaksana/ Tanggungjawab
Semua guru Sains

Tempoh
Januari

Kos/Sumber
PCG Panitia

TOV
100% guru yang mengajar akan menyediakannya

ETR
100% guru yang mengajar dapat menyediakannya

Penilaian/ Indikator Pencapaian


Rancangan Pelajaran Tahunan disediakan dan diletakkan di dalam Buku Rancangan Pengajaran Harian Rekod Pencerapan setiap guru sebanyak dua kali setahun.

2.

Pencerapan P&P

Memastikan pencerapan dilakukan mengikut ketetapan yang telah disediakan.

Semua guru Sains Pencerapan oleh: 1) GKMP Sains dan Matematik 2) Timb. Pengarah Kurikulum Semua guru Sains

Februari hingga Mac Julai hingga Ogos Mac

PCG Panitia

3.

TOT Guru Sains / Bengkel Amali dan Penandaan Laporan PEKA

Menjalankan program latihan dalam keguruan oleh guru pakar Sains dari sekolah lain kepada guru Sains

PCG Panitia

100% guru akan dicerap sekurangkurangnya 2 kali setahun. Guru yang bermasalah akan dicerap oleh Mudirah. 100% guru Sains terlibat dalam program ini.

100% guru telah dicerap sekurangkurangnya 2 kali setahun. Guru yang bermasalah akan dicerap oleh Mudirah. 100% guru Sains terlibat dalam program ini.

4.

Penyemakan Buku Pelajar

Memastikan guruguru menyemak kerja latihan pelajar dan

Semua guru Sains

Dua kali setahun Mei dan

PCG Panitia

100% guru Sains terlibat dalam program ini.

100% guru Sains terlibat dalam program ini.

Guru-guru dapat memperbaiki kelemahan masing-masing dan dapat memberikan yang terbaik kepada pelajar mereka. Penyemakan dilakukan oleh Ketua Panitia pada Penggal 1

5.

Penyemakan RPH guru

memastikan guruguru mengikut rancangan pelajaran tahunan yang ditetapkan Memastikan guruguru membuat RPH mengikut kesesuaian P&P dan sukatan pelajaran

Oktober

dan GKMP pada Penggal 2

Semua guru Sains

Setiap minggu

PCG Panitia

100% guru Sains terlibat dalam program ini.

100% guru Sains terlibat dalam program ini.

Mudirah/TP Akademik akan menyemak RPH yang akan diserahkan setiap hari Jumaat.

(a) Budget yang diberikan (b) Simpanan 10% (c) Jumlah perbelanjaan (d) Baki yang tinggal

: RM 00.00 : RM 00.00 : RM 14,197.00 : RM 00.00

Disediakan oleh,

Tarikh:

3 November 2013

(SITI NORDIANA BT WAHID) Guru Sains Sekolah Bina Insan

Anda mungkin juga menyukai