Anda di halaman 1dari 2

C.

Hubungan Sudut Berelasi antara Sin, Cos dan Tangen

2. Aturan Cosinus

3. Luas Segitiga ABC

4. Jumlah dan Selish Dua Sudut

5. Sudut 2A Sudut !embar"

D. Rumus-rumus Trigonometri 1. Aturan sinus

#. Hasil !ali Dua $ungsi Trigonometri

$ungsi f(x) =a Cos x + b Sin x 7. Jumlah Selisih Dua Fungsi Trigonometri

%. &ersamaan Trigonometri

'. Bentu( a Cos x + b Sin x

)*. Bentu( a Cos x + b Sin x = c

)). +ilai ,a(simum dan ,inimum