PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2009-2013) BIDANG KOKURIKULUM Isu Penglibatan dalam Kelab dan Persatuan kurang memberansangkan

Masalah Penglibatan dan pencapaian pelajar tidak mencapai tahap yang memuaskan Matlamat Meningkatkan peratusan pelajar yang berminat menyertai aktiviti kelab dan persatuan dengan melibatkan diri dalam semua aktiviti persatuan Strategi Perancangan teliti melalui: 1.Pengurusan kokurikulum dengan mengambil kira jumlah perjumpaan dan kursus pengurusan kelab dan persatuan 2.Mengelola pertandingan peringkat sekolah dengan menjadikan aktiviti koakademik sebagai aktiviti utama kelab dan persatuan 3.Menyertai pertandingan peringkat kelompok seperti pertandingan: a. Forum b. Pidato c. Choral speaking d. Bahas e. Pantun Prestasi Pencapaian Kokurikulum masih rendah Lebih kurang kehadiran 60 % sahaja yang dicatatkan Meningkatkan kesedaran dari segi kehadiran dan penyertaan pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum Peningkatan peratus pencapaian A dalam kokurikulum, 50 % adalah dari kehadiran pelajar dalam Pemantauan berterusan yang sistematik dari pengurusan sekolah khususnya : a. Penyelaras Uniform b. Penyelaras sukan dan Permainan c. Penyelaras Kelab dan Persatuan Peratus kehadiran Indikator Pencapaian Pencapaian: Sekurang-kurangnya setiap pasukan layak ke separuh akhir

aktiviti kokurikulum Tindakan: a. Mengemukakan laporan pada setiap perjumpaan b. Mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas pelajar-pelajar yang masih ponteng perjumpaan kokurikulum Buku Pemantauan Kokurikulum perlu dilengkapkan pada setiap masa untuk mengesan aktiviti dan juga kehadiran pelajar

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM KELAB PSS Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian % penglibatan ahli Kelab PSS

1

Kursus penjilidan

Meningkatkan minat ahli untuk menyertai aktiviti yang dianjurkan Meningkatkan minat ahli untuk menyertai aktiviti yang dianjurkan

Guru Penasihat Ahli Kelab PSS

Mei

RM 200/ KOKO

70%

100%

2

Baik pulih buku

Guru Penasihat Ahli Kelab PSS

Julai

RM 200/ KOKO

70%

100%

% penglibatan ahli Kelab PSS

PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM KELAB PSS

Nama Projek

Kursus penjilidan

Objektif

1) Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang dijalankan. Mei Semua ahli Kelab PSS SMK Permai Indah

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1) Jawatankuasa program akan mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan program 2) Pelaksanaan program: o Penerangan oleh guru penasihat berkaitan aktiviti yang akan dijalankan o Ahli jawatankuasa program akan menjalankan tugas masingmasing. o Ahli dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan menjalankan aktiviti dalam kumpulan o Dokumentasi program dirakamkan o Penilaian program Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM KELAB PSS

Nama Projek Objektif

Baik pulih buku 1) Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang dijalankan. Mei Semua ahli Kelab PSS SMK Permai Indah

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1) Jawatankuasa program akan mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan program 2) Pelaksanaan program: o Penerangan oleh guru penasihat berkaitan aktiviti yang akan dijalankan o Ahli jawatankuasa program akan menjalankan tugas masingmasing. o Ahli dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan menjalankan aktiviti dalam kumpulan o Dokumentasi program dirakamkan o Penilaian program Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Julai Kos/Sumber RM 50.PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KURIKULUM SUB BIDANG: KELAB SEJARAH & GEOGRAFI Bil 1 Program Aktiviti Tahunan: Pertandingan Kuiz secara lisan dan penulisan.00 Buku kehadiran kokurikulum 80% TOV ETR 100% Indikator Pencapaian Peratus markah aspek kehadiran setiap ahli meningkat . AJK persatuan Tempoh Jan. AJK & ahli persatuan Sejarah & Geografi 80% April RM 100 100% % kehadiran pelajar . Membuat enzyme & baja organic untuk kegunaan tumbuhan dan aktiviti pembersihan kawasan sekolah Tanggungjawab Guru penasihat. Objektif Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang dijalankan. 2 GO GREEN ( Penghijauan Laluan Persatuan Sejarah dan Geografi) Guru penasihat.

Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang dijalankan. Proses Kerja Perlaksanaan aktiviti-aktiviti persatuan Sejarah & Geografi Penulisan minit mesyuarat persatuan Sejarah & Geografi Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. Jan. Pengagihan tugas serta perancangan awal aktiviti dibuat.PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM KELAB SEJARAH & GEOGRAFI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Pertandingan Kuiz secara lisan dan penulisan.Julai Semua ahli Kelab Sejarah & Geografi SMK Permai Indah 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Mengadakan mesyuarat agung tahunan untuk pelantikan AJK persatuan Sejarah & Geografi Sidang perbincangan dengan AJK untuk menentukan aktiviti tahunan yang sesuai dan menarik. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan .

1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan . Proses Kerja Perlaksanaan aktiviti-aktiviti persatuan Sejarah & Geografi Penulisan minit mesyuarat persatuan Sejarah & Geografi Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM KELAB SEJARAH & GEOGRAFI Nama Projek GO GREEN ( Penghijauan Laluan Persatuan Sejarah dan Geografi) Membuat enzyme & baja organic untuk kegunaan tumbuhan dan aktiviti pembersihan kawasan sekolah April Semua ahli Kelab Sejarah & Geografi SMK Permai Indah Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Mengadakan mesyuarat agung tahunan untuk pelantikan AJK persatuan Sejarah & Geografi Sidang perbincangan dengan AJK untuk menentukan aktiviti tahunan yang sesuai dan menarik. Pengagihan tugas serta perancangan awal aktiviti dibuat.

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB KH & ERT Bil 1 Program Bengkel Pengurusan Aktiviti Objektif Meningkatkan pencapaian pengurusan bengkel Meningkatkan penglibatan pelajar Tanggungjawab Guru penasihat.Okt - 100% . AJK persatuan Tempoh Mei Kos/Sumber RM500 80% TOV ETR 100% Indikator Pencapaian Peratus markah aspek pencapaian pengurusan bengkel % kehadiran pelajar 2 Aktiviti Bengkel Guru penasihat. AJK & ahli persatuan Sejarah & Geografi 80% Jan .

1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan .PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM KELAB KH & ERT Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Bengkel Pengurusan Aktiviti Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang dijalankan. Mei Semua ahli Kelab KH & ERT SMK Permai Indah 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Proses Kerja Mesyuarat AJK Induk Lantikan AJK kerja dan agihan tugas Pembentangan kertas kerja dan tentatif program Pelaksanaan Laporan dan Refleksi Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan .PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM KELAB KH & ERT Nama Projek Aktiviti Bengkel Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Meningkatkan penglibatan pelajar Jan .Okt Semua ahli Kelab KH SMK Permai Indah 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Proses Kerja Mesyuarat AJK Induk Lantikan AJK kerja dan agihan tugas Pembentangan kertas kerja dan tentatif program Pelaksanaan Laporan dan Refleksi Penulisan minit mesyuarat persatuan Sejarah & Geografi Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

2 Penerangan jenis-jenis suara S.T.A.B dan latihan praktikal Guru Penasihat 20 Jam .PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB KIOR Bil 1 Program Audition dan pemilhan suara Objektif Ahli Koir dapat menyanyi dengan yakin dan baik Ahli Koir boleh menggunakan peralatan dan kemudahan alat muzik untuk melatih suara Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber RM10 Guru Penasihat 4 jam RM 60 80% 100% 80% TOV ETR 100% Indikator Pencapaian Peratusan ahli yang dapat menyanyi dengan baik % tahap penguasaan murid dalam menggunakan peralatn dan kemudahan alat muzik.

PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB KOIR Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Audition dan pemilhan suara Ahli Koir dapat menyanyi dengan yakin dan baik 4 jam Semua ahli Kelab Koir SMK Permai Indah 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Mesyuarat AJK Latihan Persediaan Penyediaan Modul / Bahan oleh Guru Muzik Persediaan tempat taklimat / penerangan Penerangan / Demonstrasi tentang alat muzik Latihan Praktikal Pemantauan oleh Guru Muzik dan Guru Penasihat Penilaian Proses Kerja Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan .

B dan latihan praktikal Ahli Koir boleh menggunakan peralatan dan kemudahan alat muzik untuk melatih suara 20 jam Semua ahli Kelab Koir SMK Permai Indah 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Mesyuarat AJK sebelum dan selepas lawatan Menyediakan Kertas kerja dan jadual Lawatan Mengutip yuran lawatan Menyediakan surat –surat berkaitan dan hantar kepada yang berkenaan Menyenaraikan nama pelajar dan menyerahkan boring kebenaran waris Pelaksanaan aktiviti Lawatan sambil belajar Penilaian / Mesyuarat Post Mortem Proses Kerja Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan .PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB KOIR Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Penerangan jenis-jenis suara S.T.A.

6% Ahli-ahli kelab Peratus murid menjadi keahlian Kelab Komputer. Program Penghasilan blog ICT Objektif 1) Meningkatkan kreativiti murid dalam penghasilan blog 2) Mengenal pasti murid sekolah yang mempunyai kemahiran menggunakan komputer 3) Memupuk minat murid sekolah terhadap aktiviti yang melibatkan penggunaan komputer.Julai Kos RM 50 2% TOV ETR 3.PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB KOMPUTER Bil 1. Pencapaian penglibatan murid dalam penghasilan blog.Julai RM 100 2 % 3. Penghasilan video korporat SMK Permai Indah menggunakan Video Movie Maker 1) Meningkatkan kreativiti murid dalam penghasilan video korporat 2) Mengenal pasti murid sekolah yang mempunyai kemahiran menggunakan kamera dan komputer 3) Memupuk minat Guru Penasihat Kelab Komputer Feb. Pencapaian penglibatan murid dalam penghasilan video korporat SMK Permai Indah . 2.6% Indikator Pencapaian Peratus murid menjadi keahlian Kelab Komputer. Tanggungjawab Guru Penasihat Kelab Komputer Ahli-ahli kelab Tempoh Feb.

murid sekolah terhadap aktiviti yang melibatkan penggunaan komputer. .

1 Mengadakan mesyuarat bersama-sama ahli-ahli kelab 1.2Penilaian 5.2.PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB KOMPUTER Nama Projek Penghasilan blog ICT Objektif 1) Meningkatkan kreativiti murid dalam penghasilan blog 2) Mengenal pasti murid sekolah yang mempunyai kemahiran menggunakan komputer 3) Memupuk minat murid sekolah terhadap aktiviti yang melibatkan penggunaan komputer.2.1 Rekabentuk 1.3 Penambahbaikan  Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan  Kemahiran pelajar Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.1 Pemantauan 5.2 Pengagihan tugas mengikut bidang 1. Feb-Julai Semua ahli Kelab Komputer SMK Permai Indah Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1.2. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan .3 Gambar / Foto Kursus pendek tentang penggunaan video movie maker Pengumpulan Bahan Proses pembangunan video korporat 5.2 Kandungan 1.

1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan . Feb-Julai Semua ahli Kelab Komputer SMK Permai Indah Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Mesyuarat AJK sebelum dan selepas lawatan Menyediakan Kertas kerja dan jadual Lawatan Mengutip yuran lawatan Menyediakan surat –surat berkaitan dan hantar kepada yang berkenaan Menyenaraikan nama pelajar dan menyerahkan boring kebenaran waris Pelaksanaan aktiviti Lawatan sambil belajar Penilaian / Mesyuarat Post Mortem Proses Kerja Kekangan   Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Kemahiran pelajar Pemantauan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB KOMPUTER Nama Projek Objektif Penghasilan video korporat SMK Permai Indah menggunakan Video Movie Maker 1) Ahli Meningkatkan kreativiti murid dalam penghasilan video korporat 2) Mengenal pasti murid sekolah yang mempunyai kemahiran menggunakan kamera dan komputer 3) Memupuk minat murid sekolah terhadap aktiviti yang melibatkan penggunaan komputer.

Program Minggu Kesedaran Alam Semulajadi Objektif Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya alam semulajadi Melahirkan Pengguna Yang Bijak Tanggungjawab Tempoh Kos 2% PK Kokurikulum Guru penasihat April RM500 (PIBG dan Persatuan Pengguna Negeri) TOV ETR 3.PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB PENCINTA ALAM Bil 1.6% Indikator Pencapaian Peningkatan % keahlian kelab .

Kuiz Jemputan dan Publisiti Mesyuarat Jawatankuasa kerja Pelaksanaan Projek Post Mortem Kekangan   Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah Pemantauan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.Ceramah 3. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan .Pameran 2.PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB PENCINTA ALAM Nama Projek Objektif Minggu Kesedaran Alam Semulajadi 1) Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya alam semulajadi 2) Melahirkan Pengguna Yang Bijak Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat April Semua ahli Kelab Pencinta Alam 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Proses Kerja Mesyuarat J/K Kokurikulum Perancangan Aktiviti 1.

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PENGGUNA DAN KOPERASI Bil 1. Program Tanaman Rosselle Objektif Pelajar akan dapat membina semangat bekerjasama dan saling bantu membantu dalam menghasilkan tumbuhan yang sihat Pelajar akan dapat membina keyakinan diri apabila berhadapan dengan orang ramai Tanggungjawab PK Kokurikulum Guru penasihat Tempoh April Kos RM500 (PIBG dan Persatuan Pengguna Negeri) 70% TOV ETR 80% Indikator Pencapaian Peratus penglibatan pelajar 2 Pertandingan Produk Koperasi PK Kokurikulum Guru penasihat Julai RM500 (PIBG dan Persatuan Pengguna Negeri) 70% 80% Peratus penglibatan pelajar .

1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan .PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PENGGUNA DAN KOPERASI Nama Projek Objektif Tanaman Rosselle Pelajar akan dapat membina semangat bekerjasama dan saling bantu membantu dalam menghasilkan tumbuhan yang sihat Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat April Semua ahli Kelab Pengguna dan Koperasi 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Memastikan peralatan lengkap Memberi penerangan ringkas aktiviti Perlaksanaan aktiviti Dokumentasi  Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan  Motivasi pelajar yang rendah Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan .PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PENGGUNA DAN KOPERASI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Pertandingan Produk Koperasi Pelajar akan dapat membina keyakinan diri apabila berhadapan dengan orang ramai Julai Semua ahli Kelab Pengguna dan Koperasi 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Menjalankan aktiviti penghasilan produk melalui Kelab Pengguna dan Koperasi Mematuhi tarikh yang ditetapkan oleh urusetia Mengedarkan surat kebenaran waris Menyediakan dokumentasi lengkap Menghadiri pertandingan Dokumentasi Post-mortem Proses Kerja Kekangan   Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah Pemantauan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN AGAMA ISLAM Bil 1.00 70% 80% 2 Sambutan Hari Kebesaran Islam Ihya' Ramadan Melahirkan insan kamil Feb-Okt 500. Program Karnival Pendidikan Islam Objektif Mengenalpasti pelajar yang akan mewakili sekolah Tanggungjawab PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Ketua Panitia Guru Penasihat Tempoh Kos TOV ETR Indikator Pencapaian Peratus penglibatan pelajar 2 hari 500.00 40% 60% Peratus penglibatan pelajar .00 70% 90% Peratus penglibatan pelajar 3 Mengenalpasti pelajar yang dapat Membaca AlQuran PK Kokurikulum Ketua Panitia Guru Penasihat Ogos 200.

0 Penyediaan peralatan. hadiah & tempat 3.0 Pelaksanaan   Proses Kerja Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah Pemantauan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN AGAMA ISLAM Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Karnival Pendidikan Islam Mengenalpasti pelajar yang akan mewakili sekolah 2 hari Semua ahli Persatuan Agama Islam 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1.0 Mesyuarat AJK  Ucapan PKKK  Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja)  Tetap tarikh  Bincang kos/bajet 2. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan .

4.PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN AGAMA ISLAM Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Sambutan Hari Kebesaran Islam Melahirkan insan kamil Feb-Okt Semua ahli Persatuan Agama Islam 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Proses Kerja 1. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan . Ucapan PKKK 1.5.2.0 Pelaksanaan   Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah Kekangan Pemantauan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.1. hadiah & tempat 3. Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja) 1. Tetap tarikh 1. Bincang kos/bajet 2. Mesyuarat AJK 1.3.0 Penyediaan peralatan.

Bincang kos/bajet 2. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan .1.5. hadiah & tempat 3. Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja) 1.0 Penyediaan peralatan.Quran Ogos Semua ahli Persatuan Agama Islam 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Proses Kerja 1. Ucapan PKKK 1.4. Tetap tarikh 1.3.PELAN OPERASI 3 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN AGAMA ISLAM Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Ihya' Ramadan Mengenalpasti pelajar yang dapat Membaca Al. Mesyuarat AJK 1.0 Pelaksanaan   Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah Kekangan Pemantauan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.2.

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN SIVIK & RUKUN NEGARA Bil 1. % Penyertaan murid dalam aktiviti yang dianjurkan meningkat 2 Pertandingan Mempromosikan Budaya Negara Meningkatkan minat dan motivasi diri murid untuk menyertai aktiviti yang dianjurkan Ketua Panitia Guru Penasihat 70% Julai RM 100/ PCG 90% . Program Program 5 Prinsip Rukun Negara Objektif Memastikan penyertaan menyeluruh di kalangan murid dalam kelab Tanggungjawab PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Tempoh Kos 70% Feb-Okt RM 80/ PCG TOV ETR 80% Indikator Pencapaian % Penyertaan murid dalam kelab siviks dan rukun negara meningkat.

PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB SIVIK & RUKUN NEGARA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Program 5 Prinsip Rukun Negara Memastikan penyertaan menyeluruh di kalangan murid dalam kelab Feb-Okt Semua ahli Kelab Sivik & Rukun Negara 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1.2 Agihan Tugas 1.1 Mesyuarat Jawatankuasa 1. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan .3 Hal-hal lain Surat Mesyuarat -Pemberitahuan aktiviti kepada ahli Penyediaan tempat dan peralatan Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan KPI   Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah Proses Kerja Kekangan Pemantauan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

2 Pembentukan AJK 1.4 Agihan Tugas 1.5 Hal-hal lain Surat Menyurat -Jemputan ahli untuk menyertai pertandingan Jadual Pertandingan Penyediaan tempat dan peralatan Pelaksanaan  Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan  Motivasi pelajar yang rendah Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan .3 Tetapkan tarikh pertandingan 1.1 Mesyuarat Jawatankuasa 1.PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB SIVIK & RUKUN NEGARA Nama Projek Objektif Pertandingan Mempromosikan Budaya Negara Meningkatkan minat dan motivasi diri murid untuk menyertai aktiviti yang dianjurkan Julai Semua ahli Kelab Sivik & Rukun Negara Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1.

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN SENI LUKIS Bil 1. Program Mural Objektif Menceriakan kawasan persekitaran sekolah Tanggungjawab PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Tempoh Feb-Julai Kos RM 500/ PCG 70% TOV ETR 100% Indikator Pencapaian % Penyertaan murid .

3 Tetapkan tarikh pertandingan 1.2 Pembentukan AJK 1.4 Agihan Tugas 1. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan .5 Hal-hal lain Penyediaan tempat dan peralatan Pelaksanaan Penilaian  Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan  Motivasi pelajar yang rendah Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.1 Mesyuarat Jawatankuasa 1.PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN SENI LUKIS Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Mural Menceriakan kawasan persekitaran sekolah Feb-Julai Semua ahli Persatuan Seni Lukis 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1.

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN SAINS & MATEMATIK Bil 1. Program Membersihkan Dan Menceriakan Makmal Sains/Bilik PPSMI Eksperimen Sains Objektif Meningkatkan penyertaan dan minat murid dalam persatuan Sains dan Matematik Tanggungjawab PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Tempoh Mac Kos 70% TOV ETR 100% Indikator Pencapaian % Penyertaan murid 2 Meningkatkan minat murid dalam aktiviti persatuan Sains & Matematik PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Feb-Julai RM 100/ PCG 70% 80% % penglibatan pelajar .

3 Tetapkan tarikh 1.5 Hal hal lain Surat Menyurat .4 Agihan tugas 1.2 Perbincangan tentang keperluan peralatan 1.1 Mesyuarat Jawatankuasa 1.PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN SAINS & MATEMATIK Nama Projek Objektif Membersihkan Dan Menceriakan Makmal Sains/Bilik PPSMI Meningkatkan penyertaan dan minat murid dalam persatuan Sains dan Matematik Mac Semua ahli Persatuan Sains & Matematik Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1.Pemberitahuan aktiviti kepada ahli Penyediaan peralatan Pelaksanaan  Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan  Motivasi pelajar yang rendah Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan .

2 Perbincangan tentang jenis eksperimen 1.5 Hal hal lain Surat Menyurat Pemberitahuan aktiviti kepada pelajar Jadual Program Pelaksanaan  Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan  Motivasi pelajar yang rendah Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN SAINS & MATEMATIK Nama Projek Objektif Eksperimen Sains Meningkatkan penyertaan dan minat murid dalam persatuan Sains dan Matematik Feb-Julai Semua ahli Persatuan Sains & Matematik Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1.1 Mesyuarat Jawatankuasa 1.3 Pembentukan jawatankuasa 1. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan .4 Agihan tugas 1.

2 Mereka Bentuk Kain Rentang bagi tujuan promosi Program Sekolah PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Feb-Julai RM 100/ PCG 70% 80% % penglibatan pelajar .PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN SRT Bil 1. Program Menyelenggara papan tanda di kawasan sekolah Objektif Memastikan papanpapan tanda yang berada di kawasan sekolah berada di dalam keadaan baik Meningkatkan minat murid dalam aktiviti Persatuan SRT Meningkatkan tahap kreativiti ahli Tanggungjawab PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Tempoh Mac Kos 70% TOV ETR 100% Indikator Pencapaian % papan tanda yang dibaiki.

1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan .PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN SRT Nama Projek Objektif Menyelenggara papan tanda di kawasan sekolah Memastikan papan-papan tanda yang berada di kawasan sekolah berada di dalam keadaan baik Mac Semua ahli Persatuan SRT Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Pendaftaran ahli Membuat pemeriksaan pada papan tanda di kawasan sekolah Memastikan semua bilik darjah dan bilik khas dilabelkan Memastikan label @ papan tanda yang rosak dibaikipulih Proses Kerja Kekangan   Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah Pemantauan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan . susun atur serta maklumat penting tentang program Proses penghasilan kain rentang (Melukis dan mewarna) Pemasangan kain rentang di tempat yang dipersetujui oleh penganjur program Proses Kerja Kekangan   Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah Pemantauan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN SRT Nama Projek Objektif Mereka Bentuk Kain Rentang bagi tujuan promosi Program Sekolah   Meningkatkan minat murid dalam aktiviti Persatuan SRT Meningkatkan tahap kreativiti ahli Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Feb-Julai Semua ahli Persatuan SRT 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Menerima tempahan dari penganjur program Perbincangan tentang reka bentuk.

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN PMDR Bil 1. . Program Pertandingan Solekan & Dandanan Rambut Objektif Meningkatkan minat murid dalam aktiviti Persatuan PMDR Meningkatkan tahap kreativiti ahli Tanggungjawab PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Tempoh Mac Kos 70% TOV ETR 100% Indikator Pencapaian % penglibatan pelajar.

1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan . Membuat perbincangantentang tajuk Perlaksanaan aktiviti mengikut jadual aktiviti yang dipersetujui dan diatur oleh guru penasihat Apresiasi dan pemarkahan Proses Kerja Kekangan   Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah Pemantauan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN PMDR Nama Projek Objektif Pertandingan Solekan & Dandanan Rambut Meningkatkan minat murid dalam aktiviti Persatuan PMDR Meningkatkan tahap kreativiti ahli Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Mac Semua ahli Persatuan PMDR 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Penetapan tajuk untuk dilaksaanakan dalam tahun semasa.

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB BIMBINGAN & KERJAYA Bil 1. Program Buku Skrap Kerjaya Objektif Meningkatkan minat murid dalam aktiviti Kelab Bimbingan & Kerjaya Meningkatkan tahap kreativiti ahli Tanggungjawab PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Tempoh Mac Kos 8% TOV ETR 17% Indikator Pencapaian % pencapaian pelajar. .

1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan .PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB BIMBINGAN & KERJAYA Nama Projek Objektif Buku Skrap Kerjaya Meningkatkan minat murid dalam aktiviti Kelab Bimbingan & Kerjaya Meningkatkan tahap kreativiti ahli Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Mac Semua ahli Kelab Bimbingan & Kerjaya 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Proses Kerja Mesyuarat AJK Tertinggi Menyediakan kertas cadangan kuiz kerjaya/buku skrap kerjaya Menjalankan kuiz kerjaya Menjalankan program buku skrap kerjaya Penyampaian hadiah. Kekangan   Pemantauan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Program Objektif Meningkatkan pencapaian prestasi dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dari segi kuantiti dan kualiti Tanggungjawab PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Tempoh Mac Kos 15% TOV ETR 33% Indikator Pencapaian % penglibatan pelajar Minggu Bahasa .PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: BAHASA MELAYU Bil 1.

0 Pelaksanaan Kekangan   Pemantauan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.4.5.1.0 Tempahan tempat 3. 1. 1.3. 1.PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN BAHASA MELAYU Nama Projek Objektif Minggu Bahasa Meningkatkan pencapaian prestasi dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dari segi kuantiti dan kualiti Mac Semua ahli Persatuan Bahasa Melayu Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1.0 Penyediaan peralatan.2. hadiah & tempat 5. 1. Mesyuarat AJK Ucapan PKKK Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja) Tetap tarikh Bincang kos/bajet Proses Kerja 2.0 Jemputan Penceramah Luar atau hakim 4. .

Program Objektif Meningkatkan pencapaian prestasi dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dari segi kuantiti dan kualiti Tanggungjawab PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Tempoh Mac Kos 15% TOV ETR 33% Indikator Pencapaian % penglibatan pelajar Minggu Bahasa .PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: BAHASA INGGERIS Bil 1.

Mesyuarat AJK Ucapan PKKK Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja) Tetap tarikh Bincang kos/bajet Proses Kerja 2.4.PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: BAHASA INGGERIS Nama Projek Objektif Minggu Bahasa Meningkatkan pencapaian prestasi dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dari segi kuantiti dan kualiti Mac Semua ahli Persatuan Bahasa Inggeris Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1.0 Tempahan tempat 3. 1.0 Penyediaan peralatan.0 Jemputan Penceramah Luar atau hakim 4. hadiah & tempat 5. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan . 1.3.1.0 Pelaksanaan Kekangan   Pemantauan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.5. 1.2. 1.

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: BAHASA CINA Bil 1.dan memahami istilah bahasa klasik Mei RM100/PCG 2% 7% % penglibatan pelajar . Program Pertandingan menulis Kaligrafi Cina Mengenali dan menghayati bahasa klasik Objektif Meningkatkan kesedaran dan minat seni Kaligrafi Tanggungjawab PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Tempoh April Kos RM100/PCG 2% TOV ETR 7% Indikator Pencapaian % penglibatan pelajar 2 Menghayati karya klasik.

1.2.5.4.0 Penyediaan peralatan. hadiah & tempat 5.PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: BAHASA CINA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Pertandingan menulis Kaligrafi Cina Meningkatkan kesedaran dan minat seni Kaligrafi April Semua ahli Persatuan Bahasa Cina 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1. 1. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan .1. 1.0 Pelaksanaan Kekangan   Pemantauan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.3. 1.0 Jemputan Penceramah Luar atau hakim 4. Mesyuarat AJK Ucapan PKKK Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja) Tetap tarikh Bincang kos/bajet Proses Kerja 2.0 Tempahan tempat 3.

4. 1.1. Mesyuarat AJK Ucapan PKKK Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja) Tetap tarikh Bincang kos/bajet Proses Kerja 2.2.0 Penyediaan peralatan.0 Pelaksanaan Kekangan   Pemantauan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan . 1.3.0 Tempahan tempat 3. 1.5.dan memahami istilah bahasa klasik Mei Semua ahli Persatuan Bahasa Cina 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1. 1.PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: BAHASA CINA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Mengenali dan menghayati bahasa klasik Menghayati karya klasik. hadiah & tempat 5.0 Jemputan Penceramah Luar atau hakim 4.

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: BAHASA TAMIL Bil 1. Program Objektif Meningkatkan pencapaian prestasi dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dari segi kuantiti dan kualiti Tanggungjawab PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Tempoh Mac Kos 15% TOV ETR 30% Indikator Pencapaian % penglibatan pelajar Minggu Bahasa .

0 Pelaksanaan Kekangan   Pemantauan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. hadiah & tempat 5. Mesyuarat AJK Ucapan PKKK Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja) Tetap tarikh Bincang kos/bajet Proses Kerja 2.1.0 Jemputan Penceramah Luar atau Hakim 4.3. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan . 1. 1.4.5.0 Penyediaan peralatan.2.0 Tempahan tempat 3. 1. 1.PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: BAHASA TAMIL Nama Projek Objektif Minggu Bahasa Meningkatkan pencapaian prestasi dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dari segi kuantiti dan kualiti Mac Semua ahli Persatuan Bahasa Tamil Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1.

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM Nama Program Tempoh Perlaksanaan Tarikh Pemantauan Penilaian Keberkesanan Program Cadangan Penambahbaikan Catatan Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Jawatan Penilai: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful