Anda di halaman 1dari 5

Mata Pelajaran Kelas Bilangan murid Masa Modul/tema

: : : : :

Teknologi Maklumat dan Komunikasi 4 Nilam 30 60 minit (8.20 pagi 9.20 pagi) Dunia Komputer : 4.0 Memahami ukuran data : 4.7, 4.8 : Pada akhir pembelajaran, murid dapat; Menyatakan dan membandingkan saiz fail satu perkataan dan satu ayat dengan menggunakan aplikasi Notepad.

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

: 1. Murid menyatakan unit piawai ukuran data secara suai padan kad gambar yang disediakan oleh guru. (bit, bait, kilobait, megabait dan gigabait). 2. Murid membuka aplikasi Notepad. 3. Murid menaip perkataan `kucing dan simpan fail berkenaan dengan nama Fail 1. 4. Murid menaip ayat `Kucing saya bernama Boboy dan simpan fail berkenaan dengan nama Fail 2. 5. Murid menyimpan kedua-dua fail tersebut di desktop. 6. Murid membanding saiz kedua-dua fail dengan merujuk kepada properties bagi setiap fail.

EMK KBAT Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P

: Bahasa , Kemahiran berfikir : Mengaplikasi : Aplikasi Notepad, kad aktiviti, lembaran kerja : Menyatakan dan membandingkan saiz fail satu perkataan dan satu ayat berpandukan B4D2E2.

Refleksi

KAD AKTIVITI
1. Sila buka aplikasi Notepad. 2. Taip satu perkataan : - Kucing 3. Simpan dengan menggunakan nama Fail 1 di desktop komputer dan tutup fail tersebut. 4. Buka aplikasi Notepad yang baru dan taip satu ayat : - Kucing saya bernama Boboy 5. Simpan dengan menggunakan nama Fail 2 di desktop komputer dan tutup fail tersebut. 6. Bandingkan saiz Fail 1 dan Fail 2. i. ii. Fail 1 = ........... bait Fail 2 = ........... bait

Fail yang manakah lebih besar?

Tarikh :_____________ Nama : ______________

CONTOH KAD GAMBAR

gigabait

bit megabait

kilobait

bait

LEMBARAN KERJA PETA MINDA BERBUIH

Arahan: sila isi peta minda berdasarkan pilihan jawapan di bawah.

1 ayat

video (1 minit)

bait

1 perkataan

megabait

video (2minit)

UKURAN DATA (SAIZ)

Anda mungkin juga menyukai