Anda di halaman 1dari 8

Matematik KSSR Nov 2011 1 Jam

SEK. KEB. PERANCANGAN RANAU PENILAIAN TAHUN 1 SEMESTER 2, 2011

MATEMATIK 1 Jam

JANGAN BUKA KERTAS S ALAN INI SEHINGGA !IBERITAHU

NAMA : ____________________________________ _ KELAS : ____________________________________ _

SK.Perancangan Ranau

[lihat sebelah SULIT

TARIKH : ____________________________________ _ MARKAH :

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak dan 7 halaman yang tidak bercetak

A. Padankan bilangan benda dengan nombor

13 14

19 20

12 15

23 32

15 18
SK.Perancangan Ranau

[lihat sebelah SULIT

B. Tulis nombor dalam angka dan perkataan

Sembilan Tujuh belas 79


C. Lengkapkan

40 #0

!0 " $" $ " %$

70

" $0

&. Bundarkan nombor 'ang diberi kepada puluh terdekat %0 11 12 13 14 15 16 %7 18 !0 %9 %7 " 4# " 7( "
40
41 42 4# 44 45 46 47 48 49

$0

70

71

72

73

74

75

76

77

7(

79

(0

). *si tempat kosong dengan nama 'ang sesuai Sfera Kuboid


SK.Perancangan Ranau

Silinder

Kubus
[lihat sebelah SULIT

= ________________

= ______________

= __________________

= _______________

+. Tandakan ( ) hai,an 'ang B)-AT

.. /ira dan padankan

60 + 0 10 + 70 30 - 10 80 - 50
0. Padankan
SK.Perancangan Ranau

80 60 30 20

[lihat sebelah SULIT

Kecil Besar

*. *si tempat kosong dengan perkataan 1Panjang2 atau 1Pendek2

3. Lengkapkan

4 dan # jadi $ dan 0 jadi dan ! jadi 4 % dan jadi $


[lihat sebelah SULIT

SK.Perancangan Ranau

/. 4'atakan nilai tempat bagi nombor berikut

94

Puluh

Sa

17
L. Tandakan 5

Puluh

Sa

69

Puluh

Sa

6 'ang mana 7lebih ban'ak8

Tandakan 5 6 pada 'ang 7kurang8

SK.Perancangan Ranau

[lihat sebelah SULIT

96 *si tempat kosong dengan nombor 'ang betul

52

53

..

57

15
4. Selesaikan

16

...

2 0

2 1

Cikgu Hamsun ada 8 buah kereta. Dia membeli 6 buah kereta lagi.
Bera akah kereta !ang dia ada sekarang" # $

A%nie ada 15 kuntum bunga r&s. 7 dari adan!a telah la!u. Bera a
kuntumkah bunga r&s !ang masih ada ada '%nie"

SK.Perancangan Ranau

[lihat sebelah SULIT

"

SK.Perancangan Ranau

[lihat sebelah SULIT