Anda di halaman 1dari 1

UNIT HAL EHWAL MURID SEK MEN ST JOHN TUARAN SENARAI TUGAS GURU BIASISWA: 1.

Meneliti Pekeliling dari Kementerian/ Jabatan dan pihak Penaja untuk mematuhi syarat dipatuhi. 2. Menyimpan rekod pemegang biasiswa mengikut jenis dan tingkatan. 3. Mengedarkan borang biasiswa kepada murid melalui guru tingkatan. 4. Menyemak permohonan biasiswa menentukan tarikh penghantaran membuat penilaian dan perakuan. !. Menyemak da"tar pemegang biasiswa mengikut tingkatan setiap semester. #. Memaklumkan kepada pelajar yang berjaya dan mengarahkan membuka akaun di $%&. '. Memberitahu ibu bapa/ penjaga murid yang mendapat biasiswa dan memastikan borang perjanjian dilengkapkan dan dikembalikan. (. Prestasi pemegang biasiswa) (.1 menyemak dan melaporkan kepada PK *+M (.2 menghantar surat amaran kepada ibu bapa/ penjaga bagi pemegang biasiswa yang prestasinya merosot atau melakukan salah laku disiplin. ,. Menentukan semua pemegang biasiswa mempunyai -kaun .iro /tanpa kad0 $%& dan semua buku akaun pemegang biasiswa dikembalikan dan disimpan di pejabat sekolah. 11. Mewujudkan borang kawalan pengeluaran dan penggunaan biasiswa. 11. Memastikan semua dokumen disimpan dengan selamat di pejabat sekolah/ oleh guru biasiswa.

Anda mungkin juga menyukai