KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG

)

TAHUN SEKOLAH KOD SEKOLAH

2009 SMK SRI TANJUNG JEA 6005

PENGETUA / GURU BESAR TUAN HAJI HAMZAH BIN KARIMIN GURU PENOLONG KANAN 1 TUAN HAJI SALLEH BIN KOMAR BIDANG MATAPELAJARAN PANITIA MATAPELAJARAN TINGKATAN / TAHUN GURU Guru Kanan MP Ketua Panitia Guru Mengajar TEKNIK DAN VOKASIONAL EKONOMI ASAS EKONOMI ASAS TINGKATAN 4 CIK AW MOI AY CIK AYUNI BT SAPIAN BAHARUM BIN YAHYA

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

UJIAN BULANAN 1 / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 1 (UPPM1) UJIAN BULANAN 2

23hb Feb 2009 4hb April 2009

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 2 (UPPM2) 9hb April 2009 2 UJIAN BULANAN 3 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 3 (UPPM3) PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM/PMR/UPSR UJIAN DIAGNOSTIK 1 UJIAN DIAGNOSTIK 2 GERAK GEMPUR 1 GERAK GEMPUR 2 PRA-PEPERIKSSAN PERTENGAHAN TAHUN PRA-PEPERIKSSAN AKHIR TAHUN KIA 2M 1. Ujian Penapisan 2. Ujian Pelepasan 1 3. Ujian Pelepasan 2 PROTIM Thaun 4 dan 6 1. Pra-Ujian 2. Psaca Ujian PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. Taklimat Calon 2. Jangka Masa Pelaksanaan 3. Tarikh Penghantaran Markah PBS ke LPM
2

16hb Mei 2009 14hb Okt 2009 9hb Sept 2009 15hb Jan 2009 Tiada 8hb Ogos 2009 12hb Okt 2009 Tiada Tiada

Tiada Tiada Tiada

Tiada Tiada

15hb Jan 2009 Jan 2009 ~ Jul 2010 Ogos 2010

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG) TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)

MATA PELAJARAN TINGKATAN

EKONOMI ASAS TINGKATAN 4

4 A Perkara Peperiksaan SPM/PMR/UPSR (Tahun terbaik) 2008 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas TOV (Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas OTI1 = TOV + (ETR - TOV)/3 OTI2 = TOV + (ETR -TOV)2/3 ETR (kiraan) ETR (pindaan) Perbezaan Jum. Pelajar 18 30 30 30 30 30 30 Bil 1 1 1 3 4 6 9 3 % 5.56 3.33 3.33 8.89 18.89 20.00 30.00 10.00 Bil 8 10 10 11 11 12 14 2 B %

3 C Bil 8 13 13 11 10 8 3 (5) %

2 D Bil 6 6 5 3 2 3 1 % -

1 LULUS Bil 17 30 30 29 29 28 29 1 % 94.44 100.00 100.00 128.89 291.11 186.67 62.14 -124.52 Bil

0 G/E % 1 1 1 2 1 (1) 5.56 0.36 0.71 1.07 1.61 0.54

GP

a b c d e f g h

44.44 33.33 33.33 42.22 95.56 60.00 46.67 -13.33

44.44 43.33 43.33 33.33 81.11 13.33 6.43 -6.90

5.60 3.40 6.60 3.00 2.60 2.20 1.30 -0.90

20.00 20.00 18.33 43.33 15.00 46.67 31.67

Disediakan oleh

Disahkan oleh

Disahkan oleh

……………………………….. Ketua Panitia EKONOMI ASAS

……………………………….. Guru Penolong Kanan 1/ Guru Kanan Mata Pelajaran SMK SRI TANJUNG

……………………………….. Pengetua / Guru Besar SMK SRI TANJUNG

3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 1 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
1.0       Pengenalan Kepada 1.1 Pengertian ekonomi a.         Masalah ekonomi Ekonomi

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)
Aras I •          menyenarai kehendak-kehendak individu dan masyarakat dengan contoh-contoh barang dan perkhidmatan •          menyebut contoh-contoh sumber terhad yang dihadapi oleh individu •          menamakan contoh-contoh sumber semulajadi (tanah), sumber manusia (buruh), modal dan usahawan dalam menghasilkan sesuatu barangan •          menyatakan maksud ekonomi tanpa menggunakan takrif mana-mana ahli ekonomi tertentu

Aras (Level) 1

Standard Minimum (s) 5 1

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2

Prestasi Standard (sw) 15 3 6 2

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Membincangkan contoh kehendak-kehendak tidak terhad dan sumberActivities) 0 0 0 0
sumber terhad yang dihadapi oleh individu dan masyarakat serta mengaitkannya dengan takrif ekonomi

2

3 1

Aras II
•          menerangkan maksud ekonomi dari sudut individu dan masyarakat

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 30 0.00

0 0

4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 2 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
a.        Masalah ekonomi

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 3 1 2 2 1

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2 1 1

Prestasi Standard (sw) 9 3 4 2 1 1

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Membahaskan kos lepas yang dihadapi masyarakat akibat dari sesuatu pilihan yang dibuat oleh isi rumah, firma dan kerajaan Membincangkan isu semasa dari keratan akhbar untuk menunjukkan keadaan kekurangan sumber kewangan, sumber manusia dan tanah Mengenal pasti pilihan yang terbaik bagi menyelesaikan masalah kekurangan serta membincangkan faedah yang diperoleh dan kos lepas yang terlibat

Aras I •          menyatakan apa yang akan berlaku apabila sumber terhad dan kehendak tidak terhad •          memberi contoh membuat pilihan kos lepas yang wujud apabila individu

Konsep •         kekurangan •         pilihan •         kos lepas

Aras II
•         menerangkan tiga unit ekonomi •          menjelaskan situasi dengan berdasarkan contoh bagaimana isi rumah , firma dan kerajaan menghadapi masalah kekurangan •          menerangkan kerajaan

3

1 1

motif ekonomi

isi rumah, firma dan

•         membincangkan kos lepas yang dihadapi oleh isi rumah, firma dan kerajaan apabila membuat keputusan yang melibatkan penggunaan sumber yang terhad Aras III •         menganalisis bagaimana pilihan yang dibuat oleh isi rumah, firma dan kerajaan mengakibatkan kos lepas kepada masyarakat secara keseluruhan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

4

8 28 0.00

0 0

5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 3 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
a.        Jenis barang Jenis barang •         barang percuma Aras I •          mengenal pasti barang percuma, barang awam dan barang ekonomi dari satu senarai yang diberi

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 5 2 2 3 1 3 2 1

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2 1 1

Prestasi Standard (sw) 15 6 6 2 2 1

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Membandingkan ciri-ciri air sungai, air mineral dan air paip dari sudut ekonomi

Memahami jenis-jenis barang

•         barang awam •         barang ekonomi

Aras II
•          menghuraikan ciri-ciri barang percuma, dan barang ekonomi Aras III •          membandingkan antara barang percuma, barang awam dan barang ekonomi

barang awam

Penyemakkan dan penandaan

2

4

8 40 0.00

0 0

6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 4 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
1.2  Masalah asas ekonomi

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)
Aras I

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 3 1 2 2 1

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2

Prestasi Standard (sw) 9 3 4 2

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0
Simulasi tiga negara yang cuba membuat keputusan tentang apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa barang dikeluarkan berdasarkan sumber yang diberi

Masalah asas ekonomi •         apa yang hendak dikeluarkan •         berapa yang hendak dikeluarkan •         bagaimana hendak dikeluarkan untuk siapa dikeluarkan

•         menyatakan masalah asas ekonomi

Aras II menerangkan diselesaikan

bagaimana

setiap

masalah

asas

ekonomi

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

4

8 26 0.00

0 0

7

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
3 Sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi Ciri-ciri sistem ekonomi •         kapitalis/pasaran bebas

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 5 3 3 2 3 2 1

Pencapaian (a)

Pemberat (w)

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 2 1

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Membuat satu kajian kes tentang sistem ekonomi yang diamalkan di sesebuah negara dari segi pemilikan sumber ekonomi, pembuat keputusan, pilihan, penentu harga, persaingan dan motif keuntungan Menilai cara barang dan perkhidmatan diperuntukkan oleh setiap sistem ekonomi dan membandingkan kebaikan dan kelemahan setiap sistem ekonomi

5

Aras I •         mengenal pasti pelbagai sistem ekonomi •         menerangkan ciri-ciri setiap sistem ekonomi

3 3 2 2 1 1

2

•         perancangan pusat •         campuran

•         memberi contoh negara untuk setiap sistem ekonomi

•         Islam

Nota: i.        Menerangkan sistem ekonomi Islam sebagai salah satu contoh sistem ekonomi campuran yang berlandaskan syariat Islam ii.      Ciri-ciri utama sistem-sistem ekonomi dibincangkan dari segi pemilikan faktor, pembuat keputusan, pilihan, penentu harga, persaingan dan motif serta contoh negara yang mirip kepada sesuatu sistem Aras II
•         menerangkan bagaimana setiap sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi •         membezakan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi perancangan pusat Aras III •         membandingkan cara penyelesaian masalah asas ekonomi antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi campuran dan antara sistem ekonomi sosialis dengan sistem ekonomi campuran

Membuat satu kajian kes tentang sistem ekonomi yang diamalkan di sesebuah negara dari segi

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

4

8 45 0.00

0 0

8

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
3 Sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi Ciri-ciri sistem ekonomi •         kapitalis/pasaran bebas

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 5 3 3 2 3 2 1

Pencapaian (a)

Pemberat (w)

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 2 1

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Membuat satu kajian kes tentang sistem ekonomi yang diamalkan di sesebuah negara dari segi pemilikan sumber ekonomi, pembuat keputusan, pilihan, penentu harga, persaingan dan motif keuntungan Menilai cara barang dan perkhidmatan diperuntukkan oleh setiap sistem ekonomi dan membandingkan kebaikan dan kelemahan setiap sistem

6

Aras I •         mengenal pasti pelbagai sistem ekonomi •         menerangkan ciri-ciri setiap sistem ekonomi

3 3 2 2 1 1

2

•         perancangan pusat •         campuran

•         memberi contoh negara untuk setiap sistem ekonomi

•         Islam

Nota: i.        Menerangkan sistem ekonomi Islam sebagai salah satu contoh sistem ekonomi campuran yang berlandaskan syariat Islam ii.      Ciri-ciri utama sistem-sistem ekonomi dibincangkan dari segi pemilikan faktor, pembuat keputusan, pilihan, penentu harga, persaingan dan motif serta contoh negara yang mirip kepada sesuatu sistem Aras II
•         menerangkan bagaimana setiap sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi •         membezakan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi perancangan pusat Aras III •         membandingkan cara penyelesaian masalah asas ekonomi antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi campuran dan antara sistem ekonomi sosialis dengan sistem ekonomi campuran

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

4

8 45 0.00

0 0

9

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
2.0 Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)
Mengenal jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam memilih sesuatu pekerjaan

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 5 3 2 3 2 1 2 1

Pencapaian (a)

Pemberat (w)

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 2 1

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Memilih pekerjaan daripada beberapa iklan jawatan kosong atau melalui internet dan memberi sebab mengapa jawatan itu dipilih Menerangkan jenis-jenis pekerjaan yang ingin diceburi serta memberi sebab-sebabnya Menghasilkan buku skrap jenis-jenis pekerjaan dan mengklasifikasikannya mengikut sektor ekonomi

7

3 3 2 2 1 1

2.1 Pemilihan pekerjaan

Aras I •         mengenal pasti jenis-jenis pekerjaan dalam komuniti dan negara Malaysia

Jenis-jenis pekerjaan dalam sektor ekonomi •         sektor utama •         sektor kedua •         sektor ketiga

•         memadankan jenis-jenis pekerjaan dengan sektor ekonomi •         menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan

Nota: Faktor-faktor lain juga mempengaruhi pemilihan sesuatu pekerjaan seperti minat, suasana tempat kerja, pengaruh keluarga/rakan/guru, pengalaman dan kemahiran, jarak, prospek, kelayakan akademik dan keadaan ekonomi semasa Aras II
•         membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pekerjaan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Aras III •         membandingkan peluang-peluang kerjaya dan pekerjaan mengikut sektor-sektor ekonomi

1

4

4 41 0.00

0 0

10

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 8 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
2.2   Pendapatan individu Maksud pendapatan individu

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)
Mengetahui maksud, jenis dan sumber-sumber pendapatan individu

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 5 3 2 3 2

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 0 0

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Menganalisis hasil dapatan soal selidik dan mengira pendapatan ibu bapa/individu Mengisi borang soal selidik untuk mengetahui butir-butir pendapatan ibu bapa/individu

Jenis pendapatan individu •         Upah / gaji •         Faedah

Aras I •         mentakrifkan pendapatan individu •         mengenal pasti jenis-jenis pendapatan individu •         menerangkan sumber-sumber pendapatan individu seperti bekerja sendiri, bekerja dengan orang lain dan punca-punca lain (pulangan daripada tabungan, pelaburan, pembelian saham, pendapatan harta benda dan pencen)

Mengatur satu strategi bagi menambah pendapatan individu

•         Sewa •         Untung •         Bayaran pindahan •         Dividen

Nota: Dalam Islam, faedah (riba’) tidak dibenarkan tetapi dividen diberi berdasarkan keuntungan Aras II

Sumber pendapatan individu •         Bekerja sendiri •         Bekerja dengan orang lain •         Punca-punca lain

•         menghuraikan maksud upah, faedah, sewa, untung, bayaran pindahan dan dividen •         membezakan antara upah benar dengan upah wang •         mengira faedah dan untung

Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 38 0.00

0 0

11

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 9 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
2.2   Pendapatan individu Maksud pendapatan individu

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)
Mengetahui maksud, jenis dan sumber-sumber pendapatan individu

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 5 3 2 3 2

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 0 0

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Menganalisis hasil dapatan soal selidik dan mengira pendapatan ibu bapa/individu Mengisi borang soal selidik untuk mengetahui butir-butir pendapatan ibu bapa/individu

Jenis pendapatan individu •         Upah / gaji •         Faedah

Aras I •         mentakrifkan pendapatan individu •         mengenal pasti jenis-jenis pendapatan individu •         menerangkan sumber-sumber pendapatan individu seperti bekerja sendiri, bekerja dengan orang lain dan punca-punca lain (pulangan daripada tabungan, pelaburan, pembelian saham, pendapatan harta benda dan pencen)

Mengatur satu strategi bagi menambah pendapatan individu

•         Sewa •         Untung •         Bayaran pindahan •         Dividen

Nota: Dalam Islam, faedah (riba’) tidak dibenarkan tetapi dividen diberi berdasarkan keuntungan Aras II

Sumber pendapatan individu •         Bekerja sendiri •         Bekerja dengan orang lain •         Punca-punca lain

•         menghuraikan maksud upah, faedah, sewa, untung, bayaran pindahan dan dividen •         membezakan antara upah benar dengan upah wang •         mengira faedah dan untung

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

0 34 0.00

0 0

12

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 10 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
2.3   Pendapatan boleh guna

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)
Memahami konsep pendapatan boleh guna

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 5 3 3 2 3 2 1

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2 1 1

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 2 1

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Mengira pendapatan boleh guna ibu bapa/penjaga murid berdasarkan contoh yang diberi Mengumpul dan mengkaji risalah cukai pendapatan, zakat dan KWSP Mengenal pasti syarat-syarat dan kadar potongan serta mengira potongan KWSP, cukai pendapatan, zakat dan pendapatan boleh guna

Maksud pendapatan boleh guna

Aras I •         mengenal pasti pelbagai potongan wajib daripada pendapatan individu iaitu caruman KWSP, zakat (bagi orang Islam sahaja), cukai pendapatan perseorangan dan PERKESO

Potongan pendapatan •         jenis potongan •         sebab potongan dibuat •         cara mengira potongan

•         menerangkan maksud pendapatan boleh guna

Aras II
•         menghuraikan pelbagai potongan wajib •         menerangkan sebab-sebab potongan tersebut dibuat

Pengiraan pendapatan boleh guna

Aras III •         mengira pendapatan boleh cukai, cukai pendapatan dan pendapatan boleh guna

Nota: Bayaran zakat ditolak daripada jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

1

4

4 41 0.00

0 0

13

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 11 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
2.3   Pendapatan boleh guna Maksud pendapatan boleh guna

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)
Memahami konsep pendapatan boleh guna

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 5 3 3 2 3 2 1

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2 1 1

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 2 1

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Mengira pendapatan boleh guna ibu bapa/penjaga murid berdasarkan contoh yang diberi Mengumpul dan mengkaji risalah cukai pendapatan, zakat dan KWSP Mengenal pasti syarat-syarat dan kadar potongan serta mengira potongan KWSP, cukai pendapatan, zakat dan pendapatan boleh guna

Aras I •         mengenal pasti pelbagai potongan wajib daripada pendapatan individu iaitu caruman KWSP, zakat (bagi orang Islam sahaja), cukai pendapatan perseorangan dan PERKESO •         menerangkan maksud pendapatan boleh guna

Potongan pendapatan •         jenis potongan •         sebab potongan dibuat •         cara mengira potongan

Aras II
•         menghuraikan pelbagai potongan wajib •         menerangkan sebab-sebab potongan tersebut dibuat

Pengiraan pendapatan boleh guna Aras III •         mengira pendapatan boleh cukai, cukai pendapatan dan pendapatan boleh guna

Nota: Bayaran zakat ditolak daripada jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 41 0.00

0 0

14

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 12 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
2.3   Penggunaan pendapatan boleh guna a.       Keperluan dan kehendak Memahami konsep keperluan dan kehendak individu

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 5 3 2 3 2

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 0 0

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Menyenarai keperluan dan kehendak mengikut kepentingan dan membincangkan perbezaannya

Aras I •         mengenal pasti keperluan dan kehendak individu Nota: Keperluan terdiri daripada keperluan asas dan keperluan lain seperti pendidikan, kesihatan dan keselamatan

Aras II membezakan ciri-ciri keperluan asas dengan kehendak individu

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 38 0.00

0 0

15

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 13 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
a.       Belanjawan Peribadi

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 5 3

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2 1 1

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 2 1

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Menyediakan belanjawan peribadi masing-masing dan merumuskan kepentingannya Merumus kepentingan belanjawan peribadi berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada soal selidik Mengisi borang soal selidik tentang sumber pendapatan dan perbelanjaan keluarga

Memahami belanjawan peribadi

Belanjawan peribadi •         jenis perbelanjaan peribadi •         kepentingan belanjawan peribadi •         penyediaan belanjawan peribadi Aras I •         menyenaraikan perbelanjaan peribadi untuk barang tahan lama, barang tidak tahan lama dan perkhidmatan •         menyatakan maksud belanjawan peribadi Aras II •         menerangkan langkah-langkah menyediakan belanjawan peribadi •         membincangkan kepentingan belanjawan peribadi Aras III •         menghasilkan satu jadual belanjawan peribadi

2

3 2

3

2 1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 41 0.00

0 0

16

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 14 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
a.       Konsep tabungan, pinjaman dan pelaburan Maksud •         tabungan •         pinjaman •         pelaburan Aras I •         menerangkan maksud tabungan, pinjaman dan pelaburan •         menyatakan tujuan menabung, meminjam dan melabur . Menerangkan cara menabung, meminjam dan melabur Aras II Tujuan •         menabung •         meminjam melabur •         menerangkan tujuan menabung, meminjam dan melabur •         memberi sebab mengapa pemberi pinjaman dibayar ganjaran faedah . Membandingkan pelbagai cara dan faedah menabung, meminjam dan melabur Aras III membandingkan antara pulangan dari pelaburan dengan pulangan dari tabungan Mengenalpasti jenis tabungan dan kemudahan pinjaman yang disediakan oleh institusi kewangan.

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)
Memahami konsep dan tujuan tabungan, pinjaman dan pelaburan

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 5 3 2 3 2 3 2 1

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2 1 1

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 2 1

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Membincangkac cara menabung, meminjam dan melabur pada masa dulu dan kini. Melayari laman web institusi kewangan untuk mendapatkan maklumat mengenai tabungan, pinjaman dan pelaburan Membincangkan secara kumpulan konsep dan tujuan menabung

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 37 0.00

0 0

17

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 15
1.0 Isi Rumah Sebagai 1.1         Isi rumah a.       Pengertian isi rumah Pengguna Aras I •         menerangkan maksud isi rumah •         menerangkan peranan isi rumah •         menyatakan objektif penggunaan isi rumah isi rumah Konsep isi rumah b. Objektif penggunaan

Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)
Memahami konsep isi rumah dan matlamat penggunaan oleh isi rumah

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 3 5 3 3 2 2 1

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2 1 1

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 2 1

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Membanding peranan individu sebagai pengguna dan pengeluar Mengaitkan peranan ibu bapa/penjaga murid dengan peranan tersebut Membincangkan pengalaman apabila memilih untuk membeli minuman berbanding dengan nasi lemak selepas latihan sukan/kelas Pendidikan Jasmani

Aras II
•         menjelaskan objektif penggunaan isi rumah untuk memaksimumkan utiliti (kepuasan)

Peranan isi rumah

Nota: i.        Istilah utiliti diterangkan secara umum sahaja. Tidak perlu analisis menggunakan jadual dan keluk puas sama ii. Penerangan tidak melibatkan konsep utiliti sut
Objektif penggunaan isi rumah

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

1

4

4 41 0.00

0 0

18

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 16
1.1     Permintaan Aras I a. Konsep permintaan Maksud permintaan Hukum permintaan Jadual dan keluk permintaan •         menerangkan maksud permintaan •         menyatakan tindak balas pengguna apabila harga berubah

Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 5 3 2 3 2 3 2 1

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2 1 1

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 2 1

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Melengkapkan jadual permintaan yang disediakan dan membina keluk permintaan Main peranan sebagai pembeli dan membuat keputusan tentang kuantiti barang yang akan dibeli pada pelbagai tingkat harga yang ditetapkan

Memahami konsep permintaan

Aras II
•         menerangkan hukum permintaan •         melengkapkan jadual permintaan individu •         melukis keluk permintaan individu Aras III •         merumus hubungan antara harga dengan kuantiti diminta berdasarkan rajah

Nota: Penerangan tidak melibatkan kesan pendapatan dan kesan penggantian

Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 41 0.00

0 0

19

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 5 3
Aras I •         mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan

Pencapaian (a)

Pemberat (w)

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 2 1

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Mengenal pasti perubahan permintaan dalam situasi-situasi seperti pembayaran bonus, musim hujan, semasa gangguan bekalan elektrik dan jangkaan harga akan naik semasa musim perayaan

17

b.

Penentu permintaan

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap sesuatu barang

3 3 2 2 1 1

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan •         harga barang itu •         harga barang lain •         pendapatan individu

2

3 2

3
Aras II •         menghuraikan bagaimana harga barang itu, harga barang lain, pendapatan individu, citarasa, jangkaan masa depan, musim dan dasar kerajaan mengakibatkan perubahan dalam permintaan sesuatu barang
Aras III •         membezakan antara perubahan dalam kuantiti diminta dengan perubahan permintaan sesuatu barang berdasarkan keluk

2 1

•         citarasa •         jangkaan harga masa depan •         musim

•         dasa kerajaan

Nota: i.        Andaikan faktor lain tidak berubah semasa menerangkan setiap faktor itu (ceteris paribus) ii.      Perubahan pendapatan akan menyebabkan perubahan permintaan tanpa mengambilkira jenis barang

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 41 0.00

0 0

20

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 18 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
c.       konsep keanjalan harga permintaan Maksud keanjalan harga permintaan Aras I Rumus pengiraan keanjalan harga permintaan Jenis keanjalan harga permintaan •         anjal •         tak anjal •         mentakrifkan keanjalan harga permintaan

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 5 3 2 3 3 2 2 1

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2 1 1

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 2 1

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Mengklasifikasi barangan mengikut jenis keanjalan harga permintaan, anjal dan tidak anjal daripada senarai yang diberi Melukis keluk untuk barang mesti dan barang biasa Menganalisis dan membuat rumusan tentang tindakbalas kuantiti diminta bagi beras dan pakaian berjenama terhadap perubahan harga

Memahami konsep keanjalan harga permintaan.

Aras II
•         menerangkan tiga jenis keanjalan harga permintaan •         mengira keanjalan harga permintaan •         membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan harga permintaan (Ed=1, Ed>1, Ed<1) dengan menggunakan rajah dan pengiraan mudah •         mentafsirkan tiga jenis pekali keanjalan harga permintaan Aras III •         menunjukkan bagaimana pengeluar menggunakan pekali keanjalan harga permintaan untuk memaksimumkan hasil

•         anjal satu

Nota: Penerangan secara diskriptif sahaja

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

2

4

8 45 0.00

0 0

21

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 19 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
4.0    Firma Sebagai Pengeluar

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 5 3

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2 1 1

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 2 1

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Mengira dan melengkapkan jadual pengeluaran Menunjukkan hubungan input berubah dengan jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut/marginal Mengkaji dan mentafsir jadual pengeluaran jangka pendek sesebuah firma Menyenarai dan mengklasifikasi input tetap dan input berubah yang digunakan dalam pengeluaran sesuatu barang dalam jangka masa yang berbeza Membuat kajian kes tentang pengeluaran di sesebuah firma yang berhampiran dengan tempat tinggal murid

Memahami maksud firma dan konsep pengeluaran

4.1 Firma dan pengeluaran

Aras I •         menerangkan maksud firma dan pengeluaran

2

3 2

a.       Pengertian firma

•         menyatakan matlamat firma •         menerangkan konsep pengeluaran dengan menggunakan contoh

3

2 1

b.       Pengeluaran

•         menyenaraikan contoh` input tetap dan input berubah

Aras II
•         menerangkan proses pengeluaran dengan menggunakan contoh •         menerangkan maksud pengeluaran jangka pendek dan jangka panjang •         menerangkan fungsi pengeluaran jangka pendek dengan menggunakan jadual Aras III •         mengira jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut/marginal •         menunjukkan hubungan antara jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut/marginal berdasarkan jadual yang diberi

Penyemakkan dan penandaan

Nota: i.        Fungsi pengeluaran jangka panjang tidak perlu dibincangkan ii.      Penerangan menggunakan keluk tidak perlu

2

4

8 45 0.00

0 0

22

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 20 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
a.       Kos pengeluaran Konsep kos pengeluaran Aras I Kos pengeluaran jangka pendek •         kos tetap kos berubah •         Menerangkan maksud kos pengeluaran •         Mengenal pasti jenis-jenis kos pengeluaran jangka pendek

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 3 5 3 3 2 2 1

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2 1 1

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 2 1

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Mengumpul data, mengenal pasti dan mengira pelbagai kos pengeluaran yang ditanggung oleh pengusaha kantin

Memahami jenis-jenis kos dalam proses pengeluaran

Aras II
•         menerangkan jenis-jenis kos pengeluaran jangka pendek •         mengira jumlah kos, kos purata dan kos sut/marginal Aras III •         menganalisis hubungan antara kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos purata dan kos sut/marginal berdasarkan jadual yang diberi

Nota: Penerangan kos pengeluaran berdasarkan jadual sahaja

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 41 0.00

0 0

23

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 21 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
4.2      Penawaran

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 5 3

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2 1 1

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 2 1

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Melengkapkan jadual penawaran yang disediakan dan membina keluk penawaran Main peranan sebagai penjual dan membuat keputusan tentang kuantiti barang yang akan dijual pada pelbagai tingkat harga yang ditetapkan

Memahami konsep penawaran

a.       Konsep penawaran Maksud penawaran

Aras I •         menerangkan maksud penawaran •         menyatakan tindak balas pengeluar apabila harga berubah

2

3 2

3

2 1

Hukum penawaran Jadual dan keluk penawaran

Aras II
•         menerangkan hukum penawaran •         melengkapkan jadual penawaran individu •         melukis keluk penawaran individu Aras III •         merumus hubungan antara harga dengan kuantiti di tawar berdasarkan rajah

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

1

4

4 41 0.00

0 0

24

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)
Mengumpul keratan akhbar/berita terkini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barangan. Mengkaji dan merumuskan bagaimana situasi dalam keratan akhbar/berita terkini itu mempengaruhi penawaran

22
a.       Penentu penawaran Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran •         harga barang itu •         harga barang lain •         harga faktor pengeluaran •         tingkat teknologi

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap sesuatu barang Aras I •         mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran

1

5 3 3 2

3 3 2 2 1 1

15 9 6 4 2 1

0 0 0 0 0 0

2

3
Aras II
•         menghuraikan bagaimana harga barang itu, harga barang lain, harga faktor pengeluaran, tingkat teknologi, jangkaan harga masa depan, cuaca, matlamat pengeluar dan dasar kerajaan mengakibatkan perubahan dalam penawaran sesuatu barang Aras III •         membezakan antara perubahan dalam kuantiti yang ditawar dengan perubahan penawaran sesuatu barang berdasarkan keluk

2 1

•         jangkaan harga masa depan •         cuaca •         matlamat pengeluar

•         dasar kerajaan

Nota: i.        Andaikan faktor lain tidak berubah semasa menerangkan setiap faktor itu (ceteris paribus)

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 41 0.00

0 0

25

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 23 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
c.       Konsep keanjalan harga penawaran Maksud keanjalan harga penawaran Aras I Rumus pengiraan keanjalan harga penawaran •         mentakrifkan keanjalan harga penawaran

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 5 3 2 3 2

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 0 0

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Membincangkan keanjalan penawaran untuk barang perkilangan dan barang pertanian Mengira dan mengklasifikasi jenis keanjalan harga penawaran berdasarkan jadual

Memahami konsep keanjalan harga penawaran

Aras II
Jenis keanjalan harga penawaran •         anjal •         tak anjal •         menerangkan tiga jenis keanjalan harga penawaran •         mengira keanjalan harga penawaran •         mentafsir tiga jenis pekali keanjalan harga penawaran •         membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan harga penawaran ( Es=1, Es>1, Es<1) dengan menggunakan rajah dan pengiraan mudah

•         anjal satu

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 38 0.00

0 0

26

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 24 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
5.0 Pasaran

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)
Memahami maksud pasaran, permintaan pasaran dan penawaran pasaran

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 5 3

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 0 0

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Membina keluk permintaan dan penawaran pasaran berdasarkan jadual yang diperoleh Menjalankan satu permainan untuk mengumpul maklumat bagi membina jadual permintaan dan penawaran pasaran bagi suatu barang Menjalankan pemerhatian ke atas aktiviti jual beli di kantin sekolah dan mengaitkannya dengan maksud pasaran

5.1 Konsep pasaran

Aras I •         menerangkan maksud pasaran

2

3 2

5.2               Pasaran barangan a.       Permintaan pasaran b.       Penawaran pasaran

•         menerangkan maksud pasaran barangan •         menerangkan maksud permintaan pasaran •         menerangkan maksud penawaran pasaran

Aras II
•         melengkapkan jadual, melukis dan menerangkan pembentukan keluk permintaan pasaran •         melengkapkan jadual, melukis dan menerangkan pembentukan keluk penawaran pasaran

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 38 0.00

0 0

27

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 25 Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)
Memahami maksud pasaran, permintaan pasaran dan penawaran pasaran

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 5 3

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 0 0

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Membina keluk permintaan dan penawaran pasaran berdasarkan jadual yang diperoleh Menjalankan satu permainan untuk mengumpul maklumat bagi membina jadual permintaan dan penawaran pasaran bagi suatu barang Menjalankan pemerhatian ke atas aktiviti jual beli di kantin sekolah dan mengaitkannya dengan maksud pasaran

5.0

Pasaran

5.1 Konsep pasaran

Aras I •         menerangkan maksud pasaran

2

3 2

5.2               Pasaran barangan a.       Permintaan pasaran b.       Penawaran pasaran

•         menerangkan maksud pasaran barangan •         menerangkan maksud permintaan pasaran •         menerangkan maksud penawaran pasaran

Aras II
•         melengkapkan jadual, melukis dan menerangkan pembentukan keluk permintaan pasaran •         melengkapkan jadual, melukis dan menerangkan pembentukan keluk penawaran pasaran

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 38 0.00

0 0

28

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 26 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
c. Keseimbangan pasaran Memahami keseimbangan pasaran

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 5 3 2 3 2 3 2 1

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2 1 1

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 2 1

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Perbincangan mengenai keadaan pasaran pada tingkat harga yang lebih tinggi dan lebih rendah daripada harga keseimbangan Melukis rajah keseimbangan pasaran serta menentukan harga dan kuantiti keseimbangan pasaran Melengkapkan jadual keseimbangan pasaran berdasarkan hasil/maklumat daripada aktiviti permainan

Aras I •         menerangkan maksud keseimbangan pasaran

Aras II
•         melukis rajah keseimbangan pasaran berdasarkan jadual yang diberi •         menerangkan penentuan harga dan kuantiti keseimbangan pasaran berdasarkan jadual dan rajah

Aras III •         menganalisis keadaan ketidakseimbangan pasaran

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 41 0.00

0 0

29

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 27 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
c. Keseimbangan pasaran

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 5 3

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2 1 1

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 2 1

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Perbincangan mengenai keadaan pasaran pada tingkat harga yang lebih tinggi dan lebih rendah daripada harga keseimbangan Melukis rajah keseimbangan pasaran serta menentukan harga dan kuantiti keseimbangan pasaran Melengkapkan jadual keseimbangan pasaran berdasarkan hasil/maklumat daripada aktiviti permainan

Memahami keseimbangan pasaran

Aras I •         menerangkan maksud keseimbangan pasaran

2

3 2

3
Aras II
•         melukis rajah keseimbangan pasaran berdasarkan jadual yang diberi •         menerangkan penentuan harga dan kuantiti keseimbangan pasaran berdasarkan jadual dan rajah

2 1

Aras III •         menganalisis keadaan ketidakseimbangan pasaran

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 41 0.00

0 0

30

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 5 3 3 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 0 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Perbincangan mengenai keadaan pasaran buruh pada tingkat upah yang lebih tinggi dan lebih rendah daripada upah keseimbangan Melengkapkan jadual dan melukis rajah keseimbangan pasaran buruh untuk menentukan kadar upah dan kuantiti keseimbangan pasaran buruh Mengumpul dan mengkaji maklumat tentang pasaran faktor daripada sumber-sumber seperti iklan kadar faedah bank, jawatan kosong dan hartanah untuk memahami semua pasaran faktor

28

5.3 Pasaran faktor

Memahami pasaran faktor Aras I •         menerangkan maksud pasaran faktor •         mengenal pasti jenis-jenis pasaran faktor

3 3 2 2

2

Nota: Pasaran tanah dan modal dipelajari secara umum. Penekanan diberi kepada pasaran buruh sahaja

Aras II
•         melukis dan menerangkan keseimbangan pasaran buruh berdasarkan jadual diberi •         menjelaskan penentuan kadar upah dan keseimbangan pasaran buruh berdasarkan jadual dan rajah •         menerangkan keadaan ketidakseimbangan pasaran buruh

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 38 0.00

0 0

31

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 29 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
5.4 Aliran pusingan pendapatan dalam ekonomi dua sektor

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 5 3 3 2 3 2 1

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2 1 1

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 2 1

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Melukis dan melabelkan rajah aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor

Memahami aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor Aras I •         mengenal pasti komponen-komponen ekonomi dua sektor •         menerangkan maksud aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor

Aras II
•         melukis rajah dan menerangkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor Aras III •         menunjukkan pergantungan antara sektor isi rumah dengan sektor firma •         membezakan aliran fizikal dan aliran wang

Nota: i.        Menerangkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor ii.      Huraian tidak melibatkan istilah suntikan dan bocoran.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

1

4

4 41 0.00

0 0

32

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

BAHARUM BIN YAHYA TINGKATAN 4

Item Minggu 30 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
5.4 Aliran pusingan pendapatan dalam ekonomi dua sektor

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 5 3 3 2 3 2 1

Pencapaian (a)

Pemberat (w) 3 3 2 2 1 1

Prestasi Standard (sw) 15 9 6 4 2 1

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0
Melukis dan melabelkan rajah aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor

Memahami aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor Aras I •         mengenal pasti komponen-komponen ekonomi dua sektor •         menerangkan maksud aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor

Aras II
•         melukis rajah dan menerangkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor Aras III •         menunjukkan pergantungan antara sektor isi rumah dengan sektor firma •         membezakan aliran fizikal dan aliran wang

Nota: i.        Menerangkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor ii.      Huraian tidak melibatkan istilah suntikan dan bocoran.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

2

4

8 45 0.00

0 0

33

Compatibility Report for EAtig4_smtag_ppd.xls Run on 9/8/2009 9:26 The following features in this workbook are not supported by earlier versions of Excel. These features may be lost or degraded when you save this workbook in an earlier file format. Minor loss of fidelity Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported by the selected file format. These formats will be converted to the closest format available.

# of occurrences 4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful