KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG

)

TAHUN SEKOLAH KOD SEKOLAH

2009 SMK SRI TANJUNG,BENUT, PONTIAN JOHOR JEA 6005

PENGETUA / GURU BESAR TN. HJ. HAMZAH B. KARIMIN GURU PENOLONG KANAN 1 TN. HJ. SALLEH B. KOMAR BIDANG MATAPELAJARAN PANITIA MATAPELAJARAN TINGKATAN / TAHUN GURU Guru Kanan MP Ketua Panitia Guru Mengajar SAINS KEMASYARAKATAN GEOGRAFI GEOGRAFI TINGKATAN 5 TN. HJ. MOHD. RAFI B. KUNJAHAMAD PN. KATMI BT. MOON PN. KATMI BT. MOON

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

UJIAN BULANAN 1 / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 1 (UPPM1) UJIAN BULANAN 2

23hb Feb 2009 4hb April 2009

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 2 (UPPM2) 9hb April 2009 2 UJIAN BULANAN 3 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 3 (UPPM3) PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM/PMR/UPSR UJIAN DIAGNOSTIK 1 UJIAN DIAGNOSTIK 2 GERAK GEMPUR 1 GERAK GEMPUR 2 PRA-PEPERIKSSAN PERTENGAHAN TAHUN PRA-PEPERIKSSAN AKHIR TAHUN KIA 2M 1. Ujian Penapisan 2. Ujian Pelepasan 1 3. Ujian Pelepasan 2 PROTIM Thaun 4 dan 6 1. Pra-Ujian 2. Psaca Ujian PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. Taklimat Calon 2. Jangka Masa Pelaksanaan 3. Tarikh Penghantaran Markah PBS ke LPM
2

16hb Mei 2009 14hb Okt 2009 9hb Sept 2009 15hb Jan 2009 Tiada 8hb Ogos 2009 12hb Okt 2009 Tiada Tiada

Tiada Tiada Tiada

Tiada Tiada

15hb Jan 2009 Jan 2009 ~ Jul 2010 Ogos 2010

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG) TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)

MATA PELAJARAN TINGKATAN

GEOGRAFI TINGKATAN 5

4 A Perkara Peperiksaan SPM/PMR/UPSR (Tahun terbaik) 2008 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas TOV (Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas OTI1 = TOV + (ETR - TOV)/3 OTI2 = TOV + (ETR -TOV)2/3 ETR (kiraan) ETR (pindaan) Perbezaan Jum. Pelajar 18 30 30 30 30 30 30 Bil 1 1 1 3 4 6 9 3 % 5.56 3.33 3.33 8.89 18.89 20.00 30.00 10.00 Bil 8 10 10 11 11 12 14 2 B %

3 C Bil 8 13 13 11 10 8 3 (5) %

2 D Bil 6 6 5 3 2 3 1 % -

1 LULUS Bil 17 30 30 29 29 28 29 1 % 94.44 100.00 100.00 128.89 291.11 186.67 62.14 -124.52 Bil

0 G/E % 1 1 1 2 1 (1) 5.56 0.36 0.71 1.07 1.61 0.54

GP

a b c d e f g h

44.44 33.33 33.33 42.22 95.56 60.00 46.67 -13.33

44.44 43.33 43.33 33.33 81.11 13.33 6.43 -6.90

5.60 3.40 6.60 3.00 2.60 2.20 1.30 -0.90

20.00 20.00 18.33 43.33 15.00 46.67 31.67

Disediakan oleh

Disahkan oleh

Disahkan oleh

……………………………….. Ketua Panitia GEOGRAFI

……………………………….. Guru Penolong Kanan 1/ Guru Kanan Mata Pelajaran SMK SRI TANJUNG,BENUT, PONTIAN JOHOR

……………………………….. Pengetua / Guru Besar SMK SRI TANJUNG,BENUT, PONTIAN JOHOR

3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) TEMA 4: DINAMIK PENDUDUK 1 Taburan Penduduk 4.1 Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Mengenalpasti taburan penduduk . Malaysia . Dunia Aras 2 1. Menyatakan dan menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. Aras 3 1. Merumus faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Lembangan St. Lawrence, Kanada. Aras 1 1. Mentakrif pertumbuhan penduduk. 2. Menyatakan dan menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi - Kadar kelahiran - Kadar kematian - Migrasi 3. Mengira kadar pertumbuhan penduduk. Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

1

3

3

9

0

Membincangkan taburan penduduk berpandukan pelbagai media seperti peta, bahan bercetak dan internet. . Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia. Melengkapkan pengurusan grafik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Lembangan St. Law rence, Kanada.

2

4

2

8

0

1

5

3

15

0

Perubahan penduduk dan implikasinya. a) Pertumbuhan penduduk 4.2

1

3

3

9

0

Menunjuk cara mengira pertumbuhan penduduk. Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dengan berpandukan pelbagai media seperti peta, bahan bercetak dan internet. Simulasi tentang pertumbuhan penduduk negara Malaysia. Menghasilkan peta minda faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk.

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

0

3

4

0 41 20.49

12 12

4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Menyenarai jenis migrasi dalaman dan antarabangsa.. 2. Menyatakan dan menjelaskan faktor dengan contoh yang mempengaruhi migrasi. 3. Mengenalpasti dan menghuraikan kesan migrasi terhadap sesebuah negara. Aras 2 1. Menjelaskan faktor dengan contoh yang mempengaruhi migrasi 2. Menghuraikan kesan migrasi terhadap sesebuah negara Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

2

b) Migrasi

1

5

3

15

0

Membincangkan jenis, faktor dan kesan migrasi dengan berpandukan pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Membincangkan isu-isu semasa yang berkaitan dengan migrasi.

2

2

2

4

0

Mengadakan pertandingan menulis esei. Melengkapkan pengurusan grafik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jenis-jenis migrasi negara Malaysia. Mengumpul maklumat tentang kesan migrasi daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet.

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 19 0.00

0 0

5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Mengenalpasti bentuk-bentuk piramid. - Piramid progresif - Piramid peralihan - Piramid stabil - Piramid terganggu 2. Menyatakan ciri-ciri piramid penduduk dan kaitannya dengan kadar kelahiran dan kadar kematian. Aras 2 1. Menjelaskan kesan struktur, jumlah dan komposisi penduduk terhadap pembangunan negara. Aras 3 1. Merumus kesan struktur dan komposisi penduduk terhadap pembangunan negara pada masa depan. Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

3

c) Piramid penduduk

1

5

3

15

0

Membincangkan bentuk-bentuk piramid penduduk berdasarkan rajah. Membincangkan kaitan antara ciri-ciri piramid penduduk dengan kadar kelahiran dan kadar kematian.

2

1

2

2

0

Sumbang saran kesan-kesan struktur dan komposisi penduduk terhadap pembangunan negara. Meramalkan kesan struktur dan komposisi penduduk terhadap pembangunan negara pada masa depan.

3

2

3

6 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 23 0.00

0 0

6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Mentakrif keadaan kependudukan - Kurang penduduk - Penduduk berlebihan - Penduduk Optimum 4 Implikasi perubahan penduduk 2. Menyenaraikan dan menerangkan kesan-kesan kependudukan - Kurang penduduk - Penduduk berlebihan 3. Menyatakan dan menjelaskan contoh langkahlangkah mengatasi kependudukan. Aras 2 1.Menerangkan kesan-kesan kependudukan * Kurang penduduk * Penduduk berlebihan 2. Menjelaskan dengan contoh langkah-langkah mengatasi kependudukan Aras 3 1. Mencadangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kependudukan. 1 3 3 9 0 Membincangkan ciri-ciri kependudukan berpandukan pelbagai media seperti bahan bercetak, cakera padat dan internet. Menghasilkan peta minda tentang ciri-ciri kependudukan. Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

2

2

2

4

0

Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan kependudukan. Menghasilkan buku skrap tentang keadaan kependudukan di negara lain.

3

1

1

1 0

0 0

Sumbang saran tentang langkah-langkah untuk mengatasi masalah kependudukan pada masa depan.

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

0 14 0.00

0 0

7

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Menyatakan dan menghuraikan fungsi sebagai petempatan luar bandar dan bandar daripada aspek - ekonomi - sosial - politik/Governan 2. Menyenarai faktor yang mempengaruhi perletakan dan taburan petempatan luar bandar dan bandar. Aras 2 1.Menghuraikan fungsi-fungsi *Petempatan luar bandar *Petempatan bandar 2.Menerangkan dengan contoh faktor yang mempengaruhi perletakan dan taburan petempatan luar bandar dan bandar 3. Menjelaskan dengan contoh kebergantungan antara - bandar dengan luar bandar - bandar dengan bandar 4. Menghuraikan dengan contoh perkembangan dan perubahan petempatan luar bandar kepada petempatan bandar. Aras 3 1. Membanding dan membeza fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan bandar. 2 3 2 6 0 Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

TEMA 5: PETEMPATAN & PERKEMBANGANNYA 5.1 Fungsi petempatan

1

2

3

6

0

Membincangkan fungsi-fungsi petempatan, faktor-faktor yang mempengaruhi perletakan dan saling bergantung antara petempatan luar bandar dan bandar.

Membincangkan fungsi-fungsi petempatan, faktor-faktor yang mempengaruhi perletakan dan saling bergantung antara petempatan luar bandar dan bandar.

3

1

1

1 0

0 0

Mengumpulkan maklumat tentang fungsi-fungsi petempatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perletakkannya.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 13 0.00

0 0

8

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) Membandingkan proses pembandaran daripada aspek: - saiz penduduk - kegiatan ekonomi - cara hidup Melengkapkan pengurusan grafik hierarki bandar. Sumbang saran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran. Mengumpul maklumat dan gambar tentang kesan pembandaran daripada pelbagai media seperti akhbar,majalah, VCD dan internet. Lawatan ke Pejabat Majlis Tempatan.

6

Pembandaran/ Bandar

5.2

Aras 1 1. Mentakrif dan menjelaskan dengan contoh proses pembandaran. 2. Menyatakan dan menghuraikan faktor yang mempengaruhi pembandaran. - ekonomi - social - Governan 3. Menyatakan dan menghuraikan dengan contoh kesan pembandaran. Aras 2 1.Menjelaskan dengan contoh proses pembandaran: * Negara membangun * Negara maju 2. Menerangkan dengan contoh bandar-bandar terancang. - Bandar baru - Bandar satelit 3. Menghuraikan faKtor yang mempengaruhi pembandaran * ekonomi * social * Governan

1

3

3

9

0

2

3

2

6

0

Melengkapkan pengurusan grafik tentang proses pembandaran dengan merujuk kajian kes: - Kuala Lumpur dengan Kolkata - Kuala Lumpur dengan Los Angeles

Aras 3 1.Menyenaraikan dan menghuraikan langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran. 2. Membanding dan membezakan proses dan kesan pembandaran - Negara membangun - Negara maju 3.Membanding dan membezakan proses dan kesan pembandaran antara Kuala Lumpur dengan * Kolkata * Los Angeles 4. Mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran pada masa depan.

3

3

1

3

0

Melengkapkan pengurusan grafik tentang proses pembandaran dengan merujuk kajian kes: - Kuala Lumpur dengan Kolkata - Kuala Lumpur dengan Los Angeles

0

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 18 0.00

0 0

9

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Mengenalpasti pola jaringan pengangkutan peringkat awal. 2. Menyatakan dan menghuraikan kepentingan (kesan positif)jaringan pengangkutan dan perhubungan dari aspek - ekonomi - sosial - petempatan - alam sekitar fizikal 3. Menyenaraikan dan menjelaskan dengan contoh faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan - fizikal - ekonomi - Governan - Teknologi Aras 2 1.Menjelaskan dengan contoh factor yang mempengaruhi perkembangan jaringan pengangkutan. Kajian kes - perhubungan (Amerika Syarikat) - Pengangkutan (Jepun) Aras 3 1. Merumus tentang perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan pada masa hadapan. Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

TEMA 6: 7 PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan. 6.1

1

3

3

9

0

Membincangkan pola jaringan pengangkutan peringkat awal berpandukan peta negara Malaysia. Sumbang saran tentang kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan.

2

2

2

4

0

Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan dengan merujuk kepada kajian kes: - pengangkutan (Jepun) - perhubungan (Amerika Syarikat) Mengumpul maklumat tentang jaringan pengangkutan dan perhubungan daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Meramalkan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan pada masa depan.

3

1

3

3 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 16 0.00

0 0

10

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Menyenaraikan kesan (negatif) perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap - Alam Sekitar Fizikal - Alam Sekitar Manusia Aras 2 1. Menghuraikan kesan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan di Jepun dan Vietnam. - Pembangunan ekonomi - Pembangunan sosial - Taburan penduduk - Alam Sekitar Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

8

Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan.

6.2

1

2

3

6

0

Membincangkan kesan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan.

2

3

2

6

0

Mengumpul maklumat tentang kesan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet.

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 12 0.00

0 0

11

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Menyenaraikan kepentingan pelbagai sumber - hutan - mineral - air - pantai dan marin - kepelbagaian biologi Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

9

TEMA 7: SUMBER Kepentingan pelbagai sumber

7.1

1

5

3

15

0

Sumbang saran tentang kepentingan pelbagai sumber.

Aras 2 1.Menghuraikan dan menjelaskan dengan contoh kepentingan sumber - hutan - mineral - air - pantai dan marin - kelpelbagaian biologi - tanih - tenaga suria - tenaga biojisim Aras 3 1. Membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai sumber.

2

5

2

10

0

Mengumpul maklumat tentang kepentingan pelbagai sumber daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet.

3

1

1

1 0

0 0

Menghasilkan peta minda tentang kepentingan pelbagai sumber

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 26 0.00

0 0

12

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Menyatakan kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar. Aras 2 1. Menjelaskan dengan contoh kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar dengan merujuk kepada - hutan di Kalimantan - petroleum di Alaska Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) Membincangkan kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar. Mengumpul maklumat dan gambar tentang penerokaan sumber terhadap alam sekitar daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Menghasilkan buku skrap tentang penerokaan sumber terhadap alam sekitar.

10

7.2

1

1

3

3

0

2

2

2

4

0

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 7 0.00

0 0

13

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Menyenaraikan usaha pemeliharan dan pemuliharaan kawasan penerokaan sumber. 2. Menyatakan dan menghuraikan dengan contoh peranan individu dan organisasi dalam pengurusan sumber untuk masa depan. Aras 2 1. Menjelaskan dengan contoh usaha pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan penerokaan sumber dengan merujuk - hutan (Kanada) - air (Arab Saudi) 2. Menghuraikan dengan contoh peranan individu dan organisasi dalam pengurusan sumber untuk masa depan Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

11

Pengurusan sumber

7.3

1

2

3

6

0

Mengumpul maklumat tentang usaha pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan-kawasan penerokaan sumber daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet.

2

2

2

4

0

Membincangkan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan kaw asan-kawasan penerokaan. Sumbang saran tentang peranan individu dan organisasi dalam pengurusan sumber untuk masa depan.

Aras 3 1.Merumus cara-cara pengurusan sumber ke arah pembangunan lestari negara Malaysia.

3

2

1

2

0

Menjalankan aktiviti 3R sebagai projek kelas: - Reduce (kurang guna) - Reuse (guna semula) - Recycle (kitar semula) Mengadakan pidato spontan tentang pengurusan sumber ke arah pembangunan lestari negara Malaysia.

0

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 12 0.00

0 0

14

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) TEMA 8: KEGIATAN EKONOMI 12 Kegiatan Ekonomi Pembuatan 8.1 Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Mengenalpasti jenis kegiatan ekonomi pembuatan. 2. Menerangkan kegiatan ekonomi pembuatan elektrik, elektronik, automatif dan pembuatan berasaskan sumber Aras 1 1. Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pembuatan. Aras 2 1. Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pembuatan. Aras 3 1. Membandingkan dan membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi pembuatan. Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

1

2

3

6

0

Membincangkan jenis kegiatan ekonomi pembuatan

Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pembuatan

8.2

1

1

3

3

0

Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhikegiatan pembuatan Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pembuatan Melengkapkan pengurusan grafik dengan membandingkan dan membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pembuatan

2

1

2

2

0

3

1

3

3

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 14 0.00

0 0

15

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Sumbangan kegiatan ekonomi pembuatan terhadap Pembangunan Negara Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi pembuatan terhadap pembangunan negara Malaysia. Aras 2 1. Menghuraikan kepentingan kegiatan ekonomi pembuatan terhadap pembangunan negara Malaysia. Aras 3 • Menjelaskan kepentingan kegiatan ekonomi pembuatan terhadap pembangunan negara Malaysia Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) Sumbang saran tentang kepentingan kegiatan ekonomi pembuatan terhadap pembangunan negara Malaysia Mengumpul maklumat tentang kepentingan kegiatan ekonomi pembuatan terhadap pembangunan negara Malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Mengadakan syarahan tentang kepentingan kegiatan ekonomi pembuatan terhadap pembangunan negara Malaysia.

13

8.3

1

1

3

3

0

2

1

2

2

0

3

1

1

1 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

16

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Menyenaraikan kesan perkembangan kegiatan ekonomi pembuatan terhadap alam sekitar negara Malaysia. 2. Menyenaraikan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan kegiatan ekonomi pembuatan terhadap alam sekitar. 3. Menghuraikan kesan perkembangan kegiatan ekonomi pembuatan terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. Aras 2 • Menghuraikan kesan perkembangan kegiatan ekonomi pembuatan terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

14

Kesan kegiatan ekonomi pembuatan terhadap alam sekitar dan langkahlangkah mengurangkannya.

8.4

1

2

1

2

0

Mengumpul maklumat tentang kesan-kesan perkembangan kegiatan ekonomi pembuatan terhadap alam sekitar daripada pelbagai bahan bercetak dan internet.

2

2

2

4 0 0

0 0 0

Menghasilkan peta minda tentang kesan-kesan perkembangan kegiatan ekonomi pembuatan terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

17

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Mengenalpasti jenis kegiatan ekonomi perkhidmatan. 2. Menerangkan kegiatan ekonomi perniagaan borong, runcit, hotel, restoran, kewangan, insurans, hartanah, perkhidmatan perniagaan, pengangkutan, telekomunikasi, perkhidmatan kerajaan, utiliti. Aras 1 1. Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi perkhidmatan. Aras 2 1. Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi perkhidmatan. Aras 3 1. Membandingkan dan membezakan faktor-faktor mempengaruhi ekonomi perkhidmatan. Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

15

Kegiatan Ekonomi Perkhidmatan

8.1

1

4

3

12

0

Membincangkan jenis kegiatan ekonomi perkhidmatan

Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi perkhidmatan

8.2

1

1

3

3

0

Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi perkhidmatan Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi perkhidmatan Melengkapkan pengurusan grafik dengan membandingkan dan membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi perkhidmatan

2

1

2

2

0

3

1

1

1

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 18 0.00

0 0

18

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi perkhidmatan terhadap pembangunan negara Malaysia. Aras 2 1 Menghuraikan kepentingan kegiatan ekonomi perkhidmatan terhadap pembangunan negara Malaysia. Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

16

Sumbangan kegiatan ekonomi perkhidmatan terhadap pembangunan 8.3 negara

1

1

3

3

0

Sumbang saran tentang kepentingan kegiatan ekonomi perkhidmatan terhadap pembangunan negara Malaysia

2

1

2

2 0 0

0 0 0

Mengumpul maklumat tentang kepentingan kegiatan ekonomi perkhidmatan terhadap pembangunan negara Malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 5 0.00

0 0

19

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Menyenaraikan kesan-kesan perkembangan kegiatan ekonomi perkhidmatan terhadap alam sekitar. 2. Menyenaraikan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan kegiatan ekonomi perkhidmatan terhadap alam sekitar. Aras 2 1. Menghuraikan kesan perkembangan kegiatan ekonomi perkhidmatan terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

17

Kesan kegiatan ekonomi perkhidmatan terhadap alam sekitar dan langkah8.4 langkah mengurangkannya.

1

2

3

6

0

Mengumpul maklumat tentang kesan-kesan perkembangan kegiatan ekonomi perkhidmatan terhadap alam sekitar daripada pelbagai bahan bercetak dan internet.

2

2

2

4 0 0

0 0 0

Menghasilkan peta minda tentang kesan-kesan perkembangan kegiatan ekonomi perkhidmatan terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 10 0.00

0 0

20

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Mengenalpasti jenis pertanian, perhutanan, perikanan dan perternakan. 2. Menerangkan kegiatan tanaman kontan, tanaman makanan, taburan hutan, jenis perikanan dan akuakultur. Aras 1 1. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pertanian, perhutanan, perikanan dan penteranakan. Aras 2 1. Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pertanian, perhutanan, perikanan dan penternakan. Aras 3 1. Membandingkan dan membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pertanian, perhutanan, perikanan dan penternakan. Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

18

Kegiatan Ekonomi pertanian, perhutanan, perikanan dan penternakan

8.1

1

2

3

6

0

Membincangkan jenis kegiatan ekonomi pertanian,perhutanan,perikanan dan penternakan

Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pertanian, perhutanan, perikanan dan penternakan.

8.2

1

4

3

12

0

Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pertanian,perhutanan, perikanan dan penternakan

2

4

2

8

0

Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pertanian,perhutanan,perikanan dan penternakan

3

4

1

4

0

Melengkapkan pengurusan grafik dengan membandingkan dan membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pertanian,perhutanan, perikanan dan penternakan.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 30 0.00

0 0

21

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Sumbangan kegiatan ekonomi pertanian, perhutanan, perikanan dan penternakan terhadap pembangunan negara. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Menyatakan dan menghuraikan kepentingan kegiatan pertanian, perhutanan, perikanan dan penternakan terhadap pembangunan negara. Aras 2 1.Menghuraikan kepentingan kegiatan pertanian , perhutanan, perikanan dan penternakan terhadap pembangunan Negara. Aras 3 1. Menjelaskan kepentingan kegiatan ekonomi pertanian,perhutanan,perikanan, perternakan terhadap pembangunan negara. Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) Sumbang saran tentang kepentingan kegiatan ekonomi pertanian, perhutanan, perikanan dan penternakan terhadap pembangunan negara Malaysia Mengumpul maklumat tentang kepentingan kegiatan ekonomi pertanian, perhutanan, perikanan dan penternakan terhadap pembangunan negara Malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Mengadakan syarahan tentang kepentingan kegiatan ekonomi pertanian, perhutanan, perikanan dan penternakan terhadap pembangunan negara Malaysia.

19

8.3

1

3

3

9

0

2

3

2

6

0

3

3

3

9 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 24 0.00

0 0

22

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Menyenaraikan kesan perkembangan kegiatan ekonomi pertanian, perhutanan, perikanan, perternakan terhadap alam sekitar. 2. Menyenaraikan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan kegiatan ekonomi, pertanian, perhutanan, perikanan dan penternakan terhadap alam sekitar. Aras 2 1. Menghuraikan kesan perkembangan kegiatan ekonomi pertanian, perhutanan, perikanan dan perternakan terhadap alam sekitar dan langkahlangkah mengurangkannya. Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

20

Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar dan langkah-langkah 8.4 mengurangkannya.

1

3

3

9

0

Mengumpul maklumat tentang kesan-kesan perkembangan kegiatan ekonomi pertanian, perhutanan, perikanan, perternakan terhadap alam sekitar daripada pelbagai bahan bercetak dan internet.

2

3

2

6

0

Menghasilkan peta minda tentang kesan-kesan perkembangan kegiatan ekonomi pertanian, perhutanan, perikanan dan perternakan terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya.

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 15 0.00

0 0

23

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Mengenalpasti jenis kegiatan ekonomi perlombongan 2. Menerangkan kegiatan ekonomi perlombongan petroleum. Aras 1 1. Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi perlombongan. Aras 2 1. Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi perlombongan. Aras 3 1. Membandingkan dan membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi perlombongan dinegara Malaysia. Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

21

Kegiatan ekonomi perlombongan

8.1

1

3

3

9

0

Membincangkan jenis kegiatan ekonomi perlombongan

Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi perlombongan.

8.2

1

2

3

6

0

Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi perlombongan Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi perlombongan Melengkapkan pengurusan grafik dengan membandingkan dan membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi perlombongan

2

3

2

6

0

3

2

3

6

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 27 0.00

0 0

24

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi perlombongan terhadap pembangunan negara Malaysia. Aras 2 1. Menghuraikan kepentingan kegiatan ekonomi perlombongan terhadap pembangunan negara Malaysia. Aras 1 1. Menyenaraikan kesan perkembangan kegiatan ekonomi perlombongan terhadap alam sekitar negara Malaysia. 2. Menyenaraikan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan ekonomi perlombongan terhadap alam sekitar. Aras 2 1. Menghuraikan kesan perkembangan kegiatan ekonomi perlombongan terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

22

Sumbangan kegiatan ekonomi perlombongan terhadap pembangunan 8.3 negara.

1

3

3

9

0

Sumbang saran tentang kepentingan kegiatan ekonomi perlombongan terhadap pembangunan negara Malaysia

2

2

2

4

0

Mengumpul maklumat tentang kepentingan kegiatan ekonomi perlombongan terhadap pembangunan negara Malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet.

Kesan kegiatan ekonomi perlombongan terhadap alam sekitar dan langkah8.4 langkah mengurangkannya.

1

5

3

15

0

Mengumpul maklumat tentang kesan-kesan perkembangan kegiatan ekonomi perlombongan terhadap alam sekitar daripada pelbagai bahan bercetak dan internet.

2

2

2

4

0

Menghasilkan peta minda tentang kesan-kesan perkembangan kegiatan ekonomi perlombongan terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 32 0.00

0 0

25

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Mengenalpasti kegiatan ekonomi pembinaan. 2. Menerangkan kegiatan ekonomi pembinaan. Aras 1 1. Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pembinaan. Aras 2 1. Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pembinaan. Aras 3 1. Membandingkan dan membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi pembinaan. Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

23

Kegiatan ekonomi pembinaan

8.1

1

5

3

15

0

Membincangkan jenis kegiatan ekonomi pembinaan

Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pembinaan.

8.2

1

3

3

9

0

Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pembinaan Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pembinaan Melengkapkan pengurusan grafik dengan membandingkan dan membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pembinaan

2

2

2

4

0

3

2

3

6

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 34 0.00

0 0

26

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Sumbangan kegiatan ekonomi pembinaan terhadap pembangunan negara. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi pembinaan terhadap pembangunan negara Malaysia. Aras 2 1. Menghuraikan kepentingan kegiatan ekonomi pembinaan terhadap pembangunan negara Malaysia. Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) Sumbang saran tentang kepentingan kegiatan ekonomi pembinaan terhadap pembangunan negara Malaysia Mengumpul maklumat tentang kepentingan kegiatan ekonomi pembinaan terhadap pembangunan negara Malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet.

24

8.3

1

5

3

15

0

2

2

2

4 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 19 0.00

0 0

27

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 1. Menyenaraikan kesan perkembangan kegiatan ekonomi pembinaan terhadap alam sekitar negara Malaysia. 2. Menyenaraikan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Aras 2 1. Menghuraikan kesan perkembangan kegiatan ekonomi pembinaan terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

25

Kesan kegiatan ekonomi pembinaan terhadap alam sekitar dan langkahlangkah mengurangkannya.

8.4

1

5

3

15

0

Mengumpul maklumat tentang kesan-kesan perkembangan kegiatan ekonomi pembinaan terhadap alam sekitar daripada pelbagai bahan bercetak dan internet.

2

2

2

4 0 0

0 0 0

Menghasilkan peta minda tentang kesan-kesan perkembangan kegiatan ekonomi pembinaan terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 19 0.00

0 0

28

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN. KATMI BT. MOON 5 AL BATANI 120 MINIT

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) Membincangkan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa: - ASEAN (Pertubuhan Negaranegara Asia Tenggara) - APEC (Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik) - IMS - GT (Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Singapura) - IMT - GT (Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand) - WTO (Pertubuhan Perdagangan Antarabangsa) Mengumpul maklumat tentang kepentingan kerjasama ekonomi antara negara daripada pelbagai bahan bercetak dan internet. Menghasilkan buku skrap tentang kepentingan kerjasama ekonomi antara negara.

26

Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa

8.5

Aras 1 1. Menyenaraikan dan menjelaskan dengan contoh kepentingan kerjasama ekonomi antara negara dalam bidang - Pelaburan - Pasaran - Perdagangan

1

5

3

15

0

Aras 2 1.Menjelaskan dengan contoh kepentingan kerjasama ekonomi antara Negara dalam bidang - Pelaburan - Pasaran - Perdagangan

2

2

2

4

0

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 19 0.00

0 0

29

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 0 0 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 0 #DIV/0!

0 0

30

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 0 0 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 0 #DIV/0!

0 0

31

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 0 0 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 0 #DIV/0!

0 0

32

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 0 0 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

3

4

0 0 #DIV/0!

12 12

33

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful