Anda di halaman 1dari 12

KERTAS KERJA

PROGRAM LAWATAN KE TAMAN NEGARA BAKO


PENGANJUR: MAHASISWA-MAHASISWI FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN UNIMAS (PROGRAM PEMASARAN TAHUN 3) APRIL 2012 HARI : ISNIN HINGGA RABU

TEMPAT: TAMAN NEGARA BAKO

1.0

Tu u!"

Kertas kerja ini dikemukakan bagi mendapatkan kelulusan kebenaran serta peruntukan kewangan dari pihak Fakulti untuk kami, Persatuan Mahasiswa Fakulti Ekonomi Dan Perniagaan untuk menjalankan Program Ke Taman Negara Bako 2.0 P#"$!%u&u!"

Program ke Taman Negara Bako ini merupakan satu program yang bersi at riadah dan bertujuan untuk mendidik dan memupuk semangat !intakan alam sekitar serta mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan mahasiswa" mahasiswi dan pensyarah"pensyarah FEP# Program ini akan mengambil masa selama $ hari % malam dan ianya akan dilaksanakan pada bulan &pril pada hari &had sehingga 'elasa# Persatuan Mahasiswa Fakulti Ekonomi dan Perniagaan (nimas telah memilih untuk mengadakan program ke Taman Negara Bako yang lokasinya terletak $) km dari Ku!hing#Taman Negara bako ini kaya dengan lora dan auna dengan sekurang" kurangnya tujuh jenis tumbuhan tropikal yang utama di 'arawak# *alaupun ia adalah satu daripada taman negara terke!il di &sia Tenggara ia mempunyai hampir kesemua spesies tumbuhan yang dapat dijumpai di Borneo# +a merupakan tempat yang sesuai untuk dijadikan tempat lawatan sambil belajar bagi kalangan mahasiswa"mahaisiswi serta pelajar sekolah# Program ini bukan sahaja untuk mengeratkan hubungan silaturrahim di antara mahasiswa"mahasiswi dan pensyarah, ia juga mengeratkan hubungan kita dengan alam sekitar# Di mana program ini memupuk kasih sayang kita terhadap lora dan auna di Taman Negara ini# 3.0 O' #()*+ $#, $#% $#$ Beriadah serta mengeratkan hubungan silaturahim di antara Mahasiswa"mahasiswi serta 'ta - 'ta , Pensyarah"pensyarah FEP# Mendidik dan memupuk nilai murni men!intai serta menghargai alam sekitar dalam kalangan peserta program# Meningkatkan ilmu pengetahuan tentang alam sekitar#

,.0 0.0

T!-*(% $!" T#./!) Tarikh. Tempat. P#"1!" uMahasiswa" Mahawsiswi Fakulti Ekonomi Dan Perniagaan (nimas 1 Program Pemasaran2 / " ,, &pril %0,% Taman Negara Bako

2.0

S!3!-!" Mahasiswa"Mahasiswi Fakulti Ekonomi dan Perniagaan (nimas

4.0

T#")!)*+ P-51-!.

6 A/-*& 2012 (I3"*") ).,3 ).$0 /.00 am. am. am. Peserta berkumpul di tempat menunggu bas kolej masing"masing Bertolak dari (N+M&' Dijangka tiba di 4eti Berangkat ke Taman Negara Bako Dijangka tiba di Taman Negara Bako 'esi penerangan oleh Ketua projek 5 Pelatih Taman Negara Bako Menda tar bilik penginapan Berkumpul untuk melawat sekitar Taman Makan tengah hari 'ukaneka pantai a2 d2 e2 3#$0 7#00 )#$0 :#$0 /#$0 pm. pm. pm. pm. pm. Boling kelapa +stana Pasir Men!ari harta karun

/.,0 am. ,0.,0 am. ,0.%0 am. ,0.60 am. ,,.,3 pm. ,%.00 pm. ,#$0 pm.

Beriadah sekitar pantai 8otong 9oyong menyiapkan makan malam 1berbeku2 Makan malam ala berbeku sesi ;'torey Telling < dalam bulatan besar 8otong 9oyong mengemas Bersurai

,0#$0 pm.

T#")!)*+ P-51-!. 10 A/-*& 2012 (S#&!3!) ).,3 ).63 :.$0 am. am. am. 'enaman pagi 5 &erobik 'arapan pagi ;4ungle Trekking< 5 Pertandingan Fotogra i " 'esi Fotogra i ,%#60 pm. $#$0 3#$0 )#%0 :#,3 pm. pm. pm. pm. Makan tengah =ari Permainan ;Men!ari Persamaan< Beriadah sekitar pantai Makan malam 'esi ;menonton wayang< Bersurai

,0#$0 pm.

T#")!)*+ P-51-!. 12 A/-*& 2012 (R!'u) ).,3 ).63 :.,3 /.63 am. am. am. am. 'enaman pagi 5 &erobik > Po!o " Po!o 'arapan pagi Pertandingan ;Menari Bersama< 'esi Menjawab ;'ur?ey @uestionnaire< Penyampaian =adiah bagi pemenang Bersiap sedia utk balik 'esi Fotogra i Berangkat balik ke 4eti Di jangka tiba di 4eti Bertolak balik ke (nimas Dijangka tiba di (nimas

,0.,3 am. ,0.63 am. ,,.$0 am. ,,.63 am. ,%.$0 pm. ,.00 %.00 pm. pm.

7.0

AJK P#&!(3!"! Dr#4amal &bdul Nassir 'haari Penyelaras Program Fakulti Ekonomi Dan Perniagaan 'dri# Nur +Ama Binti &hmad Baidi 'dri# 'iti Khadijah Binti Mohd Cuso 'dri# Tania +mboh &nak 'tephen 'dri# DK +ntan 'aidatul Farahin Pg Morshide 'dr# Muhammad Farhan Bin kermin 'dri# Nor 'uhana Bt# Mohd 9aDali

P#"!3*%!). P#"1!-!%. T*.. P#"1!-!%. S#)*!u3!%!. B#"$!%!-*. AJK D*3*/&*". AJK M!(!"!".

AJK K#3#&!.!)!". 'dr# Muhammad Farhan Bin Kermin AJK K#8#.!3!". 'dri# 'iti NaDirah Bte Bohri AJK Tu1!3 K%!3. 'dri# AJK T#("*(!&. AJK L51*3)*( . 'dr# 'dri# Ma 'her Thing 'dri# Eiyana Bt =usni Thamrin

AJK P-51-!. $!" Su(!"#(! : 'dri# Nor ErleeDa Bt# &bdul 9ashid

6.0

A"11!-!" P#"$!/!)!" $!" P#-'#&!" !!"

PENDAPATAN PROGRAM B*& , % P#-(!-! Mahasiswa " Mahasiswi Pensyarah > 'ta Ju.&!% K*-!!" 9M ,00 F 30 Grang 9M,,3 F 7 Grang Ju.&!% 9M 3000 9M 7/0 RM 0260

PERBELANJAAN PROGRAM B*& , % 6 P#-(!-! Makanan Peserta =adiah Ienderamata 4(ME&= K*-!!" 9M $3 H 70 orang 9M ,00 9M 3 H $ orang Ju.&!% 9M %,00 9M,00 9M ,3 9M ,%:3

10.0 1.

P#-!&!)!" 9 K#/#-&u!" P-5 #( U"*) P#"1!"1(u)!" U"*.!3 'ebuah bas (N+M&' pada / &pril %0,% untuk ke 4eti 1bertolak pukul ) pagi

pada / &pril dan pulang ke (N+M&' pukul ,.00 petang pada ,, &pril %0,% 2 dan balik semula ke (nimas# 2. 3. FEB Peti Ke!emasan 1% buah2 =iller 1, buah2 U"*) Su(!" D!" R#(-#!3* U"*.!3 % Biji Bola Tampar,% Biji Bola 'epak : Kon ke!il : Biji 8elung Pinggang

,.

B!%!1*!" P#.'!"1u"!" A3#)

*alkie Talkie 1$ buah2 Eampu 'uluh 16 buah2 Projektor 1, Buah2

11.0

P#"u)u/

4awatankuasa pelaksana bagi projek ini amat berharap agar akti?iti ini mendapat sokongan dan kebenaran dari pihak Fakulti Ekonomi Dan Perniagaan dan (N+M&' agar dapat dilaksanakan dengan jayanya# 'ehubungan itu, kerjasama dan bantuan daripada semua pihak adalah amat dialu"alukan demi menjayakan projek ini# 'ekian, terima kasih# Cang Benar,

(S$-*. Nu- I:.! B*")* A%.!$ ;!*$*) Pengarah Projek 10,0/7$6/:02 Program Eawatan Ke Taman Negara Bako Mahasiswi Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Program Pemasaran

Sokongan dan Ulasan Penyelaras Program Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Sesi 2011 / 2012

Yang Benar, ............................................. (Dr. Jamal Abdul Nassir Shaari ) Penyelaras Program, Fakulti konomi dan Perniagaan (F P ) Sesi !"## $ !"#! %ni&ersiti 'alaysia Sara(ak

Sokongan dan Ulasan Dekan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan

Yang Benar, ............................................. (Pro) Dr Sha*ali Abdul 'ansor ) Dekan Fakulti konomi dan Perniagaan %ni&ersiti 'alaysia Sara(ak. S5(5"1!" $!" U&!3!" <DP M! &*3 P#-=!(*&!" P#&! !- UNIMAS

Cang Benar,

############################################################## Nama. 'dra# Tarikh. Iop dan 4awatan.

S5(5"1!" $!" U&!3!" B!%!1*!" H!& E%=!& P#&! !-

Cang Benar,

############################################################## Nama. Tarikh. Iop dan 4awatan. S5(5"1!" $!" U&!3!" T*.'!&!" N!*' >!"8#&5- H!& E%=!& P#&! !-

Cang Benar,

############################################################## Nama. Tarikh. Iop dan 4awatan.

Anda mungkin juga menyukai