Anda di halaman 1dari 2

AL-IMTAQ International & Services

Amanah Anda Adalah Tanggungjawab Kami

Reg. No : 53202179K

122, Yishun St 11 #05-475, Singapore 760122 +65 9786 6225 / +65 8454 3782 al_imtaq@yahoo.com.sg www.al-imtaq.com

SURAT PERJANJIAN PELABURAN LEMBU

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Sesuai dengan matlamat pelaburan, saya dengan ini membuat pelaburan sebanyak S$_____________ jumlah ____ ekor Lembu untuk dikelolakan oleh pihak AL-IMTAQ International & Services. Persyaratan :A. Penjagaan sepenuhnya daripada pihak AL-IMTAQ International & Services B. Jika berlaku kehilangan atau kematian SEBELUM 6 bulan dari tarikh surat perjanjian ini yang disebabkan kerana kecuaian daripada AL-IMTAQ International & Services maka modal akan dikembalikan sepenuhnya kepada pihak pelabur. C. Jika ianya berlaku SELEPAS 6 bulan dari tarikh surat perjanjian ini, maka modal & keuntungan akan dikembalikan sepenuhnya kepada pihak pelabur. D. Jika berlaku kematian disebabkan kerana wabak penyakit atau bencana alam maka setengah daripada modal akan dikembalikan kepada pelabur . E. 30% daripada keuntungan akan diambil sebagai pembiayaan operasi. Cadangan :A. Pemotongan setiap hari B. Penggemukan C. Bagi hasil anak Maklumat Terperinci Pelabur NRIC/Passport no : Name : Block no. : Street Name : Home Phone No. : Email: Demikianlah surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani rangkap dua, satu lembar untuk Pihak Pertama dan satu lembar lagi untuk Pihak Kedua dengan nilai dan kekuatan yang sama. Jika sekiranya berlaku sesuatu yang tdak diingini maka pihak kedua AL-IMTAQ International & Services bersedia untuk dibawa ke pihak yang berwajib sama ada di Indonesia ataupun di Singapura. Pelabur Pengelola . (Tanda Tangan) Nama : Tarikh : (Tanda Tangan) Nama : Tarikh : Mobile No. : Unit no. : Floor no. : Postal Code :

Catatan : Pelaburan untuk seekor lembu $700 Pemotongan iaitu lembu akan dipotong setiap hari dan dagingnya akan dihantarkan ke restoranrestoran di LOMBOK dan keuntungannya akan dikemaskini dan dimaklumkan setiap 6 bulan sekali Penggemukan iaitu lembu-lembu yang sudah dibeli (jantan) akan digemukkan selama 6 bulan daripada tarikh pembelian lembu, keuntungan akan dikemaskini dan dimaklumkan setiap 6 bulan sekali. Bagi hasil anak ialah lembu-lembu yang sudah dibeli (betina) akan dipelihara sampai melahirkan anak setahun sekali dengan catitan : anak pertama untuk AL-IMTAQ International & Services (pengelola) dan anak kedua untuk pihak pelabur dan seterusnya. Di dalam surat perjanjian Wakaf dan tiada tuntutan boleh dibawa terhadap AL-IMTAQ International & Services berkaitan dengan pentadbiran, pengurusan atau pengagihan Wakaf.)