Anda di halaman 1dari 5

PERMARKAHAN

KPD 3016: Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1

TAJUK TUGASAN INDIVIDU RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2

DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. MATRIK PROGRAM

PENSYARAH : Tarikh :

Rancangan Pengajaran Harian Pengajian Am Mata Pelajaran Tingkatan Tarikh / Hari Masa Bilangan : Pengajian Am (Penggal 1) : 6 Dinamik : 2 Oktober 2013 (Rabu) : 10.10 pagi -11.55 pagi (45 minit) : 30 orang Lelaki : 10 orang Perempuan : 20 orang : Tajuk 2 : Malaysia Kekal Berdaulat 2.4 Kedaulatan Malaysia : 2.4.1 Cabaran, punca dan penyelesaian : Di akhir pelajaran, pelajar-pelajar dapat : i. menjelaskan kepentingan keamanan negara dan antarabangsa secara bertulis dengan terperinci. : Menjelaskan kepentingan keamanan negara dan antarabangsa. : Menjana idea, kefahaman, membina pengetahuan dan membuat rumusan : Menghormati guru, bekerjasama, bertanggungjawab, patriotisme, menghargai keamanan, bersyukur : Berpusatkan guru dan murid

Topik

Sub Topik Objektif Pengajaran

Hasil Pembelajaran KBKK Nilai murni Strategi Pengajaran

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP) : BBM : Laptop, LCD projector,

Pengetahuan Sedia ada Fasa/Masa Set induksi (5 minit)

: Pelajar-pelajar telah tahu bahawa tugas dan tanggungjawab pasukan keselamatan menjaga keamanan negara. Kandungan Pengenalan/ Pra-pengajaran : Assalamualaikum,selamat pagi Apa khabar murid-murid? Set Induksi : Apakah cabaran kamu sebagai seorang pelajar Pra-Universiti Bagaimana kamu menghadapi cabaran tersebut. Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti guru : 1) Guru memberi salam dan bertanya khabar murid-murid. 2) Guru bertanya secara umum tentang cabaran yang dihadapi pelajar Pra- Universiti Aktiviti murid : 1) Murid menjawab salam guru 2) Murid menjawab cabaran yang dihadapi oleh mereka sebagai seorang pelajar. Aktiviti guru : 1) Guru menayangkan video kepada murid-murid 2) Guru menanyakan murid-murid beberapa soalan untuk merangsang murid-murid Catatan Guru mengetahui kesediaan murid belajar Nilai murni : Menghormati guru Bertanggungjawab KBKK : Menjana idea

Langkah 1 (5 minit)

Tayangan video - mengenai kedaulatan Malaysia 1) Apakah yang kamu faham mengenai video tersebut 2) Siapa yang kamu kenal dalam video berkenaan 3) Apakah tajuk pembelajaran kita pada hari ini

Kaedah : Soal jawab Nilai murni : Patriotisme Bertnggungjawab

Aktiviti murid : BBM : 1) Murid melihat video dengan Video, laptop, LCD Projector tekun 2) Murid menjawab soalan- soalan guru.

Langkah 2 (10 minit)

Kedaulatan Malaysia Cabaran yang dihadapi negara dari segi pertahanan, sosial dan budaya, ekonomi, politik, sains dan teknologi, integrasi dan perpaduan

Aktiviti guru : 1) Guru menerangkan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam era globalisasi ini. Aktiviti murid : 1) Murid mendengar penerangan guru dengan tekun dan menyalin nota ringkas. Aktiviti guru : 1) Guru menanyakan pelajar mengenai punca dan cara menghadapi cabaran yang dihadapi Malaysia Aktiviti murid : 1) Murid menjawab pertanyaan guru dan bersoal jawab dengan guru. Aktiviti guru: 1) Guru meminta murid mengeluarkan kertas kajang 2) Guru menyuruh murid menulis sebuah karangan bertajuk kepentingan menjaga keamanan negara dan antarabangsa Aktiviti murid: 1) Murid mengeluarkan kertas kajang 2) Murid menulis karangan seperti

BBM : Slide power point

Langkah 3 (10 minit)

Murid-murid, apakah punca dan cara menghadapi cabaran yang dihadapi Malaysia Pertahanan Sosial dan budaya Ekonomi Politik Sains dan teknologi Integrasi dan perpaduan Keluarkan kertas kajang. Tulis sebuah karangan bertajuk kepentingan keamanan negara dan antarabangsa.

Kaedah : Sumbang saran Nilai murni : Patriotisme

Langkah 3 (10 minit)

Nilai murni : Bekerjasama Menghargai keamanan BBM : Kertas kajang

yang telah diarahkan guru

Penutup (5 minit)

Membuat kesimpulan pembelajaran -Refleksi guru dan murid

Aktiviti guru: 1) Guru meminta seorang pelajar membuat rumusan berdasarkan pembelajaran yang dijalankan. 2) Guru meminta pelajar mencari bahan tambahan untuk memahami lebih mendalam dan meluaskan pengetahuan berkaitan dengan tajuk yang diajar. Aktiviti murid : 1) Murid membuat rumusan berdasarkan pembelajaran yang dijalankan 2) Murid mendengar arahan guru supaya mencari bahan tambahan bagi memahami lebih mendalam berkenaan tajuk yang diajar.

Refleksi : ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai