KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG

)

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

TAHUN SEKOLAH KOD SEKOLAH

2009 SMK AYER BALOI, PONTIAN JOHOR JEA6008

PENGETUA / GURU BESAR PN TAN MOI YAN GURU PENOLONG KANAN 1 TN HJ MUMAZAINI BIN MISRI BIDANG MATAPELAJARAN PANITIA MATAPELAJARAN TINGKATAN / TAHUN GURU Guru Kanan MP Ketua Panitia Guru Mengajar TEKNIK DAN VOKASIONAL SAINS PERTANIAN SAINS PERTANIAN TINGKATAN 4 EN. ZULKURNAIN BIN ABD RAHMAN CIK LEE HUI LIAN CIK LEE HUI LIAN

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

UJIAN BULANAN 1 / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 1 (UPPM1) UJIAN BULANAN 2

23hb Feb 2009 4hb April 2009

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 2 (UPPM2) 29hb April 2009 UJIAN BULANAN 3 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 3 (UPPM3) PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM/PMR/UPSR UJIAN DIAGNOSTIK 1 UJIAN DIAGNOSTIK 2 GERAK GEMPUR 1 GERAK GEMPUR 2 PRA-PEPERIKSSAN PERTENGAHAN TAHUN PRA-PEPERIKSSAN AKHIR TAHUN KIA 2M 1. Ujian Penapisan 2. Ujian Pelepasan 1 3. Ujian Pelepasan 2 PROTIM Thaun 4 dan 6 1. Pra-Ujian 2. Psaca Ujian PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. Taklimat Calon 2. Jangka Masa Pelaksanaan 3. Tarikh Penghantaran Markah PBS ke LPM 16hb Mei 2009 14hb Okt 2009 9hb Sept 2009 15hb Jan 2009 Tiada 8hb Ogos 2009 12hb Okt 2009 Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada 15hb Jan 2009 Jan 2009 ~ Jul 2010 Ogos 2010

2

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG) TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

MATA PELAJARAN TINGKATAN

SAINS PERTANIAN TINGKATAN 4

4 A Perkara Peperiksaan SPM/PMR/UPSR (Tahun terbaik) 2008 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas TOV (Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas OTI1 = TOV + (ETR - TOV)/3 OTI2 = TOV + (ETR -TOV)2/3 ETR (kiraan) ETR (pindaan) Perbezaan Jum. Pelajar 18 30 30 30 30 30 30 Bil 1 1 1 3 4 6 9 3 % 5.56 3.33 3.33 8.89 18.89 20.00 30.00 10.00 Bil 8 10 10 11 11 12 14 2 B %

3 C Bil 8 13 13 11 10 8 3 (5) %

2 D Bil 6 6 5 3 2 3 1 % -

1 LULUS Bil 17 30 30 29 29 28 29 1 % 94.44 100.00 100.00 128.89 291.11 186.67 62.14 -124.52 Bil

0 G/E % 1 1 1 2 1 (1) 5.56 0.36 0.71 1.07 1.61 0.54

GP

a b c d e f g h

44.44 33.33 33.33 42.22 95.56 60.00 46.67 -13.33

44.44 43.33 43.33 33.33 81.11 13.33 6.43 -6.90

5.60 3.40 6.60 3.00 2.60 2.20 1.30 -0.90

20.00 20.00 18.33 43.33 15.00 46.67 31.67

Disediakan oleh

Disahkan oleh

Disahkan oleh

……………………………….. Ketua Panitia SAINS PERTANIAN

……………………………….. Guru Penolong Kanan 1/ Guru Kanan Mata Pelajaran SMK AYER BALOI, PONTIAN JOHOR

……………………………….. Pengetua / Guru Besar SMK AYER BALOI, PONTIAN JOHOR

3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu M1 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) MINGGU ORIENTASI Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

3

4

0 0 #DIV/0!

12 12

4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu M2 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyatakan kepentingan pertanian kepada negara Menghuraikan kepentingan pertanian kepada mereka Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 2 4 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 Prestasi Standard (sw) 6 8 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 Mendapat dan menghuraikan maklumat yang telah dikumpul daripada media. Sumbangsaran

1.1 Kepentingan Pertanian di Malaysia 1.1.1 1.1.2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 14 0.00

0 0

5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu M3 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Memerhalkan taburan tanaman dan ternakan yang utama. Menyatakan faktor yang mempengaruhi taburan tanaman dan ternakan yang utama Menghubungkait faktor-faktor iklim, perkembangan sejarah, ekonomi dan dasar kerajaan dengan taburan tanaman dan ternakan utama. Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 2 4 3 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 2 Prestasi Standard (sw) 12 9 10 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 Menandakan taburan tanaman dan ternakan pada peta Malaysia Membuat tinjauan dengan taburan tanaman dan ternakan yang utama di kawasan setempat Menyediakan laporan yang berkaitan dengan taburan tanaman dan ternakan yang utama di kawasan setempat.

1.2 Tanaman dan Ternakan di Malaysia 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 31 0.00

0 0

6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu M4 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.3 Trend Pertanian di Malaysia Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 1.3.1 1.3.2 Menjelaskan trend pertanian di Malaysia Menyatakan trend pertanian di Malaysia Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 3 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 Prestasi Standard (sw) 9 2 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) Mengumpul maklumat. Menyediakan laporan berkumpulan ( Satu trend bagi setiap kumpulan) Pembetangan kumpulan.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 11 0.00

0 0

7

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu M5 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.4 Isu Pertanian di Malaysia Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 1.4.1 1.4.2 1.4.3 Menyatakan isu pertanian di Malaysia Menjelaskan isu pertanian di Malaysia Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah berkaitan isu pertanian di Malaysia. Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 3 2 1 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 1 Prestasi Standard (sw) 6 3 1 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) Ceramah Mengumpul maklumat Perbahasan/forum

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 10 0.00

0 0

8

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.5 Peranan Institusi Dalam Pembangunan Pertanian Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyatakan peranan institusi kerajaan dan swasta dalam pembangunan pertanian. Menghuraikan peranan institusi kerajaan dan swasta dalam pembangunan pertanian. Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 6 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 18 2 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 Mengumpul risalah institusi Pertanian. Menjalankan kajian kes mengenai satu institusi pertanian tempatan.

M6

1.5.1 1.5.2

3 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 20 0.00

0 0

9

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.1 Pengenalan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyatakan faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan dan hasil tumbuhan Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan. Mengenalpasti unsur iklim yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 1 5 2 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 15 4 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 Sumbangsaran Soalan – penyoalan. Sumbangsaran

M7

2.1.1 2.1.2

3 2 3

2.2 Iklim

2.2.1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 22 0.00

0 0

10

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.2.1.1 Cahaya Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menamakan proses yang dipengaruhi cahaya yang memberi kesan terhadap pertumbuhan dan hasil tumbuhan Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis. Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cahaya oleh tumbuhan Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 1 3 1 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 9 3 15 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 Slaid / gambar Membuat pemerhatian ke atas pokok bunga hiasan yang menerima tempoh cahaya yang berbeza. (Contoh: Kek Hwa) Amali : Menguji kehadiran kanji dalam daun hijau. Melengkapkan pengurusan grafik

M8

2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3

3 3 3

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 27 0.00

0 0

11

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu M9 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) IKLIM - Cahaya Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.1.6 2.2.1.7 2.2.1.8 2.2.1.8 2.2.1.9 Menyenaraikan kaedah-kaedah yang digunakan bagi penerimaan cahaya yang optimum Menghuraikan proses fotosintesis dan kefotokalaan Menginterpretasi pemerhatian eksperimen menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cahaya oleh tumbuhan Menghuraikan kaedah-kaedah yang digunakan bagi penerimaan cahaya yang optimum. Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis dan kefotokalaan. Membuat inferens eksperiman menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis. Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 4 4 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 2 2 2 1 1 Prestasi Standard (sw) 6 4 2 4 8 4 1 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) Membuat pemerhatian dan catatan terhadap tumbuhtumbuhan di kawasan sekolah. Soalan – penyoalan. Soalan – penyoalan. Penjagaan tanaman di kawasan sekolah. Slaid / gambar Slaid / gambar Slaid / gambar

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 29 0.00

0 0

12

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu M10 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) IKLIM - Suhu Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 2.2.2.1 2.2.2.2 Menjelaskan bagaimana suhu memberi kesan terhadap Menyatakan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai Menerangkan bagaimana suhu memberi kesan terhadap: - pencambahan - transpirasi - kualiti hasil tumbuhan - fizikal tumbuhan Menghuraikanb kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai. Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 3 4 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 Prestasi Standard (sw) 9 12 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 Membuat rujukan eksperimen keperluan percambahan biji benih dalam matapelajaran Sains Tingkatan 1-3. Sumbangsaran

2.2.2.3

2

2

2

4

0

Membuat naungan / sungkupan kepada tanaman yang sedia ada di sekolah.

2.2.2.4

2

2

2

4

0

Tunjuk cara Foto / slaid

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 29 0.00

0 0

13

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menerangkan bagaimana air memberi kesan terhadap: - fotosintesis - penyerapan dan translokasi nutrient - transpirasi - kesegahan sel Menyatakan kaedah untuk mendapatkan bekalan air yang optimum Menerangkan bagaimana air memberi kesan terhadap: - fotosintesis - penyerapan dan translokasi nutrient - trnspirasi - kesegahan sel Menghuraikan kaedah untuk mendapatkan bekalan air yang optimum. Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

M11

IKLIM - Hujan

2.2.3.1

1

1

3

3

Eksperimen makmal menunjukkan kesan air terhadap kesegahan sel. Melengkapkan pengurusan grafik.

2.2.3.2

1

3

3

9

2.2.3.3

2

2

2

4

Sumbangsaran

2.2.3.4

2

1

2

2

Sumbangsaran

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 18 0.00

0 0

14

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menjelaskan bagaimana angin memberi kesan terhadap: - transpirasi - pendebungaan - penyebaran penyakit dan perosak - fizikal tumbuhan Menyenaraikan amalan-amalan yang digunakan untuk mengelakkan daripada cedera ribut Menjelaskan amalan yang digunakan untuk mengelakkan daripada cedera ribut Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

M12

IKLIM - Angin

2.2.4.1

1

2

3

6

0

Foto / slaid

2.2.4.2 2.2.4.3

1 2

4 1

3 2

12 2

0 0

Simulasi Foto / slaid

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 20 0.00

0 0

15

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu M13 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.3 Tanah - Pengenalan 2.3.2 Kepentingan tanah Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 2.3.1 2.3.1.1 2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.2.3 Mentakrifkan tanah Mengenalpasti lapisan-lapisan profil tanah lazim Menyatakan kepentingan Melakar dan melabel lapisan-lapisan profil tanah lazim Membincangkan kepentingan tanah Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 1 2 2 2 3 3 1 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 3 2 2 Prestasi Standard (sw) 6 9 9 2 2 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 Foto / slaid Perbincangan dalam kumpulan Perbincangan dalam kumpulan Sumbangsaran Sumbangsaran

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 28 0.00

0 0

16

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu M14 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.3.3 Komponen tanah Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 2.3.3.1 2.3.3.2 2.3.3.3 2.3.3.4 Menyatakan peratus komponen tanah Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapan Membincangkan komponen tanah dan kepentingan Menginterpretasi data dan pemerhatian eksperimen untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapan Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 2 2 4 1 1 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 2 2 Prestasi Standard (sw) 12 3 2 2 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) Melakar carta pai menunjukkan peratus komponen tanah. Menjalankan eksperimen secara berkumpulan untuk menunjukkan butir pepejal tanah. Soalan – penyoalan. Soalan – penyoalan.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 19 0.00

0 0

17

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu M15 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.3.4 Sifat fizikal tanah Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 2.3.4.1 2.3.4.2 2.3.4.3 2.3.4.4 Menyatakan kepentingan warna tanah Mentakrifkan tekstur tanah Mentakrifkan struktur tanah Mengenalpasti jenis-jenis struktur tanah Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 1 1 1 1 1 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 3 3 Prestasi Standard (sw) 3 3 3 18 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) Pemerhatian terhadap beberapa sampel tanah Menentukan teksttur tanah dengan cara merasa dengan tangan Foto / rajah Foto / rajah

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 27 0.00

0 0

18

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu M16 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.3.4 Sifat fizikal tanah Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 2.3.4.5 2.3.4.6 2.3.4.7 Menerangkan kepentingan tekstur tanah Menerangkan kepentingan struktur tanah Menentukan kelas tekstur tanah menggunakan: a. Kaedah medan b. Kaedah mendapan Standard Aras (Level) Minimum (s) 2 2 3 1 1 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) 2 2 1 Prestasi Standard (sw) 2 2 2 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) Menentukan tekstur secara mendapan sumbangsaran Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar pengaliran air dan keupayaan menyimpan air bagi tekstur tanah yang berlainan Segi Tiga Tekstur Tanah

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

19

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4 4

Item Minggu M17 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.3.5 Sifat kimia tanah Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 2.3.5.1 2.3.5.2 Mentakrifkan pH tanah Menjelaskan bagaimana pH memberi kesan terhadap: - ketersediaan nutrien - aktiviti mikrob - penyakit tumbuhan Menyenaraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah Menjalankan eksperimen menguji pH tanah menggunakan kaedah: - meter pH - larutan petunjuk Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 1 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 Prestasi Standard (sw) 3 9 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 Sumbangsaran Menginterprestasi nutrien tumbuhan

2.3.5.3

1

1

3

3

0

Melengkapkan pengurusan grafik Menjalankan eksperimen untuk menentukan pH tanah menggunakkan meter pH dan larutan petunjuk.

2.3.5.4

1

1

3

3

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 18 0.00

0 0

20

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu M18 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.3.5 Sifat kimia tanah Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 2.3.5.5 2.3.5.6 Menghubungkaitkan nilai pH dengan ketersediaan nutrien dalam tanah Menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah Mengiterprestasi data dan pemerhatian eksperimen menguji pH tanah menggunakan kaedah: - meter pH - larutan petunjuk Membuat inferens nilai pH tanah dengan kesesuaian penanaman Standard Aras (Level) Minimum (s) 2 2 1 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) 2 2 Prestasi Standard (sw) 2 2 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) Sumbangsaran Soalan – penyoalan. Menjalankan eksperimen menguji pH tanah dengan meter pH dan larutan penunjuk Soalan – penyoalan.

2.3.5.7

2

1

2

2

2.3.5.8

3

1

1

1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 7 0.00

0 0

21

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4 4

Item Minggu M19 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.3.6 Unsur Perlu untuk pertumbuhan tumbuhan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 2.3.6.1 2.3.6.2 2.3.6.3 Mentakrifkan unsur makro dan unsur mikro Menyenaraikan unsur-unsur makro dan mikro untuk pertumbuhan tumbuhan Menyatakan peranan unsur makro nitrogen (N), fosforus (P) dan kalium (K). Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 1 1 2 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 3 Prestasi Standard (sw) 3 6 6 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 Sumbangsaran Slaid / foto tanaman menunjukkan gejala kekurangan unsur makro Melengkapkan pengurusan grafik

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 15 0.00

0 0

22

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu M20 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 2.3.6.4 2.3.6.5 Menyatakan gejala kekurangan unsur makro nitrogen (N), fosforus (P) dan kalium (K). Menghubungkaitkan gejala kekurangan nutrien dengan unsur makro Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 1 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 Prestasi Standard (sw) 3 2 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Memadankan gejala kekurangan nutrien dengan unsur yang berkenaan Soalan – penyoalan.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 5 0.00

0 0

23

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu M21 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyatakan cara membaiki keadaan tanah Menyatakan jenis baja dan menamakan contoh baja Mentakrifkan baja lurus, baja lengkap, baja sebatian dan baja campuran Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 1 2 2 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 3 Prestasi Standard (sw) 6 6 6 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) Soalan – penyoalan. Soalan – penyoalan. Mengumpul dan melabel sampel baja kimia, baja organik dan dahan kapur

2.3.7 Amalan untuk membaiki keadaan 2.3.7.1 tanah 2.3.7.2 2.3.7.3

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 18 0.00

0 0

24

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu M22 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 2.3.7.4 2.3.7.5 2.3.7.6 2.3.7.7 2.3.7.8 2.3.7.9 Mentakrifkan gred baja Menghitung kuantiti nutrien dalam baja lurus Menyatakan cara membaja Menyatakan tujuan pengapuran Menamakan bahan kapur Menyatakan faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan pengapuran Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 3 3 3 3 Prestasi Standard (sw) 3 12 3 3 3 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) Soalan – penyoalan. Sumbangsaran Sumbangsaran Tunjuk cara kaedah pengapuran Soalan – penyoalan. Soalan – penyoalan.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 27 0.00

0 0

25

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu M23 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyatakan peringkat pemugaran dan tujuannya Mengenalpasti alat-alat pemugaran primer dan sekunder Menyatakan jenis hakisan tanah oleh agen air Menyatakan prinsip pencegahan dan pengawalan hakisan tanah Menyatakan kaedah pencegahan dan pengawalan hakisan tanah oleh agen air Mentafsirkan gred baja sebatian Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 3 3 3 2 Prestasi Standard (sw) 3 3 3 3 3 2 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0 Foto / slaid Foto / slaid Peta minda Foto / slaid Foto / slaid Soalan – penyoalan.

2.3.7 Amalan untuk membaiki keadaan 2.3.7.10 tanah 2.3.7.11 2.3.7.12 2.3.7.13 2.3.7.14 2.3.7.15

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 17 0.00

0 0

26

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu M24 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menghitung kuantiti nutrien dalam baja sebatian Menghitung kuantiti baja untuk mengekalkan kuantiti nutrien yang diperlukan Menghuraikan kaedah-kaedah membaja Menghuraikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan pengapuran Menerangkan cara tindakan alat-alat pemugaran primer dan skunder Menghuraikan jenis-jenis hakisan tanah oleh agen air Menerangkan kaedah-kaedah pencegahan dan pengawalan hakisan tanah oleh agen air Menghitung kos baja bagi satu program pembajaan Standard Aras (Level) Minimum (s) 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) 2 2 2 2 2 2 2 2 Prestasi Standard (sw) 6 6 4 2 2 2 2 4 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) Soalan – penyoalan. Soalan – penyoalan. Tunjuk cara beberapa kaedah pembajaan. Foto / slaid Foto / slaid Foto / slaid Foto / slaid Soalan – penyoalan.

2.3.7 Amalan untuk membaiki keadaan 2.3.7.16. tanah 2.3.7.17 2.3.7.18 2.3.7.19 2.3.7.20 2.3.7.21 2.3.7.22 2.3.7.23

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 28 0.00

0 0

27

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu M25 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.4.2 Biosis - Kepentingan ekonomi organisma Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 2.4.2.1 2.4.2.2 2.4.2.3 Menjelaskan kebaikan dan keburukan organisma Menjelaskan tanda-tanda umum penyakit dan serangan perosak. Menerangakan jenis hubungan hidup: - Hubunagn mikroriza - Simbiosis Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 2 2 1 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 2 Prestasi Standard (sw) 6 2 2 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 Melengkapkan pengurusan grafik Melengkapkan pengurusan grafik Mengamalkan langkah-langkah keselamatan.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 10 0.00

0 0

28

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu M26 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.4.3 Biosis - Pengawalan organisma Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 2.4.3.1 Menjelaskan kaedah mengawal organisma Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 Prestasi Standard (sw) 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) Mematuhi arahan label racun kimia.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 3 0.00

0 0

29

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.4.4 Biosis - Pengurusan Perosak Bersepadu Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Melakukan pengawalan organisma menggunakan kaedah kimia Mentafsirkan maklumat pada label racun kimia Menerangkan cara tindakan racun kimia Membandingbeza pengawalan organisma menggunakan kaedah kimia dengan kaedah biologi Menerangkan kaedah pengurusan perosak bersepadu Menerangkan konsep pengurusan perosak bersepadu Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 2 2 1 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 3 3 4 (Nota: Semua aktiviti hendaklah di bawah pengawasan guru.) 2.4.4.4 2.4.4.5 2.4.4.6 2 2 2 1 1 1 2 2 2 4 4 4 Perbincangan Melengkapkan pengurusan grafik Melengkapkan pengurusan grafik Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) Foto / slaid Penerangan Membancuh racun kimia. Menyembur racun kimia.

M27

2.4.4.1 2.4.4.2 2.4.4.3

3 3 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 22 0.00

0 0

30

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.5.1 Genetik - Ciri tumbuhan yang Dikehendaki Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 6 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Sumbangsaran. Mengumpul rísalah 2.5.1.2 Menerangkan ciri-ciri tumbuhan yang dikehendaki 2 1 2 2 0 Slaid / spesimen

M28

2.5.1.1

Menyatakan ciri tumbuhan yang dikehendaki

3

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 8 0.00

0 0

31

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu M29 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.5.2 Kaedah menghasilkan varieti baru Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 2.5.2.1 2.5.2.2 Menjelaskan mengikut urutan langkah menghasilkan varieti baru Menerangkan mengikut urutan langkah-langkah menghasilkan varieti baru Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 1 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 Prestasi Standard (sw) 3 2 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 Sumbangsaran. Foto / slaid

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 5 0.00

0 0

32

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) Slaid / foto / video / spesimen. M30 2.5.3 Pembiakan 2.5.3.1 Menghuraikan kaedah membiak varieti baru 1 1 3 3 8 Tunjuk cara Melakukan tut dan cantuman tunas pada pokok hiasan atau buah-buahan

2.5.3.2

Melakukan tut dan cantuman tunas

1

1

3

3

88

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

3

4

0 6 1260.00

12 108

33

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

Minggu

Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)

Kod HSP

M31

2.5.3.3

2.5.3.4

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

AKADEMIK GURU - SMTAG)

Item Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Memnbandingkanbeza pembiakan seks dengan pembiakan aseks. Aras (Level) Standard Pencapaian (a) Minimum (s)

2

2

Membandingbeza tut dengan cantuman.

2

2

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Item Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru (aw) Standard (sw)

2

4

8

2

4

88

0 8 840.00

0 96

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Slaid / foto / video / spesimen. Tunjuk cara Slaid / foto / video / spesimen. Tunjuk cara

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

Minggu M32

Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.6.1 Pengawalatur Pertumbuhan Pengenalan

Kod HSP 2.6.1.1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

KADEMIK GURU - SMTAG)

Item Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mentakrifkan pengawatur pertumbuhan Menyediakan 5 jenis pengawalatur dan kesan umum Aras (Level) 1 1 Standard Minimum (s) 1 3 Pencapaian (a)

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Item Pemberat (w) 3 3 Prestasi Standard (sw) 3 9 Prestasi Guru (aw) 8 88

0 12 560.00

0 96

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Foto / slaid Spesimen.

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

Minggu M33

Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.6.2 Kesan pengawalatur pertumbuhan

Kod HSP 2.6.2.1

2.6.2.2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

AKADEMIK GURU - SMTAG)

Item Hasil Pembelajaran (Learning Aras Outcomes) (Level) Menjelaskan kesan pengawalatur pertumbuhan: Melakukan eksperimen menunjukkan kesan kalsium karbida ke atas proses kemasakan buah 1 Standard Minimum (s) 1 Pencapaian (a)

1

1

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Item Pemberat (w) 3 Prestasi Standard (sw) 3 Prestasi Guru (aw) 0

3

3

0

0 6 0.00

0 0

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Foto / slaid Membandingkan proses kemasakan buah yang dirawat dengan tanpa rawatan. (contoh: Pastikan langkah keselamatan diamalkan semasa menggunakan kalsium karbida.

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

Minggu M34

Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)

Kod HSP

2.6.2 Kesan pengawalatur pertumbuhan 2.6.2.3 2.6.2.4

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

AKADEMIK GURU - SMTAG)

Item Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menerangkan kesan-kesan pengawalatur pertumbuhan. Menerangkan Penggunaan pengawalatur pertumbuhan Aras (Level) 2 2 Standard Minimum (s) 2 1 Pencapaian (a) 4 4

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Item Pemberat (w) 2 2 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 4 2 8 8

0 6 186.67

0 16

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Foto / slaid Foto / slaid

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

Minggu

Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)

Kod HSP

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

KADEMIK GURU - SMTAG)

Item Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s)

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Item Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw)

0 0 #DIV/0!

0 0

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

Minggu

Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)

Kod HSP

Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Item Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw)

0 0 #DIV/0!

U MENGAJAR

CIK LEE HUI LIAN TINGKATAN 4

GKA MASA

Prestasi Guru (aw)

Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

0 0

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful