KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG

)

TAHUN SEKOLAH KOD SEKOLAH

2009 SMK BATU 34, PONTIAN JOHOR JEA 6012

PENGETUA / GURU BESAR PN.ROHANA BINTI ABDULLAH GURU PENOLONG KANAN 1 EN.MOHD SAPHRI BIN YUSOF BIDANG MATAPELAJARAN PANITIA MATAPELAJARAN TINGKATAN / TAHUN GURU Guru Kanan MP Ketua Panitia Guru Mengajar TEKNIK DAN VOKASIONAL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN TINGKATAN 5 EN. ESA BIN DASIM EN. YAZED BIN AHMAD EN. YAZED BIN AHMAD

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

UJIAN BULANAN 1 / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 1 (UPPM1) UJIAN BULANAN 2

23hb Feb 2009 4hb April 2009

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 2 (UPPM2) 9hb April 2009 2 UJIAN BULANAN 3 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 3 (UPPM3) PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM/PMR/UPSR UJIAN DIAGNOSTIK 1 UJIAN DIAGNOSTIK 2 GERAK GEMPUR 1 GERAK GEMPUR 2 PRA-PEPERIKSSAN PERTENGAHAN TAHUN PRA-PEPERIKSSAN AKHIR TAHUN KIA 2M 1. Ujian Penapisan 2. Ujian Pelepasan 1 3. Ujian Pelepasan 2 PROTIM Thaun 4 dan 6 1. Pra-Ujian 2. Psaca Ujian PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. Taklimat Calon 2. Jangka Masa Pelaksanaan 3. Tarikh Penghantaran Markah PBS ke LPM
2

16hb Mei 2009 14hb Okt 2009 9hb Sept 2009 15hb Jan 2009 Tiada 8hb Ogos 2009 12hb Okt 2009 Tiada Tiada

Tiada Tiada Tiada

Tiada Tiada

15hb Jan 2009 Jan 2008 ~ Jul 2009 Ogos 2009

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG) TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)

MATA PELAJARAN TINGKATAN

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN TINGKATAN 4

4 A Perkara Peperiksaan SPM/PMR/UPSR (Tahun terbaik) 2008 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas TOV (Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas OTI1 = TOV + (ETR - TOV)/3 OTI2 = TOV + (ETR -TOV)2/3 ETR (kiraan) ETR (pindaan) Perbezaan Jum. Pelajar 24 28 28 28 28 28 28 Bil 1 1 3 4 6 9 3 % 3.57 3.57 9.52 20.24 21.43 32.14 10.71 Bil 0 10 10 11 11 12 14 2 B % -

3 C Bil 8 13 13 11 10 8 3 (5) %

2 D Bil 6 6 5 3 2 3 1 % -

1 LULUS Bil 8 30 30 29 29 28 29 1 % 33.33 107.14 107.14 138.10 311.90 200.00 66.58 -133.42 Bil

0 G/E % 1 1 1 2 1 (1) 4.17 0.33 0.67 1.00 1.50 0.50

GP

a b c d e f g h

33.33 46.43 46.43 35.71 86.90 14.29 6.89 -7.40

8.40 3.40 6.60 3.00 2.60 2.20 1.30 -0.90

35.71 35.71 42.48 96.86 56.00 43.56 -12.44

21.43 21.43 18.95 45.05 14.00 43.56 29.56

Disediakan oleh

Disahkan oleh

Disahkan oleh

……………………………….. Ketua Panitia TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

……………………………….. Guru Penolong Kanan 1/ Guru Kanan Mata Pelajaran SMK BATU 34, PONTIAN JOHOR

……………………………….. Pengetua / Guru Besar SMK BATU 34, PONTIAN JOHOR

3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Perkembangan Teknologi Kejuruteraan M1 Teknologi dan Masyarakat Takrif istilah Teknologi Kejuruteraan Perubahan masyarakat mengikut Perkembangan teknologi
Aras 1 • Mentakrif istilah teknologi • Menyenaraikan kepentingan teknologi kepada masyarakat • Menyatakan perubahan masyarakat dan pentingnya peranan teknologi dalam kemajuan bisnes dan ekonomi Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh kebaikan dan keburukan kemajuan teknologi • Menghuraikan kaitan teknologi dengan kemajuan bisnes dan ekonomi

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Aras (Level)

Standard Minimum (s)

Pencapaian (a)

Pemberat (w)

Prestasi Standard (sw)

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

1

1

0

3

3

0

• Menyediakan pita video, multimedia, carta atau model-model yang boleh memberikan gambaran kepada pelajar tentang teknologi kejuruteraan dan sejarahnya.

2

2

0

2

• Membincangkan dan membuat perbandingan mengenai sejarah perkembangan teknologi kejuruteraan merangkumi lima bidang kejuruteraan.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

3

4

0 3 280.00

12 12

4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Sistem Pembuatan : a. masukan b. Proses i. Pemprosesan bahan ii. Pengurusan c. Keluaran Jenis-jenis pembuatan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

M2

Aras 1 • Menyatakan fungsi alat-alat tangan • Menerangkan prinsip bacaan angkup vernier dan micrometer • Menentukan saiz tap dan die

1

2

0

3

6

0

• Menunjukkan gambar atau objek sebenar seperti kereta • Menyenaraikan bahan dan proses yang terlibat dalam menghasilkan sebuah kereta

Aras 2 • Mengguna dan menjaga alat-alat tangan dengan betul, cermat dan selamat • Menggunakan angkup vernier dan micrometer untuk membuat pengukuran dengan tepat

Catatan : Senarai alat – sila lihat lampiran 1 2 3 0 2 6 0 Contoh projek: Pembuka botol, spana, template,tukul dan seumpamanya

Aras 3 • Membuat projek menggegas yang muudah dengan alat-alat tangan biasa mengikut spesifikasi yang ditentukan

3

1

0

1

1 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 13 0.00

0 0

5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Jenis-jenis bahan:a. logam ferus i. keluli ii. besi tuang b. logam bukan ferus i. kuprum ii. aluminium iii. loyang iv. timah c. bahan bukan logam i. polimer ii. konkrit iii. seramik Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

M3

1

0

0

• Menyenarikan contoh barangan yang diperbuat daripada logam ferus, logam bukan ferus dan bahan bukan logam • Menunjukkan contoh bahan yang sebenar

Aras 1 • Menyenaraikan berbagai jenis logam ferus, logm bukan ferus dan bahan buukan logam

Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh kegunaan bahan-bahan logam ferus, logam bukan ferus dan bahan bukan logam

2

0

0 • Mentakrif istilah teknologi • Menyediakan carta peralatan yang mempunyai pelbagai sifat mekanik logam seperti kemuluran, ketempaan, kerapuhan,keanjalan,kekerasan,keteguhan dan kekuatan

Sifat-sifat mekanik logam,kegunaan serta kebaikan dan kelemahan jenis bahan

Aras 1 • Menyenaraikan dan mentakrif sifat-sifat mekanik logam Aras 2 • Menghuraikan kegunaan,kebaiikan dan kelemahan setiap jenis bahan berdasarkan sifat mekanik bahan

1

1

0

3

3

0

2

2

0

2

4

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 7 0.00

0 0

6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu M4
24.01.09 – 01.02.09

Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Tahun Baru Cina

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Standard Aras (Level) Minimum (s)

Pencapaian (a)

Pemberat (w)

Prestasi Standard (sw) 0 0 0 0

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 0 #DIV/0!

0 0

7

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu
Pene rangan r ingkas me ngen ai p roses per hubu ngan a. man usi a-ma nusi a b. man usi a-me sin c. me sin-man uusi a d. mesi n-mesi n

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Standard Aras (Level) Minimum (s)

Pencapaian (a)

Pemberat (w)

Prestasi Standard (sw)

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

M5

Aras 1 • Menerangkan bagaimana manusia berhubung • Menerangkan proses perhubungan

1

1

3

3

0

• Menonton tayangan video mengenai perhubungan

Pene rangan r ingkas me ngen ai konsep asas per hubu ngan

Aras 1 • Menerangkan konsep asas perhubungan

1

1

3

3 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

8

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
Komponen utama radio, penguat dan unit bekelan kuasa

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Standard Aras (Level) Minimum (s)

Pencapaian (a)

Pemberat (w)

Prestasi Standard (sw)

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

M6

Komponen aktif dan pasif\(perintang,pemuat,gegelung, Diod, transistor, litar bersepadu dan pengubag)

Aras 1 • Mengenalpasti dan membaca symbol komponen

1

2

3

6

0

• Membaca nilai perintang • Melakarkan symbol-simbol komponen serta litar skematik

Aras 2 • Menghuraikan fungsi dan kendalian komponen Aras 3 • Menggabungkan beberapa komponen untuk menghasilkan satu litar elektronik mudah

2

2

2

4

0

• Tunjuk cara penggunaan alat tangan untuk membina projekprojek elektronik • Membina unit bekalan kuasa, penguat audio atau litar radio AM/FM mudah

3

1

1

1 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 11 0.00

0 0

9

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu M7 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Penghantar dan penerima isyarat
a. jenis pemodulatan i. AM ii. FM b. gelombang radio i. radio ii. televisyen iii. radar iv. satelit

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Standard Aras (Level) Minimum (s)

Pencapaian (a)

Pemberat (w)

Prestasi Standard (sw) 0

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0

Aras 1 • Menerangkan perbezaan jenis-jenis gelombang AM dan FM • Menyatakan secara ringkas barbagai kaedah penghantaran maklumat • Menerangkan sifat-sifat dan prinsip optik gentian

1

1

0

3

3

0

• Membaca nilai perintang • Mengumpul maklumat mengenai pemancar dan penerima radio, televisyen, radar dan satelit

c. talian penghantaran i. telefon ii. intercom iii. faksimili d. optik gentian i. prinsip-prinsip optik gentian ii. kebaikan dan kelamahan penggunaan optik gentian

Aras 2 • Menghuraikan prinsip dan fungsi alat-alat penghantar dan penerima

2

2

0

2

4

0

• Membina system intercom mudah • Pemasangan kit optik gentian mudah • Lawatan ke stesen penyiaran

Nilai-nilai murni: • Bertanyakan soalan kepada guru mana-mana tajuk yang kurang difahami

0

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 7 0.00

0 0

10

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 • Menyatakan definisi pengankutan • Menerangkan dengan ringkas keperluan system pengangkutan
Pengenalan Kepada Pengankutan Dan Kuasa

Standard Aras (Level) Minimum (s)

Pencapaian (a)

Pemberat (w)

Prestasi Standard (sw)

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

M8

1

1

0

3

3

0

Keperluan pengankutan : • Kerja • Interaksi social • rekreasi • pengangkutan barang dan orang • pembangunan negara

Nilai murni : • Menyedari perlunya pengangkutan dalam kehidupan

0

0

• Tayangan video mengenai industri pengankutan dan kuasa • Mengumpul maklumat mengenai keperluan pengankutan

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 3 0.00

0 0

11

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu M9 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Aras 1 • Mengkategorikan jenis-jenis kenderaan mengikut system pengangkutan Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0

Pengangkutan

System Pengangkutan • Pengangkutan darat • Pengangkutan air • Pengangkutan udara Proses Penyediaan Sistem Pengangkutan • Perancangan dan penyelidikan • Pembinaan • Pentadbiran • penyenggaraan

1

2

0

3

6

0

• Mengumpul maklumat yang berkaitan

Aras 1 • Menyenaraikan aktiviti-aktiviti yang terlibat pada setiap peringkat proses penyediaan system penangkutan Aras 2 • Menghuraikan aktiviti-aktiviti yang terlibat pada setiap peringkat proses penyediaan system pengangkutan

1

1

0

3

3

0

• Membaca nilai perintang

2

2

0

2

4

0

Pengangkutan orang dan bahan: • Lori,teksi,bas dan sebagainya • Keretapi, MRT dan LRT • System konveyor, lif dan escalator • Pemunggah dan kren

Aras 1 • Menerangkan berbagai jenis pengangkutan

1

1

0

3

0

• Menyediakan buku skrap

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 13 0.00

0 0

12

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu M 10 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications)
CURRICU LUM A SS ESS MENT I [ 1 0.03. 2009 - 13 .03.2 009 ] MID-TERM HOLIDAY (1)

Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Standard Aras (Level) Minimum (s)

Pencapaian (a)

Pemberat (w)

Prestasi Standard (sw) 0 0 0 0

Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 0 #DIV/0!

0 0

13

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu M 11 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Sumber-Sumber Tenaga Jenis-jenis sumber tenaga : a. boleh diperbaharui b. tidak boleh diperbaharui Punca-punca Tenaga dan penghansilan tenaga elektrik a. hidro b. terma c. nuklear d. suria Motor dan Penjana a. arus terus (a.t) b. arus ulang alik (a.u) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0

0

0

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 0 #DIV/0!

0 0

14

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Enjin Jenis-jenis Enjin i. 2 lejang ii. 4 lejang iii. diesel iv. turbin Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

M12

Aras 1 • Menyenaraikan jenis-jenis enjin

1

1

0

3

3

0

• Model enjin 2 lejang, 4 lejang dan turbin

Aras 2 • Menghuraikan konsep kendalian asas jenis-jenis enjin • Menghuraikan secara ringkas :- system penyalaan - system bahan api - system penyejukan - system pelinciran

2

2

0

2

4

0

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 7 0.00

0 0

15

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 • Menamakan dua jenis system livetasi magnet • Menyenaraikan kebaikan dan kelemahan system livetasi magnet Aras 2 • Menghuraikan prinsip asas kendalian livetasi magnet Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) • Mengumpul maklumat dari akhbar dan majalah • Menyediakan slaid/lutsinar berkaitan

M13

Levitasi magnet dan system pengangkutan

1

1

0

3

3

0

2

2

0

2

4 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 7 0.00

0 0

16

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Konsep Teknologi Binaan a. Takrif Teknologi Binaan b. Unsur Binaan ; i. bahan ii. peralatan dan mesin iii. pekerja iv. kaedah v. pengurusan c. Jenis projek pembinaan i. kejuruteraan binaan ringan - Bangunan perumahan - Bangunan pejabat kerajaan - bangunan komersial - bangunan Industri ii. Kejuruteraan Binaan Berat - lebuhraya - projek bekalan air - kompleks industri Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

Aras 1 • mentakrifkan teknologi binaan • menerangkan hubungkait unsur di dalam teknologi binaan • menyenaraikan jenis-jenis projek pembinaan 1 1 0 3 3 0

• Menyediakan gambar-gambar atau video yang dapat menunjukkan pentingnya industri pembinaan • Membuat buku skrap tentang pembinaan yang bermula daripada zaman awal hingga kini • Menyediakan gambar-gambar jenis-jenis projek pembinaan

M14

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 3 0.00

0 0

17

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) d. Tujuan pembinaan i. menyimpan ii. meneduh iii. mengilang iv. mengangkut v. perhubungan vi. rekreasi e. Carta aliran pembinaan i. Perancangan - rekabentuk - pengurusan ii. Pembinaan - membina struktur - memasang system - meengkapkan projek iii. Penyenggaraan - menyerah projek kepada pelanggan - mengguna struktur - mengubahsuai Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

M15

Aras 2 • menghuraikan dengan contoh tujuan-tujuan pembinaan • menghuraikan proses yang terdapat dalam projek pembinaan Nilai murni • menyedari keperluan teknologi pembinaan dalam kehidupan

0

0

• Menyediakan transparensi bercetak tentng carta aliran pembinaan

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 0 #DIV/0!

0 0

18

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kepentingan Teknologi Binaan: a. Kesan teknologi binaan b. Manusai dan organisasi yang terlibat dalam industri pembinaan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras 1 • Menyenaraikan kesan teknologi binaan • Menyenaraikan kerjaya-kerjaya yang boleh diceburi dalam sektor pembinaan Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) • Menyediakan tranparensi bercetak tentang organisasi yang terlibat dalam projek pembinaan • Mengumpul keratan akhbar yang memaparkan pelbagai iklan jawatan dallam sektor pembinaan

M16

1

1

0

3

3

0

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 3 0.00

0 0

19

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Persediaan Untuk Projek Binaan Permulaan projek a. Peruntukan(sumber kewangan) b. Kakitangan ikhtisas c. Kajian kebolehlaksanaan d. Penyelesaian masalaah e. Membuat keputusan dari cadangan perunding Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 Prestasi Standard (sw) 6 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0

Aras 1 • Menyenaraikan aktiviti yang penting untuk persediaan memulakan projek

• Melawat organisasi binaan(firma perunding/kontraktor) 1 1 0 3 3 0 • Video yang menunjukkan berbagai peringkat persediaan untuk projek binaan

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 9 0.00

0 0

20

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Perolehan Tapak: a. Pemilihan tapak b. Kos i. tanah ii. status tanah iii. lokasi iv. rupabentuk tanah v. bahan vi. tenaga buruh vii. faedah c. Pembelian hartanah i. Perundingan ii. Perundangan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

M18

Aras 1 • Menerangkan berbagai aktiviti untuk mendapatkan tapak

• Melawat organisasi binaan(firma perunding/kontraktor) 1 1 0 3 3 0 • Video yang menunjukkan berbagai peringkat persediaan untuk projek binaan

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 3 0.00

0 0

21

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Tinjauan tapak bina : a. mengkaji maklumat sedia ada b. kerja ukur tanah i. tujuan mengukur ii. peralatan ukur aras iii. kerja luar iv. pemplotan c. kerja amali tanah d. ciri-ciri tanah i. kejelekitan ii. tak kejelekitan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

M19

Aras 1 • Menyatakan tujuan aktiviti ukur tanah • Menyenaraikan alatan ukur aras • Menghuraikan aktiviti ukur aras dan kajian tanah • Mengeksperimenkan kerja ukur aras dan memplotkan keratan rentas kawasan yang diukur (3 stesen dengan kaedah naik turun)

1

1

0

3

3

0

• Melawat tapak binaan • Menjalankan kerja amali analisis ayakan tanah dan menentukan jenis tanah

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 3 0.00

0 0

22

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu M20 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Reka Bentuk dan Perancangan Projek Pembinaan Reka bentuk projek : a. Takrif reka bentuk b. Ahli-ahli yang terlibat : - jurutera - arkitek - perancang c. Faktor-faktor sebelum merekabentuk : - fungsi - rekabentuk - kos - kekuatan - bahan d. Proses reka bentuk Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0

Aras 1 • Mentakrifkan reka bentuk • Menyatakan peranan ahli yang terlibat dalam mereka bentuk • Menyenaraikan proses dalam mereka bentuk

1

1

0

3

3

0

• Tunjukkan contoh model • Tunjukcara membuat model • Menghasilkan model dan folio

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 3 0.00

0 0

23

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Lukisan Kerja dan Perincian : a. lukisan kerja b. set lukisan kerja - lukisan kejuruteraan - lukisan tapak - lukisan arkitek - lukisan M&E - lukisan struktur c. Perincian Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

M21

Aras 1 • Menyenaraikan jenis-jenis lukisan kerja • Menyatakan kaedah yang digunakan untuk menghasilkan lukisan kerja

1

1

0

3

3

0

• Menyediakan contoh-contoh lukisan kerja ,set lukisan kerja dan perincian (model sebenar ,set lukisan sebenar)

Aras 2 • Menjelaskan melalui contoh jenis-jenis lukisan kerja Aras 3 • Berkomunikasi dengan menggunakan lukisan kerja

2 3

2 3

0 0

2 1

2 3 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 8 0.00

0 0

24

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu M22 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Pengenalan Kepada Reka Bentuk Aras 1 • Mentakrifkan reka bentuk • Menyenaraikan contoh keperluan manusia dan mengaitkannya dengan reka bentuk Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 • Menyenaraikan beberapa masalah yang wujud dalam kehidupan seharian • Mencari penyelesaian masalah yang dinyatakan melalui perbincangan • Mendapatkan gambar yang berkaitan dari majalah, buku atau akhbar

Reka bentuk sebagai aktiviti penyelesaian masalah

1

1

0

3

3

0

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 3 0.00

0 0

25

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) • Menyediakan barangan yang sama kegunaannya tetapi dari jenis atau model yang berlainan

M23

Tujuan reka bentuk

Aras 1 • Menyatakan tujuan reka bentuk

1

1

0

3

3

0

Contoh : a. Penyedut minuman lurus dan penyedut minuman boleh lentur b. Pembuka tin makana model lama dn baru - menyenaraikan kelebihan dan kekurangan setiap barangan

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 3 0.00

0 0

26

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu M24 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Cara-cara Mereka Bentuk Proses mereka bentuk a. cara memenuhi keperluan mudah b. membuatkan masalah itu jelas c. mendapatkan dan memikirkan ide d. mendapatkan penyelesaian e. membuat dan memodelkan penyelesaian f. menguji reka bentuk samada ia berfungsi dan dapat menyelesaikan masalah Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0

Aras 1 • Menerangkan langkah-langkah mereka bentuk Nilai murni : • Menghayati apa yang dipelajari dan kaitannya dengan kefidupan seharian 1 1 0 3 3 0

• Tunjukkan contoh model • Menerangkan carta alir reka bentuk dan menerangkan setiap proses reka bentuk • Mengenalpasti masalah yang sering dihadapi di rumah atau sekolah dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan kaedah reka bentuk • Menguruskan perancangan projek reka bentuk melalui kertas kerja atau folio

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 3 0.00

0 0

27

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu M25 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Rekod dan Penyampaian ide-ide Reka Bentuk Cara-cara merekod dan menyampaikan ide-ide reka bentuk a. lukisan berbentuk rata dan perspektif b. menimbilkan bahagianbahagian lukisan c. lukisan-lukisan terpeinci d. penyampaian dan penyusunan ide reka bentuk e. penggunaan lain-lain media f. cara-cara membuat model Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0

Aras 1 • Menerangkan cara-cara penyampaian ide secara tersusun melalui lukisan atau lakaran

1

1

0

3

3

0

• Tunjukkan contoh model • Menyediakan contoh jenis-jenis lukisan seperti : a. lukisan bentuk rata b. lukisan perspektif c. lukisan terpeinci • Membuat atau melengkapkan folio • membuat

Aras 2 • Menjana ide melalui lakaran untuk menyampaikan ide reka bentuk

2

2

0

2

4 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 7 0.00

0 0

28

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu M26 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Penggunaan Maklumat Semasa Mereka Bentuk Cara-cara : a. mendapatkan maklumat b. menyampaikan maklumat c. menyampaikan operasi d. menulis laporan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 • Memberikan contoh masalah Aras 1 • Menerangkan cara memperoleh , mengendali dan menyampaikan maklumat Contoh : a. masalah tandas di sekolah b. masalah kesesakan lalulintas • Menyediakan laporan ringkas mengenai cara mengatasi masalah

1

1

0

3

3

0

Aras 2 • Menggunakan maklumat untuk menyediakan laporan

2

2

0

2

4 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 7 0.00

0 0

29

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 0 0 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 0 #DIV/0!

0 0

30

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 0 0 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 0 #DIV/0!

0 0

31

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 0 0 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 0 #DIV/0!

0 0

32

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. YAZED BIN AHMAD TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 0 0 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

3

4

0 0 #DIV/0!

12 12

33

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful