Anda di halaman 1dari 18

Oleh: Rafizah Mahfoz

Definisi Konflik
Berasal daripada perkataan latin conflictus yang merujuk
kepada situasi di mana terdapat pihak yang berusaha
melancarkan mogok secara kekerasan; juga keadaan yang
membayangkan wujudnya ketidaksetujuan terhadap sesuatu
perkara, perselisihan dan pergeseran antara ahli dalam
kumpulan.
Konflik juga dilihat sebagai suatu interaksi yang lahir dalam
keadaan yang tidak baik, penuh emosi dan tindakan
penentangan yang akhirnya berkesudahan dengan kekacauan.
Menurut Cross Names dan Back, konflik berlaku disebabkan
wujudnya perbezaan fahaman dan ideologi di kalangan
individu.
Tanda-tanda konflik
Tanda-
tanda
Konflik
Jelas
Agres
if
Terselindu
ng
Pasif
I IV
II III
Tahap-tahap konflik
Ketidakselesaan
Insiden
Salah Faham
Ketegangan
Krisis
Tahap-tahap dalam Proses Konflik
Konflik
Terpendam
Konflik
Dikesan
Konflik
Disedari
Konflik
Manifestasi
Akibat
Konflik
Menghadapi Konflik
KONFLIK KONSTRUKTIF
Mengetengahkan isu-isu yang boleh menimbulkan
perbalahan
Meningkatkan penjelasan berhubung sesuatu isu
Memperbaiki kualiti dan cara-cara penyelesaian masalah
Meningkatkan penglibatan ahli-ahli kumpulan
Mewujudkan lebih banyak komunikasi secara spontan
Usaha-usaha permulaan ke arah pembangunan
Menguatkan hubungan melalui penyelesaian masalah
secara kreatif dan meningkatkan produktiviti
KONFLIK DESTRUKTIF
Memesongkan tenaga dari tugas sebenar
Merosakkan moral
Memecahbelahkan individu dan kumpulan
Perbezaan menjadi semakin mendalam
Menghalang usaha dan tindakan ke arah kerjasama
Menghasilkan tingkahlaku atau gelagat yang tidak
bertanggungjawab
Meningkatkan kesangsian dan ketidakpercayaan di
kalangan ahli atau ahli organisasi
Mengurangkan produktiviti
Sumber Konflik
Merujuk kepada pandangan Lamberton dan Leslie,
terdapat empat sumber konflik yang menerangkan
tentang siapa yang terlibat dalam setiap sumber
konflik tersebut.
Rajah seterusnya menunjukkan empat sumber asas
konflik.
Sumber Keupayaan
Penyelesaian
Konflik Idea/ Kandungan Ketidaksetujuan terhadap
perkara-perkara seperti
idea atau kandungan atau
kebenaran sesuatu idea
Semak sumber lain untuk
memastikan siapa yang
benar
Konflik Nilai Ketidaksetujuan terhadap
nilai dan kepercayaan
Toleransi terhadap nilai-
nilai yang berbeza,
mendengar dan
berhubung
Konflik Perundingan/
Kendiri
Kesukaran dalam
mendefinisikan kendiri
Membina konsep kendiri
yang positif dan stabil
Konflik Institusi Persaingan terhadap
sumber atau kuasa dalam
organisasi
Menyemak atau
menjelaskan semula
polisi atau struktur
organisasi
Pengurusan Konflik
MODEL CLASS
Communication
Listen
Adjust
Solve
Success
+
+
+
=
Communication
Berkomunikasi secara jelas
Mesej yang cuba disampaikan diterima oleh orang lain
dengan tepat
Tingkahlaku bukan lisan = tingkahlaku lisan
Contoh: JANGAN ketawa atau tersenyum apabila
seseorang sedang memberi arahan yang serius
Akhir sekali, jangan buat sebarang andaian, ini adalah
bahagian yang paling sukar dilakukan untuk
mewujudkan komunikasi yang jelas dan berkesan
Listen
Dengar dengan teliti dan berada dalam jarak yang
sesuai.
Sekiranya apa yang cuba disampaikan oleh sumbe r
(penyampai) tidak berkaitan atau tidak relevan
dengan kita, kita masih seharusnya menumpukan
perhatian dan menunjukkan minat pada apa yang
cuba disampaikan.
Attitude
Kita perlu adjust @ sesuaikan attitude/ sikap .
Buka minda terhadap sesuatu perkara. Mungkin ada
sesuatu aspek yang agak janggal untuk dipraktikkan
tetapi ia perlu untuk dilaksanakan.
Kita perlu ubah minda kita ke arah positif sebelum
membuat penilaian melulu terhadap sesuatu perkara.
Solve
Menyelesaikan permasalah berdasarkan jalan atau
langkah yang telah dipersetujui bersama.
Duduk berbincang untuk mencapai keputusan sebulat
suara
Success
Dengan melaksanakan semua peringkat yang telah
dibincangkan, ia akan membawa kejayaan yang
membuatkan semua orang/kelompok yang terlibat
akan menjadi gembira dan berpuas hati.
Ini akan mengurangkan tekanan, dan meningkatkan
kecekapan.
Dalam banyak kes, penyelesaian adalah jalan terbaik
dalam semua keadaan selagi kita tidak mengutamakan
konflik.
Faedah yang diperoleh daripada sistem
pengurusan konflik yang berkesan:
Kecekapan
Kurangkan masa untuk menyelesaikan konflik
Keberkesanan
Boleh meningkatkan pencapaian organisasi
Kepuasan
Memberi kepuasan terutamanya kepada pencipta
konflik [win-win situation]
Pembangunan organisasi
Menyediakan pengurusan dengan asas yangkuat kepada
perkembangan organisasi
Manfaat Hasil Daripada Pengurusan
Konflik Yang Berkesan
Kesedaran tentang masalah
Meningkatkan penyelesaian
Produktiviti
Perubahan organisasi
Pembangunan personel
Pengetahuan dan kreativiti
Kesedaran
Cabaran dan keriangan