Anda di halaman 1dari 18

BIL KANDUNGAN M/S

1 Pengenalan Kemahiran Asas untuk Berdikari 1


2 Pengenalan Analisis Tugasan 4
3 Analisis Tugasan Penanaman Cili secara

Fertigasi 7

• Penyediaan anak benih

• Pembajaan

• Penjagaan Pokok

• Meracun

• Memungut Hasil

• Rumah Lindungan Hujan


4 Rujukan 16
PENGENALAN KEMAHIRAN ASAS UNTUK BERDIKARI

• Konsep

Bermatlamat melahirkan insane yang berdikari, kenal faham teknologi,


kenal faham ekonomi dan mempunyai sifat dan sikap yakin diri, kreatif,
inovatif, inisiatif, produktif dan boleh berinteraksi dengan baik.

• Kepentingan
1) Supaya murid Pendidikan Khas dapat berdikari iaitu menjalankan
aktiviti seharian dalam kehidupan tanpa bantuan orang lain
2) Dapat menyediakan murid Pendidikan Khas dalam menghadapi
pelbagai situasi sebenar dalam kehidupan seharian.
3) Supaya murid Pendidikan Khas dapat mengamalkan kebersihan dan
kesihatan yang baik untuk dirinya dan persekitaran.
4) Supaya murid Pendidikan Khas dapat mengaplikasikan pengetahuan
yang dipelajari dalam bilik darjah ke dalam kehidupan sebenar.

• Komponen Kemahiran Asas untuk Berdikari

1) Peraturan dan keselamatan di bengkel


 Mempelajari dan memahami peraturan di bengkel dan bilik
kemahiran hidup serta penggunaan alatan yang betul dan
selamat

2) Keusahawanan
 Mempelajari tentang pengurusan kewangan, penghasilan dan
pemasaran produk mengikut kesesuaian
.
3) Kemahiran urus diri
 Menghasilkan analisis tugasan aktiviti-aktiviti pengurusan diri
seperti amalan kebersihan tubuh badan dan tandas, kemahiran
memakai pakaian dan kasut serta berdandan
.

4) Keselamatan diri dan adab bertatasusila


 Mengenalapsti dan menyenaraikan amalan keselamatan diri di
beberapa premis peribadi dan tempat awam.

5) Pengurusan rumah tangga


 Mengaplikasikan aktiviti pengurusan rumah tangga mengikut
analisis tugasan seperti amalan kebersihan bilik, dapur dan
pengurusan
perkakas/perabot serta amalan pemakanan yang sihat.

6) Kemahiran memasak
 Mempelajari teknik memasak seperti menggoreng, merebus,
membakar dan memanggang mengikut langkah analisis tugasan.

7) Kemahiran jahitan
 Mengenalpasti alat jahitan dan fungsinya, mempelajari asas
jahitan dan menghasilkan prosedur keselamatan menjahit serta
menghasilkan projek jahitan.

8) Kemahiran pertukangan
 Mengenalpasti perkatan pertukangan dan kegunaannya serta
menghasilkan projek berdasarkan analisis tugasan.

9) Kemahiran berkebun
 Mengenalpasti dan menyenarai perkakas perkebunan,
menghasilkan prosedur keselamatan berkebun dan
mengaplikasikan kemahiran berkebun dalam kehidupan.

10)Kemahiran memelihara haiwan


 Kenalpasti dan senaraikan peralatan memelihara haiwan dan
aplikasikan kemahiran memelihara haiwan.
PENGENALAN ANALISIS TUGASAN

Analisis tugasan ialah satu proses analisis dan pengajaran secara


berturutan yang mencerakinkan unit pembelajaran kepada kemahiran asas
yang berkaitan untuk mengenal pasti peringkat penguasaan atau
pengetahuan atau kemahiran murid. Kaedah analisis tugasan amat
membantu guru dan murid Pendidikan Khas dalam menjayakan satu proses
pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan Pembelajaran akan
dijalankan mengikuti langkah-langkah kecil dari perkara yang memecahkan
perkara-perkara kompleks menjadi sesuatu yang lebih ringkas. Hal ini
bermaksud murid Pendidikan Khas akan diajar sesuatu perkara secara
langkah dei langkah sehingga mereka menguasai sesuatu kemahiran
sasaran.

Terdapat beberapa kepentingan kaedah analisis tugasan dalam


pengajaran dan pembelajaran murid Pendidikan Khas. Pertama, kaedah ini
dapat membantu guru untuk merancang dan menyusun atur sesuatu
kemahiran yang hendak diajar. Hal ini kerana guru harus menyediakan
semua arahan, peralatan dan tempat yang sesuai dan betul supaya murid
dapat menjalankan aktiviti analisis tugasan dengan baik.

Kedua, kaedah analisis tugasan amat membantu murid dalam


memahami dan menjalankan sesuatu aktiviti pembelajaran. Murid dapat
melakukan aktiviti secara berperingkat dan membolehkan mereka
menguasai sesuatu tahap pengajaran atau kemahiran dengan lebih cepat
dan berkesan. Perkara ini juga membantu mereka dalam mengingat dan
memahami sesuatu aktiviti atau kemahiran yang dipelajari untuk jangka
masa yang lebih panjang.
Seterusnya, kaedah ini juga dapat membantu guru dalam mengenal
dan menilai tahap pencapaian murid Pendidikan Khas di dalam kelasnya.
Guru dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan muridnya dengan lebih
mudah melalui kaedah analisis tugasan. Sekiranya murid gagal melakukan
sesuatu aktiviti atau kemahiran dalam satu tahap, guru boleh merendahkan
tahap tersebut kepada tahap yang lebih mudah.
Akhir sekali, kaedah analisis tugasan ini juga penting dalam membantu
ibu bapa untuk mendidik dan membantu anak mereka dalam melakukan
sesuatu aktiviti atau kemahiran. Hal ini kerana kaedah ini juga merupakan
salah satu penyediaan intervensi kepada murid-murid Pendidikan Khas
dalam menjalankan pengurusan kemahiran diri dalam kehidupan harian
mereka.

Kesimpulannya, kaedah analisis tugasan merupakan salah satu kaedah


yang berkesan dalam membantu murid-murid Pendidikan Khas untuk
memahami dan menguasai sesuatu kemahiran dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Guru memainkan peranan yang penting dalam
menganalisiskan tugasan tersebut supaya bersesuaian dengan tahap murid
Pendidikan Khas mereka.
TAKRIF FERTIGASI
Sistem pengairan fertigasi adalah pemberian air dan baja secara serentak
kepada tanaman. Media yang biasa digunakan dalam teknik fertigasi adalah
sabut kelapa atau sekam bakar, tanpa penggunaan tanah. Pokok mendapat
nutrien lengkap daripada air baja yang diberi 5 kali sehari secara berkala.

ALATAN ASAS FERTIGASI

1. Polytank 2. Pam

3. Main pipe poly 32mmx100m 4. Poly tubing 13 mmx300m


5. Dripper 6. Nipple

7. Media cocopeat 8. Media sekam bakar

9. Polybag 10. Tong baja

11. Timer digital 1 minit cutoff 12. Tray semai anak benih

13. Benih 14. Baja

15. Disk Filter 1’ 16. Tanah semaian


PENYEDIAAN ANAK BENIH
I. Gunakan dulang semaian

II. Basahkan cocopeat

III. Isi cocopeat ke dalam dulang tanaman


IV. Kambus semua biji benih

V. Memeram biji benih yang disemai


VI. Pindahkan Anak benih ke takung yang besar
VII.Siram dan beri baja mengikut keperluan

PEMBAJAAN

I. Baja yang digunakan dalam teknik fertigasi mestilah larut dalam air.
II. Selain itu, kandungan baja perlulah sesuai untuk pertumbuhan pokok
daripada keadaan pokok yang masih kecil, berbunga dan berbuah.
III. Kandungan baja fertigasi untuk tanaman cili adalah Set A (Kalsium
nitrat, Zat besi) dan Set B ( Kalium Nitrat, Mono-kalium hydrogen
fosfat, Magnesium sulfat, Mangan sulfat, Asid borik, Zink sulfat,
Kuprum sulfat dan Natrium molibdat).
IV. Larutan Set A dan Larutan Set B perlu diasingkan ke dalam bekas yang
berlainan untuk mengelak berlakunya tindak balas kimia dan
terjadinya mendakan.
V. Sedikit larutan Set A dan sedikit larutan Set B dicampurkan ke dalam
air bersih dan diukur dengan menggunakan EC Meter untuk dijadikan
air baja yang dialirkan ke dalam polybag

PENJAGAAN POKOK
I. Pokok cili perlu dipacakkan kayu pancang/sokongan untuk
mengelakkan pokok daripada tumbang jika angin kuat.
II. Selain daripada itu, kayu sokongan juga diperlukan untuk mengikat
dahan daripada melentur dan patah jika buah lebat pada sesuatu
dahan
III. Pokok perlu dipantau setiap hari untuk mengesan jika terdapat penitis
yang tersumbat dan pokok tidak dapat bekalan air baja.

MERACUN

I. Racun yang biasa digunakan adalah racun serangga, ulat dan racun
kulat.
II. Terdapat 2 teknik dalam meracun pokok cili:
• Meracun 3-4 hari sekali dengan mencampurkan semua jenis
racun.
• Melihat pada tanda serangan serangga dan kulat, kemudian
I. Meracun serangga dan kulat yang berkenaan sahaja.
MEMUNGUT HASIL

I. Pokok cili akan sentiasa mengeluarkan pucuk baru, bunga, putik dan
buah.
II. Setiap hari akan ada buah yang masak, tetapi bergantung pada
bilangan pokok.
III. Pungutan buah cili berterusan sehinggalah hasil yang diperolehi
kurang elok untuk dijual.
IV. Terdapat 3 keadaan di masa buah cili boleh dipungut:
a. Semasa buah masih hijau
b. Semasa buah sedikit kemerahan
c. Semasa buah sudah merah
V. Buah yang berwarna sedikit kemerahan akan bertukar merah selepas
beberapa hari dipungut.
VI. Buah hijau dan buah merah boleh dijual terus kepada kedai makan.
RUMAH LINDUNGAN HUJAN

I. Rumah Lindungan Hujan tidak menjadi satu kewajipan dalam tanaman


cili.
II. Ia bergantung kepada cuaca, Rumah Lindungan Hujan amat diperlukan
bagi kawasan yang taburan hujannya tinggi untuk mengelakkan air
hujan bercampur dengan air baja di dalam polibeg dan akan
mengurangkan kepekatan air baja untuk kegunaan tanaman dan akan
merugikan tanaman.
RUJUKAN

Abdul Murad Hamid, Analisis Tugasan, muat turun pada 30 September 2009,
dari http://www.scribd.com/doc/19743272/ANALISIS-TUGASAn-pendidikan-
khas-UPLOAD-BY-abdul-murad-hamid-smk-sri-rahmat-johor-bahru

Analisis Tugasan, muat turun pada 30 September 2009, dari


http://epkhas.ses.usm.my/content/analisis-tugasan

Penanaman Fertigasi, muat turun pada 29 September 2009, dari


http://www.sabah.gov.my/tani/ips/FERTIGASI.htm
Projek Cili Fertigasi, muat turun pada 29 September 2009, dari
http://myagrobiz.blogspot.com/

Tanaman Cili Fertigasi, muat turun pada 29 Septemebr 2009, dari


http://teknologipertanian.com/2009/02/11/tanaman-cili-fertigasi/

Sistem Fertigasi, muat turun pada 29 September 2009, dari


http://www.sabakagro.com.my/oscomm/catalog/index.php?cPath=26