Anda di halaman 1dari 2

HBEF 2803 PROFESIONAL KEGURUAN

PERKEMBANGAN

JURNAL REFLEKTIF PENULISAN JURNAL SEPANJANG TEMPOH PERLAKSANAAN TUGAS.

Isu 1. Untuk tugasan yang pertama, saya telah diminta menyediakan kajian

dokumen dalam bentuk portfolio tentang perayaan sambutan perayaan yang ada di negara kita. Di dalam portfolio ini, saya telah memilih perayaan krismas yang disambut oleh orang kristian.. Pada awalnya, tajuk yang saya perolehi nampak mudah untuk diperolehi maklumatnya namun setelah beberapa hari mencari, didapati amatlah sukar untuk memperolehi isi-isi tentang perayaan ini. Dengan itu, saya terpaksa merangka dan merancang tugas untuk mencari maklumat tentang perayaan krismas seberapa banyak yang mungkin. 2. Untuk tugasan yang kedua, saya di kehendaki menemubual generasi dalam

sesebuah keluarga tentang sambutan perayaan krismas. !aya telah berkunjung ke perkampungan murut yang terletak di kampung ulu kalabakan, "awau untuk melengkapkan tugasan saya. #$ peratus penduduk di kampung murut ini menganut agama kristian. %ni memudahkan saya untuk mencari sebuah keluarga yang sesuai untuk ditemu bual. Untuk temubual ini saya berjumpa dengan keluarga &n. &ngkon. "erima kasih banyak diucapkan kepada keluarga &n. &ngkon kerana memberikan kerjasama yang baik dalam tugasan saya pada kali ini. . Untuk tugasan yang ketiga, !aya diminta untuk merakamkan sambutan perayaan krismas orang-orang kristian. Di kampung yang sama saya menantikan detik sambutan perayaan hari krismas iaitu pada 2' disember pada setiap tahun. !aya merakamkan bagaimana mereka menyambut perayaan krismas sebelum, semasa dan selepas perayaan tersebut. !aya beruntung kerana kakak ipar saya yang tinggal dikawasan itu juga banyak membantu dari segi tempat tinggal dan mendapatkan kerjasama penduduk kampung untuk menyiapkan tugasan saya ini. (. Untuk tugasan yang terakhir, saya diminta menyiapkan jurnal reflektif

sepanjang saya menyiapkan tugasan ini. )lhamdulillah syukur kepada tuhan kerana saya berjaya menyiapkan tugasan ini walaupun berlaku kekangan masa.
1 SULAIMAN BIN MUSI ( 830426126165001 )

HBEF 2803 PROFESIONAL KEGURUAN

PERKEMBANGAN

Analisis 1. *asalah ini timbul kerana saya kekurangan masa untuk mencari maklumat. %ni disebabkan komitmen kepada sekolah memandangkan sekolah baharu sahaja memasuki bulan 2, dimana merupakan bulan yang penuh dengan akti+iti sukan dan permainan. *emandangkan saya terlibat sebagai guru pengiring sukan, kebanyakan masa saya di habiskan buat sementara dengan akti+iti sukan. Peluang untuk saya mencari maklumat juga terbatas. Cadangan mempe !ai"i 1. Untuk mengatasi masalah ini, saya terpaksa melakukan kerja lebih masa di waktu malam. Dengan cara ini sahajalah dapat membantu saya mendapatkan maklumat tentang tajuk yang diperolehi. !aya juga meminta pertolongan rakan-rakan sekerja mendapatkan serba sedikit maklumat. )lhamdulillah,sekurang-kurangnya ia dapat membantu saya mendapatkan bahan. Tinda"an susulan 1. "indakan susulan untuk mengatasi masalah ini ialah dengan cuba membahagikan masa agar dapat mencari maklumat yang di inginkan. *asa rehat terpaksa dikurangkan begitu juga waktu tidur. !aya dapati inilah cara terbaik untuk saya "esimpulan "erima kasih di ucapkan kepada pensyarah, kawan-kawan, rakan sekerja dan juga semua indi+idu yang terlibat dalam membantu saya menyiapkan tugasan ini. )lhamdulilah, akhirnya dapat di siapkan juga tugasan ini. dirumuskan disini ialah, ,)-.)- ")-..U/ 0&1,)222 )pa yang dapat

2 SULAIMAN BIN MUSI ( 830426126165001 )

Anda mungkin juga menyukai