Anda di halaman 1dari 5

ALAT-ALAT VOKAL DAN ARTIKULASI

Bunyi terhasil dari getaran sesuatu. Contohnya apabila meja diketuk, permukaan meja akan bergetar dan bunyi pun terhasil. Begitu juga dengan suara manusia. Atau apabila trumpet ditiup, udara dalam trumpet akan bergetar dan oleh itu, bunyi trumpet terhasil. Biasanya semasa bernafas, udara dari paru-paru akan melalui larynx dan terus keluar tanpa mengeluarkan bunyi. Apabila hendak mengeluarkan bunyi, vocal cords (pita suara) akan dikawal supaya ia dapat menggetarkan udara yang melaluinya. Dengan ara itu, suatu bunyi akan terhasil. !abungan antara gigi, lidah dan bibir akan membentuk bunyi menjadi konsonan dan "okal. #imbol agi "okal dan konsonan adalah huruf-huruf. #emakin nyaring bunyi, maka semakin tinggi pi nya. $adar ketegangan vocal cords mempengaruhi ketinggian pi . #emakin tegang vocal cords, maka semakin tinggi pi suara yang dihasilkan. %enyanyi yang mempunyai suara yang tinggi mempunyai vocal cords yang kuat.

Alat-alat Nyanyian
#uara manusia terhasil daripada getaran pita suara yang terdapat pada kerongkong manusia. %ita suara bergetar disebabkan oleh udara yang keluar dari paru-paru manusia. Bunyi itu diolah oleh bahagian mulut (gigi, lelangit lembut, lelangit keras, lidah dan bibir bagi menghasilkan pelbagai suara manusia). Bunyi tidak terhasil semasa bernafas kerana pita suara membenarkan udara melaluinya tanpa halangan. &erdapat empat bahagian yang terlibat dalam pengeluaran suara' (. )otor. *ni ialah tekanan nafas. %enarikan nafas akan melakukan tekanan nafas dan ia akan bertentangan dengan kord-kord "okal dan menjadikan ia menggetar. !etaran kordkord "okal ini akan mengeluarkan bunyi. +. ,ibrator (%enggetar). *ni adalah kord-kord "okal di dalam peti suara (larynx) kita. $ord-kord "okal ialah kulit yang berlipat-lipat di kedua-dua belah trakea dengan tenggorok. Dalam pernafasan biasa, kord-kord "okal ini bukan untuk membenarkan udara masuk atau keluar. Apabila bersedia untuk menyanyi, kord-kord akan tutup dengan membenarkan sedikit udara keluar sahaja. &ekanan nafas akan menjadikan kord-kord "okal ini menggetar dan bunyi didengari. -. %embesar #uara (.esonator). .uang mulut yang dibentuk oleh lelangit, mulut dan kerongkong. #uara bergetar di dalam ruang ini sebelum keluar dari mulut. .uang kepala juga terlibat. -. %embesar #uara (.esonator). .uang mulut yang dibentuk oleh lelangit, mulut dan kerongkong. #uara bergetar di dalam ruang ini sebelum keluar dari mulut. .uang kepala juga terlibat. / 0. Artikulasi. Dilakukan oleh lidah, bibir dan dagu.

Rajah 1: Organ / Alat Vokal Manusia

RESONAN DAN PELONTARAN SUARA


$ekuatan bunyi ("olume) ditentukan oleh kuatnya tekanan udara dari paru-paru. Dalam mu1ik kekuatan bunyi disebut sebagai dinamiks. *stilah kuat atau lembut menunjukkan tahap dinamik pada mu1ik. 2ulat pi ialah jarak antara pi paling rendah dengan pi paling tinggi dapat dihasilkan oleh seseorang. %enyanyi yang baik mempunyai julat pi yang besar.

Resonan
(. .ongga mulut sebagai resonator pertama. +. .ongga dada sebagai resonator kedua. -. .ongga hidung dan kepala sebagai resonator ketiga. .ongga resonator dalam diri manusia dapat memperkayakan suara kita dengan resonan dan lontaran suara kita akan menjadi lebih besar. #uara menjerit jelas tidak bermutu dan sama sekali tidak menghasilkan ton suara yang baik. )enjerit bukan ara menyanyi yang baik. Bentuk mulut, lontaran suara, kawalan pernafasan dari paru-paru berkait rapat dengan resonan dan berapa peratus penggunaan resonator yang telah dinyatakan. &idak ada satu pi pun yang dihasilkan hanya dengan menggunakan (334 resonator kepala dan tidak ada pula yang hanya menggunakan (334 resonator dada. $ebiasaannya pi yang dihasilkan merupakan kombinasi ketiga-tiga rongga resonator. #ebagai ontoh, untuk menghasilkan pi tinggi yang baik, kita menggunakan5 - 634 resonator kepala. - +74 resonator mulut.

- (74 resonator dada. #ebaliknya untuk menghasilkan pi rendah yang baik pula, kita menggunakan5 - 834 resonator dada. - +34 resonator mulut. - (34 resonator kepala.

(. #uara $epala #alah satu set otot tekak mengawal mekanisme "okal untuk nyanyian register tinggi sementara rongga di kepala yang memberi kesan gema digunakan untuk menggemakan ton atau bunyi yang dihasilkan oleh penyanyi tersebut. *ni dikenali mekanisme ringan atau suara kepala. Adalah baik dan sihat sekiranya suara kepala dapat digunakan di dalam mekanisme nyanyian. *a menghasilkan suara yang jelas, kualiti seakan alat tiup kayu lebih luas renjnya (julat) kalau dibandingkan dengan suara dada. #uara kepala juga banyak membantu lelaki semasa mengalami perubahan suara semasa menyanyikan pi tinggi. *a juga menyediakan penggunaan yang sihat di dalam nyanyian falsetto. 9ntuk mendapatkan suara kepala yang bermutu, kawalan pernafasan yang ukup dan betul adalah perlu. 9ntuk merasai suara kepala, anda perlu menyanyikan satu not yang berpi atau

dalam sebutan :noo/ atau :moo/ atau /loo/ dengan lembut dan panjang. #etelah mendapat kedudukan suara kepala yang dikehendaki, uba nyanyikan skel menurun di bawah'

+. #uara &engah

#uara tengah adalah perletakan suara dari paras hidung ke kerongkong pada jarak suara. 9ntuk merasai suara tengah, latihan di bawah boleh dijalankan'

-. #uara Dada

9ntuk mengawal nyanyian register rendah di mana rongga di dada merupakan alat resonans dikenali sebagai suara dada. #uara dada sebenarnya boleh merosakkan suara penyanyi kanak-kanak kerana ia dihasilkan tanpa pernafasan yang baik. ;alaupun suara dada boleh dihasilkan se ara sihat, namun ia tidak digalakkan untuk penyanyi permulaan memandangkan terdapat transisi "okal yang kompleks di dalam nyanyian. .enj suara dada adalah ke il di dalam penggunaannya. %enyanyi lelaki lebih selesa menggunakan suara dada berbanding penyanyi wanita. 9ntuk merasainya, letakkan tangan pada bahagian dada semasa menyanyikan not,

dengan sebutan <=aa>, <?aa> atau <)aa> panjang. Anda akan merasai getaran pada tangan.

Pelontaran Suara
(. Cara menyanyi bunyi yang rendah' @ @ @ @ @ @ nyanyi dengan bunyi "okal yang jelas. jangan turunkan kepala atau bongkokkan badan. alat-alat resonan ialah kerongkong, dada dan rahang. kurangkan tenaga nafas pada pinggang, tetapi pastikan aliran nafas adalah rata. jangan nyanyi dengan kuat. pembukaan mulut semakin ke il apabila not-not menurun.

+. Cara menyanyi bunyi yang tinggi' @ fikirkan bahawa not-not tinggi adalah senang dinyanyikan. @ buka mulut ukup besar. 2angan naikkan dagu dan kepala. Bibir, rahang dan lidah hendaklah selesa. @ alat-alat resonan ialah lelangit dan hidung. @ nafas dengan dalam dan gunakan tenaga nafas untuk mengeluarkan bunyi yang tinggi.

@ jangan paksa suara keluar.

TEKNIK VOKAL SEBUTAN


#ebutan adalah penting dalam nyanyian. Argan-organ yang terlibat dalam menghasilkan sebutan ialah mulut, bibir, lidah dan rahang. $ejelasan sesuatu sebutan itu bergantung kepada koordinasi di antara organ-organ tersebut. Dalam nyanyian, pernafasan dan bentuk mulut yang betul akan menghasilkan bunyi "okal, kualiti ton dan intonasi yang baik. Bunyi konsonan pada permulaan dan akhir sesuatu perkataan perlu jelas. )ulut dan kerongkong perlu dibuka luas semasa menyanyi supaya memberi laluan udara yang banyak dan mewujudkan ruang yang ukup luas untuk menghasilkan ton yang lebih resonan. #ebutan yang baik dapat dihasilkan melalui latihan yang konsisten dan berterusan. Bagi menghasilkan sebutan yang jelas, iri- iri berikut memainkan peranan yang penting. Ciri- iri ton nyanyian meliputi' @ &enaga @ *ntensiti @ $ekuatan bunyi @ =arkat (panjang dan pendek) Simbol Bunyi a e i o u Bentu! mulut ba$i bunyi %o!al& oneti! ah ayCey ee oCoh oo "onto# Per!ataan ayam B father ekor B e"er itik B mee orang B obey ular B too