Anda di halaman 1dari 21

PELAN TAKTIKAL UNIT KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN 2013 SMK KULAI BESAR

Strategi 1 : Meningkatkan tahap keceriaan sekolah dengan penanaman tumbuhan hijau Bil 1. Projek / Program Sekolah dalam Taman Tanggungjawab GPK HEM AJK 3K Pekerja kontrak Tempoh / Hari Jan-Oct Kos / Sumber RM1000 Output Meningkatkan tahap keceriaan sekolah KPI Tahap keceriaan mencapai tahap 95% dan ke atas Pelan Kontingensi Program Sekolah dalam Taman

Strategi 2 : Meningkatkan tahap keceriaan kelas supaya lebih ceria, menarik dan lebih kondusif Bil 2. Projek / Program Pertandingan Integriti Sekolah Tanggungjawab GPK HEM AJK 3K Guru bertugas Guru Tingkatan Tempoh / Hari Jan - Oct Kos / Sumber RM400 Output Menjadikan kelas lebih ceria, bersih, kondusif dan menarik. KPI Tahap keceriaan kelas mencapai 90% Pelan Kontingensi Program Pertandingan Integriti Sekolah

PELAN TAKTIKAL UNIT KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN 2013 SMK KULAI BESAR

Strategi 3 : Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas Bil 3. Projek / Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Jan-Okt Kos / Sumber RM 200 Output Meningkatkan imej, kebersihan dan keceriaan tandas. KPI Keceriaan tandas meningkat sehingga 80% Pelan Kontingensi Program Tandas Ceria

Tandas Angkat GPK HEM AJK 3K Guru bertugas mingguan Tukang cuci

Strategi 4 : Meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kebersihan diri dan sekolah Bil 4. Projek / Program Hidup Sihat Tanggungjawab GPK HEM AJK 3K Tempoh / Hari Jan-Okt Kos / Sumber RM 100 Output Mencapai tahap kesihatan 95% KPI Kesedaran pelajar mengenai kebersihan diri dan sekolah meningkat ke tahap 95% Pelan Kontingensi Program Saya Sihat dan Bebas Denggi

PELAN TAKTIKAL UNIT KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN 2013 SMK KULAI BESAR

Strategi 5 : Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk Bil 5. Projek / Program Gotong Royong perdana Tanggungjawab GPK HEM AJK 3K PIBG Semua guru Jabatan Kesihatan Kulaijaya Tempoh / Hari Mei & Sept Kos / Sumber RM 500 Output Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit KPI Tahap kebersihan sekolah mencapai 90% Pelan Kontingensi Program Gotong-royong Perdana

Strategi 6 : Meningkatkan tahap kesedaran pelajar mengenai keselamatan jalan raya Bil 6. Projek / Program Selamat Datang dan Selamat Pulang Tanggungjawab GPK HEM AJK 3K Unit kaunseling Tempoh / Hari Jan-Okt Kos / Sumber RM 300 Output Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. KPI Tahap kesedaran murid mencapai 100% dan kadar kemalangan melibatkan murid rendah Pelan Kontingensi Ceramah Selamat datang dan Selamat pulang

PELAN TAKTIKAL UNIT KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN 2013 SMK KULAI BESAR

Strategi 7 : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang keselamatan di kawasan sekolah Bil 7. Projek / Program Safety First Tanggungjawab GPK HEM AJK 3K Semua guru Pembantu makmal Bomba daerah Kulaijaya Tempoh / Hari Mei & Sept Kos / Sumber RM1000 Output Meningkatkan tahap kesedaran pelajar dalam menjaga keselamatan diri di sekitar kawasan sekolah. Menyedarkan pelajar mengenai pelan kecemasan bagi menyelamatkan diri mereka sekiranya berlaku sebarang bentuk kecemasan. KPI Tahap kesedaran mejaga keselamatan diri murid mencapai 90% Pelan Kontingensi Program Latihan Kebakaran dan Ceramah Safety First

PELAN OPERASI UNIT KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN 2013 SMK KULAI BESAR NAMA PROJEK LANGKAH 1 PROSES KERJA Mesyuarat Pengurusan HEM sekolah; -Mengemukakan cadangan pelaksanaan Projek untuk pertimbangan dan persetujuan AJK unit 3K yang lain. PROGRAM SEKOLAH DALAM TAMAN TANGGUNGJAWAB Penolong Kanan HEM KPI Bilangan hari SASARAN PRESTASI Januari

Taklimat kepada Pengetua, Guru unit 3K dan AJK Program.

Setiausaha program

Bilangan hari

Januari

Mesyuarat pembentukan AJK kerja

AJK Program

Bilangan hari

Febuari

Mengenalpasti kawasan yang sesuai untuk melaksanakan projek.

AJK Program

Bilangan tempat

April

Menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menhijaukan dan menceriakan sekolah.

Setiausaha program

Bilangan tempat

April

Aktiviti penanaman pokok dilaksanakan

AJK program

Bilangan tempat

Mei

LANGKAH 7

PROSES KERJA Merekod aktiviti yang dilaksanankan secara bertulis dan bergambar. Mesyuarat Jawatankuasa Program Kali Ke-2; Pelaporan daripada setiap AJK Perancangan untuk penambahbaikan

TANGGUNGJAWAB Setiausaha projek

KPI Bilangan hari

SASARAN PRESTASI Mei

Setiausaha Projek

Bilangan hari

Jun

Penyerahan laporan projek kepada pengetua

Jawatankuasa laporan dan dokumentasi

Bilangan hari

7 hari selepas program dilaksanakan

PELAN OPERASI UNIT KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN 2013 SMK KULAI BESAR NAMA PROJEK LANGKAH 1 PROGRAM PERTANDINGAN INTEGRITI SEKOLAH PROSES KERJA Mesyuarat Pengurusan HEM sekolah; -Mengemukakan cadangan pelaksanaan Projek untuk pertimbangan dan persetujuan AJK Unit 3K TANGGUNGJAWAB Penolong Kanan HEM KPI Bilangan hari SASARAN PRESTASI 1 hari

Mengadakan Taklimat Program; - Perutusan Pengetua - Pembentangan kertas kerja - Pelantikan Ahli Jawatankuasa - Pengagihan tugas dan deskripsi tugas - Penerangan tentang program - Perbincangan mengenai kos - Perbincangan kandungan projek

Setiausaha projek

Bilangan hari

1 hari

Taklimat dan perbincangan bersama guru tingkatan dan guru bertugas mengenai program - Penentuan kriteria pertandingan - Penetapan syarat-syarat pertandingan - Penetapan borang pemantauan keceriaan kelas

Setiausaha Projek

Bilangan hari

1 hari

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN

PRESTASI 4 Perlaksanaan aktiviti pertandingan keceriaan kelas. AJK Keceriaan Bilangan hari Sepanjang tahun

Merekod aktiviti yang dilaksanakan untuk penganugerahan sijil keceriaan setiap minggu

AJK Keceriaan

Bilangan hari

Sepanjang tahun

Mesyuarat Jawatankuasa Projek Kali Ke-2; Pelaporan daripada setiap jawatankuasa Perancangan untuk penambahbaikan

Setiausaha Projek

Bilangan hari

1 hari

Penyerahan laporan projek kepada pengetua

Jawatankuasa laporan dan dokumentasi

Bilangan hari

7 hari selepas projek dilaksanakan

PELAN OPERASI UNIT KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN 2013

SMK KULAI BESAR NAMA PROJEK LANGKAH 1 PROSES KERJA Mesyuarat Pengurusan HEM sekolah; -Mengemukakan cadangan pelaksanaan Projek untuk pertimbangan dan persetujuan AJK Unit 3K Taklimat projek : - Penerangan tentang program - Penerangan tentang kos perlaksanaan - Perlantikan penyelaras program dan AJK projek PROJEK TANDAS ANGKAT TANGGUNGJAWAB Penolong Kanan HEM KPI Bilangan hari SASARAN PRESTASI Januari

Setiausaha projek

Bilangan hari

Januari

Taklimat dan perbincangan bersama guru tingkatan dan guru bertugas mengenai program - Penentuan kriteria pertandingan - Penetapan syarat-syarat pertandingan - Penetapan borang pemantauan keceriaan kelas

AJK Projek

Bilangan hari

Februari

Perlaksanaan projek di mana AJK projek dan pekerjapekerja swasta melakukan kerja-kerja keceriaan tandas mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf tiga bintang.

Setiausaha projek

Bilangan hari

Mac - Oktober

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN PRESTASI

Mesyuarat Jawatankuasa Projek Kali Ke-2; - Pelaporan daripada setiap jawatankuasa - Perancangan untuk penambahbaikan Penyerahan laporan projek kepada pengetua

Setiausaha Projek

Bilangan hari

Oktober

Jawatankuasa laporan dan dokumentasi

Bilangan hari

7 hari selepas program dilaksanakan

PELAN OPERASI UNIT KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN 2013 SMK KULAI BESAR

10

NAMA PROJEK LANGKAH 1

PROGRAM SAYA SIHAT DAN BEBAS DENGGI PROSES KERJA Mesyuarat Pengurusan HEM sekolah; -Mengemukakan cadangan pelaksanaan Projek untuk pertimbangan dan persetujuan AJK Unit 3K Mengadakan Taklimat Program; - Perutusan Pengetua - Pembentangan kertas kerja - Pelantikan Ahli Jawatankuasa - Pengagihan tugas dan deskripsi tugas - Penerangan tentang program - Perbincangan mengenai tarikh dan masa yang sesuai - Perbincangan mengenai kos - Perbincangan kandungan projek TANGGUNGJAWAB Penolong Kanan HEM KPI Bilangan hari SASARAN PRESTASI Januari

Setiausaha projek

Bilangan hari

Januari

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN PRESTASI

11

Taklimat dan perbincangan bersama Penyelaras projek dan AJK mengenai program - Penentuan kumpulan sasaran - Penentuan pembahagian murid mengikut kelas - Penentuan penceramah dijemput dari Jabatan Kesihatan atau Poliklinik - Penentuan pengurusan jemputan Perlaksanaan urusan edaran surat menyurat menjemput penceramah Edaran surat makluman kepada ibubapa dan pelajar.

Setiausaha Projek

Bilangan hari

Januari

Setiausaha projek

Bilangan hari

Januari

Setiausaha projek

Bilangan hari

Januari

Perlaksanaan Program dan aktiviti seperti yang dirancang

AJK Projek

Bilangan hari

Februari

Perlaksanaan penilaian aktiviti berdasarkan instrument soal selidik yang dibina khas tentang keberkesanan program.

AJK Projek

Bilangan hari

1 hari

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN PRESTASI

12

Mesyuarat Jawatankuasa Projek Kali Ke-2; Pelaporan daripada setiap jawatankuasa Perancangan untuk penambahbaikan

Setiausaha Projek

Bilangan hari

Mac

Penyerahan laporan projek kepada pengetua

Jawatankuasa laporan dan dokumentasi

Bilangan hari

7 hari selepas projek dilaksanakan

PELAN OPERASI UNIT KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN 2013 SMK KULAI BESAR

13

NAMA PROJEK LANGKAH 1 PROSES KERJA

PROGRAM GOTONG-ROYONG PERDANA TANGGUNGJAWAB Penolong Kanan HEM KPI Bilangan hari SASARAN PRESTASI Januari

Mesyuarat Pengurusan HEM sekolah; -Mengemukakan cadangan pelaksanaan Projek untuk pertimbangan dan persetujuan AJK Unit 3K

Mengadakan Taklimat Program; - Perutusan Pengetua - Pembentangan kertas kerja - Pelantikan Ahli Jawatankuasa - Pengagihan tugas dan deskripsi tugas - Penerangan tentang program - Perbincangan mengenai tarikh dan masa yang sesuai - Perbincangan mengenai kos - Perbincangan kandungan projek

Setiausaha projek

Bilangan hari

Januari

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN PRESTASI

14

Taklimat dan perbincangan bersama Penyelaras projek dan AJK mengenai program - Penentuan kawasan berpotensi - Penentuan tindakan semasa aktiviti dilaksanankan - Penentuan pembahagian murid mengikut kawasan yang akan dibersihkan - Penentuan persiapan jamuan

Setiausaha Projek

Bilangan hari

Februari

Edaran surat jemputan atau makluman kepada ibubapa Perlaksanaan aktiviti mengikut kumpulan yang ditetapkan dan jamuan setelah aktiviti gotong royong.

Setiausaha projek

Bilangan hari

Mac

AJK Projek

Bilangan hari

April & Oktober

Perlaksanaan penilaian aktiviti berdasarkan instrument soal selidik yang dibina khas tentang keberkesanan program.

AJK Projek

Bilangan hari

1 hari

Mesyuarat Jawatankuasa Projek Kali Ke-2; Pelaporan daripada setiap jawatankuasa Perancangan untuk penambahbaikan

Setiausaha Projek

Bilangan hari

Oktober

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN PRESTASI

15

Penyerahan laporan projek kepada pengetua

Jawatankuasa laporan dan dokumentasi

Bilangan hari

7 hari selepas projek dilaksanakan

PELAN OPERASI UNIT KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN 2013 SMK KULAI BESAR

16

NAMA PROJEK LANGKAH 1

PROGRAM SELAMAT DATANG DAN SELAMAT PULANG PROSES KERJA Mesyuarat Pengurusan HEM sekolah; -Mengemukakan cadangan pelaksanaan Projek untuk pertimbangan dan persetujuan AJK Unit 3K TANGGUNGJAWAB Penolong Kanan HEM KPI Bilangan hari SASARAN PRESTASI Januari

Mengadakan Taklimat Program; - Perutusan Pengetua - Pembentangan kertas kerja - Pelantikan Ahli Jawatankuasa - Pengagihan tugas dan deskripsi tugas - Penerangan tentang program - Perbincangan mengenai tarikh dan masa yang sesuai - Perbincangan mengenai kos - Perbincangan kandungan projek

Setiausaha projek

Bilangan hari

Januari

Taklimat dan perbincangan bersama Penyelaras projek dan AJK mengenai program - Penentuan kumpulan sasaran - Penentuan penceramah program

Setiausaha Projek

Bilangan hari

Januari

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN PRESTASI

17

Perlaksanaan urusan edaran surat menyurat menjemput penceramah

Setiausaha projek

Bilangan hari

Januari

Edaran surat makluman kepada ibubapa dan pelajar mengenai program dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh kumpulan sasaran.

Setiausaha projek

Bilangan hari

Januari

Perlaksanaan Program dan aktiviti seperti yang dirancang

AJK Projek

Bilangan hari

Februari

Perlaksanaan penilaian aktiviti berdasarkan instrument soal selidik yang dibina khas tentang keberkesanan program.

AJK Projek

Bilangan hari

1 hari

Mesyuarat Jawatankuasa Projek Kali Ke-2; Pelaporan daripada setiap jawatankuasa Perancangan untuk penambahbaikan

Setiausaha Projek

Bilangan hari

Mac

Penyerahan laporan projek kepada pengetua

Jawatankuasa laporan dan dokumentasi

Bilangan hari

7 hari selepas projek dilaksanakan

PELAN OPERASI UNIT KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN 2013 SMK KULAI BESAR

18

NAMA PROJEK LANGKAH 1 PROSES KERJA

PROGRAM SAFETY FIRST TANGGUNGJAWAB Penolong Kanan HEM KPI Bilangan hari SASARAN PRESTASI Januari

Mesyuarat Pengurusan HEM sekolah; -Mengemukakan cadangan pelaksanaan Projek untuk pertimbangan dan persetujuan AJK Unit 3K

Mengadakan Taklimat Program; - Perutusan Pengetua - Pembentangan kertas kerja - Pelantikan Ahli Jawatankuasa - Pengagihan tugas dan deskripsi tugas - Penerangan tentang program - Perbincangan mengenai tarikh dan masa yang sesuai - Perbincangan mengenai kos - Perbincangan kandungan projek

Setiausaha projek

Bilangan hari

Februari

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN PRESTASI

19

Taklimat dan perbincangan bersama Penyelaras projek dan AJK mengenai program - Taklimat Latihan Kebakaran - Penentuan penceramah program dari jabatan Bomba - Penentuan kawasan berhimpun semasa program dilaksanakan. - Penentuan laluan kebakaran

Setiausaha Projek

Bilangan hari

Februari

Perlaksanaan urusan edaran surat menyurat menjemput penceramah Edaran surat makluman kepada ibubapa dan pelajar mengenai Program Safety First

Setiausaha projek

Bilangan hari

April

Setiausaha projek

Bilangan hari

April

Melaksanakan dan merekodkan Program dan aktiviti seperti yang dirancang.

AJK Projek

Bilangan hari

Mei & September

Perlaksanaan penilaian aktiviti berdasarkan instrument soal selidik yang dibina khas tentang keberkesanan program.

AJK Projek

Bilangan hari

1 hari

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN PRESTASI

20

Mesyuarat Jawatankuasa Projek Kali Ke-2; Pelaporan daripada setiap jawatankuasa Perancangan untuk penambahbaikan

Setiausaha Projek

Bilangan hari

September

Penyerahan laporan projek kepada pengetua

Jawatankuasa laporan dan dokumentasi

Bilangan hari

7 hari selepas projek dilaksanakan

21