Anda di halaman 1dari 9

RPT REKA BETUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4 GROUP 1 DAERAH SEREMBAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4


M
TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN

1.0 1.1 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL

Mengenal pasti struktur organisasi bengkel.

1.1.1 Menyatakan struktur organisasi bengkel Berpandukan carta.

TP1 : Menyatakan dua jawatankuasa dalam struktur organisasi bengkel. TP2: Menerangkan satu tugas jawatankuasa dalam struktur organisasi bengkel. TP3: Membuat jadual tugas berpandukan struktur organisasi bengkel. TP4: Mengenal pasti peraturan dan keselamatan am, diri serta alatan dan bahan. TP5: Melaksanakan peraturan dan keselamatan bengkel. TP6: Mengamalkan peraturan dan keselamatan semasa berada di dalam bengkel.

1.1.2 Menyediakan jadual tugas berpandukan Struktur organisasi bengkel.

1.2

Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel.

1.2.1 Menyatakan peraturan dan keselamatan am, diri, alatan dan bahan berpandukan carta.

1.2.2 Mengamalkan peraturan dan keselamatan ketika berada di dalam bengkel berpandukan peraturan keselamatan.

RPT REKA BETUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4 GROUP 1 DAERAH SEREMBAN

2.0 ASAS TEKNOLOGI

2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi

2.1.1 Membaca dan memahami manual. 2.1.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan untuk memasang dan membuka kit model seperti pemutar skru mata rata, pemutar skru hilip, playar muncung tirus dan sepana hujung terbuka.

TP1 : Membaca manual kit model berfungsi. TP2 : Menerangkan nama dan fungsi dua latan tangan yang digunakan untuk memasang dan membuak kit model.

TP2 : Mengenalpasti nama 2.1.! Mengenal pasti nama dan fungsi komponen kit model seperti motor, gear, dan fungsi tiga komponen kit model. gandar, roda, kerangka, suis dan pemegang bateri. 2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi 2.1." Memasang komponen kit model berpandukan manual. 2.1.# Menguji kefungsian kit model. TP3 : Memasang komponen kit model berpandukan manual. TP4 : Membuat pengujian kefungsian kit model. TP5 : Mengenalpasti masalah dan membuat pembaikan kit model. TP6 : Mengesan kit model berfungsi TP6 : Membuak dan menyusun komponen kit model dengan sistematik.

2.1.$ Membuka dan menyimpan komponen kit model.

RPT REKA BETUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4 GROUP 1 DAERAH SEREMBAN

"

3.0 REKA BENTUK

!.1

Mereka bentuk projek eksperimental

!.1.1 Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi. !.1.2 Mengumpul maklumat berkaitan penyataan masalah. !.1.! Menjana idea kreatif dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah. !.1." Memilih satu lakaran untuk projek eksperimental.

TP1 : Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi TP2 : Menerangkan idea dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah. TP2 : Menerangkan idea dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah. TP2 : Menerangkan idea dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah.

!.1

Mereka bentuk projek eksperimental

!.1.# Mengenal pasti jenis alatan dan bahan berdasarkan projek eksperimental. !.1.$ Membina, menguji dan menambah baik projek eksperimental.

TP3 : Membina projek eksperimental. TP3 : Membina projek eksperimental. TP4 : i% Menguji projek eksperimental. ii% Menambah baik projek eksperimental.

RPT REKA BETUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4 GROUP 1 DAERAH SEREMBAN

!.1

Mereka bentuk projek eksperimental

!.1.& Membuat persembahan projek eksperimental secara lisan. !.1.' Mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projek eksperimental sebagai dokumentasi projek.

TP5 : Mempersembahkan projek eksperimental secara lisan. TP6 : Mendokumentasikan projek eksperimental.

&

4.0 PENGHASILAN PROJEK

".1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik.

".1.1 Mengenal pasti projek berpandukan manual.

".1.2 Menyatakan bahan bukan logam yang akan digunakan seperti kayu, papan lapis, medium-density fibreboard (M()%, plastik dan mounting board. ".1.! Membuat anggaran kos bahan dan komponen.

TP 1 Menyatakan dua bahan bukan logam yang digunakan untuk membuat projek. TP3 Membuat anggaran kos bagi bahan dan komponen elektrik.

".1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik.

".1." Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan untuk membina projek iaitu pita pengukur, pembaris keluli, sesiku *, pensel tukang kayu, gunting serba guna, gergaji puting, gergaji rencong manual +manual mitre saw%, apit ,, gerudi 4

TP 2 Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan komponen elektrik untuk membuat projek.

RPT REKA BETUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4 GROUP 1 DAERAH SEREMBAN

mudah alih, gerimit, tukul -arrington, tukul kuku kambing, pemotong sisi dan pelucut wayar. ".1.# Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti paku, skru, glu, bol dan nat. TP 1 Menyatakan dua bahan bukan logam yang digunakan untuk membuat projek. TP 3 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang digunakan untuk membuat projek. TP 4 Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum. TP 5 Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat sembur atau pelekat. TP 2 Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan komponen elektrik untuk

".1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik.

".1.$ Menyediakan alatan dan bahan. ".1.& Mengukur, menanda dan memotong bahan yang digunakan untuk membuat projek.

10

".1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik. ".1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik. ".1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan

".1.' Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum.

11

".1.. Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat sembur atau pelekat.

12

".1.1/ Menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen elektrik iaitu mentol, bateri dan suis. 5

RPT REKA BETUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4 GROUP 1 DAERAH SEREMBAN

litar elektrik.

membuat projek.

".1.11 Membuat penyambungan litar elektrik.

TP 5 Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat sembur atau pelekat. TP 5 Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat sembur atau pelekat.

".1.12 Membaca litar skematik dan litar bergambar berdasarkan manual.

13

".1.1! Membuat penyambungan litar elektrik pada rojek

TP 5 Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat sembur atau pelekat. TP 5 Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat sembur atau pelekat. TP 6 a%Mengesahkan projek berfungsi. b%Mengamalkan akti0iti penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan dengan kemas dan teratur.

".1.1" Menguji kefungsian projek.

RPT REKA BETUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4 GROUP 1 DAERAH SEREMBAN

".1.1# Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan.

TP 6 a%Mengesahkan projek berfungsi. b%Mengamalkan akti0iti penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan dengan kemas dan teratur.

14

6.0 SAINS RUMAH TANGGA

$.1. Menghasilkan 1rtikel 2ahitan

$.1.1 Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya seperti beg pensel, sarung kusyen, kusyen mini dan penggantung surat. $.1.2 Mengenal pasti alatan jahitan iaitu gunting kertas, gunting fabrik, pembaris lurus, pita ukur, roda surih, kertas karbon tukang jahit, kapur tukang jahit, peretas jahitan, jarum peniti, dan jarum jahit tangan.

TP1 : Menyatakan dua alatan dan bahan jahitan yang digunakan untuk membuat artikel jahitan. TP2 : Menerangkan dua fungsi alatan jahitan

$.1.! Menyatakan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan benang. 7

TP1 : Menyatakan dua alatan dan bahan jahitan yang digunakan untuk

RPT REKA BETUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4 GROUP 1 DAERAH SEREMBAN

membuat artikel jahitan.

15

$.1. Menghasilkan 1rtikel 2ahitan

$.1." Mengenal pasti jenis mata jahitan tangan iaitu jahitan kia,jelujur kasar dan jelujur halus.

TP4 : Menjahit artikel jahitan dengan jahitan kia dan jahitan jelujur.

1$

$.1.# Memilih artikel jahitan berpandukan manual

$.1.$ Menyediakan alatan dan bahan berdasarkan manual yang dipilih. $.1.& Menyusun atur pola, menggunting fabrik dan memindahkan tanda pola. TP3 : Menyusun atur pola, menggunting fabrik dan memindahkan tanda pola ke fabrik. TP4 : Menjahit artikel jahitan dengan jahitan kia dan jahitan jelujur.

1!

$.1.' Menghasilkan artikel jahitan dengan jahitan tangan.

RPT REKA BETUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4 GROUP 1 DAERAH SEREMBAN

$.1.. Menyatakan jenis bahan hiasan seperti butang,renda dan riben.

TP5 : Menghias artikel jahitan dengan menggunakan bahan hiasan yang dipilih. TP6 : Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan secara kemas dan kreatif. TP6 : Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan secara kemas dan kreatif.

18

$.1.1/ Memilih bahan hiasan mengikut artikel jahitan.

$.1.11 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan yang dipilih.

Beri Nilai