Anda di halaman 1dari 13

Kod Kertas

EE-010-1/M04/LE01/NO.1/IS

Page 1 of 13

INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA


KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA

KERTAS PENERANGAN
KURSUS
TAHAP

ELECTRONIC AUDIO VISUAL EQUIPMENT INSTALLATION


SATU
05

DUTI

6
07

PERFORM AUDIO VISUAL EQUIPMENT INSTALLATION


WORK
PERFORM AUDIO VISUAL EQUIPMENT REPAIR WORK
PERFORM PREVENTIVE MANTENANCE

TASK

05.01 PREPARE RADIO HI FI STEREO SYSTEM


INSTALLATION
06.01 REPAIR FAULTY RADIO
06.03 REPAIR FAULTY HI FI
07.01 CARRY OUT ANTENNA SYSTEM PREVENTIVE
MAINTENANCE

OBJEKTIF
PENCAPAIAN PIAWAI

PREPARE RADIO HI FI STEREO SYSTEM INSTALLATION


USING MANUAL, PROPER TOOLS & EQUIPMENT SO THAT
LOCATION SELECTED, THE CABLE & CONNECTOR
CONNECTED & FUNCTION SERVICEABILITY TESTED IN
ACCORDANCE TO PRODUCT SPECIFICATION.

TAJUK

SISTEM HIFI

TUJUAN

KERTAS PENERANGAN INI AKAN MENERANGKAN :


1.
2.
3.
4.
5.

Sistem HI FI
Analaisa Sistem HIFI
Peranti HI FI
Gambarajah Blok Sistem HIFI dan fungsi
Cara pemasangan Sistem HIFI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 04 - Kertas Penerangan


Cawangan Kurikulum
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

EE-010-1/M04/LE01/NO.1/IS

Page 2 of 13

PENGENALAN :
Hari ini ramai pengemar muzik samada di rumah atau di dalam kenderaan ingin
mendapatkan mutu bunyi yang menarik dan baik, oleh itu perancangan yang baik telah di
buat untuk mendapatkan suara high fidelity atau hi-fi. Mutu suara terbaik seperti itulah
yang dicari pengemar audio.
Kita telah diperkenalkan pada produk pemain stereo yang unggul seperti walkman
yang sangat kecil dan ringan hingga dapat dibawa kemana-mana serta dilengkapi pula
dengan head phone yang ringan. Hingga sekarang walkman masih lagi popular biarpun
di pasaran ia sudah banyak berkurangan. Agar dapat didengar sambil belajar, walkman
kini telah dilengkapi dengan sepasang pembesar suara mini tanpa mengurangi mutu
suaranya.
Memang kebelakangan ini terdapat kurang permintaan terhadap peralatan hi-fi. Ini
bukan lagi zaman untuk berdisko dengan muzik yang berdentam bunyinya. Tetapi
sekarang ini ramai pengguna mula menyukai muzik yang berbentuk ringan, sedap didengar
atau berat tetapi enak buat dijadikan halwa telinga. Sekarang ini nampaknya pengeluarpengeluar sistem stereo hi-fi sedang giat merancang produk hi-fi yang canggih, mudah
dibawa dan mudah di tempatkan di mana pun di segenap penjuru ruang. Contohnya hi-fi
jenis compo adalah salah satu produk yang amat popular di saat ini dan banyak
penggemarnya dan sangat sesuai untuk seseorang seperti karyawan, mahasiswa dan
orang perseorangan. Mutu suara serta bunyi yang dihasilkannya amat hebat jika
dibandingkan dengan peringkat hi-fi besar. Dimana hi-fi compo terdiri dari komponenkomponen hi-fi yang lengkap sehingga kita dapat menikmati sajian hi-fi yang benar-benar
memuaskan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 04 - Kertas Penerangan


Cawangan Kurikulum
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

EE-010-1/M04/LE01/NO.1/IS

Page 3 of 13

Apa Itu Sistem Hi-Fi ?


Rajah 1.0 dibawah menunjukkan bahagian rangkaian hi-fi stereo mudah. Sistem ini
terdiri dari pra penguat yang dipasang sebagai penguat penyama tape head, penguat pickup, penguat mikrofon ataupun hanya sebagai pra penguat linear. Kemudian peringkat
selanjutnya adalah terdiri daripada alat-alat kawalan paras isyarat atau volume, kawalan
suara bass dan treble, dan kawalan keseimbangan stereo atau balance.
Pada peringkat terakhir pula merupakan penguat kuasa yang akan menggerakkan
serta memacu speaker agar dapat mengeluarkan isyarat suara. Rangkaian pra penguat ini
dapat diubahsuaikan supaya sesuai dengan sumber isyarat yang akan kita masukkan.

Isyarat

Sumber
Masukan

Kuasa

Rajah 1.0. Rangkaian sistem hi-fi stereo mudah.


Pra Penguat
Bila kita ingin menggunakan isyarat-isyarat dari tape head, jarum magnetik, atau
mikrofon sebagai isyarat masukan, maka ia mesti melalui rangkaian penguat isyarat kecil
yang dikenali sebagai pra penguat. Pada peringkat ini semua frekuensi isyarat masukan
akan diperkuat dengan gandaan yang sama besar.
Sebagai contoh, IC uPC1032H buatan NEC digunakan untuk keperluan ini. Sebagai
penguat awal, uPC1032H memenuhi standard low noise dan sesuai bila digunakan untuk
menguatkan isyarat daripada tape head atau isyarat jarum magnetik yang mana nilainya
adalah amat kecil. Pada rajah 2.0 di bawah menunjukkan rangkaian pra penguat yang
sederhana. Rangkaian penyama ditentukan oleh nilai-nilai R1, R2, R3, C2, C3, dan C4,
pemilihan nilai komponen-komponen ini dapat ditentukan dengan merujuk pada jadual 2.1.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 04 - Kertas Penerangan


Cawangan Kurikulum
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

EE-010-1/M04/LE01/NO.1/IS

Page 4 of 13

Rajah 2.0 Rangkaian pra penguat menggunakan IC uPC1032H

Pra penguat Head Tape Pick Up Mic

Aux1

X C:500 pF

R:47 k R:47 k

R:47 k

R1 810

1k

1k

1k

R2 12 k

560 k

Hub. Singkat Hub. Singkat

R3 330 k

56 k

100 k

10 k

C2 22 uF

47 uF

47 k

47 uF

C3 -

6,8 nF -

C4 10 nF

1,5 nF 100 pF

Jadual 2.1 Jadual nilai-nilai komponen pada pra penguat

RANGKAIAN KAWALAN NADA


Rangkaian kawalan nada pada sistem hi-fi digunakan untuk mengawal gandaan
isyarat dari rangkaian pra penguat. Biasanya isyarat yang dapat dikawal pada peringkat ini
adalah seperti kawalan volume (bahana), kawalan treble, kawalan mid, suis pemilih
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 04 - Kertas Penerangan
Cawangan Kurikulum
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

EE-010-1/M04/LE01/NO.1/IS

Page 5 of 13

loudness dan juga kawalan bass. Pada amnya rangkaian kawalan nada terbahagi kepada
dua jenis iaitu jenis pasif dan juga jenis aktif. Rangkaian kawalan nada jenis aktif terdiri
daripada penapis band-pass yang dibina bersama penguat manakala jenis pasif hanyalah
terdiri daipada penapis-penapis band-pass pada julat frekuensi tertentu. Rajah 3.0 di
bawah menunjukkan rangkaian kawalan nada jenis Baxandall. Rangkaian ini cukup
memadai untuk sistem menerangkan suati sistem hi-fi yang mudah.
Input rangkaian kawalan nada ini adalah melalui suis pemilih yang dapat dipilih
daripada samada dari pra penguat atau sumber lain. Kemudian pada meterupaya 'volume'
dipasangkan suatu rangkaian 'loudness' yang digunakan untuk menonjolkan suara-suara
bass. Untuk potensiometer volume boleh digunakan samada jenis logaritmik (A) ataupun
jenis linear (B). Bila meterupaya linear digunakan maka R6 harus disambungkan supaya
meterupaya tetap bekerja secara logaritmik.
Sebelum masukan litar kawalan nada, terdapat satu penguat transistor yang
disusun dengan konfigurasi colector-base feedback. Pengawal keseimbangan diletakkan
pada masukan transistor tersebut, iaitu dengan P 2 linear. Suara bass dikawal oleh P3,
sedangkan suara treble dikendalikan oleh P4. Keluaran dari rangkaian kawalan nada diberi
tambahan untuk kemudahan saluran keluar (line out) bagi membolehkan ia dihubungkan
dengan penguat kuasa di luar yang lebih besar.

Rajah 3.0 Rangkaian kawalan nada


Penguat Kuasa Stereo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 04 - Kertas Penerangan
Cawangan Kurikulum
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

EE-010-1/M04/LE01/NO.1/IS

Page 6 of 13

Penguat kuasa stereo berfungsi untuk menguatkan isyarat yang diambil daripada
rangkaian kawalan nada kepada suatu nilai yang lebih besar supaya isyarat tersebut dapat
menggerakan atau memacu speaker.
Sebagai contoh, IC penguat stereo jenis TA7230P dibincangkan dalam topik ini. IC
ini mengandungi penguat kuasa stereo terbina dalam dan ianya dikeluarkan oleh syarikat
Toshiba dari negara Jepun. Rangkaian luarnya sangat sederhana seperti yang ditunjukkan
pada rajah 4.0. R14, R15, C24, dan C25 pada inputnya merupakan rangkaian low pass filter.
C15 dan C18 digunakan untuk menjodohkan isyarat input dan menghalang voltan a.t. pada
pin 3 dan 8, C16 dan C17 merupakan penjodoh kepada pada isyarat a.u. agar suara-suara
frekuensi rendah tidak diredam. C19 adalah bypass filter untuk voltan riak untuk penguat
AF-nya. Keluaran penguat ini diambil dari pin 2 dan 10 melalui kapasitor C 22 dan C23,
Manakala bekalan kuasanya dibekalkan pada pin1 dan 8.

Rajah 4.0 Rangkaian penguat kuasa stereo.


Bekalan Kuasa
Bahagian ini tidak boleh tertinggal pada sistem audio mana sekali pun. Di sini hanya
bekalan kuasa yang sederhana dibincangkan seperti yang terdapat pada rajah 5.0
dibawah.
Untuk bekalan kuasa, sebuah transformer tap-tengah digunakan dengan kadaran
1A, 12-0-12 volt. Diod D1 dan D2 berfungsi sebagai liter penerus menukarkan voltan a.u.
kepada voltan a.t. dan ditapis oleh kapasitor C26. Titik positif C26 dibekalkan ke penguat
kuasa, iaitu pada titik VCC. Bekalan kuasa untuk rangkaian kawalan nada dan pra penguat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 04 - Kertas Penerangan
Cawangan Kurikulum
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

EE-010-1/M04/LE01/NO.1/IS

Page 7 of 13

di ambil dari titik A dan B setelah voltan melalui penapis gyrator R 17, C27, R18 dan transistor
BC 107.

Rajah 5.0 Litar bekalan kuasa.

Litar Hi-Fi Lengkap


Rajah 6.0 merupakan litar lengkap dari sistem stereo hi-fi ini. Setelah mengenal
bahagian-bahagian dengan secara satu persatu, kita juga dapat menggabungkan
bahagian-bahagian yang telah dibincangkan di atas secara lengkap.

Rajah 6.0. Litar lengkap penguat stereo hi-fi

Rajah Blok Sistem Hi-Fi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 04 - Kertas Penerangan


Cawangan Kurikulum
2004 (Versi 1)

EE-010-1/M04/LE01/NO.1/IS

Kod Kertas

Page 8 of 13

Gabungan bahagian-bahagian yang dibincangkan dalam bahagian 1.0 hingga 6.0


dapat digambarkan menggunakan gambarajah blok seperti di bawah :-

speaker

Pra penguat

Tranduser masukan
seperti mic, tape head
dsb.

Penguat
pemacu

Penguat
kuasa

Rajah 7.0. Rajah blok system hi-fi.


Fungsi Setiap Blok
Fungsi setiap blok seperti yang digambarkan pada rajah 7.0 di atas boleh diterangkan
seperti berikut ;
1. Tranduser masukan
1.1

Mikrofon
-

1.2.

Menukar isyarat bunyi kepada isyarat audio


Tape head

1.3.

Bahan rakaman magnetic kepada isyarat audio


Antena

Menukar isyarat gelombang kepada isyarat frekuensi radio.

2. Pra-penguat 1dan 2
-

Menguatkan isyarat audio untuk dihantar ke penguat pemacu

3. Kawalan nada

Volume / bahana

mengawal isyarat audio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 04 - Kertas Penerangan


Cawangan Kurikulum
2004 (Versi 1)

EE-010-1/M04/LE01/NO.1/IS

Kod Kertas

Page 9 of 13

mengawal amplitud isyarat audio

kawalan maksima

Bass

mengawal amplitud isyarat frekuensi rendah diperlukan atau tidak

Treble

mengawal isyarat frekuensi tinggi perlu atau tidak

6. Penguat pemacu
-

menguatkan isyarat yang diterima dari litar kawalan nada

Pemisah fasa : jika penguat kuasa menggunakn jenis tolak-tarik

Memandu / memacu penguat kuasa supaya bekerja

7. Penguat kuasa
-

biasanya menggunakan penguat dari jenis tolak tarik.

Menguatkan isyarat dari penguat pemacu ke nilai yang sesuai supaya dapat
memacu speaker

8. Speaker
-

menukarkan isyarat audio kepada isyarat bunyi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 04 - Kertas Penerangan


Cawangan Kurikulum
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

EE-010-1/M04/LE01/NO.1/IS

Page 10 of 13

Cara Pemasangan Sistem Hi-Fi


Rajah 8.0 di bawah menunjukkan kaedah memasang sistem hi-fi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 04 - Kertas Penerangan


Cawangan Kurikulum
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

EE-010-1/M04/LE01/NO.1/IS

Page 11 of 13

Rajah 8.0 : Cara Pemasangan Sistem Hi-Fi

Contoh-Contoh Kerosakan Pada Sistem Hi-Fi


Contoh-contoh kerosakan dalam sistem hi-fi adalah sama seperti kerosakan yang biasa
berlaku dalam sistem audio yang lain. Antaranya adalah seperti berikut :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 04 - Kertas Penerangan
Cawangan Kurikulum
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

EE-010-1/M04/LE01/NO.1/IS

i)

Tiada keluaran

ii)

Keluaran berayun

iii)

Keluaran herotan

iv)

Keluaran lemah

v)

Penerima mati

vi)

Kendalian terputus-putus

vii)

Gangguan hingar

Page 12 of 13

Cara Mengesan Kerosakan


i)

Deria pendengaran
Penggunaan telinga untuk mendengar kerosakan pada hi-fi. Bunyi yang
dileluarkan oleh pembesar suara mungkin berayun atau tiada keluaran.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 04 - Kertas Penerangan


Cawangan Kurikulum
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

ii)

EE-010-1/M04/LE01/NO.1/IS

Page 13 of 13

Deria pandang
Penggunaan deria pandang untuk memerhatikan kesan kerosakan yang
berlaku, contohnya kesan kepada isyarat bunyi bagi set penguat audio yang
rosak seperti tiada isyarat keluaran audio.

iii)

Teknik suntikan isyarat


Ia bermakna memasukkan isyarat yang sesuai daripada penjana isyarat (audio
generator) ke dalam sesuatu litar penguat audio untuk mengesan kerosakan
yang berlaku dalam set penguat tersebut

iv)

Teknik surihan isyarat


Surihan isyarat ialah kita melihat atau menganalisa isyarat dengan
menggunakan osiloskop pada setiap bahagian litardan dibandingkan dengan
bentuk isyarat normal pada litar tersebut dimana ia dilakukan dengan
menggunakan bantuan litar skematik hi-fi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 04 - Kertas Penerangan


Cawangan Kurikulum
2004 (Versi 1)