Anda di halaman 1dari 5

Senarai semak dokumen SKPM versi 2010 Panduan penilaian skor 6 dan 5 Aspek 1.

1 Standard Pentadbir ada facebook, WhatsApp etc. Bukti pentadbir memberi bimbingan/nasihat Laman web/blog/brosur sekolah/facebook etc. Bukti visi/misi dijadikan asas program sekolah Laman web/blog/brosur sekolah/facebook etc. Teknologi terkini/peranti elektronik untuk memantau Perancangan strategik yang lengkap dan terkini Bukti pemantauan dan penilaian program TOV Hari kualiti/penganugerahan/dinner Bukti pentadbir memberi dorongan/peluang/ motivasi untuk memajukan diri Bukti Panel akrab/pembimbing/mentor/program bimbingan diwujudkan Bukti keputusan individu/kolektif/keputusan adil/masalah yang diselesaikan. Bukti pentadbir menjadi pakar rujuk/penceramah/ program peningkatan akademik Bukti pentadbir mencerap/mengajar/menyelia hasil kerja/ wujudkan pdp kondusif Bukti kepimpinan pelbagai peringkat/penurunan kuasa yang jelas kepada PK/KB Ada Tiada Catatan/Tindakan Skor 6 Skor 6

1.2

1.3

Skor 6 Skor 6

1.4

Skor 6

1.5

Skor 6

1.6

Skor 6

1.7

Skor 6

1.8

2.1 2.2

2.3 2.4

STANDARD 2 Bukti penggunaan data untuk pengagihan tugas dan beri pengiktirafan Bukti kursus dalaman Bukti penyelenggaraan prasarana oleh kakitangan dalaman Dokumen/data prasana/keperluan /rekod kemaskini prasarana/laporan audit tanpa teguran Surat penghargaan dari jabatan/kementerian Dokumen perancangan kewangan/semakan stok/laporan harta dan inventori System menyimpan/menyebar maklumat

Skor 6

Skor 6

Skor 6

Skor 6

2.5 2.6 2.7

2.8

fb, blog, brosur dll Bukti surat-surat makluman kepada pelajar/ibubapa Senarai peralatan TMK yang kemaskini/log penggunaan setiap peralatan System penyimpanan yang selamat dan mudah akses Anugerah keceriaan/kondusif Soal selidik/maklum balas warga sekolah pada hujung tahun/tahap kepuasan hati warga sekolah Bukti program guru penyayang. Bukti kerjasama sekolah dengan komuniti/ sumbangan alumni Soal selidik/maklum balas komuniti Bukti hebahan maklumat/program/pembangunan/ kejayaan sekolah kepada komuniti Anugerah pengurusan peringkat negeri/ kebangsaan Fail maklumat kakitangan dan pelajar Peraturan asrama diwartakan/dihebah Fail aktiviti pembelajaran dan social Fail penyeliaan makanan Bukti pemantauan asrama/fail pemantauan

Skor 6

Skor 6

Skor 6

Skor 6

3.1.1

3.1.2

STANDANRD 3 Bukti pematuhan terhadap ketetapan perlaksanaan kurikulum, perubahan positif dan keselarasan Fail meangandungi Akta pendidikan, SPI, surat siaran, dasar-dasar KPM dan surat sekolah Fail-fail o perlaksanaan kurikulum, o peruntukan kewangan, o pentaksiran, o latihan/tugasan, o pakej mata pelajaran, o sumber pendidikan Buku log penggunaan pelbagai sumber pendidikan video e-guru eduweb TV Lesson Study Fail perancangan dan perlaksanaan kurikulum setiap panitia Penyata kewangan panitia (kos optimum) Fail pemantauan, pelaporan dan penilaian program Fail perkembangan prestasi murid Post mortem PdP (kekuatan dan kelemahan)

Skor 6

Skor 6

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Fail perancancangan peningkatan akademik Bukti keberkesanan program Program melibatkan semua m/p dan tingkatan Fail pemantauan program Bukti keberkesanan program Jadual waktu menggunakan teknologi terkini/peranti elektronik Fail dan SPI Jadual waktu: o Induk o Persendirian o Kelas o Guru ganti o Penggunaan bilik khas Fail pentaksiran PKSM berdasarkan SAPS dan SPPBS Bukti analisis data, pembetulan dan penambahbaikan Fail perancangan pentaksiran dan SPI Bukti penyediaan instrument PBS mematuhi Dokumen Standard Kurikulum(DSK) dan JSU Peraturan penskoran disediakan Fail evidens yang kemaskini/dalam show case Fail pemantauan/pementoran/penyelarasan/ pengesanan/penilaian/post mortem Bukti pematuhan pelaksanaan kokum dan keberkesanan Fail/buku panduan pengurusan kokum yang mengandungi aspek-aspek seperti yang dinyatakan dlm skor 5 Bukti kerjasama komuniti untuk meningkatkan peratus kehadiran/penglibatan pelajar Bukti pematuhan ketetapan (Fail) Perancangan strategik kelab/persatuan Peraturan keselamatan dinyatakan dengan jelas Log penggunaan peralatan Fail pemantauan yang dirancang Fail rekod kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian Fail Perkembangan Murid disediakan skor masuk dalam SPPBS Bukti kerjasama komuniti untuk meningkatkan peratus kehadiran/penglibatan pelajar Bukti pematuhan ketetapan (Fail) Perancangan strategik kelab/persatuan Peraturan keselamatan dinyatakan dengan jelas

Skor 6

Skor 6

Skor 6

Skor 6

Skor 6

PK Kokum

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.3.1

3.3.2 Pengurusan Disiplin

Log penggunaan peralatan Fail pemantauan yang dirancang Fail rekod kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian Fail Perkembangan Murid disediakan skor masuk dalam SPPBS Bukti kerjasama komuniti untuk meningkatkan peratus kehadiran/penglibatan pelajar Bukti pematuhan ketetapan (Fail) Perancangan strategik kelab/persatuan Peraturan keselamatan dinyatakan dengan jelas Log penggunaan peralatan Fail pemantauan yang dirancang Fail rekod kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian Fail Perkembangan Murid disediakan skor masuk dalam SPPBS Bukti kejayaan sekolah meningkatkan penglibatan murid unjuran/statistik Bukti pematuhan ketetapan (Fail) Perancangan strategik kelab/persatuan Peraturan keselamatan dinyatakan dengan jelas Log penggunaan peralatan Fail pemantauan yang dirancang Fail rekod kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian Fail Perkembangan Murid disediakan skor masuk dalam SPPBS Fail pentaksiran kokum dan sukan/PAJSK direkodkan dalam SPPBS bukti penggunaan data untuk pembetulan/penambahbaikan Setiap murid ditaksir berasaskan PBS dan ketetapan KPM Bukti makluman markah kepada ibu bapa Fail perkembangan murid - eviden Bukti pematuhan ketetapan perlaksanaan HEM/bukti keberkesanan program Fail mengandungi ketetapan/SPI/surat siaran/AKta pendidikan dsb Fail perlaksanaan pengurusan disiplin, kaunseling, kebajikan dan kesihatan, keselamatan murid Ketetapan diwartakan secara tersurat Fail/sistem pengesanan awal masalah disiplin sistem lampu trafik etc. Bukti pematuhan ketetapan fail Bukti keberkesanan penguatkuasaan peraturan fail dan dokumentasi Data/SSDM kemaskini

Skor 6

Skor 6

Skor 6

Skor 6

Fail/dokumentasi program peningkatan disiplin murid Fail pemantauan program Fail kemajuan disiplin murid KIV Program Disiplin Kendiri Bukti keberkesanan/impak positif program dan aktiviti Bukti pematuhan ketetapan pengurusan B&K 3.3.3 Fail perancangan pemulihan, pencegahan Bimbingan dan pembangunan murid. dan Bukti kerjasama komuniti-sekolah kaunseling Fail pemantauan program B&K Fail rekod bimbingan (hampir keseluruhan pelajar mendapat khidmat B&K) Bukti keberkesanan program kesihatan, kebajikan dan keselamatan Bukti pematuhan ketetapan pengurusan kebajikan, kesihatan dan keselamatan fail 3.3.4 Fail mengenalpasti keperluan semua Pengurusan pelajar Perkhidmatan Fail program kebajikan, kesihatan dan Kesihatan keselamatan dan Fail pemantauan prestasi murid yang dibantu Keselamatan Bukti/dokumentasi penyebaran maklumat Murid berkaitan Fail pemantauan program kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid Fail rekod kesihatan pelajar Program menggalakkan interaksi Bukti interaksi aktif pelbagai hala 4.1 (90%-100%) Penglibatan Bukti penglibatan aktif (80-89 peratus) murid Murid dalam P&P Bukti tumpuan pelajar terhadap P&P Bukti penguasaan pelajar terhadap arahan/soalan guru rujuk instrument 4.2 pencerapan/soal selidik Penguasaan 80-90 peratus pelajar memberi respon Pembelajaran dengan tepat arahan/soalan guru Murid 80-90 peratus murid mencapai objektif pembelajaran Skor 6

Skor 6

Skor 6

Skor 6

Anda mungkin juga menyukai