Anda di halaman 1dari 4

PERJANJIAN KONTRAK PERKHIDMATAN

PENGANGKUTAN KENDERAAN

Perjanjian ini dibuat pada ........................................................... diantara


ADAZA RESOURCES CORPORATION (M) SDN BHD yang
beralamat di No. 33-2-2A, 33-2-2B, Jalan Medan PB2B, Medan PB2,
Section 9, Pusat Bandar bangi, 43650 bandar Baru Bangi, Selangor
Darul Ehsan. dan ......HAFIDZ BIN MOHD YUSOH....adalah PEMILIK
KENDERAAN LANTIKAN KONTRAK PERKHIDMATAN
KENDERAAN , No.Kad Pengenalan 710128-01-5487 dan Perjanjian
Kontrak Perkhidmatan Pengangkutan Kenderaan ini berkuatkuasa pada
tarikh seperti : 26 hb Ogos 2009

Dengan ini adalah dipersetujui syarat-syarat yang berikut :

1. JAWATAN : Pemandu Kenderaan Pekerja (Lantikan Secara


Kontrak )

2. TEMPOH KONTRAK : 6 BULAN


Tambahan tempoh kontrak kerja boleh
disambung dengan persetujuan majikan dan
kelulusan daripada Bahagian Pengurusan.

3. TEMPAT KERJA : syarikat ONKYO ASIA ELECTRONICS


SDN.BHD. No. 1 Jalan P/5,Kawasan
Perusahaan Seksyen 13, 43650 Bandar Baru
Bangi, Selangor Darul Ehsan. Tel : 03 –
89256888, Fax : 03 – 89265888.

4. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- Pemilik Kenderaan adalah seorang yang disahkan sihat dan tidak mengalami
ganguan mental dan masalah kesihatan yang serius

- Pemilik Kenderaan mestilah mempunyai lesen memandu yang sah dan


mempunyai kelas-kelas lesen yang sesuai untuk pengangkutan pekerja.

- Pemilik Kenderaan mestilah bersikap bertanggungjawab dan penuh dedikasi di


atas segala tugas yang ditetapkan oleh syarikat.

- Pemilik Kenderaan haruslah menepati / menjaga masa yang ditetapkan oleh


pihak syarikat semasa penghantaran dan pengambilan pekerja .
1
5. WAKTU PENGAMBILAN / HANTAR PEKERJA SERAMAI 15
ORANG ADALAH SEPERTI BERIKUT :

Pengaturan jadual kerja diberi dalam shift seperti berikut yang perlu dipatuhi
oleh pemilik kenderaan (lantikan kontrak) :

Day Shift Night Shift


Normal Working Overtime Normal Working Overtime
Hours Hours
Monday to
Saturday 7.15 am – 5.30 pm 5.30 pm – 7.15 pm 7.15 pm – 5.30 am 5.30 am – 7.15 am

Arrival Time 30 minit sebelum 30 minit sebelum 30 minit sebelum 30 minit sebelum
mengambil / mengambil / mengambil / mengambil /
(driver)
menghantar menghantar menghantar menghantar
pekerja pekerja pekerja pekerja
Rest Day &
Off Day 7.15 am – 5.30 pm 5.30 pm – 7.15 pm 7.15 pm – 5.30 am 5.30 am – 7.15 am

Arrival Time 30 minit sebelum 30 minit sebelum 30 minit sebelum 30 minit sebelum
mengambil / mengambil / mengambil / mengambil /
(driver)
menghantar menghantar menghantar menghantar
pekerja pekerja pekerja pekerja
Sunday &
Public Holiday 7.15 am – 5.30 pm 5.30 pm – 7.15 pm 7.15 pm – 5.30 am 5.30 am – 7.15 am

Arrival Time 30 minit sebelum 30 minit sebelum 30 minit sebelum 30 minit sebelum
mengambil / mengambil / mengambil / mengambil /
(driver)
menghantar menghantar menghantar menghantar
pekerja pekerja pekerja pekerja

9. TANGGUNGAN DAN GANTIRUGI

- Pihak syarikat tidak akan membayar gantirugi sekiranya semasa


membawa pekerja didapati terlibat dalam kemalangan akibat kecuaian
pemandu kenderaan.

- Pihak syarikat akan mengambil tindakan sekiranya pemilik kenderaan


yang dilantik gagal melaksanakan / memenuhi waktu pengambilan /
hantar pekerja tepat pada masanya (rujuk lampiran)

- Pihak syarikat tidak bertanggungjawab diatas segala kerosakan


kenderaan dan menjadi tanggungjawab pemandu untuk menyelenggara
bahagian kenderaan dari masa ke semasa.
10. BAYARAN & PERMOHONAN PEMBAYARAN
2
- Pihak syarikat telah menetapkan tarikh dan hari pembayaran pada tiap
tiap bulan mengikut ketetapan dan syarat yang telah dipersetujui seperti
berikut : (tempoh akhir bayaran setiap bulan adalah pada 1hb hingga 7hb
atau mana-mana yang perlu. Pembayaran akan dibuat mengikut jumlah
kadar 30 hari iaitu satu (1) bulan .

- Pihak syarikat telah menawarkan pembayaran secara kontrak sebanyak


RM2,500.00 satu (1) bulan mengikut syarat syarat yang ditetapkan
didalam Perjanjian.

- Pihak syarikat akan membuat pembayaran setelah permohonan oleh


pemilik kenderaan dibuat melalui Bahagian Kewangan dan mendapat
kelulusan setelah syarat syarat dipenuhi.

- Pihak syarikat berhak menolak atau membatalkan pembayaran


sekiranya didapati atau telah melanggar syarat-syarat yang ditetapkan.

8. PEMBATALAN KONTRAK

Pihak syarikat boleh membatalkan kontrak perjanjian PEMILIK KENDERAAN


ini sekiranya melanggar perkara-perkara yang berikut :

- Pihak syarikat menerima aduan berkenaan kelewatan pengambilan dan


penghantaran pekerja dan kelewatan masa .
- Tidak mematuhi peraturan dan gagal melaksanakan / memenuhi
waktu pengambilan / menghantar pekerja tepat pada masanya
- Kekerapan tidak hadir bertugas dan atau lewat mengambil / menghantar
pekerja.

3
SYARIKAT ,

............................................................……..
ADAZA RESOURCES CORPORATION (M) SDN BHD
Nama:
No, K/P :

PEKERJA ,

------------------------------------------------------
( lantikan Kontrak Perkhidmatan Pengangkutan)

Nama:
No, K/P :

SAKSI,

………………………………………………………….
Nama:
No, K/P :