Anda di halaman 1dari 14

SCE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber

TAJUK 3 SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS


3.0 SINOPSIS

Penggunaan sumber atau alat bantu mengajar (ABM) dalam pengajaran dan pembelajaran sains adalah penting dan dapat memudah serta meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Walaupun kebanyakan sumber pengajaran dan pembelajaran boleh diperoleh secara komersial, namun guru sains seharusnya memilih dan mengulas ( review ) sumber sains yang sesuai untuk pengajarannya. Pada masa yang sama, adalah mustahak bagi guru sains mengubahsuai (improvisasi) sumber pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada ataupun menyedia dan mereka cipta sumber pengajaran dan pembelajaran sendiri. Sumber pengajaran sains yang akan dibincang dalam tajuk ini terdiri daripada model, carta, asetat (transparensi), nota edaran (topik 8), slaid, video, perisian kursus, bahan multimedia (topik 9) dan peralatan sains seperti kanta, corong turas, kanta pembesar dan bikar (topik 11).

3.1

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir tajuk ini anda seharusnya dapat

1.

memberi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan semasa mengubahsuai (mengimprovisasi) sumber pengajaran dan pembelajaran sains.

2.

menyenaraikan kriteria-kriteria yang digunakan untuk memilih sumber pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah.

3.

membincangkan cara menyediakan model, carta, asetat, nota edaran, slaid, video, perisian kursus, bahan multimedia, kanta, corong turas, kanta 28

SCE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber pembesar dan bikar untuk pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. 4. melaksanakan satu sesi pengajaran dengan menggunakan tiga jenis sumber pengajaran dan pembelajaran yang dipilih.

3.2

KERANGKA TAJUK

Sumber pengajaran dan pembelajaran sains

Model, carta, asetat (transparensi), nota edaran (Topik 8)

Slaid, video, perisian dan bahan-bahan multimedia (Topik 9)

Alat sains (kanta, corong turas,kanta pembesar dan bikar) (Topik 11)

3.3

PENGENALAN

Sumber yang sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains adalah sangat luas dan tidak terhad kepada bahan-bahan yang hanya ada di bilik darjah dan bilik sains sahaja. Sebenarnya apa-apa sahaja boleh digunakan untuk mengajar sains seperti yang dinyatakan dalam pernyataan Science is everyway . Sumber pengajaran dan pembelajaran sains terdiri daripada bahan penerbitan, peralatan sains, bahan multimedia, audio visual, dan banyak lagi termasuk persekitaran luar bilik darjah seperti taman haiwan, taman bunga, muzium, kolam, dan pusat sains. Selain diperoleh secara komersial, guru boleh mengubahsuai (improvisasi) bahan yang sedia ada atau mereka cipta sumber pengajaran dan pembelajaran sains atas kreativiti sendiri. Usaha guru tersebut kerapnya boleh menjimatkan kos. Pada masa yang sama guru sains seharusnya mengulas (review) sumber pengajaran 29

SCE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber dan pembelajaran yang digunakan dari segi keberkesanan dan kesukaran penggunaannya, seterusnya membuat pengubahsuaian untuk meningkatkan keberkesanan serta mempermudahkan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran tersebut.

3.4

SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS Science is most effectively taught and learned when both teacher and pupils practice the skills of problem-solving by engaging in group and individual study. The devising of experiments and IMPROVISATION OF SIMPLE EQUIPMENT for carrying them out should form no small part of such study

(UNESCO: Source Book for Science Teaching)

Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains dapat ditingkatkan melalui penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan konkrit. Selain itu, ia membenarkan murid-murid melaksanakan aktiviti secara hands-on dan melalui inkuiri penemuan. Akan tetapi, guru sering menghadapi masalah kekurangan sumber pengajaran dan pembelajaran sains seperti peralatan sains. Maka adalah wajar bagi guru membuat pengubahsuaian ( improvisasi ) terhadap sumber pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada atau menyedia sumber sendiri menggunakan bahan kitar semula.

3.5

PENGUBAHSUAIAN (IMPROVISASI)

Pernahkah anda membuat peralatan sains yang mudah dengan menggunakan barang-barang yang dibuang seperti botol minuman plastik? Jika anda tidak pernah, untuk permulaan, anda boleh cuba dan membuat corong mudah dengan 30

SCE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber memotong bahagian atas botol minuman plastik. Bilakah seseorang itu perlu membuat peralatan sains sendiri atau mengubahsuai peralatan sains?

Pengubahsuaian perlu dilakukan dengan tujuan untuk menambahbaik dan meningkatkan lagi keberkesannan dari segi penggunaan iaitu meningkatkan kos keberkesananan sumber pengajaran dan pembelajaran. Proses pengubahsuaian sumber pengajaran dan pembelajaran sains harus dilakukan setelah kajian teliti dan analisis serta sistematik. Penambahbaikan peralatan sains boleh dicetuskan dengan sesuatu idea baru, keperluan peralatan untuk mengajar, atau tujuan menjimatkan kos untuk membeli sesutu perlatau. Apa pun alasannya, kajian kebolehlaksanaan perlu dijalankan terlebih dahulu selepas seperti digariskan di bawah.

Analisis kos-faedah (Cost-benefit analysis):

Ia adalah suatu percubaan untuk mengetahui sama ada kos pengeluaran peralatan setara dengan faedah apabila dibandingkan dengan kos pembelian model komersial dari kilang. Peralatan yang diperlukan:

Setelah analisis kos-faedah menunjukkan bahawa sesuatu peralatan tersebut lebih berfaedah sekiranya ia diubahsuaikan, maka langkah seterusnya adalah untuk mempertimbangkan sama ada peralatan-peralatan yang perlu untuk membuat pengubahsuaian tersebut disediakan.

Kemahiran yang diperlukan:

Selain dari peralatan tertentu, pengubahsuaian sumber pengajaran dan pembelajaran kemungkinan memerlukan beberapa kemahiran yang spesifik seperti kerja kayu dan logam. 31

SCE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber

Bahan Binaan:

Tujuan utama pengubahsuaian adalah untuk menjimatkan kos. Kos pengeluaran sesuatu barang yang diubahsuai terdiri daripada jumlah kos bahan binaan dan kos tenaga buruh. Untuk mengurangkan kos pengeluaran maka kos bahan binaan mesti diminimakan. Satu sumber bahan binaan adalah bahan buangan yang boleh dikitar semula. Pemilihan sesuatu bahan binaan bergantung kepada kosnya sama ada ia boleh diperoleh secara mudah atau tidak.

Proses Pembinaan:

Matlamat utama sesuatu peralatan yang telah siap dibina adalah ia mesti berfungsi. Setelah memastikan peralatan tersebut berfungsi barulah diteruskan dengan proses perbaikan. Bengkel dan percubaan di bilik darjah perlu dilakukan untuk mendapat maklum balas tentang penggunaanya. Maklumat yang diperoleh melalui bengkel dan percubaan di bilik darjah akan digunakan untuk memperbaiki peralatan tersebut. Produk ini menjadi prototaip.

Lihat sekeliling makmal sekolah anda, anda boleh mengenal pasti yang mana satu penambahbaikan keperluan radas sains dan yang boleh improvisasi? Mengumpul maklumat tentang guru-guru sains dari negaranegara lain mengubahsuai alat-alat sains dan menyediakan sumber pengajaran menggunakan bahan-bahan tempatan dengan kos berkesan ( cost-effective ).

32

SCE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber 3.6 PENYEDIAAN Pernahkah anda mengajar sains tanpa menggunakan apa-apa bantuan mengajar?

Sains adalah satu subjek yang berkait rapat dengan kehidupan dan alam sekitar kita. Sains adalah sebuah badan pengetahuan yang agak rumit dan membingungkan seperti gerakan relatif matahari, bumi dan bulan. Untuk menjadikan pengajaran sains yang lebih bermakna dan menarik, banyak sumber telah disediakan untuk guru-guru sains.

Apakah sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran yang boleh didapati di sekolah anda untuk kelas sains? Apakah persediaan yang anda perlu buat sebelum anda menggunakan mana-mana sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran?

(a)

Alat Bantu Mengajar (Sumber Pengajaran dan Pembelajaran)

Projektor Lutsinar (Overhead Projector)

Kualiti dan keberkesanan sesuatu bahan visual berpunca daripada persiapan yang baik dan pemahaman medium yang digunakan. Perkara-perkara berikut harus diambilkira apabila menyediakan bahan visual, sama ada untuk OHP atau asetat (transparensi): Pastikan gambar rajah yang simpel dan ringkas Menyediakan gambar rajah asal di atas kertas dan salin kepada asetat dengan menggunakan pen penanda Sepuluh garis dengan 5-6 patah perkataan setiap baris adalah

33

SCE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber maksimum mutlak untuk kebolehbacaan Tulis tajuk dengan jelas Visual yang baik berkomunikasi idea Gunakan huruf yang jelas dan besar Warna boleh digunakan untuk menunjukkan penenkanan dan kepelbagaian Susun asetat itu bahawa idea-idea boleh disampaikan secara beransur-ansur Garisan pelabelan tidak sepatutnya bersilang antara satu sama lain

Secara tradisinya asetat ditulis atau diukis dengan tangan. Kini, asetat boleh disedia dengan bantuan teknologi komputer. Pemprosesan perkataan dan program grafik boleh digunakan untuk menyediakan imej yang lebih berkualiti dan baik yang menggabungkan teks dan /atau grafik. Program-program perisian mempunyai pelbagai pilihan gaya dan saiz fon untuk membuat overhed yang menarik dan mudah dibaca. Imej yang terhasil boleh dicetak pada kertas biasa dan dipindahkan kepada asetat dalam beberapa cara. Terdapat bahan-bahan asetat yang dibuat khusus untuk jenis peralatan photocopiers terma dan pencetak laser. Adalah penting untuk menggunakan bahan-bahan asetat yang sesuai untuk mengelakkan kerosakan yang serius.

Edaran

Edaran boleh disediakan sebagai tambahan untuk penyampaian pengajaran anda. Edaran sesuai digunakan untuk memberi murid-murid anda maklumat tambahan dan lebih terperinci atau sebagai lembaran kerja.

Slaid

Slaid menawarkan cara yang kurang teknikal untuk memperkenalkan imej visual 34

SCE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber bagi persembahan. Slaid boleh dibuat daripada foto ataupun asetat overhed yang telah dihasilkan dengan tangan atau menggunakan program perisian komputer. Apabila merancang untuk menggunakan slaid, anda perlu menguji projektor sebelum digunakan untuk memastikan bahawa ia berada dalam keadaan yang baik. Cahaya lampu adalah faktor yang menentukan keberkesanan sesuatu projektor slaid kerana imej-imej mungkin memerlukan tahap cahaya ambient yang sangat rendah untuk dilihat dengan jelas.

Pita Video/Filem

Guru perlu pratonton video atau filem sebelum ditunjukkan kepada muridmuridnya. Selain itu, guru harus menyediakan garis panduan tontonan atau tugasan kepada murid-murid untuk memastikan mereka memberi tumpuan semasa menonton video atau filem. Sesi perbincangan perlu diadakan selepas sesi tontonan supaya penggunaan video atau filem untuk pengajaran dan pembelajaran sains menjadi lebih bermakna, berkesan dan mengikuti konteks isi kandungan yang diajar.

Video cakera padat

Penggunaan video cakera padat adalah serupa dengan penggunaan slaid atau video. Anda memerlukan pemain VCD dan monitor TV untuk mengkaji isi kandungan cakera untuk menentukan bahagian yang anda ingin gunakan.

Bahan Multimedia

Teks atau imej yang telah digunakan dalam overhed dan edaran boleh digunakan untuk membuat bahan-bahan multimedia. Multimedia ditakrifkan sebagai gabungan bunyi, gerakan, gambar dan teks pada satu paparan komputer.Peralatan multimedia yang diperlukan adalah sebuah komputer dan

35

SCE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber projektor LCD seperti skrin. Pakej perisian multimedia seperti power point sering digunakan untuk membuat persembahan multimedia.

Melayari internet untuk muat-turun slaid, video, perisian dan bahan-bahan multimedia yang sesuai untuk menghasilkan sumber pengajaran sains.

(b)

Radas dan Peralatan Sains

Rajah 1

Kenal tak anda radas dan peralatan yang ditunjukkan dalam Rajah 1? Cari maklumat tentang nama dan penggunaan radas dan peralatan tersebut.

Radas sains dan peralatan untuk sekolah-sekolah rendah adalah mudah dan senang digunakan. Peralatan yang diperbuat daripada kaca termasuk tabung uji, kelalang, bikar, kanta, prisma, corong turas, penitis, kanta pembesar, cermin, sisip kaca dan lain-lain. Peralatan sains perlu dikendalikan dengan berhati-hati. 36

SCE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber Penerangan di bawah adalah beberapa radas kaca bersama dengan spesifikasinya. Tabung uji Pilih tabung uji dengan lip. Pilih tabung uji yang diperbuat daripada kaca tahan haba (pyres, kimax) jika pemanasan adalah diperlukan. Dimensi purata panjang yang biasa bagi tabung uji adalah 150 mm dan diameter 15mm.

Kelalang

Semua kelalang untuk kegunaan umum harus diperbuat daripada kaca tahan panas. Kelalang biasanya didapati dalam dua bentuk: bentuk bulat dan bentuk kon. Saiz kelalang yang biasa digunakan adalah 250, 600 dan 1000ml.

Bikar

Bikar boleh diperbuat daripada plastik atau kaca yang tahan panas. Walaupun bikar plastik tidak mudah pecah akan tetapi ia tidak sesuai dipanaskan. Beberapa saiz bikar biasanya dijumpai di makmal sains adalah 250, 600 dan 1000ml.

Radas dan peralatan yang digunakan di sekolah rendah untuk kerja amali yang berkaitan dengan bateri termasuk wayar, klip wayar, mentol dan suis. Bateri atau sel kering Penggunaan sel-sel alkali dan nikel-kadmium patut dielakkan kerana output yang lebih besar mereka boleh menyebabkan pemanasan wayar halus berlebihan. Penggunaan pemegang bateri yang mempunyai klip digalakkan kerana ia mudah digunakn.

37

SCE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber Mentol

Mentol harus mempunyai voltan yang sama dengan sel-sel kering yang akan membekal tenaga kuasa kepada mereka.

Dawai/wayar kuprum

Wayar kuprum untuk kegunaan umum di sekolah rendah perlu mempunyai nombor tolok kira-kira 20. Wayar garis mempunyai diamter tersebut adalah fleksibel dan mudah untuk dimanipulasi murid-murid. Walaupun wayar 18 tolok boleh diterima, ia adalah lebih keras; 22 dan 24-tolok dawai juga diterima tetapi agak ringan. Untuk boleh digunakan semula, wayar yang diperoleh untuk sekola rendah perlu bersalut plastik.

Radas dan peralatan sains lain yang juga digunakan di sekolah rendah adalah seperti berikut: Bar magnet Neraca spring Kompas Mesin timbang Termometer Jam randik Tala bunyi Takal Pembaris meter dan lain-lain

Menyimpan sumber pengajaran memerlukan ruang yang banyak. Melayari internet untuk cara penyusunan dan penyimpanan sumber-sumber dalam bilik sains dengan kos berkesan.

38

SCE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber 3.7 PENGULASAN (REVIEWING) DAN PEMILIHAN SUMBER

Pernahkah anda fikirkan ada berapa banyak sumber pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada di sekolah anda untuk mengajar sains? Apakah sumber-sumber yang paling kerap digunakan dalam pengajaran sains anda? Bagaimana anda membuat pilihan tentang jenis sumber yang paling berkesan untuk mengajar konsep sukar tertentu?

Memandangkan pelbagai sumber telah sediakan kepada guru maka adalah penting bagi guru membangunkan atau mengenal pasti kriteria tertentu untuk memilih sumber. Berikut adalah beberapa kriteria yang dicadangkan untuk memilih sumber-sumber dengan pertimbangan yang diberikan kepada perkembangan kognitif dan afektif pelajar. Aspek kognitif dan afektif Pengekalan pengetahuan Kriteria untuk memilih sumber-sumber

Motivasi untuk belajar

Pemindahan pengetahuan

Asimilasi dan persepsi

Menyampaikan topik dengan cara yang relevan kepada kehidupan seharian pelajar. Media grafik mesti menarik dan jelas dilihat oleh murid-murid. Menggunakan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran. Kualiti suara dan muzik latar belakang untuk bahan audiovisual mesti menarik. Sains merentasi kurikulum mata pelajaran lain. Menyampaikan maklumat yang tepat. Menekankan penerokaan dan pembangunan pengetahuan. Membolehkan murid membuat pemerhatian dan kesimpulan mereka sendiri melalui pengalaman secara langsung dan bertujuan. 39

SCE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber Aspek kognitif dan afektif Kriteria untuk memilih sumber-sumber

Berfikir dan membuat refleksi

Kesediaan untuk Pembelajaran Memupuk nilai dan sikap positif

Membantu murid untuk membina pemahaman konsep. Menggalakkan penyiasatan, penyelesaan masalah dan pemikiran kritikal. Membolehkan pelajar untuk meneroka topik sains secara mendalam. Perkataan yang pilih dan kejelasan konsep sepadan dengan tahap kesediaan dan kebolehan murid. Merangkumi aktiviti-aktiviti seperti simulasi, main peranan, drama dan lainlain di mana nilai-nilai moral yang baik dan sikap yang betul boleh diterapkan.

Tutorial 1. Jelaskan maksud pengubahsuaian (improvisasi) dalam konteks pengajaran dan pembelajaran sains. Huraikan secara ringkas langkah-langkah yang perlu diambil oleh seorng guru sains sebelum membuat sebarang pengubahsuaian (improvisasi). Apakah nama item yang telah diubahsuaikan? Namakan radas dan peralatan dalam Figure 1 dan 2. Sediakan nota ringkas dalam bentuk jadual mengenai kriteria yang digunakan untuk mengulas dan memilih sumber-sumber pengajaran berikut: model, carta, asetat, nota edaran, slaid, video, perisian, bahan-bahan multimedia, kanta, corong turas, kanta pembesar, dan bikar. Berdasarkan sumber pengajaran dan pembelajaran yang disenarai berikut, huraikan bagaimana anda boleh mengubahsuai untuk mengajar sains sekolah rendah. (i) video (ii) carta (iii) model (iv) asetat

2.

3. 4. 5.

6.

40

SCE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber

41

Anda mungkin juga menyukai