Anda di halaman 1dari 8

Bab 5 Kerajaan Islam di Madinah

Bab 5 Kerajaan Islam di Madinah

1) Isi perjanjian aqabah Pertama

a) Suku Aus dan Khazraj hendaklh beriman kepada Allah

b) Berjanji bantu perjuangan Nabi s.a.w

c) Janti tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, minum arak dan bunuh
bayi perempuan

2) Golongan penduduk Madinah

a) Nasrani

b) Arab

c) Yahudi

3) Kepentingan hijrah kepada umat Islam

a) Dakwah dilakukan dengan aman tanpa berselindung

b) Peluang Nabi s.a.w jalin hubungan persaudaraan antara Islam Makkah dengan
Islam Madinah

c) Satupadukan penduduk Madinah yang tediri daripada pelbagai suku, budaya,


agama

d) Peluang Nabi s.a.w mendamaikan suku Aus dan Khazraj yang bersengketa

4) Maksud hijrah dalam konteks Islam

a) Perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah dalam usaha memperkukuh


kedudukan Islam serta strategi baru myebarkan Islam

5) Peperangan dengan musyrikin Makkah setelah mendirikan kerajaan Islam


Madinah

a) Perang Badar 624M (2H)

b) Perang Uhud 625M (3H)

c) Perang Khandak 627M (5H)

6) Peristiwa penyebab termeterai Perjanjian Hudaibiyah

a) Pada 628 M rombongan Islam ke Makkah untuk berhaji

b) Disekat di Hudaibiyah, Uthman bin Affan dihantar ke Makkah untuk terangkan


tujuan kedatangan

c) Orang Islam dgr khabar angin kematian Uthman dan bersumpah setia “Baiah
Al-Ridwan”. Orang Quraisy bimbang dan menemui Nabi s.a.w

d) Baginda sedia adakan perjanjian Hudaibiyah antara Nabi s.a.w dengan wakil
Quraisy Makkah, Suhail bin Amru

7) Peperangan penting yang melibatkan Islam dengan kafir Quraisy

a) Perang badar 624 M

b) Perang Uhud 625

8) Sebab Islam mengharuskan peperangan

a) Mempertahan maruah

b) Mempertahan agama/negara

c) Berperang dengan izin Allah

d) Berperang apabila diserang musuh

9) Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah


a) Orang Islam brpeluang berhaji pada thn berikutnya

b) Bebas masuk Makkah dan beribadat di kaabah

c) Membolehkan Nabi s.a.w merangka program dakwah di seluruh sem. Tanah


Arab secara aman

d) Lambang ketokohan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pemimpin dikagumi yang


unggul

10) Isi kandungan Perjanjian Hudaibiyah

a) Kedua pihak setuju adakan gencatan senjata 10 thn

b) Kabilah Arab lain bebas memihak kepada kaum Quraisy Makkah atau orang
Islam Madinah

c) Orang Islam Madinah yang berpihak kepada Quraisy Makkah tanpa kebenaran
penjaga tidak [perlu dipulangkan

d) Orang Quraisy Makkah yang memihak kepada Islam Madinah tanpa kebenaran
penjaga perlu dipulangkan

e) Umat Islam hanya boleh berpeluang berumrah thn berikutnya

11) Kesan positif pembukaan kota Makkah

a) Kaabah terpelihara dari unsur jahiliah

b) Makkah dijadikan kota suci umat Islam

c) Pembuka jalan penyebaran Islam ke sluruh sem. Tanah Arab

d) Berjaya wujudkan pusat pemerintahn Islam yang kuat

12) Masa dan proses penghijrahan

a) 1 Rabiul Awal/ 12 September 622M

b) Penghijrahan secara berperingkat dan rahsia


13) Masjid pertama dibina Nabi s.a.w di Madinah

a) Masjid Quba

14) Sebab Uthman dilantik sebagai utusan ke Makkah setelah Islam disekat di
Hudaibiyah

a) Beliau ada saudara mara di Makkah

b) Sahabat yang matang dan tua brbanding shabat lain

c) Sifatnya lemah lembut dan brtolak ansur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15) Peristiwa membawa termeterai Perjanjian Aqabah Pertama

kunjungan Beberapa orang suku Khazraj mengunjungi Nabi s.a.w di Makkah


Sulit Pertemuan sulit diadakan dengan Nabi Muhammad s.a.w. di Aqabah
dan mereka memeluk Islam
Sebar Kembali ke Madinah, mereka sebar Islam
Aus Musim haji 621M, skumpulan Arab suku Aus dan Khazraj kunjung Nabi
Muhammad s.a.w. skali lg di Makkah
Materai Pertemuan ini mematerai perjanjian Aqabah

16) Perbezaan perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua

Aqabah Pertama
Beriman Suku Aus dan Khazraj briman kepada Allah dan rasul
Bantu Suku Aus dan hazraj bantu perjuanagn Nabi Muhammad s.a.w.
Jahiliah Mereka janji dan buat amalan jahiliah seperti mencuri, minum arak,
bunuh bayi perempuan

Aqabah Kedua
Islam Suku Aus dan kazraj peluk Islam
Taat setia Mereka kukuhkan taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w.
Jemput Mereka jemput Nabi Muhammad s.a.w. dan orang Islam Makkah ke
Madinah
Tinggal Mereka sukarela sedia tmpat tinggal
Selamat Mereka jamin keselamatan Nabi Muhammad s.a.w. dan orang Islam
Makkah
Pertahan Mereka janji pertahankan Islam

17) Hujah menolak tuduhan orientalis barat tuduh Nabi s.a.w melarikan diri ke
Madinah

Jemputan Nabi Muhammad s.a.w. dijemput penduduk Madinah


Sambutan Kdtgan Nabi Muhammad s.a.w. diambut rela dan mesra pnduduk
Madinah
Tmpat Nabi Muhammad s.a.w. dan orang Islam diberi tmpat tnggal
Selamat Mereka dijamin keselamatan
Pemimpin Nabi Muhammad s.a.w. dilantik sebagai pemimpin yang diterima oleh
orang Islam Madinah dan kafir Madinah

18) Peranan hijrah dalam sej umat Islam

Tamadun Sumbang kepada peningkatan tamadun orang Islam dan Arab hingga
kini
Aman Dakwah Islam dilakukan secara aman
Bersatu Suku2 Arab Madinah disatukan melalui persaudaraan sesama Islam
Persaudaraan Mmbentuk persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar
Perpaduan Wujudkan perpaduan dalam kalangan penduduk Madinah yang
berlainan suku, agama dan budaya
Masjid Pembinaan masjid bukan sahaja tmpat ibadah malah tmpat belajar dan
mmbincangkn masalah umat
Taqwim Takwim Islam (thn Hijrah) digunakan masa pemerintahan Khalifah
Umar Al-Khattab r.a.
Madinah Nama Yathrib ditukar kepada Madinah dan mnjadi pusat tamadun
Islam
Toleransi Mempamerkan sikap toleransi dan saling menolong melahirkan
masyarakat cemerlang
Pengorbanan Pamerkan sikap pengorbanan yang tinggi trmasuk harta dan nyawa
bagi membantu penyebaran sesama Islam
Wanita Menunjukkan wanita boleh mainkan peranan dalam rumah tangga,
cthnya peranan Asma’ bt Abu Bakar
Ketabahan Tunjukkan ketabahan dan jiwa Nabi s.a.w hinga sanggup brkorban
tinggalkan kesenangan untuk mmperjuangkn Islam
Bijaksana Tunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w. atur strategi
perjuangan, cthnya pilih jalan selamat ke Madinah dan menubuhkan
negara Islam Madinah
19) Strategi Nabi s.a.w mengatasi ancaman Quraisy menghancurkan kerajaan
Islam Madinah

Utusan Hantar utusan ke Rom, Rom Timur, Parsi, Mesir , Habsyah dan wilayah
sekitarnya
Diplomasi Guna cara diplomasi
Nilai Pamerkan nilai2 yang baik
Persefahaman Wujudkan persefahaman dengan wilayah2 sekitar
Larangan Tidak benarkan perang sesuka hati kecuali menjaga maruah diri,
agama dan negara
Kebenaran Benar perang setelah dizin Allah tetapi mesti ikut etika tertentu

20) Etika peperangan Islam

Perang Untuk pertahan maruah dan tentang kezaliman


Bunuh Dilarang bunuh orang lemah seperti orang tua, kanak2, wanita, orang
sakit, dan menyerah diri
Musnah Dilarang musnahkan tumbuhan
Haiwan Dilarang bunuh haiwan ternakan
Roboh Dilarang robohkan rumah ibadat
Ampun Ampunkan tawanan perang Badar
Wanita Dalam prg Badar, wanita dan kanak2 dibebaskan
Ajar Dalam prg Badar, lelaki dibebas dengan syarat ajar 10 kanak-kanak
Islam baca dan tulis sampai pandai

21) Kandungan piagam Madinah

Pimpinan Baginda adalah pemimpin Madinah


Hakim Baginda hakim menyelesaikan masalah Islam dengan kafir
Agama Masyarakat bebas amal agama masing-masing
Ummah Masyarakat Madinah dianggap 1 ummah dan sama2
bertanggungjawab kepada negara
Musuh Masyarakat tidak bleh bermusuh sesama sndiri
Undang- Undang-undang Islam digunakan menyeluruh untuk umat Islam
undang
Keluarga Undang-undang keluarga kabilah bleh diamal selagi tidak bertentangan
dengan Islam
Kerjasama Msyarakat Madinah mesti kerjasama memajukan ekonomi
Riba Penipuan dan riba dilarang dalam erniagaan
Pertahanan Masyarakat Madinah wajib mmpertahankan Madinah daripada
ancaman luar
Yahudi Orang Islam, khususnya Yahudi dijamin selamat selagi mematuhi
piagam Madinah
22) Sebab piagam Madinah penting dalam sejarah umat Islam

Model Kerajaan Islam Madinah adalah model kerajaan yang unggul yang
boleh dijadiakn panduan
Lengkap Piagam Madinah adlm perlembagaan lengkap, merangkumi hal dunia
akhirat
Keadilan Penindasan dalam ekonomi dapat dielakkan sebaliknya sedekah
dianjurkan
Bersatu Sebuah masyarakt yang bersatu padu dan aman dapat dibentuk
kerana taraf, kedudukan dan hak yang sama dijamin
Sesuai Kerajaan Madinah sesuai didiami oleh segala keturunan, budaya,
agama
Kontrak Tunjukkan Nabi Muhammad s.a.w. seorang pemimpin bijaksana
kerana gubal perlembagaan dahulu sebelum bentuk kerajaan
Sistematik Masyarakat yang sistematik dapat disusun berpandukan undang-
undang yang ditetapkan

23) Kepentingan perjanjian Hudaibiyah yang menguntungkan Islam

Haji Orang Islam berpeluang tunai haji thn berikutnya


Masuk Kebebasan orang Islam masuk kota Makkah dan beribadat d Kaabah
Dakwah Nabi Muhammad s.a.w. dapat rangka dakwah ke slruh sem. Tanah
Arab
Tambah Bil penganut Islam bertambah
Tokoh Pengislaman tokoh penting Quraisy seperti khalid bin al-Walid/Amru bin
As/Uthman bin Thalhah menjadi ikutan kepada Arab Quraisy
Lambang Mlambangkan ketokohan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai tokoh yang
dikagumi
Iktiraf Bukti Quraisy iktiraf kerajaan Islam Madinah

24) Strategi Nabi s.a.w semasa buka semula kota Makkah

Aman Berpegang prinsip aman tanpa kekerasan


4 Baginda sedia 4 pasukan tentera/ 10000 orang
Arah Ke4 pasukan masuk Makkah dari 4 arah berlainan
Tawanan Beri tawaran perlindunagn kepada orang Quraisy yang masuk rumah
Abu Sufian/ masjidil Haram/ rumah sendiri
Pemaaf Kemaafan kepada Quraisy yang ditawan
Taqwa Semangat ketaqwaan dan keyakinan tentera Islam
25) Sebab Nabi s.a.w buka semula kota Makkah 630M

Langgar Pihak Arab Quraisy langgar syarat Perjanjian Hudaibiyah


Bunuh Arab Quraisy tidak hormat kebebasan dengan bunuh orang bani
Khuzaah, sekutu Islam
Ancaman Mengelak ancaman Quraisy
Mantap Kerajaan Islam Madinah lebih mantap

26) Kepentingan pembukaan kota Makkah

Pengislaman Pengislaman Abu Sufyan dan Abbas ra. sebab ramai Quraisy peluk
Islam
Tawaf Nabi Muhammad s.a.w. dapat tawaf 7X setelah 8thn gagal bertawaf
Maaf Sikap Nabi s.a.w memaafkan orang Quraisy yang terkepung
menjayakan penyebaran Islam
Kaabah Kaabah terpelihara dari tempat sembah berhala
Ilmu Umat Islam mula dalami ilmu pengetahuan
Tanah Arab Penyebaran ke sluruh tanah Arab dapat dilakukan
Pusat Pemerintahan kerajaan Islam Madinah ber+ kuat