Anda di halaman 1dari 20

SEJARAH PENULISAN DAN PERKEMBANGAN RASM UTHMANI

Penulisan Al-Quran bermula Sejak Al-Quran diturunkan. Usaha tersebut


diteruskan oleh Saidina Abu Bakar. Setelah khalifah Abu Bakar wafat pada tahun 13
hijrah beliau diganti oleh califa Umar bin al-Khattab dan tugas menyimpan suhuf
diambil oleh beliau. Selepas kewafatan khalifah Umar, suhuf tersebut disimpan pula
oleh anak perempuannya Hafsah binti Umar sehingga beliau meninggal dunia.
Kemudian suhuf tersebut diambil oleh Marwan al-Hakim yang menjadi gabenor
Madinah dan terus membakarnya.

Pembakaran ini dilakukan selepas suhuf tersebut dijadikan rujukan untuk
menulis mashaf imam pada zaman saidina Usman. Pada permulaan zaman Saidina
Usman berlaku penaklukan islam ke beberapa buah negara di sekitarnya dan ramai
penduduk negara-negara yang ditawan memeluk islam. Berikutan itu banyak berlaku
perbezaan pada pembacaan al-quran kerana penduduk di setiap kota islam
mempelajari al-quran dengan wajah qiraat tertentu daripada sahabat yang berbeza.

Pada tahun ke-25 hijrah satu jawatankuasa al-quran telah dibentuk di bawah
pengawasan Saidina Usman untuk menyusun dan menyalin semula supaya bacaan
dan penulisan al-quran diseragamkan. Penulisan al-quran yang di satu dan
diseragamkan melalui beberapa kaedah ini dikenali rasm Uthmani.

Penulisan dan pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah s.a.w

Menurut ahli sejarah, penulisan Al-Quran bermula dari zaman Nabi
Muhammad s.a.w. Apabila Rasulullah s.a.w menerima wahyu baginda terus
menyampaikan kepada para sahabat dan menerangkan tentang pengertian serta
rahsia wahyu tersebut.Bentuk pengajaran ini berbentuk Talaqqi atau
Munahadah.Melalui penjelasan Rasulullah s.a.w para sahabat dapat memahami
ilmu-ilmu Al-Quran dengan sempurna.

Sikap para sahabat yang penuh keyakinan dan kecintaan terhadap Al-Quran
telah bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran daripada Rasulullah s.a.w dengan
penuh minat.

Antara penulis wahyu yang terkenal ialah:

o Abu Bakar as-Siddiq
o Umar bin al-Khattab
o Uthman bin Affan
o Ali bin Abi Talib
o Zaid bin Thabit
o Ubai bin Ka'ab
o Thabit bin QaisOleh kerana pada zaman itu tiada kertas, maka penulis wahyu telah
mencatatkan ayat-ayat Al-Quran tersebut pada pelepah-pelepah tamar, kepingan
batu, tulang dan lain-lain.Kemudian catatan itu disalin semula oleh sebahagian
sahabat walaupun kebanyakan mereka lebih mengutamakan hafazan.

Penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Abu Bakar as-Siddiq

Selepas kewafatan Rasulullah,para sahabat melantik Saidina Abu Bakar
sebagai khalifah Islam yang pertama.Pada zaman berkenaan wujudnya peperangan
Yamamah pada tahun 11 Hijrah iaitu memerangi golongan riddah.Golongan riddah
ini ialah orang yang murtad, mengaku sebagai nabi dan golongan yang tidak
membayar zakat.Dalam peperangan tersebut seramai 700 orang hafiz Al-Quran telah
syahid.

Imam Bukhari meriwayatkan dalam shahihnya sebab-sebab yang
berlatarbelakangkan pengumpulan naskah-naskah Al-Quran yang terjadi pada masa
Abu Bakar iaitu Atsar yang diriwatkan dari Zaid bin Tsabit r.a. yang berbunyi:

"Suatu ketika Abu bakar menemuiku untuk menceritakan perihal korban pada
perang Yamamah , ternyata Umar juga bersamanya. Abu Bakar berkata :" Umar
menghadap kapadaku dan mengatakan bahawa korban yang gugur pada perang
Yamamah sangat banyak khususnya dari kalangan para penghafal Al-Quran, aku
khawatir kejadian serupa akan menimpa para penghafal Al-Quran di beberapa
tempat sehingga suatu saat tidak akan ada lagi sahabat yang hafal Al-Quran,
menurutku sudah saatnya engkau wahai khalifah memerintahkan untuk mengumpul-
kan Al-Quran, lalu aku berkata kepada Umar : " Bagaimana mungkin kita melakukan
sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah S. A. W. ?" Umar menjawab:
"Demi Allah, ini adalah sebuah kebaikan".
Selanjutnya Umar selalu saja mendesakku untuk melakukannya sehingga
Allah melapangkan hatiku, maka aku setuju dengan usul umar untuk mengumpulkan
Al-Quran.

Zaid berkata: Abu bakar berkata kepadaku : "engkau adalah seorang pemuda
yang cerdas dan pintar, kami tidak meragukan hal itu, dulu engkau menulis wahyu
(Al-Quran) untuk Rasulullah s. a. w., maka sekarang periksa dan telitilah Al-Quran
lalu kumpulkanlah menjadi sebuah mushaf".

Zaid berkata : "Demi Allah, andaikata mereka memerintahkan aku untuk
memindah salah satu gunung tidak akan lebih berat dariku dan pada memerintahkan
aku untuk mengumpulkan Al-Quran. Kemudian aku teliti Al-Quran dan
mengumpulkannya dari pelepah kurma, lempengan batu, dan hafalan para sahabat
yang lain).

Berdasarkan peristiwa itu, Saidina Umar telah mencadangkan beberapa kali
agar diadakan usaha pengumpulan Al-Quran kerana dikhuatiri Al-Quran akan
terhapus kerana ramai Qurra' yang gugur syahid

Saidina Abu Bakar berasa ragu-ragu dengan cadangan Saidina Umar pada
permulaannya kerana perkara ini tidak pernah dibuat oleh Rasulullah s.a.w sendiri.
Tetapi akhirnya Khalifah Abu Bakar bersetuju dengan cadangan tersebut dan
mengarahkan Zaid bin Thabit menyalin semula Al-Quran yang telah ditulis dan
dihafaz pada zaman Rasulullah s.a.w dengan dibantu beberapa sahabat yang
lain.Melalui usaha itu, maka terkumpullah Al-Quran dalm bentuk suhuf.

Selepas Khalifah Abu Bakar wafat suhuf tersebut disimpan di rumah Saidina
Umar.Selepas kewafatan Saidina Umar lembaran suhuf itu tadi telah disimpan pula
oleh Ummul Mukminin Hafsah binti Umar al-Khattab.

Sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Uthman bin Affan r.a

Semasa zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan empayar Islam telah
berkembang luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan tempat-tempat lain
termasuk Armenia, Arzebaijan dan Khurasan.Umat Islam Islam di wilayah-wilayah
tersebut telah mempelajari dan membaca Al-Quran menurut kaedah-kaedah bacaan
Rasulullah s.a.w melalui riwayat bacaan para sahabat yang masyhur antaranya:

o Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan dari Ubai bin Ka'ab dan
Saidina Umar al-Khattab.
o Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan daripada Saidina Uthman bin Affan dan
Abu Darda'
o Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan dari Saidina Umar al Khattab,Ubai bin
Ka'ab,Zaid bin Thabit,Saidina Uthman bin Affan,Saidina Ali bin Abi Talib dan Abu
Musa al-Asha'ari.
o Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud,Saidina Ali
bin Abi Talib,Saidina Uthman bin Affan,Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas r.a. bahawa suatu saat Hudzaifah yang
pada waktu itu memimpin pasukan muslim bagi wilayah Syam untuk menakluki
Armenia, Azerbaijan dan Iraq, menghadap Uthman dan menyampaikan kepadanya
atas realiti yang terjadi di mana terdapat perbezaan bacaan Al-Quran yang
mewujudkan perselisihan.

Ia berkata : "wahai Uthman, cubalah lihat rakyatmu, mereka berselisih gara-
gara bacaan Al-Quran, jangan sampai mereka terus menerus berselisih sehingga
menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani ".

Pada tahun 25 Hijrah, telah berlaku pertelingkahan antara umat Islam
mengenai perbezaan tulisan dan bacaan Al-Quran sehingga hampir tercetusnya
peperangan. Hasil daripada cadangan Huzayfah Al-Yamani seorang panglima
tentera Iraq, Saidina Uthman telah mengarahkan Zaid bin Thabit mengetuai
Jawatankuasa Penulisan Al-Quran untuk menyusun satu mashaf agar tidak berlaku
lagi perbalahan.Antara sahabat lain yang turut terlibat ialah:
o Abdullah bin Zubair
o Said bin Al-'as
o Abdul Rahman bin Harith bin Hisham

Saidina Uthman telah mengingatkan kepada Jawatankuasa Penulisan Al-
Quran bahawa asal rujukan mereka ialah bacaan daripada para Qurra'. Jika terdapat
perbezaan bacaan, maka hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy
kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa itu.

Menurut pendapat muktamad, Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan
menyalin sebanyak 6 mashaf. Sebuah mashaf dinamakan "Mushaf al-Imam" untuk
kegunaan Saidina Uthman sendiri dan mushaf lain dikirimkan ke Mekah, Syam,
Basrah, Kufah dan Madinah beserta imam (qari) yang adil dan mutqin untuk
mengajar penduduk berkenaan.
a) Abdullah bin Saaib (Mekah)
b) Al-Mughirah bin Abi Syahab (Syam)
c) Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami (Kufah)
d) Amru bin Qais (Basrah)
e) Zaid bin Thabit (Madinah)

Selepas itu, Saidina Uthman memerintahkan supaya semua lembaran Al-Quran
yang ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan. Walau
bagaimanapun, perbezaan bacaan yang ada hingga sekarang ini tidaklah
berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang telah ditulis pada
zaman Khalifah Uthman bin Affan r.a bacaan itu telah diterima dari baginda
Rasulullah S.A.W secara mutawatir.
Usaha-usaha pengumpulan al-Quran dilakukan pada zaman Khalifah Uthman
bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya
dari segi:
Dapat menyelamatkan umat Islam dari perpecahan.
Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang
penulisan al-Quran.
Dapat menyatukan bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan.
Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf.
Dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib seperti yang ada
sekarang.

Sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Bani Umayyah.

Pada zaman Bani Umayyah, mereka menggunakan naskhah yang telah
dihantar olek Khalifah Uthman. Naskhah ini telah disalin dan diperbanyakkan dalam
keadaan yang asal iaitu tanpa mempunyai baris dan titik. Pertambahan umat islam
daripada kalangan bukan arab telah merubah keadaan. Isimilasi bahasa berlaku
antara orang arab dengan orang bukan arab. Ini telah memberi kesan kepada
bahasa arab yang asli.

Kebanyakan orang bukan arab sukar untuk membezakan kalimah al-quran
dan huruf-hurufnya.Ini kerana ianya tidak mempunyai sebarang baris dan titik. Jika
perkara ini berlaku berterusan ia akan menjejaskan sebutan al-quran dan mengubah
kalimah al-quran yang asal. Keadaan ini disedari oleh pemerintah islam pada masa
itu. Mereka telah membuat beberapa ikhtiar untuk menjamin keaslian al-quran agar
terus berkekalan.


Antara usaha tersebut ialah:
memperkenalkan dhobt al-quran iaitu meletakkan tanda baris seperti sukun (baris
mati), sabdu, mad dan sebagainya. Ia telah dilaksanakan oleh Abu Aswad al-Duali
semasa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufian. Usaha ini telah diteruskan
oleh ulama terkemudian dengan membuat penambahan terhadap tanda-tanda
tersebut.

Meletakkan titik untuk membezakan antara huruf seperti titik pada huruf ba, ta, sa
dan lain-lain. Ia dilaksanakan oleh Nasr bin Asim dan Yahya bin Yamur. Ia dilakukan
pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dengan bantuan Hajjaj
bin Yusuf Saqafi.


Proses penambah baikan tanda-tanda al-quran telah diteruskan pada zaman
Abasiyah. Ia dilaksanakan oleh Khalil bin Ahmad al-Basari. Ia telah membuat sedikit
pengubahsuaian terhadap tanda-tanda yang telah dibuat oleh Abu Aswad al-Duali
dan tanda-tanda inilah yang kita gunakan sekarang.RASM UTHMANI SERTA KEISTIMEWAANNYA

Al-Quranul karim boleh ditakrifkan sebagai kalamullah yang diturunkan kepada
junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W melalui malaikat jibril as dan melalui Nabi
Muhammad S.A.W disampaikan kepada umat manusia. Al-Quran adalah kitab suci
yang terakhir diturunkan sebagai pembimbing manusia ke jalan yang benar. Firman
Allah Surah Al-Isra ayat 9

Maksudnya: Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan ke jalan yang paling lurus
dan memberi berita gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan amal soleh,
bahawa bagi mereka ganjaran yang besar.

Selain daripada itu, Nabi Muhammad bersabda yang bermaksud:
Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah Taala, maka baginya satu
kebajikan, dan satu kebajikan itu digandakan dengan sepuluh kali ganda.Aku tidak
mengatakan Alif, Lam, Mim itu satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf dan
Mim satu huruf.Riwayat Ibnu Masud.

Al-Quran Rasm Uthmani mempunyai berbagai keistimewaan yang tiada terdapat
pada rasm yang lain.Di antaranya keistimewaan tersebut adalah seperti berikut :

1. Tauqifi daripada Rasulullah S.A.W.
Rasm Uthmani ini merupakan satu kaedah penulisan yang diajarkan oleh Rasulullah
kepada para sahabat. Rasm ini datangnya daripada Allah S.W.T Rasulullah tidak
mengajar sesuatu kepada para sahabat melainkan setelah mendapat perintah wahyu
daripada Allah.Firman Allah S.W.T dalam surah Al-Najm ayat 1-4 yang berbunyi:


Maksudnya: Demi bintang semasa ia menjunam.Rakan kamu (Nabi Muhammad
S.A.W yang kamu tuduh dengan berbagai tuduhan itu ) tidaklah ia menyeleweng
(dari jalan yang benar) dan ia pula tidak sesat (dengan kepercayaan yang salah
).Dan ia tidak memperkatakan ( sesuatu yang berhubung dengan agama Islam )
menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri.Segala yang diperkatakan itu (sama
ada al-quran atau hadis) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.

2. Salah satu dari rukun bacaan Al-Quran.
Membaca Al-Quran adalah sesuatu yang digalakkan dalam Islam dan pembacanya
akan mendapat ganjaran iaitu pembacaan yang menepati rukun. Para ulama Al-
Quran bersepakat mengatakan rukun bacaan yang betul ada tiga perkara.Salah
satunya ialah menepati salah satu mushaf-mushaf uthmani sama ada mushaf yang
dihantar ke Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, Syam atau mushaf Imam yang
disimpan oleh Saidina Uthman sendiri.Perkataan rukun bermaksud yang perlu ada
pada sesuatu, sekiranya tiada Allah tidak akan menerima perbuatan dan amalan
tersebut.Oleh yang demikian, amalan bacaan al-Quran hanya dianggap betul
sekiranya berpandukan salah satu mashaf-mashaf uthmani sahaja.

3. Merangkumi tujuh huruf Al-Quran
Salah satu keistimewaan rasm uthmani ialah kerana kaedah penulisannya berkaitan
dengan tujuh huruf Al-Quran dan ianya bertepatan dengan wajah-wajah qiraat yang
pernah diajarkan oleh Rasulullah S.A.W kepada para sahabat.Terdapat hadis yang
menerangkan Al-Quran itu diturunkan dalam tujuh huruf sebagaimana sabda
baginda S.A.W yang bermaksud:

Telah menceritakan kepada kami Said bin Ufayr, ia telah berkata, telah
menceritakan kepadaku Uqayl bin Ibn Syihab, telah menceritakan kepadaku Ubayd
Allah bin Abd Allah, bahawa Ibn Abbas r.a telah menceritakan bahawa Rasulullah
S.A.W telah bersabda: Jibril a.s. telah mengajarkan kepadaku satu huruf, maka aku
sentiasa mengulanginya dan aku juga sentiasa meminta ditambahkan, dan akhirnya
ia menambah kepadaku sehingga selesai tujuh huruf.

Salah satu pendapat disepakati oleh ulama ialah tujuh huruf itu bermaksud tujuh cara
bacaan yang merangkumi di dalamnya perselisihan nama sama ada mufrad,
muthanna atau jama dan sama ada mudhakkar atau muannath, samaada tebal,
nipis, imalah, tashil, isymam dan sebagainya.

4. Bertepatan dengan pembentangan bacaan Al-Quran terakhir.
Satu lagi faktor penting yang membuktikan bahawa rasm uthmani perlu diutamakan
dalam penulisan Al-Quran kerana ianya bertepatan dengan pembentangan terakhir
Al-Quran oleh Rasulullah S.A.W bersama malaikat Jibril a.s.Semasa Rasulullah
melakukan semakan terakhir al-quran kepada malaikat Jibril a.s., Zayd bin Thabit
turut bersama-sama baginda.Oleh itu Zayd bin Thabit diberi tanggungjawab untuk
menulis dan mengumpulkan al-Quran oleh khalifah Abu Bakar r.a dan khalifah
Uthman r.a.Maka Zayd menulis berpandukan kepada apa yang telah beliau dengar
semasa pembentangan terakhir.

5. Salah satu dari mukjizat Al-Quran.
Setiap huruf-huruf Al-Quran mempunyai mukjizatnya tersendiri yang hanya diketahui
oleh Allah S.W.T semata-mata.Sebarang penambahan atau pengurangan terhadap
huruf-hurufnya bererti seseorang itu telah menambah atau mengurangkan mukjizat
Al-Quran dan sekiranya ia berlaku sudah pasti orang yang melakukannya
bertanggungjawab di akhirat kelak.Oleh itu, rasm uthmani sangat perlu diberikan
keutamaan dalam penulisan Al-Quran supaya kaedah penulisan tersebut betul
mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah S.W.T. Selain itu, Al-Quran bukan
sahaja kerana membacanya, malah mendengarnya pun mendapat banyak manfaat.

6. Mengikut Sunnah Rasulullah
Tulisan yang mengikut rasm atau tulisan yang ditulis di zaman Rasulullah.
PENGERTIAN RASM

Rasm ialah pembentukan lafaz atau perkataan melalui penggabungan huruf-huruf hijaiyah
atau gambaran-gambaran kalimah yang seterusnya dapat dituturkan. Ia juga boleh diertikan
sebagai apa sahaja yang berkaitan dengan apa-apa jenis khat.

PENGERTIAN RASM QIASI DAN RASM ISTILAHI
i. Rasm Qiasi ialah membentuk atau menggambarkan satu kalimah dengan huruf
ejaannya,dengan mengambil kira cara untuk memulakan dan berhenti pada kalimah
tersebut.Ia juga ditakrifkan dengan membentuk atau menggambarkan satu kalimah
berpandukan huruf-huruf ejaannya,supaya bersesuaian antara tulisan kalimah tersebut
dengan sebutannya.Rasm juga dinamakan sebagai Rasm Imlai iaitu penulisan yang
berpandukan kepada huruf-huruf ejaanya.Oleh sebab itu,cara penulisannya tidak dikaitkan
dengan ziyadah,hadhaf,ibdal dan sebagainya.
ii. Rasm Istilahi / Uthman iaitu penulisan menurut kaedah tertentu yang mana ia tidak sama
dengan penulisan biasa dari segi sebutan disebabkan ia menggunakan beberapa kaedah
seperti membuang, menambah, mengganti, menyambung atau memisahkan huruf dan
penulisan Hamzah
Kebanyakan mashaf ditulis mengikut kaedah-kaedah ini. Oleh itu, penulisan bermashaf
Uthmani ini diakui penulisan yang bersifat tauqifi (penetapan, penentuan Rasulullah s.a.w.),
maka penggunaan tulisan Imlai atau Qiasi tidaklah diharuskan.


KAEDAH PERTAMA: AL-HAMZ / HAMZAH
DEFINISI
Definisi Al-Hamz pada bahasa bermaksud tekanan atau tolakan. Manakala definisi Al-Hamz
pada istilah pula bermaksud bertutur dengan huruf Hamzah ( ).

PEMBAHAGIAN
Penulisan Hamzah di dalam Rasm Uthmani terbahagi kepada dua bahagian, iaitu :
1. Hamzah Wasal ( )
2. Hamzah Qata ( )
Hamzah Wasal ( )
Cara mengenal hamzah wasal di dalam Mashaf Rasm Uthmani ialah diletak di atas huruf alif
kepada sod yang kecil. Hamzah wasal ditulis dengan Alif samada sebelumnya didahului oleh
kata sendi ( ) atau tidak. Hamzah wasal kekal bunyinya ( sebutannya ) ketika dimulai
dengannya dan dia gugur atau tidak disebut ( hilang ) apabila disambungkan dengan kalimah
sebelumnya. Hamzah ini berada di awal kalimah sahaja. Contohnya .
Pembahagian Hamzah Wasal
1. Hamzah wasal ditulis dengan Alif dan di atas Alif diletak tanda hamzah wasal ( ) iaitu
kepala huruf sod sebagai gambaran kepada hamzah wasal.
Contohnya .
Contoh Lain :

Kalimah Surah / AyatTerdapat di mana-mana tempat di dalam
Al-Quran*
.


*
.

-

2. Hamzah wasal dibuang atau dihazaf bentuknya terjadi pada lima keadaan :
i) Hamzah wasal pada Fa al-Kalimah ) ( yang terletak di antara huruf ataupun
dengan hamzah. Contohnya; Asal ditukar kepada .
Contoh Lain :

Imlai / Ejaan Asal Uthmani Surah / Ayat( Al-Baqarah 2:189 )( Al-Baqarah 2:223 )

ii) Hamzah wasal terletak pada Fiil Amar pada kalimah soal, ( ) sebelumnya juga
terdapat huruf ataupun . Contohnya; Asal ditukar kepada .
Contoh Lain :

Imlai / Ejaan Asal Uthmani Surah / Ayat( Yusuf 12:82 )( Al-Ahzab 33:53 )
iii) Hamzah wasal terletak pada Lam At-Takrif ( ) sebelumnya terdapat huruf Lam
Ibtida ( ) atau Lam huruf Jarr ( ). Contohnya; Asal ditukar kepada
.
Contoh lain :
Imlai / Ejaan Asal Uthmani Surah / Ayat( Ali Imran 3:193 )( Al-Anam 6:32 )


W-O>
4
VONO
+l^
-


-O>

7
OEO
4*
c4
O4CO
^-

;-O
U4*O
}g`

}ECe"
g upO-O-4E4O==
4
( Al-Dhuha 93:4 )

iv) Hamzah wasal yang terletak pada Fiil ( ) sebelumnya terdapat hamzah Istifham
( ). Contohnya; Asal ditukar kepada .
Contoh Lain :

Imlai / Ejaan Asal Uthmani Surah / Ayat( Al-Baqarah 2:80 )

v) Hamzah wasal yang terletak pada lafaz Isim Majrur ( ) dengan yang
disandarkan kepada Lafz Jalalah. Contohnya; Asal ditukar kepada .
Contoh Lain :


Hamzah Qata ( )
Cara mengenal Hamzah Qata di dalam mashaf Rasm Uthmani ialah ditulis atau diletak di
atas
( ), ( ) dan ( ) dengan huruf hamzah yang kecil. Hamzah Qata kekal sebutannya sama
ada ketika dimula dengannya juga ketika disambung dengan kalimah sebelumnya. Hamzah
Qata berada pada awal, tengah atau pada akhir kalimah.
Contohnya; .

Pembahagian Hamzah Qata
Pembahagian Hamzah Qata terbahagi kepada tiga tempat, iaitu pada awal kalimah, pada
pertengahan kalimah, dan pada akhir kalimah.
Imlai / Ejaan Asal Uthmani Surah / Ayat( Al-Naml 27:30 )
>'OC+
`

O
)
*.
-Hamzah Qata Pada Awal Kalimah
i) Hamzah Qata ditulis dengan suurah Alif ( ).
Bentuk Contoh Surah / Ayat( Maryam 19:38 )( Al-Fatihah 1:5 )ii) Hamzah yang berhubung dengan Huruf Tambahan ( ).
Bentuk Contoh Surah / Ayat( Al-Araf 7:146 )( Al-Hasyr 59:10 )Hamzah Qata Pada Pertengahan Kalimah

a. Hamzah yang didahului dengan Fathah ditulis dengan suurah Alif ( ).
Contohnya;
Contoh Surah / Ayat

( Al-Nisa 4:153 )
uO^
4

4O4
C

C+C)
E4O==
4


E-7O1g
Nq
C)

( Ali Imran 3:36 )
Dengan Fathah
Dengan Kasrah
Dengan Dhammah
)O^
Ec
;}4N=

}ECe"
)
E4O==
4


Og)`+=
( Al-Nisa 4:11 )
Dengan Fathah
Dengan Kasrah
Dengan Dhammah
-O7E
c

b. Hamzah Dhammah selepas Fathah ditulis dengan suurah Wau ( ).
Contohnya;

c. Hamzah Fathah selepas Dhammah ditulis dengan suurah Wau ( ).
Contohnya;


d. Hamzah Kasrah selepas Fathah atau Dhammah atau Kasrah atau berbaris Fathah atau
Dhammah selepas Kasrah ditulis dengan suurah Ya ( ).
Contohnya;

Contoh Surah / Ayat

( Al-Nur 24:8 )
Contoh Surah / Ayat

( Ali Imran 3:145 )
Contoh Surah / Ayat

( Al-Baqarah 2:54 )( Ali Imran 3:13 )( Al-Mumtahanah 60:13 )( Al-Takwir 81:8 )( Al-Ala 87:6 )
-744O;
4C4
E_EG`
7j*jO
4
OEg
Ng-
>
-OOOj4
C
eUjc
Cw)O^
NLEc

e. Hamzah yang berbaris Fathah sebelum Alif ( ) dibuang suurah ( ) Hamzah.
Contohnya;

f. Hamzah yang berbaris Dhammah sebelum Wau ( ) dibuang suurah ( ) Hamzah.
Contohnya;g. Hamzah yang berbaris Kasrah sebelum Ya ( ) dibuang suurah ( ) Hamzah.
Contohnya;

h. Hamzah yang didahului tanda Sukun dibuangkan suurah ( ) Hamzah.
Contohnya;

Imlai / Ejaan Asal Uthmani Surah / Ayat( Sad 38:25 )
Imlai / Ejaan Asal Uthmani Surah / Ayat( Al-Taubah 9:13 )
Imlai / Ejaan Asal Uthmani Surah / Ayat( Al-Araf 7:165 )
Imlai / Ejaan Asal Uthmani Surah / Ayat( Al-Baqarah 2:49 )( Al-Maidah 5:31 )( Fussilat 41:38 )
4*
4`

+
7E4

O1g*
4
E
)


7
47.
=O)e
_


E47
OEc
-4
4pO4*
OEC