Anda di halaman 1dari 13

 

Ceraikan kalimah berikut:


‫ﺭ‬ ‫ﻱ‬ ‫ ﺏﹺ‬  ‫ﻛﹶﺒﹺﲑ‬


1
‫ﻴﻊ‬‫ﻤ‬‫ﺳ‬

‫ﺬﹶﺍﺏ‬‫ﻋ‬ 2

 
‫ﻔﹶﺮ‬‫ﻓﹶﻐ‬ 3
 
 
‫ﻴﻞﹸ‬‫ﻛ‬‫ﻭ‬ 4
 
 
‫ﻗﹶﺎﺑﹺﺾ‬  5
 
 10

1
 ‫ﻑ‬
Sambungkan huruf menjadi kalimah:


ٰ‫ﻰ‬‫ﻓﹶﻄﹶﻐ‬ ٰ‫ ﻁﹶ ﻍﹶ ﻯ‬‫ﻑ‬

ٰ‫ ﻱ‬‫ ٰﻡ‬‫ ﺕ‬‫ﻱ‬ 1


‫ ﻥﹶ ﺍ ﻥﹶ ﻙ‬‫ﺏ‬ 2


‫ ﺫﹶ ﺍ ﺏ‬‫ﻉ‬ 3


‫ ﺱ‬‫ﻥﹶ ﺝ‬ 4


‫ ﺍ ﻕ‬‫ ﺏ‬‫ﻁ‬ 5


 10

2
(‫ﺕ‬
 
Kelaskan kalimah yang mengandungi huruf sakinah dan kalimah yang mengandungi huruf syaddah


‫ﻡ‬‫ﻛﹶﺮ‬ ‫ﻜﹶﺒﹺّﺮ‬‫ﻳ‬ 

 ‫ﻝﹶ‬‫ﺪ‬‫ﺑ‬ 



 


.3 ‫ﻲ‬‫ﺘ‬‫ﻤ‬‫ﻧﹺﻌ‬

.4 .1

.5 .2

 10

3
‫ﺙ‬
Tuliskan nombor mengikut susunan yang betul


1 


 (1

(2

 (3

 

 (4

 

(5


   (6


 6

4
 
 Lengkapkan ayat dibawah berpandukan petikan yang diberi.



 

  







____________ 1

 ______________ 2

 4

5
 
  
Tandakan (  ) pada Rukun Islam

 

 
 

 


 Beriman kepada Malaikat.   Mendirikan solat lima waktu

‫ﺭﻣﻀﺎﻥ‬  ‫ﺍﷲ‬
   

Berpuasa di bulan Ramadhan. Beriman kepada Allah.

 
   

 Menunaikan zakat.   Mengucap dua kalimah Syahadah.

 
   

 Beriman kepada Hari Qiamat.  Beriman kepada Kitab.

 ‫ﻗﻀﺎﺀ‬
   

  
Beriman kepada Rasul.  Beriman kepada Qadar dan qadar.

‫ﺍﷲ‬
     

 Mengerjakan haji ke Baitullah.



 10

6
‫ﺥ‬
Namakan amalan solat pada gambar

  


sujud takbir rukuk

  
salam Berdiri betul

2
.
1
. 

3 4
. .

5
.

 5

7
 
  
Warnakan kotak pada gambar alat yang boleh digunakan untuk beristinjak.

2. 1. .
 

 

 
4. 3.
5.
 

 

 
6.
8. 7.
 

 

 
 5

8
 
Suaikan

‫ﺛﻮﻳﺒﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‬   


Suaibatul Aslamiah Ibu nabi bernama

 
   1
Aminah nabi dilahirkan pada
 

   
12 2
Tempat nabi dilahirkan

 
12 Rabiul Awal

  
 
3
nabi berbangsa
di Mekah


  4
 
Arab ayah nabi bernama

 
  5
 
Abdullah Nabi disusukan oleh

 
 10

9

Warnakan pada kotak penyataan adab makan .


 
  Cuci tangan sebelum makan.

1
 
 Berebut mengambil makanan.

 2
 
 
Ucap Alhamdulillah selepas makan.

 3 
  Makan dengan tangan kanan.

 4 
  Duduk dengan tertib.

 
 5
 
 
Utamakan makanan yang hampir

6
 
 Bersihkan tempat makan.

 7 
 Makan dengan berjalan.

 
 10

10


Berdasarkan gambar di bawah, tulis beradab atau tidak beradab kepada ibu bapa.

 

 


3 2

   

 
 
5
 4
   
 

 10

11
 

Lengkapkan sukukata dan tulis menjadi perkataan.

  
         
  

  

 
 ___ 1

 
 ___ 2

 
 __ 3

 
 __ 4

 
 5
 __
 5

12

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

 
   
   
   
 


___________1

_______________ . 2

  .3
___________

___________.4


_________5

 5
13