Anda di halaman 1dari 28

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

ANALISIS SWOT UNIT HEM (PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

Kekuatan ,Kelemahan Kekuatan (Strength , Weakness) (S Strenght)

Kelemahan (W Weakness)


Peluang , Ancaman (Opportunities ,Threats)

Pemeriksaan air kencing yang berkala kepada pelajar bermasalah disiplin. Penglibatan pelajar dalam Minggu Anti Dadah. Ceramah / Pameran Pendidikan Pencegahan Dadah dibuat setiap tahun. PPDa diserapkan dalam P&P Kerjasama sekolah dengan pihak polis dalam menangani kegiatan dadah Pendedahan maklumat tentang bahaya dadah kepada setiap kelas dengan menyediakan sudut pendidikan anti dadah dan buletin bahaya dadah.

Penyelidikan keterlibatan pelajar dalam kegiatan sosial yang tidak sihat gagal dilaksanakan Pelajar merokok di luar sekolah, tiada tindakan disiplin dikenakan kepada pelajar tersebut. Pesalah disiplin / pelajar bermasalah tidak dibimbing / tidak diberi peluang memperbaiki diri dan mengenali sifat diri dan potensi diri yang baik.

Peluang (O- Opportunities) 1. Sokongan padu daripada pihak sekolah. 2. Guru yang komited.

PIBG dan sekolah mengubal pelembagaan disiplin sekolah yang lebih menjurus kepada pembinaan kesihatan fizikal,mental dan spiritual. Pakar-pakar motivasi minda ramai di Malaysia untuk dijemput ke sekolah. Kerjasama dengan badan-badan kebajikan untuk menempatkan pelajar-pelajar bermasalah bagi tujuan kerja amal. Badan dakwah daerah melaksanakan program keagamaan

Mendapatkan sumber kewangan. Sokongan daripada ibu bapa.

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

Ancaman (T Threats)

1. Pengaruh persekitaran yang tidak kondusif.


Pelajar-pelajar amat bebas bercampur gaul dengan rakan-rakan dan orang dewasa yang terlibat dengan kegiatan sosial yang tidak sihat. 2. Ibu bapa tidak memberi pendidikan rohani yang secukupnya kepada anak-anak mereka. Anak-anak hanya alat untuk mencapai kehidupan yang selesa melalui pencapaian akademik yang cemerlang dan berharap anak-anak tersebut akan memperolehi pekerjaan selepas tamat persekolahan.

Mendapatkan kerjasama ibu bapa bagi aktiviti yang dijalankan. Pengalaman guru penasihat yang berguna.

Guru menjalankan aktiviti mengikut perancangan dan kesesuaian. Pendedahan yang kurang kepada ibu bapa.

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

PERANCANGAN STRATEGIK (2012 -2015) UNIT HEM (PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

ISU 1) Masalah merokok di kalangan pelajar lelaki meningkat setiap tahun apabila naik ke kelas yang lebih tinggi. 2) Kurang pendedahan tentang bahaya dadah.

MASALAH 1. Pelajar-pelajar bebas bercampur gaul dengan rakan-rakan dan orang dewasa yang terlibat dengan kegiatan sosial yang tidak sihat. Rokok amat mudah diperolehi di pasaran. 2. Pelajar-pelajar kurang informasi berkenaan pencegahan dadah.

MATLAMAT 1. Mencegah tabiat merokok di kalangan pelajar.

STRATEGI 1. Mengadakan Minggu Anti Dadah Peringkat Sekolah. Kempen Pencegahan.

INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Hasil / dapatan kaji selidik di setiap kelas tentang tabiat merokok di kalangan pelajar dan berdasarkan laporan guru disiplin .

2. Memupuk kesedaran di kalangan pelajar agar jangan terjebak dengan najis dadah. 3. Memberi maklumat berkenaan pencegahan dadah.

2. Mengadakan ceramah berkenaan pencegahan najis dadah. 3. Mewujudkan sudut anti dadah di setiap kelas.

2. Mengadakan kuiz selepas ceramah untuk melihat tahap kefahaman pelajar. 3. Pelajar diberi pendidikan pencegahan yang kerap semasa di dalam kelas oleh guru-guru.

3) Kurang informasi 3. Sumber informasi yang berkenaan sangat terhad. pencegahan dadah.

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

PELAN STRATEGIK (2012- 2015) UNIT HEM (PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH
BIL. 1. PROGRAM Minggu Anti Dadah Peringkat Sekolah OBJEKTIF Meningkatkan pengetahuan murid. TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat, Penyelaras TEMPOH Mac KOS/ SUMBER RM500 TOV 70% murid memahami dan berpengetahuan dalam aspek pencegahan dadah 80% dapat memastikan setiap pelajar faham tentang bahaya dadah 80% memanfaatkan dengan berkesan sudut informasi berkenaan ETR 90% murid memahami dan berpengetahuan dalam aspek pencegahan dadah 90% dapat memastikan setiap pelajar faham tentang bahaya dadah 90% memanfaatkan dengan berkesanan sudut informasi berkenaan INDIKATOR PENCAPAIAN Borang Soal Selidik yang diedarkan kepada pelajar.

2.

Ceramah berkenaan Pencegahan Dadah

Memberi kesedaran tentang bahaya najis dadah.

Guru Penasihat, Penyelaras

Mac, Jun, Sept

RM 300

Sambutan para pelajar semasa sesi soal jawab selepas ceramah

3.

Mewujudkan Sudut Anti Dadah di setiap kelas

Pendekatan informasi oleh guru-guru semasa di dalam kelas

Guru Penasihat, Penyelaras, Guru-guru Kelas

April

RM 200

Sudut Anti Dadah yang dimurnikan di setiap kelas

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

JADUAL PELAN OPERASI (2012- 2015) UNIT HEM (PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

AKTIVITI 1. Minggu Anti Dadah Peringkat Sekolah 2. Ceramah Berkenan Pencegahan Dadah 3. Mewujudkan Sudut Anti Dadah di setiap kelas

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (KOKURIKULUM)

TEMPOH PERANCANGAN BULANAN / TAHUNAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 Merancang Mengumpul Maklumat Analisis Maklumat Pelaksanaan Pelan Implimentasi Program Dilaksanakan Pemantauan Program Yang Dilaksanakan Penilaian Hasil Kejayaan Program AKTIVITI 1 / / / / / / / / / / / / / 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

PK 01/2 SEKOLAH KEBANGSAAN TANJUNG PUTERI RESORT 81700 PASIR GUDANG, JOHOR STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA MATA PELAJARAN
.........................................................................................................................................................

1. Tajuk Program

: ..............................................................................................................................................

2. Tarikh Pelaksanaan :....................................................................................................................................... 3. Aktiviti yang dijalankan :................................................................................................................................ 4. Dapatan : 4.1 4.2 4.3 Dilaksanakan Ya ( ) Tidak ( )

Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan)

.. b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :


..

..

Disediakan :

Disahkan :
PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

.........................................................

.........................................................

PK01/3

SEKOLAH KEBANGSAAN TANJUNG PUTERI RESORT 81700 PASIR GUDANG, JOHOR


FORMAT LAPORAN PROGRAM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nama Program Tarikh Hari / Masa Tempat Objektif Sasaran Butiran aktiviti Penilaian Program : : : : : : : : : :

8.1 Kekuatan Program 8.2 Kelemahan Program

8.3 Cadangan Penambahbaikan : 9. Dokumentasi Bergambar :

Disediakan :

Disemak:

Disahkan:

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

CONTOH
Bil 1

Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB RUKUN NEGARA)
Strategi Pelaksanaan Program dan aktiviti berkaitan Aktiviti/Kod SKRA Program Pertandingan,nyanyian lagu patriotik. Huraian Aktiviti Membina kertas konsep dan kertas kerja Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk. Mesyuarat Pelaksanaan. Mengumpul bahan dan pencetakan. Mengurus dan Pelaksanaan Program. Post-mortem Pelaporan dan penilaian Membina kertas konsep dan kertas kerja Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk. Mesyuarat Pelaksanaan. Mengumpul bahan dan pencetakan. Mengurus dan Pelaksanaan Program. Post-mortem Pelaporan dan penilaian

Matlamat Objektif Strategik Sambutan Menanam rasa Program cintakan tanahair Bulan Kemerdekaan

Program Lawatan

Memberi pendedahan tentang tempattempat bersejarah dalam negara.

Mengadakan lawatan ke tempat-tempat bersejarah.

Lawatan ke Muzium Negeri dan Persatua Sejarah Negeri Johor.

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

Pelan Strategik

Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB RUKUN NEGARA)


Bahagian Isu Strategik : Kelab Rukun Negara : Mengadakan Sambutan Bulan Kemerdekaan

Matlamat Strategik : Program Sambutan Bulan Kemerdekaan

Bil

Objektif

KPI

Sasaran TOV 2011 2012 2013

(Insiatif) Strategik

Melaksanakan Program Sambutan Bulan Kemerdekaan

% penyertaan Peningkatan keupayaan murid dalam Program Sambutan Bulan Kemerdekaan 40% 60% 80% 100% jawatankuasa melaksanakan program dengan berkesan.

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

Pelan Strategik

Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB RUKUN NEGARA)


Bahagian Isu Strategik : Kelab Rukun Negara : Mengadakan Lawatan Sambil Belajar Ke Tempat Bersejarah

Matlamat Strategik : Pengisian Program Lawatan

Bil

Objektif

KPI

Sasaran TOV 2011 2012 2013

(Insiatif) Strategik

Memberi pendedahan tentang sejarah tanahair

% penyertaan Peningkatan keupayaan murid dalam Program Lawatan Sambil Belajar 40% 60% 80% 100% jawatankuasa melaksanakan program dengan berkesan.

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

Pelan Tindakan

Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB RUKUN NEGARA)

Objektif 1 Strategik 1

: Melaksanakan Aktiviti Pertandingan Program Sambutan Bulan Kemerdekaan : Peningkatan Aktiviti (Program) Tempoh Masa

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggungjawab

Kos /Sumber

Tarikh Jangka Ogos hingga

Tarikh Laksana 9 Ogos hingga 15

KPI

Output

Catatan

1.

Aktiviti Penyelaras Pertandingan Program

RM 1000 Peruntukan Pelan Integrasi

Penyertaan murid dalam setiap

Lampiran senarai aktiviti

Sepanjang Program Sambutan

September September aktiviti yang

pertandingan Bulan dipertandingkan Kemerdekaan

Nasional Jabatan Perdana Menteri

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

Pelan Tindakan

Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB RUKUN NEGARA)

Objektif 1 Strategik 1

: Melaksanakan Aktiviti Pertandingan Program Sambutan Bulan Kemerdekaan : Peningkatan Aktiviti (Program) Tempoh Masa

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggungjawab

Kos /Sumber

Tarikh Jangka Ogos hingga

Tarikh Laksanana 9 Ogos hingga 15

KPI

Output

Catatan

1.

Aktiviti Penyelaras Pertandingan Program

RM 1000 Peruntukan Pelan Integrasi

Penyertaan murid dalam setiap

Lampiran senarai aktiviti

Sepanjang Program Sambutan

September September aktiviti yang

pertandingan Bulan dipertandingkan Kemerdekaan

Nasional Jabatan Perdana Menteri

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

Pelan Operasi

Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB RUKUN NEGARA)


Program Rasional Objektif Bil 1 : Program Bulan Kemerdekaan : Memberi pendedahan kepada murid tentang sejarah negara. : Memahami dan menghayati erti kemerdekaan yang sebenar Huraian Aktiviti Membina kertas konsep dan kertas kerja Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Ogos 2011 Kos Pelaksanaan Penilaian Program Tindakan Susulan Lampiran Berkenaan Kertas konsep/ Kertas Kerja / Carta Gantt Senarai Jawatankuasa Senarai Kosa kata

2 3 4 5 6 7

Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk Mesyuarat Pelaksanaan Mengumpul bahan

Ogos 2011 Ogos 2011 Julai 2011 Ogos /September 2011 Oktober 2011 Oktober 2011 RM 1000.00

Mengurus dan Pelaksanaan Post-Morterm Pelaporan dan penilaian

Format pelaporan

Pelan Operasi
PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB RUKUN NEGARA)


Program Rasional Objektif Bil 1 : Program Lawatan Sambil Belajar : Memberi pendedahan kepada murid tentang sejarah negara. : Menghargai dan cintakan negara Huraian Aktiviti Membina kertas konsep dan kertas kerja Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan September 2011 September 2011 Ogos 2011 Kos Pelaksanaan Penilaian Program Tindakan Susulan Lampiran Berkenaan Kertas konsep/ Kertas Kerja / Carta Gantt Senarai Jawatankuasa Kenalpasti tempat Mengesahkan penyertaan pelajar

2 3 4 5 6 7

Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk Mesyuarat Pelaksanaan

Menyediakan senarai pelajar Mengurus dan Pelaksanaan Post-Morterm Pelaporan dan penilaian Julai 2011 Oktober 2011 November 2011 November 2011 RM 1000.00

Format pelaporan

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

Jadual Pelan Operasi

Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 Unit Hal Ehwal Murid


Program Kesedaran Kepenggunaan Kantin

Tempoh Perancangan Bulanan / Tahunan

Bil 1 2 3 4 5

Aktiviti Merancang Mengumpul Maklumat Analisis Maklumat Pelaksanaan Pelan Yang *** Implimentasi Program Dilaksanakan Pemantauan Program Yang 6 Dilaksanakan 7 Penilaian Hasil Kejayaan Program

1 / / / / / / /

10

11

12

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

Jadual Pelan Operasi

Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 Panitia Bahasa Melayu


Program Kosa kata

Tempoh Perancangan Bulanan / Tahunan

Bil 1 2 3 4 5 6 7

Aktiviti Merancang Mengumpul Maklumat Analisis Maklumat Pelaksanaan Pelan Yang dirancangkan Implimentasi Program Dilaksanakan Pemantauan Program Yang Dilaksanakan Penilaian Hasil Kejayaan Program

1 / / / /

10

11

12

/ / /

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

Jadual Pelan Operasi

Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB RUKUN NEGARA)


Program Bulan Kemerdekaan

Tempoh Perancangan Bulanan / Tahunan

Bil 1 2 3 4 5

Aktiviti Merancang Mengumpul Maklumat Analisis Maklumat Pelaksanaan Pelan Yang *** Implimentasi Program Dilaksanakan Pemantauan Program Yang 6 Dilaksanakan 7 Penilaian Hasil Kejayaan Program

7 / / / /

8 / / / / / /

10

11

12

/ / / /

Jadual Pelan Operasi


PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB RUKUN NEGARA)


Program Lawatan Sambil Belajar

Tempoh Perancangan Bulanan / Tahunan

Bil 1 2 3 4 5

Aktiviti Merancang Mengumpul Maklumat Analisis Maklumat Pelaksanaan Pelan Yang *** Implimentasi Program Dilaksanakan Pemantauan Program Yang 6 Dilaksanakan 7 Penilaian Hasil Kejayaan Program

7 / / /

8 / / /

9 / / /

10

11

12

/ / / /

Pelan Strategik

Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3


PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

UNIT PUSAT SUMBER (BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR)


Bahagian Isu Strategik : Bilik Bahan Bantu Mengajar : Mengadakan Aktiviti Mencipta Bahan Bantu Mengajar

Matlamat Strategik : Pengisian Aktiviti Pogram

Bil

Objektif

KPI

Sasaran TOV 2011 2012 2013

(Insiatif) Strategik

Meningkatkan lagi stok bahan bantu mengajar

% penyertaan Guru dalam penggunaan bahan bantu mengajar 40% 60% 80% 100% Peningkatan keupayaan Guru-guru melaksanakan program dengan berkesan.

Pelan Tindakan

Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3


PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

UNIT PUSAT SUMBER (BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR)

Objektif 1 Strategik 1

: Melaksanakan Aktiviti Pertandingan Program Sambutan Bulan Kemerdekaan : Peningkatan Aktiviti (Program)

Tempoh Masa Bil Aktiviti Pegawai Bertanggungjawab Kos /Sumber Tarikh Jangka Ogos hingga Tarikh Laksanana 9 Ogos hingga 15 dalam setiap Pelan Integrasi dipertandingkan Nasional Jabatan Perdana Menteri Kemerdekaan September September aktiviti yang pertandingan Bulan aktiviti Sambutan KPI Output Catatan

1.

Aktiviti Penyelaras Pertandingan Program

RM 1000 Peruntukan

Penyertaan murid

Lampiran senarai

Sepanjang Program

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

Pelan Tindakan

Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT PUSAT SUMBER (BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR)

Objektif 1 Strategik 1

: Meningkatkan penggunaan Bahan Bantu Mengajar : Peningkatan Aktiviti (Program)

Tempoh Masa Bil Aktiviti Pegawai Bertanggungjawab Kos /Sumber Tarikh Jangka Januari hingga Tarikh Laksanana Januari hingga dalam kempen bahan bantu mengajar paling banyak matapelajaran Sekolah November November yang dijalankan aktiviti kempen KPI Output Catatan

1.

Kempen meminjam

Guru BBM dan Guru-guru

RM 300 Peruntukan

Penyertaan guru

Lampiran senarai

Sepanjang Tahun

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

Pelan Tindakan

Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT PUSAT SUMBER (BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR)

Objektif 1 Strategik 1

: Meningkatkan kuantiti Bahan Bantu Mengajar : Peningkatan Aktiviti (Program)

Tempoh Masa Bil Aktiviti Pegawai Bertanggungjawab Kos /Sumber Tarikh Jangka Januari hingga Tarikh Laksanana Januari hingga dalam aktiviti bantu mengajar matapelajaran Sekolah November November yang dijalankan aktiviti KPI Output Catatan

1.

Meningkatkan kuantiti bahan

Guru BBM dan Guru-guru

RM 300 Peruntukan

Penyertaan guru

Lampiran senarai

Sepanjang Tahun

Pelan Operasi
PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT PUSAT SUMBER (BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR)
Program Rasional Objektif Bil 1 : Program Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Terbanyak : Menggunakan Bahan Bantu Mengajar paling maksimun : Menghargai bahan bantu mengajar yang ada Huraian Aktiviti Membina kertas konsep dan kertas kerja Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Januari 2011 Kos Pelaksanaan RM 300.00 Penilaian Program Tindakan Susulan Lampiran Berkenaan Kertas konsep/ Kertas Kerja / Carta Gantt Senarai Jawatankuasa

2 3 4 5 6 7

Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk Mesyuarat Pelaksanaan Mengadakan Kempen Mengurus dan Pelaksanaan Post-Morterm Pelaporan dan penilaian

Januari 2011 Januari 2011 Januari hingga November 2011 Oktober 2011 November 2011 November 2011

RM 300.00

Format pelaporan

Pelan Operasi
PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT PUSAT SUMBER (BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR)
Program Rasional Objektif Bil 1 : Program Mencipta Bahan Bantu Mengajar : Meningkatkan lagi kuantiti Bahan Bantu Mengajar : Menggalakkan penggunaan Bahan Bantu Mengajar Huraian Aktiviti Membina kertas konsep dan kertas kerja Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Januari 2011 Kos Pelaksanaan RM 300.00 Penilaian Program Tindakan Susulan Lampiran Berkenaan Kertas konsep/ Kertas Kerja / Carta Gantt Senarai Jawatankuasa

2 3 4 5 6 7

Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk Mesyuarat Pelaksanaan Mengadakan Kempen Mengurus dan Pelaksanaan Post-Morterm Pelaporan dan penilaian

Januari 2011 Januari 2011 Januari hingga November 2011 Oktober 2011 November 2011 November 2011

RM 300.00

Format pelaporan

Jadual Pelan Operasi

Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3


PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

UNIT PUSAT SUMBER (BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR)


Program Peminjaman Bahan Bantu Mengajar

Tempoh Perancangan Bulanan / Tahunan

Bil 1 2 3 4 5

Aktiviti Merancang Mengumpul Maklumat Analisis Maklumat Pelaksanaan Pelan Yang *** Implimentasi Program Dilaksanakan Pemantauan Program Yang 6 Dilaksanakan 7 Penilaian Hasil Kejayaan Program

1 / / / / / /

2 / / / / /

10

11

12

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / / /

Jadual Pelan Operasi

Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT PUSAT SUMBER (BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR)
Program Mencipta Bahan Bantu Mengajar
PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

Tempoh Perancangan Bulanan / Tahunan

Bil 1 2 3 4 5

Aktiviti Merancang Mengumpul Maklumat Analisis Maklumat Pelaksanaan Pelan Yang *** Implimentasi Program Dilaksanakan Pemantauan Program Yang 6 Dilaksanakan 7 Penilaian Hasil Kejayaan Program

1 / / / / / /

2 / / / / /

10

11

12

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / / /

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR