Anda di halaman 1dari 19

Takwim Jawatankuasa 3K 2014 Tarikh Hari 11.02.2014 Selasa 13.02.2014 Khamis 20.02.2014 Khamis 24.02.2014 Selasa 27.02.

2014 Khamis 04.03.2014 Selasa 06.03.2014 Khamis 10.03.104 Selasa 13.03.2014 Khamis 17.03.2014 Isnin hingga hingga Jumaat 21.03.2014 18.03.2014 Selasa 20.03.2014 Khamis 03.04.2014 Khamis 10.04.2014 Khamis 7.04.2014 Isnin hingga 11.04.2014 Jumaat 17.04.2014 Khamis 23.04.2014 Rabu 24.04.2014 Khamis 04.05.2014 Isnin hingga 09.05.2014 jumaat 08.05.2014 Khamis 12.05.2014 Selasa 15.05.2014 Khamis 22.05.2014 Khamis 19.06.2014 Khamis 26.062014 Khamis Aktiviti yang dirancang Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas 2014 bermula Gotong Royong Gotong Royong Pengenalan Program Sekolah Dalam Taman Gotong Royong Pengenalan Program Sifar Ponteng Gotong Royong Pengenalan Program Tandas Angkat Gotong Royong Latihan Laluan Kebakaran Peringkat Sekolah (1) -Satu hari dalam minggu tersebut dan tidak ditetapkan Pengenalan Program Saya Sihat dan Pemeriksaan Gotong Royong Gotong Royong Gotong Royong Latihan Laluan Kebakaran Peringkat Asrama (1)- Satu hari dalam minggu tersebut dan tidak ditetapkan Gotong Royong Program Gaya Hidup Sihat Gotong Royong Pemeriksaan Mengejut Barang Berbahaya Satu hari dipilih dari minggu ini. Gotong Royong Pengenalan Program Safety First Gotong Royong Gotong Royong Perdana Gotong Royong Gotong Royong

Cikgu Wafi_3k@sknd2014

03.07.2014 07.07.2014 11.07.2014 10.07.2014 17.07.2014 24.07.2014 07.08.2014 04.08.2014 08.08.2014 14.08.2014 21.08.2014 28.08.2014 04.09.2014 11.09.2014 08.09.2014 12.09.2014 25.09.2014 02.10.2014 07.10.2014 09.10.2014 13.10.2014 hingga 17.10.2014 16.10.2014 23.10.2014 30.10.2014 06.11.2014 13.11.2014 20.11.2014

Khamis Isnin hingga Jumaat Khamis Khamis Khamis Khamis Isnin Hingga Jumaat Khamis Khamis Khamis Khamis Khamis Isnin Hingga Jumaat Khamis Khamis Selasa Khamis Isnin Hingga Jumaat Khamis Khamis Khamis Khamis Khamis Khamis

Gotong Royong Pemeriksaan Mengejut Barang Berbahaya Satu hari dipilih dalam minggu tersebut Gotong Royong Gotong Royong Gotong Royong Gotong Royong Latihan Laluan Kebakaran Peringkat Sekolah (2) Satu hari dipilih dalam minggu tersebut Gotong Royong Gotong Royong Gotong Royong Gotong Royong Gotong Royong Latihan Laluan Kebakaran Peringkat Asrama (2) Satu hari dipilih dalam minggu tersebut Gotong Royong Gotong Royong Program Saya Sihat dan pemeriksaan 2 Gotong Royong Program Jati Diri Remaja Unggul

Gotong Royong Gotong Royong Perdana 2 Gotong Royong Gotong Royong Gotong Royong Gotong Royong

Aktiviti yang dirancang bergantung kepada pindaan tarikh dan aktiviti semasa.

Cikgu Wafi_3k@sknd2014

Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan, Keselamatan, Keceriaan


JAWATANKUASA PROGRAM 3K

PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K ISU MASALAH MATLAMAT Tahap pencapaian Tahap Kebersihan Meningkatkan tahap 3K kurang cemerlang sekolah bawah 80% kebersihan sekolah melebihi 80%

STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN -mengadakan pertandingan Mencapai tahap kebersihan kebersihan dan keceriaan melebihi 80%. kelas. -mengadakan gotongroyong Tahap Keselamatan Meningkatkan tahap -Taklimat tentang peraturan Tahap keselamatan sekolah sekolah masih di bawah keselamatan sekolah yang harus dipatuhi semasa meningkat secara berperingkat. 70 % berada di kawasan khas Setiap tahun meningkat sebanyak seperti makmal, padang, tandas, kawasan jeti sekolah Tahap Kesedaran murid Meningkatkan -Ceramah tentang berkaitan kesihatan kesedaran murid tentang kepentingan penjagaan kurang memuaskan kepentingan menjaga kesihatan diri. kesihatan -Bebas denggi.

Cikgu Wafi_3k@sknd2014

PELAN TAKTIKAL AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh 1 SEKOLAH Meningkatkan tahap -Guru Besar DALAM TAMAN keceriaan sekolah. -PK HEM -AJK 3K -Guru Bertugas -Semua Warga Sekolah -Pekerja Kontrak PERTANDINGAN Menjadikan kelas -Guru Besar KELAS CERIA lebih ceria, bersih, -PK HEM kondusif dan -AJK 3K menarik. -Guru Kelas -Murid Sepanjang Tahun

Kos/ Sumber TOV RM -PIBG LPBT

ETR

Tahap Tahap keceriaan keceriaan mencapai 80% mencapai 85%

Indikator Pencapaian Peratus keceriaan sekolah tercapai.

Sepanjang Tahun

RM -PIBG -LPBT

Tahap Tahap keceriaan keceriaan mencapai 70% kelas mencapai 80%

Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat disamping beberapa item wajib didalamnya

TANDAS ANGKAT

Meningkatkan imej, -Guru Besar kebersihan dan PK HEM keceriaan tandas. AJK 3K -Penjaga tandas -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid

Sepanjang tahun

RM -PIBG -LPBT

Tahap Tahap Tahap keceriaan keceriaan kebersihan mencapai 60% meningkat dan keceriaan sehingga 65% meningkat.

Cikgu Wafi_3k@sknd2014

-Pekerja Swasta

SAYA SIHAT

Mencapai tahap kesihatan 80%. -BMI -Mata -Gigi

GOTONGROYONG PERDANA

-Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Penyelia asrama -Warden -semua guru -semua murid Membersihkan -Guru Besar persekitaran sekolah -PK HEM dan kawasan -AJK 3K sekolah yang -PIBG berpotensi menjadi -Semua guru tempat pembiakan -semua murid nyamuk dan vektor pembawa penyakit. Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal. Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri semasa pergi dan balik sekolah. -Guru Besar -PK HEM -Semua guru -Semua murid -Pembantu makmal -Guru Besar -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/

Sepanjang tahun

RM -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik

Murid yang sihat seramai 78%

Tahap kesihatan murid mencapai 85%

Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik.

Sepanjang tahun

RM -PIBG

Tahap Tahap kebersihan kebersihan sekolah sekolah mencapai 85 % mencapai 80%

SAFETY FIRST

Sepanjang tahun

RM -PCG Sains dan Matematik -PIBG RM -PIBG

Tahap kesedaran murid mencapai 75%

Tahap kesedaran murid mencapai 80% Tahap kesedaran murid mencapai 90%

Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang lain. Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat. Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah.

SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG

Sepanjang tahun

Tahap kesedaran murid mencapai 80%

Cikgu Wafi_3k@sknd2014

penjaga -Pengawal keselamatan 8 PROGRAM JATI Memberi DIRI REMAJA Pendedahan Awal UNGGUL kepada murid tahun 6 bagi persediaan mereka sebelum memasuki alam ramaja Program Sifar Mengurangkan Ponteng kadar ponteng di kalangan murid SK Nanga Dap -Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Semua Guru Bulan September (Program Lepas UPSR) -RM -PIBG -Semua Guru dan Kakitangan Sekolah Tahap kesedaran murid mencapai 80% Tahap kesedaran murid mencapai 90% Kadar laporan salah laku bekas murid SK Nanga Dap berkurangan Peningkatan kehadiran murid sekurangkurangnya 10% Peningkatan sehingga 100%. Penting bagi mengelakkan berlaku perkara yang tidak diingini

-Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Guru Kelas -Semua Guru

Sepanjang Tahun

10

Pemeriksaan Mengejut Barang Merbahaya

Memastikan tiada barang terlarang dibawa

-Guru Besar -PK HEM -AJK 3K -Guru Kelas -Semua Guru -PPM

-RM -PIBG -Semua Guru -Semua Kakitangan SK Nanga Dap Setahun 3 kali -Semua Guru -PPM

Tahap kehadiran murid mencapai 85%

Tahap kehadiran murid mencapai 95%

Tahap murid tidak membawa barang terlarang mencapai 92%

Tahap murid tidak membawa barang terlarang 100%

Cikgu Wafi_3k@sknd2014

PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K NAMA PROJEK SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. TEMPOH Sepanjang Tahun KUMPULAN SASARAN Kawasan sekolah GURU TERLIBAT Guru Besar, PK HEM, Semua guru dan warga sekolah, Pekerja Kontrak sekolah PROSES KERJA 1. Taklimat program 2. Taklimat Guru Besar 3. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 4. Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. -aktiviti penanaman pokok dijalankan. KEKANGAN Kos yang terhad PEMANTAUAN Guru Besar, PK HEM, AJK 3K PENILAIAN Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur PENAMBAHBAIKAN Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah.

Cikgu Wafi_3k@sknd2014

NAMA PROJEK 3K OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA
1.

1. 2.

KEKANGAN

1. 2. 3.

PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN

PERTANDINGAN KELAS CERIA Menjadikan kelas lebih ceria, menarik dan lebih kondusif. Sepanjang tahun Semua murid/ kelas Guru Besar, PK HEM, AJK 3K, Guru Kelas, Guru Bertugas Harian,Pegawai Pembantu Murid dan semua murid Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3.1 Pertandingan keceriaan kelas Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas. Sumber kewangan Vandalisme di dalam kelas. PK HEM, Guru Kelas, Guru Bertugas Harian, AJK 3K, Pegawai Pembantu Murid Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa.

Cikgu Wafi_3k@sknd2014

NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA
1.

1.

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN

TANDAS ANGKAT Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. Sepanjang tahun Semua warga SK Nanga Dap Guru Besar, PK HEM, AJK 3K, AJK Kebajikan, Guru bertugas harian, semua kaki tangan sekolah, semua murid Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. Pelantikan penyelaras program. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerja-kerja keceriaan tandas mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf dua bintang. Menceriakan dan mencantikkan tandas sekolah seperti melukis mural dan sebangainya. Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. PK HEM, AJK 3K, guru bertugas harian Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan.

Cikgu Wafi_3k@sknd2014

NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA
1.

1.

1. 2.

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN

SAYA SIHAT Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. Sepanjang tahun. Semua murid. Guru Besar, PK HEM, AJK 3K, Penyelia Asrama, Warden asrama, semua guru, semua murid, penceramah luar/ pegawai kesihatan Taklimat SAYA SIHAT Ucapan PK HEM Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai salah satu gaya hidup. Pelantikan penyelaras program. Kenal pasti kumpulan sasaran. Pemeriksaan berkala sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun (BMI murid) Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT. Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta kesedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. Pelaksanaan aktiviti. Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau guru Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menyediakan folio penjagaan kesihatan. Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. Guru Besar, PK HEM, Penyelia asrama, Pegawai Pembantu Murid dan Guru Bertugas Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesanan program. Mendedahkan murid dengan isu-isu kesihatan yang terkini.

Cikgu Wafi_3k@sknd2014

NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA

1. 2. 3. 4. 5.

1.

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN

GOTONG-ROYONG PERDANA Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. Mac dan Julai Semua warga SK Nanga Dap Guru Besar, PK HEM, Semua guru, Ibu bapa/ penjaga murid Taklimat oleh Guru Besar. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa aktiviti dijalankan. Pelaksanaan aktiviti. a; agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. b; menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. c; Jamuan setelah aktiviti gotong-royong Post-mortem program. Penyertaan ibu bapa tidak menyeluruh Guru Besar, PK HEM Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap

Cikgu Wafi_3k@sknd2014

NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA

1. 2. 3.

SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal. Januari hingga November Semua murid SK Nanga Dap Guru Besar, PK HEM, Ketua Panitia, Guru Kelas, Guru Subjek Taklimat oleh Guru Besar. Mesyuarat pembentukan AJK Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas, makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains, Matematik, Kemahiran Hidup dan Guru ICT. Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di Makmal Sains, bengkel Kemahiran Hidup dan Makmal Komputer. Guru kelas melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah. Guru Besar, PK HEM, Semua guru Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa.

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN

Cikgu Wafi_3k@sknd2014

NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA

4. 5. 6.

Selamat Pergi dan Selamat Pulang Meningkatkan tahap kesedaran murid mengenai kepentingan menjaga keselamatan terutamanya ketika pergi dan balik sekolah Sepanjang Tahun Semua murid SK Nanga Dap Guru Besar, PK HEM, AJK 3K, Semua Guru Taklimat oleh Guru Besar Mesyuarat pembentukan AJK Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Kata-kata aluan, penerangan kepentingan program Ceramah, tayangan slaid powerpoint mengenai cara menjaga keselamatan, pemakaian jaket keselamatan (murid di seberang), Langkah-langkah yang perlu diambil jika berlaku kecemasan Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. Sikap murid-murid yang tidak mematuhi arahan dan nasihat yang diberikan Guru Besar, PK HEM, Semua guru, Pengawal Keselamatan (memastikan murid seberang memakai jaket sebelum keluar dari sekolah) Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali secara rawak) Memberi peringatan kepada murid-murid setiap kali perhimpunan rasmi dijalankan

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN

Cikgu Wafi_3k@sknd2014

NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA

7. 8. 9.

Program Jati Diri Remaja Unggul Memberi Pendedahan Awal kepada murid tahun 6 bagi persediaan mereka sebelum memasuki alam remaja Bulan September (Program Lepas UPSR) Murid Tahun 6 SK Nanga Dap Guru Besar, PK HEM, AJK 3K, Semua Guru Taklimat oleh Guru Besar Mesyuarat pembentukan AJK Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Kata-kata aluan, penerangan kepentingan program Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan Lelaki dan Perempuan Sesi Ceramah Umum dijalankan bersama dan Ceramah Khusus dijalankan mengikut jantina Ceramah, tayangan slaid powerpoint mengenai Alam Remaja, Batas Pergaulan, Kesan dan Akibat Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. Kehadiran murid dan masa penceramah jemputan Guru Besar, PK HEM, Semua guru Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesanan program. Mendedahkan murid dengan pelbagai bahan media mengenai masalah remaja masa kini

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN

Cikgu Wafi_3k@sknd2014

NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA

Program Sifar Ponteng Mengurangkan kadar ponteng sekolah dikalangan murid SK Nanga Dap Sepanjang Tahun Semua murid SK Nanga Dap Guru Besar, PK HEM, AJK 3K, Semua Guru 10. Taklimat oleh Guru Besar 11. Mesyuarat pembentukan AJK 12. Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Kata-kata aluan, penerangan kepentingan program Ucapan dan taklimat dari guru yang berkaitan, tayangan slaid powerpoint mengenai kepentingan untuk dating ke sekolah Membuat lawatan ke rumah murid (Bergantung kepada jarak dan keupayaan) Membuat surat amaran dan menjemput ibubapa ke sekolah bagi membincangkan cara terbaik bagi menyelesaikan masalah ini. Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. Kehadiran murid dan masa penceramah jemputan Guru Besar, PK HEM, Semua guru Peningkatan tahap kehadiran murid berdasarkan buku kehadiran kelas Membuat perbincangan menyeluruh bersama PIBG, Guru bagi mencari satu penyelesaian

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN

Cikgu Wafi_3k@sknd2014

NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA

Pemeriksaan Mengejut Barang Berbahaya Memastikan tiada barang terlarang di bawa murid ke sekolah Setahun sekurang-kurangnya 3 kali Semua murid SK Nanga Dap Guru Besar, PK HEM, AJK 3K, Semua Guru 13. Taklimat oleh Guru Besar 14. Mesyuarat pembentukan AJK 15. Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Taklimat kepada guru-guru yang terlibat Merampas barang-barang yang tidak dibenarkan Mencatat nama murid dan barangan yang dibawa Memberi surat amaran kepada murid yang berkenaan Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. Tumpuan murid terganggu semasa P&P dijalankan Guru Besar, PK HEM, Semua guru Tiada barangan yang tidak dibenarkan dibawa ke sekolah ada pada murid Membuat pemeriksaan sekerap yang mungkin bagi memastikan murid tidak membawa barangan yang tidak dibenarkan

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN

Cikgu Wafi_3k@sknd2014

Aktiviti 3K

Mesyuarat 3K Gotong-royong Perdana Pertandingan Kelas Ceria Pemeriksaan Kesihatan Gigi dan Mata (Program Hidup Sihat) Ceramah HIV Aids Program Jati Diri Remaja Unggul Latihan Laluan Kebakaran Program Selamat Pergi dan Selamat Balik ke Sekolah Program Membasmi Ponteng Sekolah Jom ke Sekolah Spot Check Barang Berbahaya Taklimat Disiplin Program Sekolah Dalam Taman Tandas Angkat Program Safety First

Cikgu Wafi_3k@sknd2014

JAWATANKUASA 3K (KECERIAAN, KEBERSIHAN, DAN KESELAMATAN) Penasihat Pengerusi Setiausaha AJK Guru Besar PK Hal Ehwal Murid 3K Keselamatan Program 3K Kelas En. Muhd Nursyukaran Bin Abdullah En. Gabriel Peter En. Mohd Fadhlil Wafi Bin Zulkipli En. Wilson Entusin Ak James En. Mohd Fadhlil Wafi/Guru Bertugas/Pegawai Pembantu Murid Pn. Angeline En. Bajan Ak Anding Pn. Rabina

Kesihatan Jaket Keselamatan Kebajikan

Semua guru dan kakitangan sekolah yang lain turut merupakan ahli jawatankuasa 3K

Cikgu Wafi_3k@sknd2014

Tugas dan Tanggungjawab: Bidang Kebersihan Bertanggungjawab merancang pelan tindakan pengurusan kebersihan sekolah. Mewujudkan polisi kebersihan dan kepimpinan yang berkaitan dengan kebersihan murid. Melaksanakan pemeriksaan, pemantauan serta penilaian kebersihan murid dan sekolah. Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan program kebersihan. Menyedia dan membuat laporan berkala.

Bidang Kesihatan Bertanggungjawab merancang pelan tindakan program pembangunan kesihatan murid. Melaksanakan dasar kesihatan yang berkaitan dengan pengurusan kesihatan murid di sekolah. Membuat pemantauan pelaksanaan pendidikan kesihatan murid dan program kesihatan sekolah. Menyediakan pelan kontingensi kebersihan untuk menengani kes-kes seperti jerebu, keracunan makanan, jangkitan kudis buta dan lain-lain. Mewujudkan pasukan petugas khas menghadapi krisis jika perlu. Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan program kebersihan. Menyedia dan membuat laporan berkala.

Bidang Keselamatan Bertanggungjawab merancang pelan tindakan pengurusan keselamatan sekolah. Melaksanakan pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah. Mewujudkan pasukan bertindak menghadapi sebarang krisis. Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan keselamatan sekolah dipatuhi oleh syarikat kawalan keselamatan sekolah. Menentukan semua polisi, manual dan tatacara keselamatan mengikut piawaian yang ditentukan oleh badan-badan profesional yang berkaitan dengan keselamatan.

Cikgu Wafi_3k@sknd2014

Anda mungkin juga menyukai