Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 3 2014 MINGGU (M1) 02.01 03.01 & (M3) 13.01 17.

01 BIDANG PEMBELAJARAN 1. SUDUT DAN GARIS II OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang dan garis selari. i. HASIL PEMBELAJARAN Mengenal pasti (a) garis rentas lintang. (b) sudut sepadan. (c) sudut berselang-seli. (d) sudut pedalaman. Menentukan bahawa bagi garis selari (a) sudut sepadan adalah sama. (b) sudut berselang-seli adalah sama. Menentukan nilai (a) sudut sepadan (b) sudut berselang-seli (c) sudut pedalaman yang berkaitan dengan garis selari. Menentukan sama ada dua garis yang diberi adalah selari berdasarkan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang. Mengelas Melukis rajah Membanding dan membeza Mengenalpasti hubungan Menterjemah KBKK Mentafsir Mengenalpasti hubungan Membuat inferens Menterjemah AKTIVITI Rekreasi Matematik Soalan dan jawapan Kuiz Penyelesaian Masalah ICT Latihan SUMBER ICT Layari laman web: http://www.math.com http://www.mathleague.com Perisian Pembelajaran: CD1 Software: MS PowerPoint

ii.

iii.

iv.

v.

(M4) 20.01 24.01 & (M5) 27.01 31.01

2. POLIGON II

2.1 Memahami konsep poligon sekata

i. Menentukan sama ada poligon yang diberi adalah poligon sekata. ii. Menentukan (a) paksi simetri (b) bilangan paksi simetri bagi suatu poligon. iii. Melakar poligon sekata. iv. Melukis poligon sekata dengan membahagi sama sudut pada pusat. v. Membina segitiga sama sisi, segiempat sama dan heksagon sekata.

Kuiz Teka teki Penyelesaian masalah Perbincangan Soalan dan jawapan ICT Latihan

Layari laman web: http://www.mathcats.com http://www.planetmath.org Perisian Pembelajaran: CD1 Software: MS PowerPoint

2.2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang sudut perluaran dan sudut pedalaman poligon

i. ii.

iii. iv.

Mengenal pasti sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. Menentukan nilai sudut peluaran apabila nilai sudut pedalaman poligon diberi dan begitu juga sebaliknya. Menentukan hasil tambah sudut pedalaman poligon. Menentukan hasil tambah sudut peluaran poligon.

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN v.

HASIL PEMBELAJARAN Menentukan a) nilai sudut pedalaman poligon sekata apabila bilangan sisi diberi. b) nilai sudut peluaran poligon sekata apabila bilangan sisi diberi. c) bilangan sisi poligon sekata apabila nilai sudut pedalaman atau sudut peluaran diberi. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dan sisi poligon. ` Mengenal pasti diameter bulatan sebagai paksi simetri. Menentukan bahawa (a) jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas tersebut dan begitu juga sebaliknya. (b) pembahagi dua sama serenjang bagi dua perentas bersilang pada pusat bulatan. (c) dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan begitu juga sebaliknya. (d) perentas yang sama panjang apabila memotong suatu bulatan menghasilkan lengkok yang sama panjang. Menyelesaikan masalah yang melibatkan simetri, perentas dan lengkok bulatan.

KBKK

AKTIVITI

SUMBER ICT

vi.

(M6) 03.02 07.02 & (M7) 10.02 14.02

3. BULATAN II

3.1 Memahami dan menggunakan ciriciri bulatan yang melibatkan simetri, perentas dan lengkok.

i. ii.

Melukis diagram Mengenalpasti hubungan Menterjemah Mengelaskan Membanding dan membeza

Penyelesaian Masalah Perbincangan Perbincangan berkumpulan Soalan dan jawapan ICT Latihan

Layari laman web: http://www.math.com http://www.geocities.com Perisian Pembelajaran: CD1 Software: MS PowerPoint

iii.

3.2 Memahami dan menggunakan ciriciri sudut dalam bulatan.

i. ii.

iii.

iv.

v. vi.

Mengenal pasti sudut pada pusat dan lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok. Menentukan bahawa sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar. Menentukan bahawa sudut pada (a) lilitan (b) pusat yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang adalah sama besar. Menentukan hubungan antara sudut pada pusat dengan sudut pada lilitan yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama panjang. Menentukan nilai sudut pada lilitan yang dicangkum oleh semibulatan. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut pada lilitan bulatan.

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 3.3 Memahami dan menggunakan konsep sisi empat kitaran. i. ii. iii. iv.

HASIL PEMBELAJARAN Mengenal pasti sisi empat kitaran. Mengenal pasti sudut pedalaman bertentang sisi empat kitaran. Menentukan hubungan antara sudut pedalaman bertentang sisi empat kitaran. Mengenal pasti sudut peluaran dan sudut pedalaman bertentang yang sepadan bagi sisi empat kitaran. Menentukan hubungan antara sudut peluaran dan sudut pedalaman bertentang yang sepadan bagi sisi empat kitaran. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut sisi empat kitaran. Menyelesaikan masalah

KBKK

AKTIVITI

SUMBER ICT

v.

vi. vii.

(M8) 17.02 21.02

4. STATISTIK II

4.1 Mewakilkan dan mentafsirkan data dalam carta pai untuk menyelesaikan masalah.

i. ii. iii. iv.

Memperoleh dan mentafsir maklumat daripada carta pai. Membina carta pai untuk mewakilkan data. Menyelesaikan masalah yang melibatkan carta pai. Menentukan perwakilan data yang sesuai.

Melukis rajah Mentafsir Menterjemah Membanding dan membeza

4.2 Memahami dan menggunakan konsep mod, median dan min untuk menyelesaikan masalah.

i.

ii.

iii. iv. v.

vi.

Menentukan mod bagi (a) set data. (b) data dalam jadual kekerapan. Menentukan mod dan kekerapan bagi mod tersebut daripada piktograf, carta palang, graf garis dan carta pai. Menentukan median bagi set data. Menentukan median bagi data dalam jadual kekerapan. Mengira min bagi (a) set data. (b) data dalam jadual kekerapan. Menyelesaikan masalah yang melibatkan mod, median dan min.

Kuiz Penyelesaian masalah Perbincangan berkumpulan Soalan dan jawapan ICT Latihan

Layari laman web: http://mathforum.org http://mathleague.com Perisian Pembelajaran: CD2 Software: MS PowerPoint

MINGGU (M9) 24.02 28.02

BIDANG PEMBELAJARAN 5. INDEKS

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 5.1 Memahami konsep indeks. i. ii. iii.

HASIL PEMBELAJARAN Mengungkapkan pendaraban berulang sebagai an dan begitu juga sebaliknya. Menentukan nilai an. Mengungkapkan nombor dalam tatatanda indeks. Menentusahkan am an = am + n. Mempermudahkan pendaraban bagi (a) nombor (b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang sama. Mempermudahkan pendaraban bagi (a) nombor (b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang berlainan.

KBKK Penyelesaian secara berfikir

AKTIVITI Rekreasi matematik Kuiz Perbincangan Perbincangan berkumpulan Jawapan dan soalan ICT Latihan

SUMBER ICT Layari laman web: http://mathrevision.net Perisian Pembelajaran: CD2 & 3 Software: MS PowerPoint

5.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban nombor dalam tatatanda indeks.

i. ii.

iii.

5.3 Melakukan pengiraan yang melibatkan pembahagian nombor dalam tatatanda indeks.

i. ii.

Menentusahkan am an = am n. Mempermudahkan pembahagian bagi (a) nombor (b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang sama. Menentusahkan (am)n = amn. Mempermudahkan (a) nombor (b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks yang dikuasakan. Mempermudahkan pendaraban dan pembahagian bagi (a) nombor (b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks yang dikuasakan dengan asas berlainan. Melakukan gabungan operasi yang melibatkan pendaraban,pembahagian dan yang dikuasakan bagi (a) nombor (b) sebutan algebra

5.4 Melakukan pengiraan yang melibatkan nombor dan sebutan algebra dalam tatatanda indeks yang dikuasakan.

i. ii.

iii.

iv.

MINGGU (M11) 10.03 14.03

BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 5.5 Melakukan pengiraan yang melibatkan indeks negatif.

HASIL PEMBELAJARAN

KBKK Penyelesaian secara berfikir

AKTIVITI Kuiz Perbincangan Soalan dan jawapan ICT Latihan

SUMBER ICT Layari laman web: http://mathrevision.net Perisian Pembelajaran: CD2 & 3 Software: MS PowerPoint

i.

Menentusahkan a-n =

1 an

ii. Menyatakan a-n sebagai

1 an

dan begitu juga

sebaliknya. iii. Melakukan gabungan operasi darab, bahagi dan yang dikuasakan yang melibatkan indeks negatif bagi (a) nombor (b) sebutan algebra

5.6 Melakukan pengiraan yang melibatkan indeks pecahan.

i. Menentusahkan a1/n =

a.
n

ii. Menyatakan a1/n sebagai sebaliknya. iii. Menentukan nilai a1/n iv. Menyatakan am/n sebagai: a) (am)1/n atau (a1/n)m b)
n

dan begitu juga

atau ( a )m v. Melakukan gabungan operasi darab,bahagi dan yang dikuasakan yang melibatkan indeks pecahan bagi: a) nombor b) sebutan algebra vi. Menentukan nilai am/n.

am

5.7 Melakukan pengiraan yang melibatkan hukum indeks.

i.

ii.

Melakukan pendaraban, pembahagian, yang dikuasakan atau gabungan operasi tersebut ke atas beberapa nombor yang diungkapkan dalam tatatanda indeks. Melakukan gabungan operasi darab, bahagi dan yang dikuasakan yang melibatkan indeks positif, negatif dan pecahan.

MINGGU (M12) 17.03 21.03 & (M13) 31.03 04.04

BIDANG PEMBELAJARAN 6. UNGKAPAN ALGEBRA III

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 6.1Memahami dan menggunakan konsep kembangan. i. ii.

HASIL PEMBELAJARAN Menentukan kembangan yang melibatkan ungkapan algebra dalam satu tanda kurung. Menentukan kembangan yang melibatkan ungkapan algebra dalam dua tanda kurung

KBKK Mengenalpasti hubungan

AKTIVITI Kuiz Perbincangan Soalan dan jawapan ICT Latihan

SUMBER ICT Layari laman web http://mathpower.com

Perisian Pembelajaran: CD3 Software: MS PowerPoint

6.2 Memahami dan menggunakan konsep pemfaktoran ungkapan algebra untuk menyelesaikan masalah.

i. ii. iii.

iv.

Menyatakan faktor bagi suatu sebutan algebra. Menyatakan faktor sepunya dan FSTB bagi beberapa sebutan algebra. Memfaktorkan ungkapan algebra menggunakan (a) faktor sepunya. (b) beza antara dua sebutan kuasa dua. Memfaktor dan mempermudahkan pecahan algebra. Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang mempunyai penyebut yang sama. Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang penyebut satu pecahan adalah gandaan bagi penyebut pecahan yang lain. Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang penyebut pecahan tersebut (a) tidak mempunyai faktor sepunya. (b) mempunyai faktor sepunya.

6.3 Melakukan penambahan dan penolakan ke atas pecahan algebra.

i. ii.

iii.

6.4 Melakukan pendaraban dan pembahagian ke atas pecahan algebra.

i.

ii.

iii.

Mendarab dua pecahan algebra yang melibatkan penyebut dengan: (a) satu sebutan. (b) dua sebutan. Membahagi dua pecahan algebra yang melibatkan penyebut dengan (a) satu sebutan. (b) dua sebutan. Melakukan pendaraban dan pembahagian bagi dua pecahan algebra menggunakan pemfaktoran yang melibatkan faktor sepunya dan beza antara dua sebutan kuasa dua.

MINGGU (M14) 07.04 11.04

BIDANG PEMBELAJARAN 7. FORMULA ALGEBRA

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 7.1 Memahami konsep pembolehubah dan pemalar. i.

HASIL PEMBELAJARAN Menentukan sama ada suatu kuantiti dalam situasi yang diberi ialah pembolehubah atau pemalar. Menentukan pembolehubah dalam situasi yang diberi dan mewakilkan pembolehubah tersebut dengan simbol huruf. Menentukan nilai yang mungkin bagi suatu pembolehubah dalam situasi yang diberi.

KBKK Mengenalpasti hubungan Menterjemah

AKTIVITI Penyelesaian masalah Perbincangan Soalan dan jawapan ICT Latihan

SUMBER ICT Layari laman web: http://mathleague.com Perisian Pembelajaran: CD 3 Software: MS PowerPoint

ii.

iii.

7.2 Memahami konsep rumus untuk menyelesaikan masalah.

i.

ii. iii.

iv.

v.

Menulis rumus berdasarkan (a) pernyataan (b) situasi yang diberi. Mengenal pasti perkara rumus. Mengungkapkan pembolehubah tertentu sebagai perkara rumus dengan melibatkan (a) satu daripada operasi asas: +, -, , (b) kuasa atau punca kuasa. (c) gabungan operasi asas dan kuasa atau punca kuasa. Menentukan nilai suatu pembolehubah apabila pembolehubah tersebut: (a) ialah perkara rumus (b) bukan perkara rumus Menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus.

MINGGU (M15) 14.04 18.04

BIDANG PEMBELAJARAN 8. PEPEJAL GEOMETRI III

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 8.1 Memahami dan menggunakan konsep isipadu prisma tegak dan silinder membulat tegak untuk menyelesaikan masalah. i.

HASIL PEMBELAJARAN

KBKK

AKTIVITI Rekreasi matematik Penyelesaian masalah Perbincangan Soalan dan jawapan ICT Latihan

SUMBER ICT Layari laman web: http://www.math.com Perisian Pembelajaran: CD4 Software: MS PowerPoint

ii.

iii. iv. v.

vi. vii. viii.

ix. x.

Menerbitkan rumus isipadu bagi Mengenalpasti (a) prisma. hubungan (b) silinder. Menterjemah Mengira isipadu prisma tegak dalam unit padu apabila diberi tinggi dan (a) luas tapak. (b) dimensi tapak. Mengira tinggi prisma apabila isipadu dan luas tapak diberi. Mengira luas tapak prisma apabila isipadu dan tinggi diberi. Mengira isipadu silinder dalam unit padu apabila diberi: (a) luas tapak dan tinggi. (b) jejari tapak dan tinggi. Mengira tinggi silinder apabila isipadu dan jejari tapak diberi. Mengira jejari tapak silinder apabila isipadu dan tinggi diberi. Menukarkan isipadu dalam satu unit metrik kepada unit yang lain: (a) mm3, cm3 dan m3 (b) cm3, ml dan l Mengira isipadu cecair dalam suatu bekas. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu prisma dan silinder. Menerbitkan rumus isipadu bagi (a) piramid. (b) kon. Mengira isipadu piramid dalam unit mm3, cm3 dan m3 apabila diberi tinggi dan (a) luas tapak. (b) dimensi tapak. Mengira tinggi piramid apabila isipadu dan dimensi tapak diberi. Mengira luas tapak piramid apabila isipadu dan tinggi diberi. Mengira isipadu kon dalam unit mm3, cm3 dan m3 apabila tinggi dan jejari tapak diberi. Mengira tinggi kon apabila isipadu dan jejari tapak diberi. Mengira jejari tapak kon apabila isipadu dan tinggi diberi. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu piramid dan kon. Mengenalpasti hubungan Menterjemah

(M16) 21.04 25.04 & (M17) 28.04 02.05

8.2 Memahami dan menggunakan konsep isipadu piramid tegak dan kon membulat tegak untuk menyelesaikan masalah.

i.

ii.

iii. iv. v. vi. vii. viii.

Rekreasi matematik Penyelesaian masalah Perbincangan Soalan dan jawapan ICT Latihan

Layari laman web: http://www.math.com Perisian Pembelajaran: CD4 Software: MS PowerPoint

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 8.3 Memahami dan menggunakan konsep isipadu sfera untuk menyelesaikan masalah. i. ii. iii.

HASIL PEMBELAJARAN Mengira isipadu sfera apabila jejari diberi. Mengira jejari sfera apabila isipadu diberi. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu sfera.

KBKK

AKTIVITI

SUMBER ICT

8.4 Mengaplikasikan konsep isipadu untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pepejal gubahan.

i. ii.

Mengira isipadu pepejal gubahan. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu pepejal gubahan.

(M18) 05.05 09.05

9. LUKISAN BERSKALA

9.1 Memahami konsep lukisan berskala.

i.

ii. iii. iv. v. vi. vii.

Melakarkan bentuk yang (a) sama saiz dengan objek (b) lebih kecil daripada objek (c) lebih besar daripada objek menggunakan kertas grid. Melukis bentuk geometri mengikut skala 1:n, : = ,2,3,4, Melukis bentuk gabungan mengikut skala yang diberi menggunakan (a) kertas grid. (b) kertas kosong. Melukis semula bentuk pada kertas grid yang berlainan saiz. Menyelesaikan masalah yang melibatkan lukisan berskala

Melukis rajah Menterjemah

Kuiz Penyelesaian masalah Perbincangan berkumpulan ICT Latihan

Layari laman web: http://www.shu.edu http://regentsprep.org http://frontiernet.net Perisian Pembelajaran: CD4 Software: MS PowerPoint

(M21) 26.05 27.05

10. PENJELMAAN II

10.1 Memahami dan menggunakan konsep keserupaan.

i. ii.

Mengenal pasti sama ada bentuk yang diberi adalah serupa . Mengira panjang sisi yang tidak diketahui bagi dua bentuk yang serupa.

10.2 Memahami dan menggunakan konsep pembesaran.

i. ii.

iii. iv.

Mengenal pasti suatu pembesaran. Menentukan faktor skala, diberi objek dan imej pembesaran apabila (a) faktor skala > 0. (b) faktor skala < 0. Menentukan pusat pembesaran apabila objek dan imej diberi. Menentukan imej objek apabila pusat pembesaran dan faktor skala diberi.

Mengelas Mengenalpasti hubungan Mentafsir Melukis rajah Menterjemah

Rekreasi matematik Perbincangan berkumpulan Soalan dan jawapan ICT Latihan

Layari laman web: http://www.1000problems.com http://www.worldofescher.com Perisian Pembelajaran: CD5 Software: MS PowerPoint GSP

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN v. vi.

HASIL PEMBELAJARAN Menentukan ciri-ciri suatu pembesaran. Mengira (a) faktor skala (b) panjang sisi imej (c) panjang sisi objek suatu pembesaran. Menentukan hubungan antara luas imej dan luas objek. Mengira (a) luas imej (b) luas objek (c) faktor skala di bawah suatu pembesaran. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembesaran.

KBKK

AKTIVITI

SUMBER ICT

vii. viii.

ix.

(M19) 12.5-16.5 (M20) 19.5-23.5 (M22) 16.06 20.06

ULANGKAJI DAN LATIH TUBI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014 11. PERSAMAAN LINEAR II 11.1 Memahami dan menggunakan konsep persamaan linear dalam dua pembolehubah. i. ii. iii. iv. 11.2 Memahami dan menggunakan konsep persamaan linear serentak dalam dua pembolehubah untuk menyelesaikan masalah i. ii. Menentukan sama ada suatu persamaan adalah persamaan linear dalam dua pembolehubah. Menulis persamaan linear dalam dua pembolehubah daripada maklumat yang diberi. Menentukan nilai satu pembolehubah apabila diberi nilai pembolehubah yang lain. Menentukan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pembolehubah. Menentukan sama ada dua persamaan yang diberi adalah persamaan linear serentak. Menyelesaikan dua persamaan linear serentak dalam dua pembolehubah dengan (a) kaedah penggantian. (b) kaedah penghapusan. Menyelesaikan masalah yang melibatkan dua persamaan linear serentak dalam dua pembolehubah. Mengenal pasti hubungan (a) lebih besar daripada (b) kurang daripada berdasarkan situasi yang diberi. Menulis hubungan antara dua nombor yang diberi gg k o > < Mengenal pasti hubungan (a) lebih besar daripada atau sama dengan (b) kurang daripada atau sama dengan berdasarkan situasi yang diberi. Mengenalpasti hubungan Membanding dan membeza Menterjemah Mentafsir Mencari kemungkinan penyelesaian Mengelas Mengenalpasti hubungan Menterjemah Rekreasi matematik Kuiz Penyelesaian masalah Perbincangan Teka teki Soalan dan jawapan ICT Latihan Layari laman web: http://www.aaamath.com http://www.sosmath.com http://www.maths.adelaide.edu Perisian Pembelajaran: CD5 Software: MS PowerPoint

iii.

(M23) 23.06 27.06

12. KETAKSAMAAN LINEAR

12.1 Memahami dan menggunakan konsep ketaksamaan.

i.

ii. iii.

Penyelesaian masalah Perbincangan berkumpulan Soalan dan jawapan ICT Latihan

Layari laman web: http://www.purplemath.com http://www.wtamu.edu Perisian Pembelajaran: CD5 Software: MS PowerPoint

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 12.2 Memahami dan menggunakan konsep ketaksamaan linear dalam satu pembolehubah. i. ii.

HASIL PEMBELAJARAN Menentukan sama ada hubungan yang diberi adalah suatu ketaksamaan linear. Menentukan penyelesaian yang mungkin bagi ketaksamaan linear dalam satu pembolehubah yang diberi: (a) x > h; (b) x < h; (c) x h; (d) x h. Mewakilkan ketaksamaan linear: (a) x > h; (b) x < h; (c) x h; (d) x h. pada garis nombor dan begitu juga sebaliknya. Membina ketaksamaan linear menggunakan simbol: (a) > atau < (b) atau daripada maklumat yang diberi.

KBKK

AKTIVITI

SUMBER ICT

iii.

iv.

(M24) 30.06 04.07 & (M25) 07.07 11.07

12.3 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian ke atas ketaksamaan linear.

i.

ii.

iii.

Menyatakan ketaksamaan yang terhasil apabila suatu nombor (a) ditambah kepada (b) ditolak daripada kedua-dua belah ketaksamaan yang diberi. Menyatakan ketaksamaan yang terhasil apabila kedua-dua belah ketaksamaan yang diberi (a) didarab dengan satu nombor. (b) dibahagi dengan satu nombor. Membina ketaksamaan (a) x + k > m + k (b) x k > m k (c) kx > km (d)

Mengenalpasti hubungan Membanding dan membeza Menterjemah Mentafsir Mencari semua penyelesaian yang mungkin Melukis rajah

Penyelesaian masalah Perbincangan berkumpulan Soalan dan jawapan ICT Latihan

Layari laman web: http://www.purplemath.com http://www.wtamu.edu Perisian Pembelajaran: CD5 Software: MS PowerPoint

x k

>

m k

daripada maklumat yang diberi.

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 12.4 Melaksanakan pengiraan untuk menyelesaikan ketaksamaan dalam satu pembolehubah. i.

HASIL PEMBELAJARAN Menyelesaikan ketaksamaan linear dengan: (a) menambah satu nombor kepada (b) menolak satu nombor daripada kedua-dua belah ketaksamaan. Menyelesaikan ketaksamaan linear dengan: (a) mendarab (b) membahagi satu nombor pada kedua-dua belah ketaksamaan. Menyelesaikan ketaksamaan linear dalam satu pembolehubah menggunakan gabungan operasi

KBKK

AKTIVITI

SUMBER ICT

ii.

iii.

12.5 Memahami konsep ketaksamaan linear serentak dalam satu pembolehubah.

i. ii. iii.

Mewakilkan nilai sepunya bagi dua ketaksamaan linear serentak pada garis nombor. Menentukan ketaksamaan setara bagi dua ketaksamaan linear yang diberi. Menyelesaikan dua ketaksamaan linear serentak. Menterjemah Mengelas Mengenalpasti hubungan Melukis rajah Mentafsir Kuiz Penyelesaian masalah Perbincangan berkumpulan Soalan dan jawapan ICT Latihan Layari laman web: http://www.shu.edu http://www.ex.ac.uk http://mis.huji.ac.ill http://people.hofstra.edu http://mss.math.vanderbilt.edu Perisian Pembelajaran: CD6 Software: MS PowerPoint GSP

(M26) 14.07 18.07 & (M27) 21.07 25.07

13. GRAF FUNGSI

13.1 Memahami dan menggunakan konsep fungsi.

i. ii.

iii.

Menyatakan hubungan antara dua pembolehubah berdasarkan maklumat yang diberi. Mengenal pasti pembolehubah bersandar dan pembolehubah tidak bersandar dalam satu hubungan yang melibatkan dua pembolehubah. Mengira nilai pembolehubah bersandar, apabila nilai pembolehubah tidak bersandar diberi.

13.2 Melukis dan menggunakan graf fungsi.

i. ii. iii. iv.

Membina jadual nilai bagi fungsi yang diberi. Melukis graf fungsi dengan skala yang diberi. Menentukan nilai y daripada graf apabila nilai x diberi dan begitu juga sebaliknya. Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi. Mengenalpasti hubungan Menterjemah

(M28) 28.07 01.08 & (M29) 04.08 08.08

14. NISBAH, KADAR DAN KADARAN II

14.1 Memahami konsep kadar dan melaksanakan pengiraan yang melibatkan kadar.

i. ii. iii. iv. v.

Menentukan kadar dalam situasi yang diberi dan mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat. Mengira kadar apabila nilai dua kuantiti yang berbeza diberi. Mengira nilai kuantiti tertentu apabila kadar dan nilai kuantiti yang lain diberi. Menukar kadar daripada satu unit ukuran kepada unit ukuran yang lain. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kadar.

Rekreasi matematik Kuiz Penyelesaian masalah Perbincangan berkumpulan Soalan dan jawapan

Layari laman web: http://www.math.com Perisian Pembelajaran: CD6 Software: MS PowerPoint

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 14.2 Memahami dan menggunakan konsep laju. i. ii. iii.

HASIL PEMBELAJARAN Mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat dalam laju. Mengira dan mentafsirkan laju. Mengira (a) jarak, apabila laju dan masa diberi. (b) masa, apabila laju dan jarak diberi. Menukar daripada satu unit laju kepada unit laju yang lain. Membezakan antara laju seragam dan laju tidak seragam. Mengira laju purata dalam pelbagai situasi. Mengira (a) jarak, apabila laju purata dan masa diberi. (b) masa, apabila laju purata dan jarak diberi. Menyelesaikam masalah yang melibatkan laju dan laju purata. Mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat dalam pecutan. Mengira dan mentafsirkan pecutan.

KBKK

AKTIVITI

SUMBER ICT

iv. v.

14.3 Memahami dan menggunakan konsep laju purata.

i. ii.

iii.

14.4 Memahami dan menggunakan konsep pecutan.

i. ii.

(M30) 11.08 15.08 & (M31) 18.08 22.08

15. TRIGONOMETRI

15.1 Memahami dan menggunakan tangen bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak.

i.

ii. iii. iv.

Mengenal pasti: Mengenalpasti (a) hipotenus hubungan (b) sisi bertentangan dan sisi sebelah terhadap Menterjemah salah satu sudut tirus. Menentukan tangen bagi suatu sudut. Mengira tangen bagi suatu sudut apabila panjang sisi segitiga diberi. Mengira panjang sisi pada suatu segitiga apabila nilai tangen dan panjang sisi yang lain diberi.

Kuiz Penyelesaian masalah Soalan dan jawapan ICT Latihan

Layari laman web: http://www.windows.ucar.edu http://mail.mcjh.kl.edu http://www.gomath.com Perisian Pembelajaran: CD7 Software: MS PowerPoint

15.2 Memahami dan menggunakan sinus bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak 15.3 Memahami dan menggunakan kosinus bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak.

i. ii. iii.

Menentukan sinus bagi suatu segitiga. Mengira sinus bagi suatu sudut apabila panjang sisi segitiga diberi. Mengira panjang sisi pada suatu segitiga apabila nilai sinus dan panjang sisi yang lain diberi. Menentukan kosinus bagi suatu sudut. Mengira kosinus bagi sudut apabila panjang sisi segitiga diberi. Mengira panjang sisi bagi segitiga apabila nilai kosinus dan panjang sisi yang lain diberi.

i. ii. iii.

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 15.4 Menggunakan nilai tangen, sinus dan kosinus untuk menyelesaikan masalah.

HASIL PEMBELAJARAN i. ii. Mengira nilai nisbah trigonometri yang lain apabila nilai suatu nisbah trigonometri diberi. Menukar unit sudut daripada: (a) darjah kepada darjah dan minit. (b) darjah dan minit kepada darjah. Menentukan nilai: (a) tangen (b) sinus (c) kosinus bagi 300, 450 dan 600 tanpa menggunakan kalkulator saintifik. Menentukan nilai: (a) tangen (b) sinus (c) kosinus menggunakan kalkulator saintifik. Menentukan saiz sudut apabila diberi nilai: (a) tangen (b) sinus (c) kosinus menggunakan kalkulator saintifik. Menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah trigonometri.

KBKK

AKTIVITI

SUMBER ICT

iii.

iv.

v.

vi. (M32) 25.08 (M36) 03.10 (M37) 06.10 (M40) 31.10 (M41) 3.11 (M43) 21.11

LATIH TUBI INTENSIF

PBSMR 2014 (BERGANTUNG KEPADA KETETAPAN LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN