Anda di halaman 1dari 3

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK TINGKAT I A1 SEMESTER I

PROGRAM DIPLOMA III KEPERAWATAN SEMARANG JURUSAN KEPERAWATAN


POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2012/2013
N
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N A M A
ADIB HUDA
MUJTABA
AGUS SAPUTRO
AHMAD ERI
SETIAWAN
AKHMAD WAHYU
MUBAROK
ANISA KURNIASARI
ARINA
KHOIRUNNISA
ARINA NADYA
FALHA
ARLIZA FAJRRONA
FARAH
ASTRIN MUSTIKA
BELLADINA WAHYU
FITRI ANANDI

11

DANNANG SAPUTRO

12

DEWI PRAMESTI
AYUNINGTYAS

13

DWI NURROHMAH

14
15

ERVINA INDRIYANA
SAPUTRI
FAISAL PURNOMO
AJI

NI
M

TEMPAT/TGL LAHIR
TEMPAT
TANGGAL LAHIR

Alamat

No Hp

Nama Ortu

Alamat email

PATI

15 November 1994

Pati

085740477842

Cahyono

adibhuda@gmail.com

GROBOGAN

22 Oktober 1994

Purwodadi

085799861994

Muh Tarom

GROBOGAN

22 Oktober 1994

Purwodadi

085727829743

Hadi P

Aes_22@ymail.com

KEBUMEN

29 Oktober 19994

Kebumen

085712405756

M. Hilal

makhmadwahyu@yahoo.c
om

SEMARANG

15 Desember 1994

Semarang

083838921065

Ari

Kurniaanisya@rocketmail.com

DEMAK

28 Juni 1995

Demak

085290030093

Bambang

maknaearina@gmail.com

DEMAK

14 Desember 1994

Salatiga

085726917672

Abdul Mujib

arina_nadya@gmail.com

SEMARANG

3 April 1994

Semarang

085866298655

Arief Effendi

Arlizafarah@ymail.com

PEMALANG

15 Agustus 1994

pemalang

087733500527

Samino

SEMARANG

6 April 1994

Semarang

083842926550

Sholikin

BLORA

6 Juli 1994

Blora

081225285054

Mudjidan

SALATIGA

24 Januari 1994

Salatiga

081575365630

Triyono

dewibedull@ymail.com

GROBOGAN

25 Februari 1994

Purwodadi

O8571328894
0

Supriyo

dwii_n@yahoo.co.id

BREBES

10 Maret 1995

Brebes

087819464279

Sayidi

MAGELANG

8 September 1994

Magelang

081227971504

Muhajir

dannangsaputra@yahoo.c
o.id

vina.ijjoe@roctmail.com

WONOSOB
O

24 Januari 1994

Wonosobo

085743416084

Sudibyo

Fajar.Hariyanto37@yahoo.com

FAUZIAH YOLIA

CIAMIS

12 Juli 1994

Semarang

0817299628

Ono
Cahyono

fauziahyolia@yahoo.co.id

HARI KUSUMA

SEMARANG

10 Juli 1994

Semarang

085725519455

Suhari

masch_szvma@yahoo.co.i
d

SEMARANG

20 Agustus 1992

Semarang

083842623338

Mariman

hiieldhacute@rocketmail.com

BATANG

31 Mei 1995

Batang

085741831233

Karsono

hestidamay@gmail.com

KENDAL

2 Juni 1994

Kendal

08985783358

Jumput S

ikkeorisa@yahoo.com

TEGAL

1 April 1995

Tegal

085712759610

Jumali

sestijrockstar@yahoo.co.id

PATI

27 Juli 1994

Pati

085727790075

Kuntarsam

melonazahra@ymail.com

PATI

29 Juni 1994

Pati

085640713071

Hindarto

imaaurariga@yahoo.co.id

CIREBON

11 September 1994

Cirebon

081324214076

KUDUS

31 Juli 1992

Kudus

081225657392

Toto
Sunarto
Ardy
Sukur

SEMARANG

16 Februari 1994

semarang

089669531368

sunaryanto

SEMARANG

30 Juni 1994

Semarang

081325739712

Sumanan

Himawaripalkie@yahoo.co.id

MAGELANG

1 Januari 1994

Semarang

085740750490

Ali Imron

ariany.ria@gmail.com

AMBARAWA

6 Agustus 1994

Ambarawa

085640199571

Hartoyo

asriah3@gmail.com

BREBES

15 Januari 1994

Magelang

081578838831

Shodikin

brella.brello@ymail.com

SEMARANG

28 Januari 1995

Semarang

085727271373

Munjaeni

chacha_andara@yahoo.com

SALATIGA

15 Februari 1994

Salatiga

087747886986

Askur

16

FAJAR HARIYANTO

17
18
19
20
21
22
23
24

HELDA TRIA AFIF


NURHANIFAH
HESTI WAHYU
DAMAYANTI
IKKE ORISA
SAPUTRI
ILMI SESTIAR
INES DWI YULIANTI
KHUSNUL
KHOTIMAH

25

LISSAHADAH

26

AGUNG SUGIARTO
ANINDYA SUCI
NIRMALASARI
ANITA AZMI
ULINNUHA
ARIANY
PRABANINGDYAH
ASRI'AH
BRELLA BERLIANA
DIANDARI
CANDRA
WIDYAWATI
DESI AYU
WULANDARI

27
28
29
30
31
32
33

llissahadah@yahoo.com

ninranind@ymail.com

desiayu_wulandari@yahoo
.com

34

DEWI REKMAWATI

SEMARANG

22 April 1993

Semarang

081901143431

35

DIAN SRI LESTARI

REMBANG

31 Oktober 1993

Rembang

085726446000

36

ENDANG PURWANTI
FAJARANI
PRAMESTYA
NOLIVIAWATI
FERA SEPTI
PANCAWATI
FITRI YANNA
SETYOWATI
GALIH PAMUJINING
TYAS

PATI

14 September 1993

Pati

SEMARANG

26 Juli 1994

BANJARNEGA
RA

37
38
39
40

tweety_green_93@yahoo.co.id

085290138820

Wari
Sumi
Hartono
Paridin

dewirekma@yahoo.com

Semarang

087731568901

Hartono

fava17.kudo@gmail.com

26 September 1993

Banjarnegar
a

082325669559

Dolah
Khambari

verraspani@yahoo.com

PURWOKERT
O

5 April 1994

Purwokert
o

085729600657

Maryanto

REMBANG

14 Desember 1993

Rembang

08985441004

Suprapto

te.end_14@ymail.com

gepete@ymail.com

Semarang,
KetuaJurusanKeperawatan

HeruSupriyatno, MN
NIP. 1962 1110 1990 031 005

Anda mungkin juga menyukai