Senarai Kandungan

TAJUK PENGHARGAAN

MUKA SURAT 2 3

PENDAHULUAN 3 OBJEKTIF KAJIAN 4-7 KAWASAN KAJIAN 8 KAEDAH KAJIAN 8 - 10 HASIL KAJIAN 10 RUMUSAN 11 RUJUKAN 12 - 40 LAMPIRAN

1

Penghargaan
Saya menghadapi cabaran untuk melaksanakan kajian ini dengan baik.Namun demikian,saya dapat melaksanakanya dengan sempurna dengan bantuan dan kerjasama daripada beberapa pihak.Saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Pengetua,Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Badlishah,Puan Hjh Azizah Bt. Rasul yang telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kajian ini selepas waktu persekolahan.Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Zaiton Bt. Mohd, guru Geografi tingkatan 2A9,Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Badlishah,Kulim Kedah.Beliau telah banyak memberikan tunjuk ajar dan bimbingan kepada saya semasa menjalankan kajian ini.Terima kasih kepada ayah dan ibu yang memberikan dorongan dan galakan kepada saya semasa menjalankan kajian ini.Selain itu,ucapan terima kasih ini saya tujukan kepada penduduk Taman Angsana yang telah memberikan kerjasama kepadasaya semasa sesi temu bual.

2

Pendahuluan
Bagi memenuhi keperluan sukatan pelajaran Geografi, murid Tingkatan 2 diwajibkan menjalankan kerja amali di lapangan. Hal ini dilaksanakan melalui tema Kajian Geografi Tempatan. Kajian ini adalah berdasarkan tema-tema yang di Tingkatan 2. Saya telah memilih kajian “Komposisi penduduk di Taman Angsana, Kulim serta kaitannya dengan jenis pekerjaan penduduk”.Masa yang diberikan hanya 3 minggu. Kemudian,saya pun menulis laporan lengkap tentang kajian ini secara berasingan atau secara individu seperti yang disyaratkan.

Objektif Kajian
Objektif kajian saya saya ini merngkumi objektif-objektif yang berikut: (a)Mengenal pasti komposisi penduduk di kawasan kajian dari segi jantina dan kaum. (b) Memerhatikan dan mengkaji komposisi penduduk di kawasan kajian. (c)Mengenal pasti tentang jenis-jenis perkerjaan penduduk dikawasan kajian. (d)Merekod dan mempersembahkan maklumat dandata dalambentuk jadual, graf, dan peta lakar (e)Menyatakan kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis perkerjaan.

3

Kawasan Kajian
Kawasan kajian saya ialah Taman Angsana yang terletak di negeri Kedah. Kawasan ini terletak di bawah pentadbiran Majlis Pembandaran Kulim. Keluasan Taman Angsana ialah 3 kilometer persegi. Kawasan perumahan ini terletak di sebelah timur pusat bandar Kulim . Jarak kawasan ini kira-kira 5 kilometer ke Bandar Kulim. Perjalanan dengan menaiki bas awam ke bandar mengambil masa kira-kira 10 minit jika tiada kesesakan lalu lintas. Tambang bas ke bandar ialah RM 1.00 bagi penumpang awam manakala RM 0.50 bagi pelajar sekolah yang memakai pakaian seragam sekolah .

4

5

Peta Lakar 1 menunjukkan kedudukan Taman Angsana di Bandar Kulim.Peta ini juga menunjukan taman-taman berdekatan dengan Bandar kulim.

Bagi membina kawasan perumahan, syarikat pemaju telah menebang kesemua pokokpokok getah di kawasan ini. Oleh itu, kawasan ini kelihatan hampir rata dan sangat sesuai untuk petempatan penduduk. Di kawasan Taman Angsana banyak rumah teres setingkat.Selain itu terdapat juga surau,taman permainan dan pusat komuniti penduduk.Lihat Peta di bawah

6

Peta Lakar 2 Kawasan Kajian Taman Angsana

7

Kaedah Kajian
Semasa melakukan kajian ini,saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mendapat maklumat ini antaranya: a. Pemerhatian: Saya menggunakan kaedah pemerhatian terhadap taburan dan komposisi penduduk di Taman Angsana b. Temubual: saya telah menggunakan kaedah temu bual dengan mengumpulkan maklumat daripada pegawai di Majlis Pembandaran Kulim Kedah serta mengumpulkan maklumat secara lisan dengan menemu bual 20 orang penduduk Taman Angsana. c. Rujukan: Saya menggunakan kaedah rujukan dengan merujuk buku teks dan guru sebelum memulakan folio ini. Selain itu saya juga membuat rujukan di Majlis Pembandaran Kulim Kedah dan merujuk internet untuk mendapatkan maklumat tentang kawasan Taman Angsana. Hasil Kajian Taman Angsana merupukan kawasan perumahan yang padat penduduknya.Penduduk di sini berbilang kaum, iaitu melayu,cina dan india. Secara pemerhatian saya mendapati taburan penduduk mengikut kaum adalah sekata di seluruh kawasan perumahan ini.

Gambar di atas 1 adalah kedai-kedai di Taman Angsana

8

Saya tekah menemu bual 20 orang penduduk. Kesemuanya sudah bekerja dan berumah tangga.Bidang pekerjaan mereka adalah sector perkhidmatan. Mereka terlibat dalam bidang perniagaan,pertanian,sector awam (kerajaan) dan sector swasta. Terdapat 4 orang yang mengusahakan perniagaan sendiri , manakala 8 orang yang bekerja dalam sector awam (2 pegawai polis, 2 orang doctor, 1 jururawat,3 staff sekolah.) Dari segi bidang swasta pula terdapat 5 orang bekerja dalam bidang swasta (1 orang penyelia kilang,dan 4 orang pekerja kilang dan seorang peguam.Dari segi sector pertanian terdapat 2 orang yang bekerja dalam sector pertanian.Selebihnya rujuk pada jadual di bawah. Jenis Pekerjaan Kaum Melayu 6 2 2 Kerajaan Swasta Sendiri

India

1

2

1

Cina

2

2

2

Jumlah

9

6

5

9

Rumusan Penduduk di Taman Angsana terdiri daripada pelbagai kaum iaitu kaum utama Negara kita Melayu , Cina dan India. Dari segi kaum, jumlahnya kelihatan tidak jauh berbeza. Kebanyakan mereka tingal di rumah teres dan bercampur-gaul antara satu sama lain selaras dengan matlamat 1 Malaysia yang di katakana oleh Perdana Menteri kita. Mereka hidup berjiran dan bersatu padu. Mereka menjalankan pelbagai pekerjaan untuk mencari rezeki. Ada yang bekerja makan gaji dan ada yang mengusahakan perniagaan sendiri. Peduduk di Taman Angsana agak padat. Di sini terdapat pelbagai pelbagai kemudahan awam untuk memenuhi keperluan penduduk. Jalan raya yang ada dapat menghubungkan Bandar seperti Bandar Kulim Seberang Perai. Sebagai kesimpulannya, melalui kajian ini saya dapat mengetahui komposisi penduduk di Taman Angsana dengan ledih jelas.Saya berbangga kerana dapat hidup dengan tenteram di kalangan masyarakat berbagai kaum.

10

CADANGAN
Saya mencadangkan: 1.Kawasan yang lebih rendah dibina tembok untuk menghalang air sungai melimpah ke tebing sekiranya hujan lebat. 2.Menyaimbangkan perindustrian dengan pertanian untuk mengatasi pencemaran alam. Akhir sekali saya ingin nyatakan bahawa saya sungguh sayangkan kawasan ini kerana saya telah dibesarkan di sini dan insyaallah saya akan berbakti di sini.

RUJUKAN
1.Buku Geografi Tinkatan Satu Kuala Lumpur;Arus Intelek Sdn Bhd. 2.Buku Panduan Kajian Geografi Tempatan;Kementerian Pendidikan Malaysia. 3.Internet http://www.kedah.gov.my/ www.mpkk.gov.my

11

12

13

14

SEK.MEN.KEB SULTAN BADLISHAH KULIM KEDAH Nama :

Jantina:

lelaki perempuan
:

um elayu na dia

Jenis Pekerjaan:
Jenis pekerjaan Kerajaan Swasta Sendiri Tandakan Namakan

15

SEK.MEN.KEB SULTAN BADLISHAH KULIM KEDAH Nama :

Jantina:

lelaki perempuan
:

um elayu na dia

Jenis Pekerjaan:
Jenis pekerjaan Kerajaan Swasta Sendiri Tandakan Namakan

16

SEK.MEN.KEB SULTAN BADLISHAH KULIM KEDAH Nama :

Jantina:

lelaki perempuan
:

um elayu na dia

Jenis Pekerjaan:
Jenis pekerjaan Kerajaan Swasta Sendiri Tandakan Namakan

17

18

SEK.MEN.KEB SULTAN BADLISHAH KULIM KEDAH Nama :

Jantina:

lelaki perempuan
:

um elayu na dia

Jenis Pekerjaan:
Jenis pekerjaan Kerajaan Swasta Sendiri Tandakan Namakan

19

SEK.MEN.KEB SULTAN BADLISHAH KULIM KEDAH Nama :

Jantina:

lelaki perempuan
:

um elayu na dia

Jenis Pekerjaan:
Jenis pekerjaan Kerajaan Swasta Sendiri Tandakan Namakan

20

SEK.MEN.KEB SULTAN BADLISHAH KULIM KEDAH Nama :

Jantina:

lelaki perempuan
:

um elayu na dia

Jenis Pekerjaan:
Jenis pekerjaan Kerajaan Swasta Sendiri Tandakan Namakan

21

SEK.MEN.KEB SULTAN BADLISHAH KULIM KEDAH Nama :

Jantina:

lelaki perempuan
:

um elayu na dia

Jenis Pekerjaan:
Jenis pekerjaan Kerajaan Swasta Sendiri Tandakan Namakan

22

SEK.MEN.KEB SULTAN BADLISHAH KULIM KEDAH Nama :

Jantina:

lelaki perempuan
:

um elayu na dia

Jenis Pekerjaan:
Jenis pekerjaan Kerajaan Swasta Sendiri Tandakan Namakan

23

SEK.MEN.KEB SULTAN BADLISHAH KULIM KEDAH Nama :

Jantina:

lelaki perempuan
:

um elayu na dia

Jenis Pekerjaan:
Jenis pekerjaan Kerajaan Swasta Sendiri Tandakan Namakan

24

SEK.MEN.KEB SULTAN BADLISHAH KULIM KEDAH Nama :

Jantina:

lelaki perempuan
:

um elayu na dia

Jenis Pekerjaan:
Jenis pekerjaan Kerajaan Swasta Sendiri Tandakan Namakan

25

SEK.MEN.KEB SULTAN BADLISHAH KULIM KEDAH Nama :

Jantina:

lelaki perempuan
:

um elayu na dia

Jenis Pekerjaan:
Jenis pekerjaan Kerajaan Swasta Sendiri Tandakan Namakan

26

SEK.MEN.KEB SULTAN BADLISHAH KULIM KEDAH Nama :

Jantina:

lelaki perempuan
:

um elayu na dia

Jenis Pekerjaan:
Jenis pekerjaan Kerajaan Swasta Sendiri Tandakan Namakan

27

SEK.MEN.KEB SULTAN BADLISHAH KULIM KEDAH Nama :

Jantina:

lelaki perempuan
:

um elayu na dia

Jenis Pekerjaan:
Jenis pekerjaan Kerajaan Swasta Sendiri Tandakan Namakan

28

SEK.MEN.KEB SULTAN BADLISHAH KULIM KEDAH Nama :

Jantina:

lelaki perempuan
:

um elayu na dia

Jenis Pekerjaan:
Jenis pekerjaan Kerajaan Swasta Sendiri Tandakan Namakan

29

SEK.MEN.KEB SULTAN BADLISHAH KULIM KEDAH Nama :

Jantina:

lelaki perempuan
:

um elayu na dia

Jenis Pekerjaan:
Jenis pekerjaan Kerajaan Swasta Sendiri Tandakan Namakan

30

SEK.MEN.KEB SULTAN BADLISHAH KULIM KEDAH Nama :

Jantina:

lelaki perempuan
:

um elayu na dia

Jenis Pekerjaan:
Jenis pekerjaan Kerajaan Swasta Sendiri Tandakan Namakan

31

SEK.MEN.KEB SULTAN BADLISHAH KULIM KEDAH Nama :

Jantina:

lelaki perempuan
:

um elayu na dia

Jenis Pekerjaan:
Jenis pekerjaan Kerajaan Swasta Sendiri Tandakan Namakan

32

SEK.MEN.KEB SULTAN BADLISHAH KULIM KEDAH Nama :

Jantina:

lelaki perempuan
:

um elayu na dia

Jenis Pekerjaan:
Jenis pekerjaan Kerajaan Swasta Sendiri Tandakan Namakan

33

SEK.MEN.KEB SULTAN BADLISHAH KULIM KEDAH Nama :

Jantina:

lelaki perempuan
:

um elayu na dia

Jenis Pekerjaan:
Jenis pekerjaan Kerajaan Swasta Sendiri Tandakan Namakan

34

SEK.MEN.KEB SULTAN BADLISHAH KULIM KEDAH Nama :

Jantina:

lelaki perempuan
:

um elayu na dia

Jenis Pekerjaan:
Jenis pekerjaan Kerajaan Swasta Sendiri Tandakan Namakan

35

NPYDB

J

K

PEKERJAAN

TEMPAT NAMA

PEKERJAAN

TEMPAT T T

36

37

38

39

40

Jenis Pekerjaan Kaum Melayu

Kerajaan

Swasta

Sendiri

6

2

2

India

1

2

1

Cina

2

2

2

Jumlah

9

6

5

41

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.