Anda di halaman 1dari 5

GEJEK Gejek merupakan peralatan yang dibina di sesuatu perkhemahan bagi menggantikan peralatan dan perabot yang terdapat

di rumah. Gejek boleh dibina daripada bahan-bahan yang terdapat di sekitar kawasan perkhemahan. Contohnya, apabila berkhemah di kawasan hutan dan bukit, bahan yang boleh digunakan seperti buluh, batang kayu kecil, ranting kayu, akar-akar, rotan, daun kayu dan lalang. Banyak tujuan dan faedah yang diperoleh oloeh peserta sesuatu perkhemahan semasa mereka membina gejek. Di antara tujuan dan faedah membuat gejek ialah: . !ebagai perabot dan alat ganti di kawasan sesuatu perkhemahan. Gejek yang dibina mempunyai hamper sama fungsi dan bentuknya dengan perabot yang digunakan di rumah. ". #enjamin kesihatan dan kesegaran tubuh badan peserta sepanjang masa perkhemahan. $. Dapat menyemai dan memupuk perasaan bertanggungjawab, bekerjasama, bantu-membantu, kerajinan dan sifat kekitaan di kalangan kumpulan. %. &eserta dapat melahirkan idea-idea yang baru. 'eadaan ini secara tidak langsung dapat membentuk peserta perkhemahan dengan sikap keyakinan diri, konsep kendiri yang positif, penghargaan kendiri positif dan kesempurnaan kendiri. (. &eserta perkhemahan dapat menggunakan masa lapang yang berfaedah tanpa melakukan akti)iti yang menyalahi norma masyarakat dan agama. *. &eserta perkhemahan dapat mempraktikkan pengetahuan tentang simpulan dan ikatan yang dipelajari semasa membina gejek di perkemahan. Beberapa kriteria seharusnya difikirkan semasa membina sesuatu gejek yang baik. Berikut adalah beberapa garis panduan semasa membina sesebuah gejek di perkhemahan: . !esebuah gejek mestilah ringkas dan praktikal ". !esebuah gejek hendaklah senang dibina dan tidak mengambil masa yang lama untuk disiapkan. $. !esebuah gejek seharusnya kukuh, dapat digunakan dengan sepenuhnya dan bukan untuk dijadikan sebagai bahan pameran sahaja. %. #enggunakan bahan semula jadi yang terdapat sekeliling kawasan perkhemahan untuk membina gejek. +lakkan membelanjakan wang yang banyak untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sesuatu gejek. (. ,nda harus mengguankan ikatan dan simpulan yang betul dan sesuai semasa membina sesuatu gejek. ,nda seharusnya mempelajari beberapa ikatan dan simpulan yang berguna semasa membina sesuatu gejek. 'eselamatan menggunakan gejek bergantung kepada ikatan dan simpulan yang digunakan.

*. ,nda tidak seharusnya menggunakan bahan yang buruk dan tidak sesuai untuk membuat sesuatu gejek. 'eadaan ini boleh menyebabkan mudah patah, roboh dan tidak selamat digunakan. -. Gejek-gejek hendaklah dibina dan diletakkan di tempat yang sesuai. Gejek yang dibina seharusnya serbaguna.

Dapur dan gejek kawasan dapur Dapur merupakan satu keperluan asas di perkhemahan. Dapur seperti dapur pam minyak tanah, dapur gas dan dapur lilin boleh dibawa bersama-sama semasa menghadiri perkhemahan. Dapur lilin hanya sesuai digunakan untuk memasak bagi seorang atau dua orang peserta sahaja. Dapur ini senang dibawa kerana sai.nya kecil dan ringan. /enis dapur yang digunakan mengikut kesesuaian kemudahan asas di kawasan perkhemahan dan tempoh masa berkhemah. Gejek-gejek dapur seharusnya dibina apabila anda berkhemah selama lebih tiga hari atau musim hujan. Beberapa jenis gejek diperlukan bagi kawasan dapur. Gejek tersebut bagi kegunaan meletak peralatan dapur dan makanan.

Gejek dapur dan rak pinggan mangkuk

Gejek meja makan Gejek tempat tinggal Beberapa jenis gejek boleh dibina di sekitar kawasan tempat tinggal atau khemah. 0ujuan dibina gejek-gejek kawasan khemah dan tempat tinggal supaya dapat menjaga kebersihan, kekemasan diri dan kawasan perkhemahan keseluruhan. Gejek dapat membantu peserta hidup lebih teratur dalam sesuatu perkhemahan. Beberapa gejek tempat tinggal perlu dibina semasa menghadiri sesuatu perkhemahan. Di antara jenis-jenis gejeknya ialah gejek penyangkut baju, penyidai kain, tuala dan kain basah, gejek kasut, gejek katil, gejek kerusi dan meja tulis, gejek kerusi rehat dan kerusi panjang

'erusi panjang dan tempat letak beg

Gejek tempat letak kasut Gejek-gejek lain !elain jenis-jenis gejek yang telah dinyatakan, beberapa jenis gejek lain boleh dibina di sesuatu kawasan perkhemahan. Gejek-gejek ini sama pentingnya dengan gejek-gejek yang dinyatakan sebelum ini. Di antara jenis-jenis gejek lain ialah gejek lampu dan lilin, gejek papan kenyataan, gejek peralatan kerja, gejek bendera dan gejek pameran

Gejek tiang bendera

gejek papan nama ,mpaian

Gejek rak alatan