Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TMK TAHUN 4 MODUL DK9

Mata pelajaran/kelas/bil murid Tema /Topik/Modul:

TMK/4 Amanah /28 orang Dunia Komputer/ Memahami Ukuran Data/ Modul DK 9 11.15-12.15 pagi 4.1 menerangkan maksud data 4.2 menyatakan unit piawai ukuran data bit, bait, kilobait, megabait dan gigabait. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyatakan maksud data dengan betul. 2. Menyatakan unit piawai ukuran data bit, bait, kilobait, megabait dan gigabait dengan betul.

Masa: Standard Pembelajaran:

Objektif Pembelajaran:

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:

1. Guru menayangkan satu persembahan multimedia tidak linear tentang maksud ukuran data kepada murid. 2. Murid mengenal unit piawai dan menyatakan ukuran data dengan bimbingan guru. 3. Murid bersoal jawab tentang ukuran data. 4. Murid diberi lembaran kerja tentang ukuran data. (m/s 109/110- modul dunia komputer) Kreativiti & Inovasi

Elemen Merentas Kurikulum (EMK):

Bahan Bantu Belajar: Penilaian pengajaran dan pembelajaran: Refleksi:

Perisian powerpoint. Pemerhatian, Buku Latihan, lembaran kerja

LEMBARAN KERJA MODUL DK 9 Nama: Kelas:

1. Apakah maksud data? __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ 2. Nyatakan jenis- jenis data: a b c d e f

3. Lengkapkan unit ukuran data. Unit ukuran data 8 bit 1 megabait (MB) 1000000000(sebilion) bait Dalam Bait 1000 bait