Anda di halaman 1dari 1

PELAN OPERASI PROGRAM KEBERSIHAN DAN KECERIAAN TANDAS SEKOLAH TAHUN 2014 SK DEMANG TAHA, MASJID TANAH, MELAKA

NAMA PROJEK LANGKAH PROSES KERJA

PROJEK TANDAS ANGKAT SASARAN TANGGUNGJAWAB KPI PRESTASI

Mesyuarat Pengurusan HEM sekolah; -Mengemukakan cadangan pelaksanaan Projek untuk pertimbangan dan persetujuan semua guru

Penolong Kanan HEM

Bilangan hari

Januari

Taklimat projek : Penerangan tentang program Penerangan tentang kos perlaksanaan Perlantikan penyelaras program dan AJK projek

Setiausaha projek

Bilangan hari

Februari