Anda di halaman 1dari 4

Kisah Nabi Zulkifli a.

s [ Kategori Perempuan ] Bil Teks Catatan Salam Pendahuluan


Seikhlas hati dihulurkan salam, Untuk pengacara, para hakim yang budiman, Kisah Nabi Zulkifli alaihisalam Dengarkan ia ambil pengajaran. 1

Nabi Zulkifli dalah anak kepada Nabi !yub. Nama sebenarnya "#asyar$, tetapi diberi gelaran Zulkifli yang bermaksud "%rang yang sanggup$, justeru berani tampil menyatakan kesanggupan melaksanakan amanah rajanya. &aja negeri lanjut usia, 'iada anakanda pe(aris takhta, )encari pengganti teraju utama, !lim puasa sabar sentiasa. "*ahai rakyatku+siapakah di antara kamu yang sanggup berpuasa di siang hari dan beribadat di malam hari di samping punya kesabaran yang utuh akan beta serahkan kerajaan ini kepadanya. 'ampil dengan penuh keberanian dan keyakinan, Nabi Zulkifli menyatakan kesanggupan untuk menyahut cabaran rajanya melaksanakan amanah pentadbiran dengan penuh k%mitmen. ,a ka(an-ka(an++. 'anamkan sifat yakin dan berani dalam diri untuk menyahut apa jua cabaran. Selaku pelajar kita mesti yakin baha(a kejayaan tidak akan datang berg%lek tanpa usaha yang gigih dan berani menyahut cabaran negara untuk menjadi generasi gemilang dan ber(a(asan.

.si 1

Pengajaran

.su semasa

&akan-rakan sekalian, Setelah dilantik menjadi raja, Nabi Zulkifli memulakan tugasnya dengan penuh bijaksana dan membahagikan masa sebaiknya. Dik%takan segala janjinya+. Puasa tetap jadi amalan tanpa ditinggalkan urusan pentadbiran malah terus dimanfaatkan malam harinya dengan beribadah kepada !llah taala. .si /

0irman !r &ahman1

! %" ! ! !)% '&( ' $ # )aksudnya 1 *ahai %rang-%rang yang beriman, tepatilah segala
janji. Surah al )a2idah ayat 1. ,a, hadirin semua,

Dalil

Pengajaran 3angan mungkiri janji yang dibuat. K%takan ia selaku umat. #ertepatanlah dengan sl%gan yang telah dibuat dan dilaksanakan iaitu "3anji Ditepati$. )endatangkan manfaat kepada semua. 4 ,a ka(an-ka(an, .si 4 Setelah sekian lama terajui negara, tiba masa diuji diduga, apakah kesabaran masih utuh di dada5 Pada suatu hari, syaitan datang menyerupai manusia. 6uba buat angkara, #erpura-pura punya urusan negara, )ahu mengadap raja bertahta, K%n%n hartanya dirampas semua. Sengaja mengganggu beradu raja, lalu dit%lak temui (akil baginda, tetap berkeras meminta-minta, mahu mengadap raja segera. 0irman !llah1 .su semasa

)aksudnya 1 !llah maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nyata. )aha besar dan maha tinggi. Surah !r &a2d ayat 7. !llah itu maha kuasa, Kurnia kesabaran jitu di dada, Nabi Zulkifli tampil bijaksana, 'ahu apa tujuan sebenarnya. )arah sungguh syaitan pengg%da, #erlalu pergi penuh hampa.

% , ' &! ' ' % +% ! . * / ! % ' )

Dalil

,a hadirin semua, Pengajaran 'anamkan keimanan penuh di dada m%ga dijauhi syaitan pengg%da. .su semasa Syaitan adalah musuh umat .slam yang nyata. 8antaran tunduk dan akur dengan tipu dayanya, masalah s%sial kian meruncing. Di malam sambutan tahun baru /91: yang lalu kita dikejutkan dengan tertanggakapnya pasangan (arga emas di sebuah h%tel. : *arga de(an yang dikasihi, .si : Nabi Zulkifli terus diuji lagi. "*ahai raja kami takut untuk berperang kerana kami masih lagi senang untuk hidup di alam maya ini, kecuali kamu meminta kepada !llah s.(.t supaya menjamin kami tidak mati di medan perang, barulah kami akan bersetuju. 8alu diminta !llah yang esa, )%h%n jaminan hidup selamanya, 3angan akhiri ri(ayat mereka, Untuk menikmati hidup seterusnya. !llah s.(.t telah mengetahui permintaan hambanya lalu memperkenan d%a Nabi Zulkifli. Sesungguhnya engkau termasuk di antara %rang yang paling baik. 0irman !r &ahman 1

2 % ' % 0 % % '3 1 ' 5 4 1 % ! % 0 % 6 ! % 8 ' 1 " ' 7


)aksudnya 1 Dan ingatlah .smail, .lyasa2 dan Zulkifli, semuanya .adalah %rang-%rang baik Surah !s S%d ayat :;. ,a ka(an-ka(an Umat yang baik akan sentiasa di dalam lindungan !llah

Dalil

Pengajaran

.su semasa Kita hendaklah memastikan diri kita terg%l%ng dalam g%l%ngan yang berakhlak mulia, agar m%dal insan yang diinginkan Perdana )enteri akan dapat direalisasikan dan (a(asan negara mampu digapai dengan jayanya.

#erakhir sudah sebuah cerita, Kisah nabi jadi ped%man, #ila berjanji biarlah di k%ta, Sem%ga menjadi insan beriman. Sekian, (abillahi taufi< (alhidayah (assalamualaikum (arahmatullahi(abarakatuh.

Penutup