Anda di halaman 1dari 11

MINGGU : 2 Mata Pelajaran Kelas / Masa Tema / Tajuk Stard Pembelajaran Objektif pembelajaran Aktiviti

HARI : AHAD

TARIKH : 5 JANUARI 2014

BAHASA MELAYU Tahun 4 Gemilang (12.15.15 -1.15 ) Aktiviti Keluarga Berkelah di Laman Idaman 3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. Pada akhir pengajaran murid-murid dapat: a.. Menulis catatan dengan kemas dan betul b. Menulis jawapan pemahaman berdasarkan solan yang diberikan oleh guru. 1. Bacaan senyap dan mekanis oleh beberapa orang murid. 2. Bersoaljawab tentang teks 3. Guru membaca beBerapa patah perkataan secara mekanis dan murid menulisnya. 4. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan soalan yang diberikan oleh guru. a. Ilmu Kajian Tempatan. d. KB - Menjana idea b. Nilai Kasih sayang e. BCB - Bacaan Intensif c. EMK Pendidikan Alam Sekitar Kosa kata Buku teks Proses sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan empat Standard Kandungan. _____/_______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ orang murid yang tidak menguasai diberi bimbingan.

Pengisian Kurikulum

Sistem Bahasa BBB Penilaian P d P Refleksi

7.45 8.15 : PERHIMPUNAN MINGGUAN TAJUK : MENGAPA ANDA KE SEKOLAH

MINGGU : 2

HARI : iSNIN

TARIKH : 6 JANUARI 2014

TULIS DALAM BUKU

MINGGU : 2 Mata Pelajaran Kelas / Masa Tema / Tajuk Stard Pembelajaran Objektif pembelajaran Aktiviti

HARI : SELASA

TARIKH : 7 JANUARI 2014

BAHASA MELAYU Tahun 4 Gemilang (9.15.15 -10.15 ) Aktiviti Keluarga Berkelah di Laman Idaman 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan. a.. Mengenal pasti nama am konkrit dan membina ayat. b. Bercerita tentang foto dalam gambar menggunakan ayat yang mengandungi wacana. 1. Bacaan senyap dan mekanis oleh beberapa orang murid. 2. Bersoaljawab tentang teks 3. Guru membaca beBerapa patah perkataan secara mekanis dan murid menulisnya. 4. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan soalan yang diberikan oleh guru. Kata nama am dan penjodoh bilangan BBB : Buku teks Buku teks Proses sepanjang aktiviti pdp berdasarkan empat Standard Kandungan. _____/_______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ orang murid yang tidak menguasai diberi bimbingan.

Sistem Bahasa BBB Penilaian P d P Refleksi

MINGGU : 2 Mata Pelajaran Kelas / Masa Tema / Tajuk Stard Pembelajaran Objektif pembelajaran

HARI : RABU

TARIKH : 8 JANUARI 2014

BAHASA MELAYU Tahun 4 Gemilang (10.45 11.45 ) Aktiviti Keluarga Berkelah di Laman Idaman 5.1.3 Memahami & menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks. Pada akhir pengajaran murid-murid dapat: a.. Mengenal pasti kata ganti nama tunjuk dalam teks. b. Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang diberikan oleh guru. 1. Bacaan senyap dan mekanis oleh beberapa orang murid. 2. Bersoaljawab tentang teks 3.Menggariskan perkataan ganti nama tunjuk. 4. Penerangan oleh guru tentang penggunaan kata nama tunjuk. 5qq. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan soalan yang diberikan oleh guru. a. Ilmu Kajian Tempatan. d. KB - Mengkategorikan b. Nilai Kasih sayang e. BCB - Bacaan Intensif c. EMK Pendidikan Alam Sekitar Kata nama am dan penjodoh bilangan Buku teks Proses sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan empat Standard Kandungan. _____/_______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ orang murid yang tidak menguasai diberi bimbingan.

Aktiviti

Pengisian Kurikulum

Sistem Bahasa BBB Penilaian P d P Refleksi

KHAMIS 9 JANUARI 2014 TULIS DALAM BUKU MINGGU 3 - AHAD 12 JANUARI TIDAAK BUAT RPH SEBAB SAMBUTAN MAULIDURRASUL

MINGGU : 3 Mata Pelajaran Kelas / Masa Tema / Tajuk Stard Pembelajaran Objektif pembelajaran

HARI : ISNIN TARIKH : 13 JANUARI 2014 BAHASA MELAYU Tahun 4 Gemilang (10.45 11.45 ) Aktiviti Keluarga Seronoknya Membac 2.3.1 Membaca pelbagai jenis bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dgn lancar,sebutan jelas dan intonasi betul. Pada akhir pengajaran murid-murid dapat: a.. Membaca teks secara mekanis. b. Mendengar dan memahami pelbagai jenis ayat, kemudian sebut.. 1. Bacaan senyap dan mekanis oleh beberapa orang murid. 2. Bersoaljawab tentang teks 3. Jenis-jenis ayat.. 4. Penerangan oleh guru tentang jenis-jenis ayat. 5. Menyebut jenis ayat dan menyalinnya ke dalam buku latihan.. a. Ilmu Pendidikan Moral d. KB - Mengecam b. Nilai Rajin dan Kerjasama e. BCB - Bacaan Intensif c. EMK Pendidikan Alam Sekitar Jenis-jenis ayat Buku teks Proses sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan empat Standard Kandungan. _____/_______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ orang murid yang tidak menguasai diberi bimbingan.

Aktiviti

Pengisian Kurikulum

Sistem Bahasa BBB Penilaian P d P Refleksi

MINGGU : 3

HARI : SELASA

TARIKH : 14 JANUARI 2014

Mata Pelajaran Kelas / Masa Tema / Tajuk Stard Pembelajaran Objektif pembelajaran

BAHASA MELAYU Tahun 4 Gemilang ( 9.15 -10.45 ) Aktiviti Keluarga Seronoknya Membaca 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dgn betul.. Pada akhir pengajaran murid-murid dapat: a.. Mendengar, memahami dan memberin respons secara lisan terhadap arahan . b. Menyatakan kebaikan aktiviti membaca bersama-sama dengan keluarga. 1. Bacaan senyap dan mekanis oleh beberapa orang murid. 2. Bersoaljawab tentang teks da nisi teks. 3. Jenis-jenis ayat.. 4. Latihan bertulis Kebaikan membaca. a. Ilmu Pendidikan Moral d. KB - Mengecam b. Nilai Rajin dan Kerjasama e. BCB - Bacaan Intensif c. EMK Pendidikan Alam Sekitar Jenis-jenis ayat Buku teks Proses sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan empat Standard Kandungan. _____/_______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ orang murid yang tidak menguasai diberi bimbingan.

Aktiviti

Pengisian Kurikulum

Sistem Bahasa BBB Penilaian P d P Refleksi

CUTI MAULIDUR RASDUL DITUNDA KEPADA RABU

MINGGU : 3

HARI : RABU

TARIKH : 15 JANUARI 2014

Mata Pelajaran Kelas / Masa Tema / Tajuk Stard Pembelajaran Objektif pembelajaran

BAHASA MELAYU Tahun 4 Gemilang ( 9.15 -10.45 ) Aktiviti Keluarga Seronoknya Membaca 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dgn betul.. Pada akhir pengajaran murid-murid dapat: a.. Mendengar, memahami dan memberin respons secara lisan terhadap arahan . b. Menyatakan kebaikan aktiviti membaca bersama-sama dengan keluarga. 1. Bacaan senyap dan mekanis oleh beberapa orang murid. 2. Bersoaljawab tentang teks da nisi teks. 3. Jenis-jenis ayat.. 4. Latihan bertulis Kebaikan membaca. a. Ilmu Pendidikan Moral d. KB - Mengecam b. Nilai Rajin dan Kerjasama e. BCB - Bacaan Intensif c. EMK Pendidikan Alam Sekitar Jenis-jenis ayat Buku teks Proses sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan empat Standard Kandungan. _____/_______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ orang murid yang tidak menguasai diberi bimbingan.

Aktiviti

Pengisian Kurikulum

Sistem Bahasa BBB Penilaian P d P Refleksi

MINGGU : 3

HARI : khamis

TARIKH : 16 JANUARI 2014

Mata Pelajaran Kelas / Masa Tema / Tajuk Stard Pembelajaran Objektif pembelajaran

BAHASA MELAYU Tahun 4 Gemilang ( 11.45 - 12.45 ) Aktiviti Keluarga Seronoknya Membaca 3.2.7 Menulis ayat majmuk secara mekanis dlm bentuk tulisan berangkai. Pada akhir pengajaran murid-murid dapat: a.. Membaca ayat majmuk dan emenliti bentuk tulisan berangkai. b. Menulis ayat majmuk dalam bentuk tulisan berangkai dengan bimbingan guru. 1. Bacaan senyap dan mekanis oleh beberapa orang murid. 2. Penerangan oleh guru tentang ayat majmuk. 3. Meneliti bentuk tulisan berangkai. 4. Menulis ayat majmuk dalam bentuk tulisan berangkai. a. Ilmu Pendidikan Moral d. KB - Mengecam b. Nilai Rajin dan Kerjasama e. BCB - Bacaan Intensif c. EMK Pendidikan Alam Sekitar Ayat majmuk Buku teks Proses sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan empat Standard Kandungan. _____/_______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ orang murid yang tidak menguasai diberi bimbingan.

Aktiviti

Pengisian Kurikulum

Sistem Bahasa BBB Penilaian P d P Refleksi

MINGGU : 4

HARI : AHAD

TARIKH : 19 JANUARI 2014

Mata Pelajaran Kelas / Masa Tema / Tajuk Stard Pembelajaran Objektif pembelajaran Aktiviti

BAHASA MELAYU Tahun 4 Gemilang ( 12.15 - 01.15 ) Aktiviti Keluarga Seronoknya Membaca 5.5.1 Memahami dan menggunakan idea kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan. Pada akhir pengajaran murid-murid dapat: a.. Melengkapkan teks dengan penjodoh bilangan yang sesuai. b. Murid bercerita tentang perpustakaan di sekolah. 1. Bacaan senyap dan mekanis oleh beberapa orang murid. 2. Penerangan oleh guru tentang penjodoh bilangan.. 3. Mengisi ruang kosong dengan penjodoh bilangan yang betul. a. Ilmu Pendidikan Moral d. KB - Mengecam b. Nilai Rajin dan Kerjasama e. BCB - Bacaan Intensif c. EMK Pendidikan Alam Sekitar Penjodoh bilangan Buku teks Proses sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan empat Standard Kandungan. _____/_______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ orang murid yang tidak menguasai diberi bimbingan.

Pengisian Kurikulum

Sistem Bahasa BBB Penilaian P d P Refleksi

MINGGU : 4

HARI : ISNIN

TARIKH : 20 JANUARI 2014

Mata Pelajaran Kelas / Masa Tema / Tajuk Stard Pembelajaran Objektif pembelajaran Aktiviti

BAHASA MELAYU Tahun 4 Gemilang ( 12.15 - 01.15 ) Aktiviti Keluarga Seronoknya Membaca

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberi respons secara lisan/gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.
Pada akhir pengajaran murid-murid dapat: a.. Mendengar dan memahami perbualan. b. Memberi respns secara lisan /gerak laku terhadap arahan. 1. Bacaan senyap dan mekanis oleh beberapa orang murid. 2. Lakonan dan respons.. 3. Latihan bertulis mengisi ruang kosong dengan respons tertentu. a. Ilmu Sejarah d. KB - Mengecam b. Nilai Kasih saying dan patriotisme e. BCB - Bacaan Intensif c. EMK Kreativiti dan inovasi Kosa kata Buku teks Proses sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan empat Standard Kandungan. _____/_______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ orang murid yang tidak menguasai diberi bimbingan.

Pengisian Kurikulum

Sistem Bahasa BBB Penilaian P d P Refleksi

MINGGU : 4

HARI : SELASA

TARIKH : 21 JANUARI 2014

Mata Pelajaran Kelas / Masa Tema / Tajuk Stard Pembelajaran Objektif pembelajaran Aktiviti

BAHASA MELAYU Tahun 4 Gemilang ( 9.15 - 10.15 ) Aktiviti Keluarga Melancong dengan Keluarga 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancarsebutan jelas dan intonasi yang betul. Pada akhir pengajaran murid-murid dapat: a.. Murid membaca dan memahami teks. b. Murid menyebut ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. 1. Bacaan senyap dan mekanis oleh beberapa orang murid. 2. Perbincangan isi teks. 3. Menggariskan ayat tunggal dan ayat majmuk. 4. Latihan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk. a. Ilmu Sejarah d. KB Mengenal pasti b. Nilai Cintakan alam sekitar e. BCB - Bacaan c. EMK Kreativiti dan inovasi Kosa kata Buku teks Proses sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan empat Standard Kandungan. _____/_______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ orang murid yang tidak menguasai diberi bimbingan.

Pengisian Kurikulum

Sistem Bahasa BBB Penilaian P d P Refleksi

MINGGU : 4

HARi: RABU

TARIKH : 22 JANUARI 2014

Mata Pelajaran Kelas / Masa Tema / Tajuk Stard Pembelajaran Objektif pembelajaran Aktiviti Pengisian Kurikulum

BAHASA MELAYU Tahun 4 Gemilang ( 10.45 11.45 ) Aktiviti Keluarga Melancong dengan Keluarga 3.3.3 Membina dan mebulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. Pada akhir pengajaran murid-murid dapat: a.. Murid membaca dan memahami teks. b. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks. 1. Bacaan senyap dan mekanis oleh beberapa orang murid. 2. Perbincangan isi teks. 3. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks. a. Ilmu Sejarah d. KB Mengenal pasti b. Nilai Cintakan alam sekitar e. BCB - Bacaan c. EMK Kreativiti dan inovasi Kosa kata Buku teks Proses sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan empat Standard Kandungan. _____/_______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ orang murid yang tidak menguasai diberi bimbingan.

Sistem Bahasa BBB Penilaian P d P Refleksi

MINGGU : 4

HARi: KHAMIS

TARIKH : 23 JANUARI 2014

Mata Pelajaran Kelas / Masa Tema / Tajuk Stard Pembelajaran Objektif pembelajaran Aktiviti Pengisian Kurikulum

BAHASA MELAYU Tahun 4 Gemilang ( 10.45 11.45 ) Aktiviti Keluarga Melancong dengan Keluarga 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks. Pada akhir pengajaran murid-murid dapat: a.Menyenaraikan kata nama khas tak hidup berdasarkan teks. b.Menceri akan tempat-tempat yang menarik 1. Bacaan senyap dan mekanis oleh beberapa orang murid. 2. Penerangan oeh guru tentang kata nama khas tak hidup. 3. Murid menulis kata nama khas tak hidup berdasrkan teks.. a. Ilmu Sejarah d. KB Mengenal pasti b. Nilai Cintakan alam sekitar e. BCB - Bacaan c. EMK Kreativiti dan inovasi Kata nama khas tak hidup Buku teks Proses sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan empat Standard Kandungan. _____/_______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ orang murid yang tidak menguasai diberi bimbingan.

istem Bahasa BBB Penilaian P d P Refleksi

MINGGU : 5

HARi: AHAD

TARIKH : 26 JANUARI 2014

Mata Pelajaran Kelas / Masa Tema / Tajuk Stard Pembelajaran Objektif pembelajaran Aktiviti Pengisian Kurikulum

BAHASA MELAYU Tahun 4 Gemilang ( 10.45 11.45 ) Amalan Kesihatan dan Kebersihan Amalan Hidup Sihat 1.3.2 Mendngar,memahamo dan memberi respons terhadap soalan tanpa kata Tanya secara lisan. Pada akhir pengajaran murid-murid dapat: a.Bersoaljawab dan memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya.. b.Membina dan menulis jawapan erdasarkan soalan tanpa kata tanya dlm teks. 1. Bacaan senyap dan mekanis oleh beberapa orang murid. 2. Bersoal jawab dengan guru dakam teks. a. Ilmu Pendidikan kesihatan d. KB Menjana idea. b. Nilai Kesihayan e. BCB Mendengar dengan cekap. c. EMK Kreativiti dan inovasi Soalan tanpa kata tanya Buku teks Proses sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan empat Standard Kandungan. _____/_______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ orang murid yang tidak menguasai diberi bimbingan.

Sistem Bahasa BBB Penilaian P d P Refleksi

MINGGU : 5

HARi: ISNIN

TARIKH : 27 JANUARI 2014

Mata Pelajaran Kelas / Masa Tema / Tajuk Stard Pembelajaran Objektif pembelajaran Aktiviti

Pengisian Kurikulum

Sistem Bahasa BBB Penilaian P d P Refleksi

BAHASA MELAYU Tahun 4 Gemilang ( 10.45 11.45 ) Amalan Kesihatan dan Kebersihan Amalan Hidup Sihat 2.4.1 Membaca danmemahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dam idea sampingan dalam bahan bagi membuat ramalan dengan tepat,. Pada akhir pengajaran murid-murid dapat: a.Membaca teks yang mengandungi idea utana dan idea sampingan.. b.Mencatat maklumattentasng idea utama dan idea sampingan. 1. Bacaan senyap dan mekanis oleh beberapa orang murid. 2. Bersoal jawab dengan guru tentang teks. 3. Mencari dan berbincang tentangideautama. 4. Mencatat maklumat tentang idea utama dan idea sampingan. a. Ilmu Pendidikan kesihatan d. KB Menganalisis b. Nilai kerajinan e. BCB Mendengar dengan cekap. c. EMK Kreativiti dan inovasi Kosa kata Buku teks Proses sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan empat Standard Kandungan. _____/_______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ orang murid yang tidak menguasai diberi bimbingan.

MINGGU : 5

HARi: SELASA

TARIKH : 28 JANUARI 2014

Mata Pelajaran Kelas / Masa Tema / Tajuk Stard Pembelajaran Objektif pembelajaran

BAHASA MELAYU Tahun 4 Gemilang ( 10.45 11.45 ) Amalan Kesihatan dan Kebersihan Amalan Hidup Sihat 3.4.1 Menulis perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang tepat secara imlak. Pada akhir pengajaran murid-murid dapat: a.Membaca teks dan mengenal pasti perkataan berimbuhan. b.Menulis imlak perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang betul. c. Mencari makna perkataanberimbuhan pinjaman dengan merujuk kamus. 1. Bacaan senyap dan mekanis oleh beberapa orang murid. 2. Menggariskan perkataanberimbuhan pinkaman. 3. Mencari makna perkataan denagn merujuk kamus. 4. Menulis imlak perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang betul. a. Ilmu Pendidikan kesihatan d. KB Mengecam b. Nilai Kesihatan dan kebersihan e. BCB Mendengar dengan cekap. c. EMK Kreativiti dan inovasi Kosa kata Buku teks Proses sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan empat Standard Kandungan. _____/_______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ orang murid yang tidak menguasai diberi bimbingan.

Aktiviti

Pengisian Kurikulum

Sistem Bahasa BBB Penilaian P d P Refleksi

MINGGU : 5

HARi: RABU

TARIKH : 29 JANUARI 2014

Mata Pelajaran Kelas / Masa Tema / Tajuk Stard Pembelajaran Objektif pembelajaran Aktiviti

Pengisian Kurikulum

Sistem Bahasa BBB Penilaian P d P Refleksi MINGGU : 5 MINGGU : 6 MINGGU : 6

BAHASA MELAYU Tahun 4 Gemilang ( 10.45 11.45 ) Amalan Kesihatan dan Kebersihan Amalan Hidup Sihat 4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu mengandungi nilai dan pengajaran secara berpadu dan disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur. a.Membaca teks dan mengenal pasti perkataan berimbuhan. b.Menulis imlak perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang betul. c. Mencari makna perkataanberimbuhan pinjaman dengan merujuk kamus. 1. Bacaan senyap dan mekanis oleh beberapa orang murid. 2. Menggariskan perkataanberimbuhan pinkaman. 3. Mencari makna perkataan denagn merujuk kamus. 4. Menulis imlak perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang betul. a. Ilmu Pendidikan kesihatan d. KB Mengecam b. Nilai Kesihatan dan kebersihan e. BCB Mendengar dengan cekap. c. EMK Kreativiti dan inovasi Kosa kata Buku teks Proses sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan empat Standard Kandungan. _____/_______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ orang murid yang tidak menguasai diberi bimbingan. HARi: khamis HARi: Ahad HARi: ISNIN TARIKH : 30 JANUARI 2014 CUTI TARIKH : 2 FEBRUARI 2014 TARIKH : 3 FEBRUARI 2014

Mata Pelajaran Kelas / Masa Tema / Tajuk SDrd pembelajaran Objektif pembelajaran

BAHASA MELAYU Tahun 4 Gemilang ( 10.45 11.45 ) Amalan Kesihatan dan Kebersihan Bersih dan Sihat 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks. Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : a. Menyenaraikan kata kerja pasif dengan betul secara lisan dan bertulis. b. Menukarkan ayat aktif menjadi ayat pasif. 1. Bacaan senyap dan mekanis oleh beberapa orang murid. 2. Guru dan murid berbincang tentang teks. 3. Penerangan oleh guru tentang kata kerja pasif. 4. Murid menggariskan kata kerja pasif 5. Murid diminta menukarkan ayat kata kerja aktif kepada kata kerja pasif. a. Ilmu Pendidikan kesihatan d. KB Mengecam b. Nilai Kesihatan dan kebersihan e. BCB Bacaan intensif.. c. EMK Kreativiti dan inovasi Kata kerja pasif Lembaran kerja Proses sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan empat Standard Kandungan. _____/_______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ orang murid yang tidak menguasai diberi bimbingan.

Aktiviti

Pengisian Kurikulum

Sistem Bahasa BBB Penilaian P d P Refleksi

MINGGU : 6

HARi: SELASA

TARIKH : 4 FEBRUARI 2014

Mata Pelajaran Kelas / Masa Tema / Tajuk Stard Pembelajaran Objektif pembelajaran Aktiviti

BAHASA MELAYU Tahun 4 Gemilang ( 10.45 11.45 ) Amalan Kesihatan dan Kebersihan Amalan Hidup Sihat 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks. Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : a. Mengenal pasti kata ganti nama tunjuk dalam dialog dan penggunaannya. 1. Bacaan senyap dan mekanis oleh beberapa orang murid. 2. Menggariskan perkataan kata ganti nama tunjuk.. 3. Penerangan oleh guru. 4. Mengisi tempat kosong menggunakan kata ganti nama tunjuk.. a. Ilmu Pendidikan kesihatan d. KB Mengecam b. Nilai Kesihatan dan kebersihan e. BCB Mendengar dengan cekap. c. EMK Kreativiti dan inovasi Kosa kata Buku teks Proses sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan empat Standard Kandungan. _____/_______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ orang murid yang tidak menguasai diberi bimbingan.

Pengisian Kurikulum

Sistem Bahasa BBB Penilaian P d P Refleksi

MINGGU : 6

HARi: RABU

TARIKH : 5 FEBRUARI 2014

Mata Pelajaran Kelas / Masa Tema / Tajuk Stard Pembelajaran Objektif pembelajaran

BAHASA MELAYU Tahun 4 Gemilang ( 10.45 11.45 ) Amalan Kesihatan dan Kebersihan Bersih dan Sihat 1.3.3 Mendengar, memahami dan meberikan respons dengan menyampaikan pesanan yan betul mengikut urutan. Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : a. Murid memahami pesanan dengan membuat simulasi. b.Murid mencatat pesan mengikut urutan. 1. Bacaan senyap dan mekanis oleh beberapa orang murid. 2. Bacaan dialog . 3. Memahami pesanan dengan membuat simulasi. 4. Murid-murid mencatat pesanan secara urutan. a. Ilmu Pendidikan kesihatan d. KB Mengecam b. Nilai Kesihatan dan kebersihan e. BCB Mendengar dengan cekap. c. EMK Kreativiti dan inovasi Kata perintah Buku teks Proses sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan empat Standard Kandungan. _____/_______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ orang murid yang tidak menguasai diberi bimbingan.

Aktiviti

Pengisian Kurikulum

Sistem Bahasa BBB Penilaian P d P Refleksi

MINGGU : 6

HARi: KHAMIS

TARIKH : 6 FEBRUARI 2014

Pelajaran Kelas / Masa Mata Tema / Tajuk Stard Pembelajaran Objektif pembelajaran

BAHASA MELAYU Tahun 4 Gemilang ( 10.45 11.45 ) Amalan Kesihatan dan Kebersihan Bersih dan Sihat 3.3.4 Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan dengan betul. Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : a. Murid menyusun maklumat berdasarkan grafik. b. Murid membina kerangka karangan berdasarkan maklumat yang disusun. 1. Bacaan senyap dan mekanis oleh beberapa orang murid. 2. Bacaan petikan teks. 3. Mencari idea utama dan idea sampingan. 4. Membina kerangka karangan berdasarkan idea yang dijana.. a. Ilmu Pendidikan kesihatan d. KB Membuat urutan dan mengaplikasi b. Nilai Kerjasama dan kebersiihan e. BCB Mendengar dengan cekap. c. EMK Kreativiti dan inovasi Penanda wacana Buku teks Proses sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan empat Standard Kandungan. _____/_______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ orang murid yang tidak menguasai diberi bimbingan.

Aktiviti

Pengisian Kurikulum

Sistem Bahasa BBB Penilaian P d P Refleksi

Anda mungkin juga menyukai