Anda di halaman 1dari 4

Tarikh Masa Kelas Bilangan murid Mata pelajaran Tema Tajuk

: 5 September 2013 : 9.15 10.15 (60 minit) : 3 Mawar : 16 orang (9 lelaki dan 7 perempuan) : Sains : Menyiasat Alam Fizikal : Magnet

Objektif Pembelajaran : Menganalisis pengetahuan tentang tindakan magnet Hasil pembelajaran : Di akhir sesi pembelajaran, murid dapat : 1) Menyatakan sekurang-kurangnya 4 daripada 6 bentuk magnet. 2) Menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 objek yang dapat ditarik oleh magnet. 3) Menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 objek yang tidak dapat ditarik oleh magnet

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid sudah biasa dengan magnet. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran : Konstruktivisme dan inkuiri penemuan Strategi : Teknik soal jawab dan aktiviti Hands-on ( uji kaji) Kemahiran berfikir : Menjana idea, menghubungkait, menganalisis, membanding beza.

Kemahiran proses sains : Memerhatikan, komunikasi dan membuat ramalan, membuat inferens. Nilai murni : Jujur, sistematik, kerjasama, toleransi dan, yakin, berani mencuba memberikan perhatian. Sumber pengajaran : Pelbagai bentuk magnet, guli, gabus, lidi, skru, klip kertas, paku, syiling dan penyepit baju.

Fasa pengajaran

Isi kandungan

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Aktiviti : Situasi Guru memperkenalkan Bahan : 1. Kotak Ajaib Orientasi ( 5 minit ) a) Magnet b) Syiling c) Penyepit baju Di dalam kotak tersebut terdapat beberapa jenis bahan. kotak ajaib kepada pelajar.

KPS : Memerhati BBM : Kotak, magnet, syiling, kertas, penyepit baju dan paku tekan.

2. Paku tekan

Guru menggoncangkan kotak tersebut untuk menarik perhatian pelajar. Nilai murni : Bekerjasama, Memberi Guru melakonkan situasi dihadapan pelajar dengan secara tidak sengaja menyebabkan banyak paku tekan berselerak di atas meja. perhatian

Aktiviti : Penyoalan KPS : Pencetusan idea ( 10 minit ) Soalan : 1. Apa yang boleh saya lakukan untuk memudahkan saya mengumpul kesemua paku tekan tersebut? Murid diminta oleh guru untuk meneka bahan yang terdapat di dalam kotak 2. Mengapa kamu memilih magnet? ajaib yang memudahkan guru mengumpul paku tekan. 3. Mengapa paku tekan boleh ditarik oleh magnet? Murid dibantu oleh guru untuk mengenalpasti Pemboleh ubah : 1) Manipulasi : 2) Bergerakbalas : pemboleh ubah yang terlibat dan seterusnya membuat hipotesis. Nilai murni: Memberikan perhatian. KBKK : Menghubungkait, menganalisis, menjana idea. Murid diajukan soalan oleh guru. Komunikasi, Membuat inferens Memerhati.

BBM : Murid berbincang di dalam kumpulan masing-masing. Jenis aktiviti : Ujikaji Murid mendengar dan - Menjalankan ujikaji bagi menguji bahan yang boleh ditarik dan tidak boleh ditarik oleh magnet. Langkah-langkah : 1) Pastikan bahan yang hendak diuji adalah berbeza iaitu pelbagai bentuk magnet, guli, gabus, lidi, skru, klip kertas dan paku. 2) Secara perlahan, dekatkan magnet tersebut dengan Penstrukturan idea ( 30 minit ) bahan-bahan secara satu persatu. 3) Setelah objek tersebut bersentuhan dengan magnet, perlahan-lahan angkatkan magnet untuk memastikan bahan tersebut ditarik oleh magnet atau tidak. 4) Perhatikan dan rekod pemerhatian dalam jadual yang disediakan dalam lembaran aktiviti. Murid diminta untuk Objek yang dapat ditarik oleh magnet Objek yang tidak boleh ditarik oleh magnet berbincang di dalam kumpulan dan membentangkan hasil ujikaji di hadapan. BBM : Pelbagai bentuk magnet, guli, gabus, lidi, skru, Murid menyatakan objek yang melekat pada magnet klip kertas dan paku. Ketua kumpulan diminta oleh guru untuk mengambil magnet di hadapan. Magnet tersebut hendaklah pelbagai bentuk. Nilai murni : Kerjasama, Toleransi, Jujur, Sistematik Murid diminta untuk meramal terlebih dahulu bahan yang dapat ditarik magnet dan bahan yang tidak dapat ditarik magnet sebelum menjalankan uji kaji. Ketua kumpulan diminta untuk mengambil bahanbahan ujikaji yang telah disediakan kecuali magnet. Kemahiran Manipulatif : Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan dengan betul, menyimpan peralatan sains di tempat yang betul. memberi perhatian ketika guru menerangkan langkahlangkah bagi menjalankan uji kaji. KBKK : Membuat banding beza. KPS : Memerhati Membuat ramalan Kotak ajaib dan paku tekan

Jadual 1.0

tersebut ialah objek yang boleh ditarik oleh magnet dengan bantuan guru.

Aktiviti : Bentuk-bentuk magnet dan kegunaannya

Murid memerhati bentuk magnet yang telah diberikan kepada setiap kumpulan.

KPS : Berkomunikasi Nilai murni :

Bentuk-bentuk magnet : 1) Bar Aplikasi ( 5 minit ) 2) Silinder 3) Ladam 4) Bentuk U 5) Butang 6) Cincin Guru menyoal murid tentang kegunaan magnet Soalan : 1) Apakah kegunaan magnet di dalam kehidupan seharian kita? pada kehidupan harian. Murid mendengar penerangan daripada guru tentang bentuk magnet yang lain.

Memberi perhatian Berani mencuba Kerjasama BBM : Pelbagai jenis bentuk magnet

. Aktiviti : Mengaitkan dengan kehidupan harian Guru menyoal pelajar dengan memberikan situasi yang telah mereka alami Refleksi ( 10 minit ) Soalan : 1. Jika seseorang tersesat di dalam hutan, apakah yang perlu dilakukan untuk mencari jalan keluar? Nilai Murni : Yakin, 2. Mengapa dia menggunakan kompas? Berani mencuba. atau mengetahui. KBKK : Menjana idea KPS : Komunikasi

3. Terletak dimanakah magnet didalam kompas tersebut?