Anda di halaman 1dari 4

MODUL3

BAB 2 : PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU

1. Pendapatan individu dapat dibahagikan kepada ganjaran faktor pengeluaran dan bayaran pindahan.
Nyatakan lima jenis pendapatan individu pendapatan individu yang merupakan ganjaran faktor
pengeluaran.

i) _______________________________________ ii)__________________________________

iii) ______________________________________ iv) _________________________________

v) _______________________________________

2. Lengkapkan rajah di bawah.

Pendapatan individu
pppppppp

2. Jadual di bawah menunjukkan upah wang Encik Amin dan harga purata pada tahun 2002-2004.
Lengkapkan ruang upah benar.

Tahun Upah wang Harga purata barang Upah Benar


(RM) (RM) (unit)
2002 3 000 20
2003 3 750 25
2004 4 110 30

3. Jadual di bawah menunjukkan upah dan tingkat harga umum dari tahun 1998 hingga tahun 2004.

Tahun 1998 2000 2002 2004

Upah (RM) 2 300 2 500 2 600 2 900


Tingkat harga umum : Barang X 1.50 1.60 1.80 2.00
Barang Y 3.20 3.30 2.70 3.00
Barang Z 4.90 5.00 6.10 6.40

Harga purata (RM)

Upah benar ( unit)


4. Bayaran pindahan ialah sejenis pendapatan individu. Terangkan erti bayaran pindahan.

______________________________________________________________________________________

Faedah wang saku pencen sewa biasiswa elaun bonus

Komisen bayaran nafkah bantuan kewangan upah wang pampasan

5. Berdasarkan maklumat di atas , yang manakah merupakan bayaran pindahan?


____________________________________________________________________________________
_

6. Jelaskan tujuan individu membuat tabungan.


i) _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ii) ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
iii) ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
iv) ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
v) _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7. Mengapakah seseorang individu hendak membuat pinjaman?


i) _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ii) ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
iii) ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
iv) ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
v) _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8. Cik Elina baru menamatkan persekolahan dan telah ditawarkan pekerjaan oleh dua buah firma.
Terangkan faktor-faktor yang perlu ditimbangkan oleh Cik Elina sebelum membuat keputusan untuk
memilih firma yang sesuai untuknya.

i) _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ii) ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
iii) ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
iv) ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
v) _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
JAWAPAN MODUL 3
BAB 2 : PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU

2. Pendapatan individu dapat dibahagikan kepada ganjaran faktor pengeluaran dan bayaran pindahan.
Nyatakan lima jenis pendapatan individu pendapatan individu yang merupakan ganjaran faktor
pengeluaran.

i) upah/gaji ii) faedah


iii) untung iv) bayaran pindahan
v) dividen

2. Lengkapkan rajah di bawah.

Pendapatan individu
pppppppp

Pendapatan produktif Pendapatan tidak produktif

Biasiswa/wang
upah faedah sewa untung saku/pencen/hadiah

2. Jadual di bawah menunjukkan upah wang Encik Amin dan harga purata purata pada tahun 2002-2004.
Lengkapkan ruang upah benar.

Tahun Upah wang Harga purata barang Upah Benar


(RM) (RM) (unit)
2002 3 000 20 150
2003 3 750 25 150
2004 4 110 30 137

3. Jadual di bawah menunjukkan upah dan tingkat harga umum dari tahun 1998 hingga tahun 2004.

Tahun 1998 2000 2002 2004

Upah (RM) 2 300 2 500 2 600 2 900


Tingkat harga umum : Barang X 1.50 1.60 1.80 3.00
Barang Y 3.20 3.30 2.70 5.00
Barang Z 4.90 5.00 6.10 8.40

Harga purata (RM) 3.20 3.30 3.53 5.47


Upah benar ( unit) 718.75 757.57 736.54 530.16

3. Bayaran pindahan ialah sejenis pendapatan individu. Terangkan erti bayaran pindahan.
Pendapatan yg diterima oleh seseorang individu yg tidak menyumbang apa-apa dalam proses
pengeluaran.
______________________________________________________________________________________

Faedah wang saku pencen sewa biasiswa elaun bonus

Komisen bayaran nafkah bantuan kewangan upah wang pampasan

4. Berdasarkan maklumat di atas , yang manakah merupakan bayaran pindahan?

Wang saku, pencen, biasiswa, bayaran nafkah, bantuan kewangan dan wang pampasan

6. Jelaskan tujuan individu membuat tabungan.

i) menghadapi kecemasan- kemalangan/bayar bil perubatan/contoh


ii) membeli barang tahan lama secara tunai – beli secara tunai lebih murah/contoh
iii) memembah penca pendapatan – simpan di bank boleh dapat faedah/dividen
iv) membiayai pendidikan – bayar yuran pelajaran/untuk melanjutkan pelajaran.
v) memenuhi cita-cita tertentu – contoh/melancong/

7. Mengapakah seseorang individu hendak membuat pinjaman?

i) menampung kekurangan semasa – utk mendapat lebih banyak barangan


ii) membeli barang tahan lama – pembelian barang melalui bayaran ansuran
iii) membeli barang harian – penggunaan kad kredit
iv) membuat pinjaman pendidikan- institusi pengajian tinggi memerlukan pembiayaan yg tinggi

8. Cik Elina baru menamatkan persekolahan dan telah ditawarkan pekerjaan oleh dua buah firma.
Terangkan faktor-faktor yang perlu ditimbangkan oleh Cik Elina sebelum membuat keputusan untuk
memilih firma yang sesuai untuknya.

i) upah wang – upah wang yg tinggi


ii) faedah sampingan – bonus, elaun/cuti/perubatan/tempat tinggal/kemudahan
iii) minat – dapat memberi kepuasankpd individu
iv) suasana kerja – berisiko rendah/selesa
v) pengaruh keluarga/rakan/guru –
vi) pengalaman dan kemahiran – pernah menjalankan kerja tersebut
vii) jarak – dekat tempat kediaman
viii) prospek – peluang kenaikan pangkat/mengikuti latihan/kursus
ix) kelayakan akademik – kelayakan yg sesuai
x) keadaan ekonomi semasa – kemelesetan/peluang kerja terhad