Anda di halaman 1dari 51

1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

1 1 PJ: 1. KECERGASAN P : Dapat melakukan aktiviti 1. Membincangkan aspek-aspek


1.1 Kecergasan Fizikal senamrobik dengan cara yang keselamatan
(a) Daya tahan betul 2. Menamakan organ-organ yang
Kardiovaskular K : Menyatakan aspek-aspek terlibat dalam aktiviti
 Senamrobik keselamatan senamrobik.
(20 minit) A: Bekerjasama 3. Melakukan aktiviti senamrobik
Keseronokan

2 PJ: 2. KEMAHIRAN P : Menendang leret dan lambung 1. Hantaran leret dalam kumpulan
2.1 Permainan dengan teknik yang betul 4 - 6 orang.
(a) Bola Sepak K: Menyatakan teknik tendangan 2. Ansur maju dengan jarak 5-10 m
 Menendang leret dan tendangan lambung 3. Permainan Kecil - eg. 1 lwn 3, 2
A: Keyakinan diri lwn 3 - grid 5 – 10 m
atau

(b) Bolang Jaring P : Menghantar dan menerima pada 1. Menghantar dan menerima bola
 Menghantar aras dada dan aras bahu dengan dalam kumpulan 4-6 orang.
dan menerima teknik yang betul. 2. Ansur maju dari segi kelajuan
K: Menyatakan teknik hantaran hantaran.
dada dan hantaran bahu yang 3. Permainan Kecil – Bola Monyet
betul 6-8 orang.
A: Keyakinan diri

1
2

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

2 1 PJ: 2. KEMAHIRAN P : Dapat menyerkap bola lambung 1. Melambung dan menyerkap


2.1 Permainan dengan teknik yang betul bola dalam kumpulan 4 - 6
(a) Bola Sepak K : Menyatakan teknik menyerkap orang.
 Menyerkap bola lambung 2. Ansur maju – Ulang aktiviti ini
A : Kenyakinan diri dengan melambung bola lebih
tinggi / jauh.
Atau 3. Permainan Kecil – Bola sepak
gol kecil.

(b) Bola Jaring P: Membuat hantaran lob, bawah


 Hantaran lengan dan lantun dengan teknik 1. Dalam bulatan / barisan 4 – 6
- Lob yang betul. orang
- bawah lengan K: Menyatakan teknik hantaran lob, 2. Permainan Kecil – Bola Kapten
- lantun bawah lengan dan lantun.
A: Meningkatkan minat
Kepuasan.

2 PK: 1. KESIHATAN DIRI P:- 1. Perbincangan definisi .


DAN KELUARGA K: Menyatakan maklumat 2. Sumbangsaran
1.1 Kesihatan Diri malnutrisi dan menyenaraikan – Jenis-jenis penyakit
a. Malnutrisi penyakit-penyakit yang berkaitan malnutrisi.
i.. Definisi malnutrisi.
ii.. Jenis-jenis A: Meningkatkan kesedaran
penyakit Keprihatinan.
malnutrisi

2
3

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

3 1 PJ: 2. KEMAHIRAN P : Mengelecek bola secara pasif 1. Mengelecek bola bergilir-gilir


2.1 Permainan dan aktif dengan teknik yang secara zig- zag melalui 4 skital.
(a) Bola sepak betul. 2. Mengelecek bola secara aktif
 Mengelecek K : Menyatakan teknik-teknik (berpasangan) dalam barisan
mengelecek yang betul. masing-masing.
atau A: Keyakinan diri 3. Permainan Kecil – 2 lawan 3

(b) Bola Jaring P: Mengelak dan menghadang 1. Berpasangan – mengelak dan


 Elak dan kawal dengan teknik perlakuan yang menghadang bergilir-gilir (tanpa
 Mengelak dan betul. bola).
Menghadang K: Menyatakan cara mengelak dan 2. Bertiga-tiga – elak dan hadang
menghadang. (dengan bola)
A: Keyakinan diri, Bekerjasama 3. Permainan Kecil – Galah Panjang
Keseronokan

2 PJ: 2. KEMAHIRAN P : Melakukan hantaran dekat dan 1. Berpasangan – statik dan dinamik
2.1 Permainan jauh dengan teknik perlakuan 2. Berkumpulan – dalam bulatan
(a) Bola Sepak yang betul. (static dan dinamik)
 Hantaran K: Menyatakan bagaimana 3. Permainan kecil-2 lawan 3
- Dekat menghantar bola jarak dekat dan
- Jauh jauh.
A: Keyakinan diri, Kerjasama 1. Tanpa bola – berlari dan mendarat
atau Keseronokan apabila wisel dibunyikan.
2. Tanpa bola – melangkah anak
(b) Bolang Jaring P: Mendarat dengan teknik gerak sungai (dengan tali).
 Gerak kaki/ kaki yang betul. 3. Dengan bola – membaling,
mendarat K: Menyatakan teknik mendarat menangkap dan mendarat dalam
- tanpa bola dengan gerak kaki yang betul. kumpulan masing-masing.
- dengan bola A: Keyakinan diri , Keseronokan 4. Permainan kecil – Bola kapten

3
4

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

4 1 PJ: 2. KEMAHIRAN P : Menanduk sisi dan hadapan 1. Menanduk bola dalam bulatan
2.1 Permainan dengan teknik lakuan yang bergilir-gilir (4-6) orang pelajar.
(a) Bola Sepak betul 2. Menanduk bola dalam tiga
 Menanduk K : Menyatakan teknik menanduk penjuru.
- hadapan hadapan dan sisi. 3. Permainan Kecil – menanduk
- sisi A: Kenyakinan diri bola (6 x 6) orang.
Kerjasama
Atau
P: Membuat hantaran lob, bawah 1. Dalam bulatan / barisan 4 – 6
(b) Bola Jaring lengan dan lantun dengan teknik orang
 Hantaran yang betul. 2. Permainan Kecil – “Captain Ball”
- Lob K: Menyatakan teknik hantaran
- bawah lengan lob, bawah lengan dan lantun.
- lantun A: Meningkatkan minat
Kepuasan

2 PK: 1. KESIHATAN DIRI P:- 1. Perbincangan :


DAN KELUARGA K: Menyatakan maklumat - definisi .
1.1 Kesihatan Diri malnutrisi dan menyenaraikan 2. Sumbangsaran
(a) Malnutrisi penyakit-penyakit yang – Jenis-jenis penyakit
i.. Definisi berkaitan malnutrisi. malnutrisi.
ii.. Jenis-jenis A: Meningkatkan kesedaran 3. Kuiz
penyakit Keprihatinan.
malnutrisi
(lanjutan)

4
5

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

5 1 PJ: 2. KEMAHIRAN P : Melakukan teknik-teknik lakuan 1. Aktiviti berstesen mengikut


2.1 Permainan menjaga gol dengan betul kemahiran yang ditetapkan
(a) Bola Sepak K : Menyatakan teknik-teknik 2. Tukar stesen
 Menjaga gol menjaga gol. 3. Permainan kecil. Penyerang
- Menangkap bola A: Kenyakinan diri lawan pertahanan (3-6)
- Menepis bola - Kerjasama. sepasukan
- Menumbuk - Keseronokan
- Menyepak
P: Melakukan demonstrasi
Atau permainan menggunakan
kemahiran yang telah
(b) Bola Jaring dipelajari. 1. Merancang aktiviti latih tubi
 Undang-undang K: Mengenalpasti kesalahan undang- kemahiran asas dalam
permainan undang yang dilakukan oleh kumpulan.
pemain 2. Menjelaskan kesalahan yang
: Mematuhi dan menghormati biasa dilakukan semasa
undang-undang bola jaring latihan dan permainan.

2 PJ: 2. KEMAHIRAN P: Melakukan sekurangnya 5 1. Menjelaskan kesalahan biasa


2.1 Permainan kemahiran asas dalam permainan yang dilakukan semasa latihan
(a) Bola Sepak yang selamat dan permainan.
 Undang-undang K: Mengenalpasti kesalahan yang 2. Membincangkan aspek
dan peraturan. terdapat dalam situasi permainan keselamatan yang perlu
A: Mematuhi dan menghormati diambil
undang-undang dan peraturan kira dalam permainan bola
bola sepak. sepak.

5
6

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

Atau
P : Melakukan strategi menyerang 1. 7 pemain mengikut
(b) Bola Jaring dengan berkesan kedudukan.
 Strategi K : Menyatakan strategi menyerang 2. Hantaran Tengah
Permainan yang berkesan. C-WA-GA-GS
- Menyerang A: Kenyakinan diri C-GA-WA-GS/GA
- Straigh line - Kerjasama. C-WD-C-GA/GS
- Menyilang - Keseronokan C-GD-WA-GA/GS
3. Tukar strategi menyerang
melalui
- Bahagian ke dalam
(GA/GS),
- GK/GD/WD/C/WA
- Hantaran Percuma
- Hantaran Penalti

6
7

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

6 1 (2) KEMAHIRAN P : Melakukan kemahiran asas dalam 1. Membincangkan aspek-aspek


2.1 Permainan permainan bola sepak. keselamatan yang diperlukan
(a) Bola Sepak K : Menyatakan aspek-aspek diambil kira dalam permainan
 Aspek keselamatan dalam permainan bola sepak.
Keselamatan bola sepak.
A: Mematuhi peraturan 2. Menjelaskan kesalahan biasa
Keselamatan. yang dilakukan semasa latihan
dan permainan.

2. PK: 1. KESIHATAN DIRI P: - 1. Rujuk pelbagai media


DAN KELUARGA K: Menyenaraikan penyakit berkitan akibat berlebihan zat
1.1 Kesihatan diri. malnutrisi akibat berlebihan zat makanan.
(b)Jenis penyakit malnutrisi makanan Contoh: Potongan akhbar/
 Berlebihan zat Contoh:- Obesiti majalah/brosure
makanan A: Meningkatkan kesedaran 2. Kuiz
Keprihatinan.

7
8

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

7 1 PJ: 2. KEMAHIRAN P : Melakukan strategi menyerang 1. Kumpulan penyerang melawan


2.1 Permainan dan bertahan yang berkesan. kumpulan bertahan (2 lwn 2).
(a) Bola Sepak K : Menyatakan strategi 2. Kumpulan menyerang
 Strategi menyerang dan bertahan yang melawan kumpulan betahan ( 6
menyerang dan berkesan. lawan 6).
bertahan A: - Keyakinan diri
(i) menyerang - Keseronokan
- cari ruang
kosong 1. Bermain separuh gelanggang 7
- membantu lawan 7
kawan 2. Mengawal pemain 1 lawan 1
(ii) Bertahan P: Melakukan strategi bertahan mengikut corak serangan.
- man to man making yang 3. Mengawal kawasan permainan
berkesan (zone area) bagi menghalang
Atau K: Menyatakan strategi bertahan serangan.
(b) Bola Jaring yang berkesan
 Strategi: A: Keyakinan diri , Keseronokan
Menahan
* 1 kawal 1
(1 to 1 marking)

2. PJ: 2. KEMAHIRAN P: Melakukan kemahiran asas bola 1. Mengadakan perlawanan


2.1 Permainan sepak. secara berpasukan
(a) Bola Sepak K: Menyatakan otot penggerak menggunakan kemahiran asas.
 Pengukuhan utama yang digunakan oleh 2. Perbincangan dan soal jawab
kemahiran kemahiran tersebut. mengenai penggunaan otot
permainan bola A: Keyakinan diri utama.
sepak. - Keseronokan. 3. Menyediakan folio secara Folio
- Kerjasama. individu berkaitan dengan

8
9

kemahiran bola sepak

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

Atau P: Melakukan kemahiran asas 1. Menyediakan perlawanan


dalam bola jaring secara berpasukan
(b) Bola Jaring K: Menyatakan otot penggerak menggunakan kemahiran asas.
 Pengukuhan utama yang digunakan dlm 2. Perbincangan dan soaljawab
kemahiran kemahiran tersebut. mengenai penggunaan otot
permainan bola A: - Keyakinan diri utama.
jaring. - Keseronokan 3. Menyediakan folio secara Folio
- Kerjasama individu berkaitan dengan
kemahiran bola jaring.

8 1 PJ: UJIAN PRA P: Melakukan aktiviti UDTA UDTA (Berpasangan) UDTA


UDTA (Ujian Daya Tenaga dengan teknik lakuan yang
Asas) betul. 1. Tekan tubi
(i) Tekan tubi K: Menyenarikan aktiviti-aktiviti 2. Bangkit tubi
(ii) Bangkit tubi UDTA. 3. Jangkauan melunjur
(iii) Duduk jangkau A: Bekerjasama antara kawan. 4. Larian 1500 m
(iv) Larian 1500 m Kesedaran terhadap keupayaan
diri

2 PK: 1 KESIHATAN DIRI P: - 1. Perbincangan dalam kumpulan


DAN KELUARGA K: Menjelaskan kesan penyakit tentang tajuk yang berkaitan
(a) Malnutrisi malnutrisi akibat kekurangan dan membentangkan hasil
 Akibat zat makanan. pebincangan.
Malnutrisi A: Sayangi diri 2. Mengumpul dan menampal
- Kekurangan zat Kesedaran gambar di sudut pameran.
makanan Mensyukuri
a) Kurang darah
b) Mudah pitam

9
10

c) tidak bermaya

10
11

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

9 1 PJ: 2. KEMAHIRAN P: Melakukan teknik lakukan dekam 1. Melakukan


2.2 Olahraga dan berlepas untuk lari pecut lari teknik pecut secara individu.
(a) Balapan pecut dengan betul. 2. Merancang
(i) Acara lari pecut K: Menyatakan teknik asas aktiviti latih tubi teknik asas
a) Fasa permulaan permulaan dekam dan fasa dekam dan berlepas dalam
- permulaa dakam berlepas dalam lari pecut. kumpulan.
b) Fasa berlepas. A: Keyakinan diri.

2 PJ: 2. KEMAHIRAN P: Melakukan teknik lakuan fasa 1. Latih tubi ansur maju
2.2 Olahraga melaju dan penamat dengan untuk
(a) Balapan betul. meningkatkan kelajuan.
(i) Acara lari pecut K: Menyatakan teknik fasa melaju 2. Latih tubi fasa melaju
c) Fasa melaju dan penamat dalam lari pecut. untuk menamatkan larian.
d) Fasa penamat A: Keyakinan diri. 3. Melakukan teknik lari
pecut secara individu.

10 1 PK : 1. KESIHATAN DIRI 1. Perbincangan dalam


DAN KELUARGA P: - kumpulan tentang tajuk yang
1.1Kesihatan Diri K: Menjelaskan kesan penyakit berkaitan dan membentangkan
(a) Malnutrisi malnutrisi akibat terlebih zat hasil perbincangan
 Akibat/ makanan
Kesan A: Sayangi Diri 2. Kuiz.
Malnutrisi Kesedaran
- Berlebihan zat Mensyukuri
makanan
a. Obesiti
b. Sembab

11
12

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

2 PJ: 2 KEMAHIRAN P: Melakukan teknik lari pecut 1. Menyenaraikan peraturan asas


2.2 Olahraga dengan betul mengikut undang- dalam teknik pecut.
(a) Balapan undang dan peraturan. 2. Membincangkan aspek-aspek
- Undang- K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu
undang dan keselamatan semasa melakukan diambil kira dalam olahraga.
peraturan acara pecut. 3. Menyedikan folio individu Folio
- Aspek- : Menyatakan kesalahan biasa tentang fasa acara lari pecut.
aspek keselamatan yang dilakukan semasa latihan 4. Melukis dan melabelkan otot-
lari pecut. otot yang terlibat dalam acara
: Mengenalpasti otot penggerak lari pecut.
utama yang digunakan dalam
acara lari pecut.
A : Memahami dan mematuhi
undang-undang dan peraturan

12
13

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

11 1 PJ: 2. KEMAHIRAN P: Melakukan kemahiran mendarat 1. Melakukan kemahiran


2.3 Pendidikan Pergerakan dalam gimnastik artistik dengan gimnastik artistik secara
a). Gimnastik Artistik teknik yang betul dan selamat. kumpulan.
Pola Pergerakan K: Mengenalpasti tahap ansur maju 2. Membincangkan aspek-aspek
i. Pola 1 yang perlu dibuat sebelum keselamatan yang perlu
 Pendaratan - kemahiran sepenuhnya dilakukan. diambil kira dalam pergerakan
Peringkat 1 : Menyatakan aspek keselamatan gimnastik artistik.
(a) Lompat ke hadapan dari yang perlu diambil kira dalam 3. Menjelaskan kesalahan yang
peti lombol dan melakukan aktiviti gimnastik dilakukan oleh rakan semasa
mendarat dengan dua artistik. latihan.
belah kaki.
(b) Lompat ke sisi dari peti A: Keyakinan diri.
lombol dan mendarat : Keseronokan
dengan dua belah kaki. Bekerjasama
(c) Lompat dari peti
lombol, pusing 180o dan
mendarat dengan dua
belah kaki.
(d) Larian satu atau dua
langkah melonjak
dengan dua belah kaki.
(e) Larian satu atau dua
langkah lonjak dengan
dua belah kaki dan
mendarat dengan dua
belah kaki.
ii) Aspek keselamatan
- penyeliaan, arahan
dan bimbingan
- perlakuan murid

13
14

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

ATAU

(b) Gimnastik Irama P: Melakukan kemahiran 1. Melakukan kemahiran


Pola Pergerakan gimnastik irama dengan teknik gimrama secara individu.
(i) Pergerakan 1– Peringkat yang betul. 2. Menunjuk tahap ansur maju
1 K: Menyatakan kemahiran asas dalam kemahiran gimnastik
 Imbangan pergerakan imbangan dalam irama.
(a) Imbangan di gimnastik irama. 3. Menjelaskan kesalahan yang
atas dua kaki. : Membincangkan kesalahan- biasa dilakukan oleh rakan
(b) Imbangan kesalahan yang dilakukan semasa semasa latihan.
Langkah Terbuka latihan.
(lunge Step) A: Menyatakan aspek keselamatan
(c) Imbangan yang perlu diambil kira dalam
melutut melakukan aktiviti gimnastik
(d) Imbangan ‘V’ di irama.
atas punggung : Keyakinan diri
dengan sokongan : Keseronokan
tangan.
(iii) Aspek keselamatan

2 PK: 1. KESIHATAN DIRI P: - 1. Perbincangan dalam


DAN KELUARGA K: Menyenaraikan cara untuk kumpulan
1.1 Kesihatan Diri mengatasi penyakit malnutrisi. - sembang saran
(a) Malnutrisi A: Menyayangi diri. 2. Kuiz
 cara : Mengamalkan Gaya Hidup Sihat
mengatasi penyakit
malnutrisi

14
15

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

12 1 PJ: 2. KEMAHIRAN P: Memilih tempat yang sesuai untuk 1. Melukis dan melabelkan jenis-
2.4 Rekreasi dan mendirikan khemah. jenis khemah
Kesenggangan K: Menyatakan jenis-jenis khemah. 2. Membincangkan tempat-
a) Rekreasi : Menyatakan tempat yang sesuai tempat yang sesuai untuk
i) Perkhemahan untuk berkhemah. berkhemah.
ii) Pengurusan tempat : Menyatakan ciri-ciri pemilihan 3. Membincangkan ciri memilih
iii) Ciri pemilihan tempat perkhemahan. tapak perkhemahan yang
tempat : Menyatakan aspek keselamatan sesuai.
v) Aspek keselamatan. semasa melakukan aktiviti rekreasi. 4. Membincangkan aspek
A: Keseronokan keselamatan dalam melakukan
Bekerjasama aktiviti perkhemahan.

2 PJ: 2. KEMAHIRAN P: Mendiri dan mengemaskan 1. Membincangkan aspek-aspek


2.4 Rekreasi dan khemah dengan betul. keselamatan yang perlu dalam
Kesenggangan K: Menyatakan cara mendiri dan melakukan aktiviti
(Lanjutan) mengemaskan khemah perkhemahan.
a) Rekreasi : Menyatakan aspek keselamatan 2. Melakukan kedudukan pelan
iv) Cara mendiri dan semasa melakukan aktiviti lokasi perkhemahan.
mengemas rekreasi. 3. membincangkan faedah yang
khemah : membincangkan pelan lokasi diperolehi.
v) Aspek-aspek perkhemahan. 4. menyediakan folio- cara Folio
keselamatan : Menjelaskan faedah yang mendirikan khemah dan
diperolehi daripada aktiviti mengemaskan khemah.
rekreasi. 5. Merancang aktiviti rekreasi
A: Keseronokan. semasa waktu lapang.
Bekerjasama.

15
16

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

13 1 PK: 1. KESIHATAN DIRI P: - 1. Main peranan.


DAN KELUARGA K: Menyatakan makna perkahwinan 2. Perbincangan dalam kumpulan
1.2 Kekeluargaan dan kerukunan rumah tangga. kecil – sembang saran.
a) Institusi kekeluargaan. : Menyatakan cara menghormati
i) Makna perkahwinan. orang tua, ahli keluarga yang
ii) Kerukunan rumah sakit dan orang berkeperluan
tangga khas.
iii) Menghormati. : Menerangkan cara penjagaan
- orang tua warga tua, ahli keluarga yang
- orang sakit sakit dan orang berkeperluan
- orang berkeperluan khas.
khas A: Sayang menyayangi
Bekerjasama

2 PJ: (i) Kecergasan Fizikal P: Melakukan aktiviti yang berkaitan 1. Melakukan aktiviti daya tahan
(a) Daya tahan kardiou. dengan mengikut prosedur yang kardiovaskular secara individu
- berlari dan berjalan betul. dan berpasangan.
pantas 15 minit K: Menyenaraikan prosedur latihan 2. Perbincangan mengenai
- Prosedur latihan : Menyatakan prosedur semasa prosedur
melakukan latihan latihan.
A: Keyakinan diri 3. Membincangkan aspek-aspek
Mematuhi prosedur. keselamatan semasa melakukan
aktiviti.

16
17

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

14 1 PJ: 1. KECERGASAN P: Melakukan sekurang-kurangnya 1. Melakuk


1.1 Kecergasan Fizikal dua aktiviti daya tahan otot. an aktiviti daya tahan otot
b) Daya Tahan Otot. K: Menyatakan aspek-aspek secara individu dan
i) Cadangan Aktiviti keselamatan dalam melakukan berpasangan.
- Tekan tubi aktiviti. 2. Membinc
- Bangkit tubi : Menyatakan prosedur untuk angkan aspek keselamatan.
ii) Prosedur latihan melakukan aktiviti. 3. Membinc
iv) Aspek keselamatan A: Menyatakan perasaan semasa angkan prosedur latihan daya
melakukan. tahan otot- dalam kumpulan.

2 PK: 2. GAYA HIDUP P: - 1. Merujuk piramid makanan


SIHAT K: Menyatakan kumpulan makanan 2. Perbincangan dalam kumpulan
2.1 Pemakanan dalam setiap aras piramid kecil tentang piramid makanan.
 Piramid makanan. * Aras 1
makanan : Menjelaskan peranan kumpulan 3. Kuiz
i) Aras 1 pada setiap aras piramid
- Bijirin, hasil bijirin dan makanan .
ubi-ubian. * Aras 1
A: Sayangi diri.

17
18

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

15 1 PJ: 2. KEMAHIRAN P: Melakukan kemahiran gimnastik 1. Melakukan kemahiran


2.3 Pendidikan dengan teknik yang betul dan gimnastik artistik secara
Pergerakan selamat. kumpulan.
(a) Gimnastik Artistik
Pola Pergerakan K: Kenal pasti tahap ansur maju 2. Membincangkan aspek-aspek
(i) Pola 1 setelah aktiviti. keselamatan yang perlu
 Pendaratan– : Menyatakan aspek keselamatan diambil kira dalam pergerakan
Peringat 2 dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik
(a)Lompat bintang dari gimnastik artistik.
peti lombol mendarat 3. Menjelaskan masalah yang
dengan dua belah kaki. A: Keyakinan diri dilakukan oleh rakan semasa
(b)Lompat kangkang latihan.
dari peti lombol dan
mendarat dengan dua
belah kaki.
(c)Lompat dakap dari
peti lombol dan
mendarat dengan dua
belah kaki.
(d)Lompatan
kebelakang dari peti
lombol dan mendarat
dengan dua belah kaki.
(e)Dari dirian statik
jatuh mendarat dengan
dua belah tangan atas
peti lombol.
(f) Imbangan kala.

18
19

(g)Bergayut hayun
kebelakang dan
mendarat dari palang.

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

Atau

(b) Gimnastik Irama P: Melakukan kemahiran gimnastik 1. Melakukan


Pola Pengerakan irama dengan teknik lakuan yang kemahiran gimnastik irama
(i) Pergerakan 1-Peringkat 2 betul. secara individu.
 Imbangan K: Menghuraikan komponen 2. Membincangkan
(a) Imbangan Dengan kecergasan yang diaplikasikan komponen kecergasan yang
Sebelah Kaki Di dalam acara gimnastik irama. diaplikasikan dalam
Depan. A: Keyakinan diri. kemahiran gimnastik irama.
(b) Imbangan Atas Satu 3. Merancang aktiviti
Kaki (Arabesque) latih tubi kemahiran asas
gimnastik irama dalam
kumpulan.

2 PJ: 1. KECERGASAN P: Melakukan sekurang- 1. Melakukan aktiviti kelenturan


1.1 Kecergasan Fizikal kurangnya 2 aktiviti secara individu dalam
(d) Kelenturan kelenturan. berkumpulan.
(i) Aktiviti K: Menyatakan prosedur 2. Membincangkan aspek-aspek
(ii) Prosedur Latihan latihan dan faedah latihan keselamatan- Kumpulan.
(iii) Faedah Latihan kelenturan. 3. Melukis dan menandakan otot-
(iv) Aspek-aspek : Menyatakan aspek-aspek otot yang terlibat.
keselamatan keselamatan. 4. Menyediakan folio individu Folio
: Menguatkan otot penggerak berkaitan dengan prosedur dan
utama yang terlibat. faedah latihan.
A: Bekerjasama

19
20

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

16 1 PK: (2) Gaya Hidup Sihat P: - 1. Merujuk piramid makanan


(2.1) Pemakanan K: Menyatakan kumpulan makanan 2. Perbincangan dalam kumpulan
- Piramid makanan dalam setiap aras piramid kecil tentang piramid makanan
(ii) Aras Dua makanan. * Aras 2
- Buah-buahan dan :Menjelaskan peranan kumpulan 3. Kuiz
sayur-sayuran. pada setiap aras piramid makanan
*Aras 2
A: Sayangi diri

2 PJ: 1. KECERGASAN P: Melakukan sekurang-kurangnya 3 1. Melakukan aktiviti daya tahan


1.1 Kecergasan Fizikal aktiviti daya tahan otot otot secara individu dan
b) Daya Tahan Otot K: Menyatakan aspek keselamatan berpasangan.
i) Aktiviti dalam melakukan aktiviti daya 2. Membincangkan aspek
- Kilas pinggang tahan otot. keselamatan dalam melakukan
- Mendagu : Menyatakan prosedur dan faedah aktiviti daya tahan otot-
- Jalan pikul beban latihan daya tahan otot. kumpulan
ii) Prosedur latihan A: Keyakinan diri 3. Membincangkan prosedur dan
: Bekerjasama faedah latihan daya tahan otot-
berkumpulan.

20
21

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

17 1 PJ: 3. KESUKANAN P: Menyusun alatan sukan mengikut 1. Menunjuk cara penyusunan


3.1 Pengurusan saiz dan bentuk alatan sukan di sekolah
Pengurusan alatan K: Menyatakan cara pengurusan 2. Melukis pelan susun atur alatan
sukan alatan sukan yang baik dan dalam stor sukan
(i) Susun atur alatan selamat. 3. Merancang susun atur alatan
sukan : Menyatakan cara penyusunan sukan di sekolah.
- saiz objek alatan sukan dengan baik dan
- Bentuk objek selamat
A: Menghargai
: Mematuhi disiplin dalam
susun atur alatan.

2 PJ: 3. KESUKANAN P: Menyusun alatan sukan 1. Melukis pelan susun atur alatan
3.1 Pengurusan mengikut saiz bentuk dan dalam stor sukan
Pengurusan alatan berat/ ringan alatan. 2. Merancang susun atur alatan
sukan K: Menyatakan cara sukan di sekolah
(i) Susun atur alatan penyusunan alatan sukan 3. Lawatan ke stor sukan
sukan dengan baik dan selamat.
- Berat-ringan objek A: Menghargai
(ii) Kemaskini alatan : mematuhi disiplin dalam
susun atur alatan..

21
22

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

18 1 PK(2): GAYA HIDUP P: - 1. Perbincangan dalam kumpulan


SIHAT K: Menerangkan bagaimana kecil tentang pengurusan
2.2 Pengurusan konflik dan keadaan seseorang yang dalam konflik dan stress.
stress keadaan stress. 2. Lakonan.
(i) Maksud : Menyatakan maksud konflik dan
(ii) Punca stress.
: Menyatakan sebab-sebab berlaku
konflik dan stress.
A: Kesedaran.

2 PJ: (1) KECERGASAN P: Melakukan aktiviti dalam satu 1. Membincangkan prinsip-


1.1 Kecergasan Fizikal program kecergasan diri yang prinsip llatihan secara
(g) Prinsip Latihan dirancang mengikut prinsip berkumpulan
- Ansur maju latihan dengan betul. 2. Menyusun jadual program
- Tambah beban K: Menyatakan prinsip-prinsip kecergasan diri.
- Kekerapan latihan 3. Melayari laman web berkaitan
- Masa : Merancang jadual program dengan kecergasan fizikal. Folio
kecergasan diri. 4. Menyediakan folio individu
: Membuat kesimpulan berkaitan berkaiatan dengan prinsip
dengan keperluan kecergasan latihan.
fizikal
bagi setiap individu.
A: Mengamalkan gaya hidup sihat.

22
23

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

19 1 PJ: 2. KEMAHIRAN P: Melakukan satu rangkaian 1. Membincangkan komponen


2.3 Pendidikan pergerakan dengan teknik lakuan kecergasan yang diaplikasi.
Pergerakan yang betul. 2. Merancang aktiviti latih tubi
K: Menyatakan komponen kecergasan kemahiran asas gimnastik
(a) Gimnastik Artistik yang diaplikasi dalam gimnastik. artistik dalam kumpulan.
Pola Pergerakan : Menyatakan otot penggerak utama 3. Menamakan otot penggerak
(i) Pola 1 yang digunakan dalam acara utama dalam acara gimnastik.
 Pendaratan – gimnastik artistik.
Peringkat 3 A: Keyakinan diri
(a) Lo Keseronokan
mpat bintang dari peti Bekerjasama
lombol dan mendarat
dengan dua belah kaki.
(b) Lo
mpat kangkang dari peti
lombol dan mendarat
dengan dua belah kaki.
(c) Lo
mpat dakap dari peti
lombol dan mendarat
dengan dua belah kaki.
(d) Da
ri dirian statik jatuh
kebelakang lalu
mendarat atas tilam.
(e) Me
lompat kebelakang dari
peti lombol dan

23
24

mendarat dengan dua


kaki.
(f) Be
rgayut hayun ke depan
dan mendarat.

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

Atau

(b) Gimnastik Irama. P: Melakukan beberapa variasi 1. Menunjuk cara ansur maju
Pola Pergerakan pergerakan berkaitan dengan dalam variasi pergerakan yang
(i) Pergerakan 1 imbangan dan melentik (dengan dirancang.
 Imbangan – pergerakan / alatan ) 2. Membincangkan aspek-aspek
Peringkat 3 K: Menghuraikan komponen keselamatan yang perlu
(a) Skala depa (Imbangan kecergasan yang diaplikasikan diambil
atau satu kaki) dalam acara gimnastik irama. kira dalam variasi pergerakan.
(b) Kombinasi 2 jenis : Mengenal pasti otot penggerak 3. Menjelaskan kesalahan-
imbangan utama yang digunakan dalam acara kesalahan yang biasa
i. Imbangan atas gimnastik irama. dilakukan
dua kaki. A: Keyakinan diri oleh rakan.
ii. Imbangan sebelah Keseronokan
kaki di depan. Bekerjasama

24
25

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

2 PJ: 3 KESUKANAN P: Melakonkan satu situasi yang 1. Menyenaraikan kesalahan


3.3 Etika dirancang. yang melanggar undang-
 Pengelolaan K: Menyatakan dua kesalahan yang undang dan peraturan sukan
(i) Undang- undang dan melanggar undang-undang dan dan permainan.
peraturan sukan dan peraturan sukan dan permainan. 2. Membahaskan cara mengatasi
permainan : Menyatakan cara mengatasi atau mengurangkan
(ii) Umur dan jantina perlanggaran peraturan perlanggaran peraturan dalam
(iii) Komunikasi : Menyatakan cara meningkatkan sukan dan permainan dalam
etika atlet dalam sukan dan kumpulan.
permainan. 3. Membincangkan cara
A: Memahami dan mematuhi meningkatkan etika atlet dalam
peraturan. sukan secara kumpulan.
: Bertimbang rasa dan toleransi.

25
26

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

20. 1 PK: 2. GAYA HIDUP P: 1. Perbincangan tentangn


SIHAT K: Menyatakan definisi penyalah penyalah
2.3 Penyalahgunaan bahan gunaan bahan iaitu dadah dan gunaan dadah dan ubat-ubatan.
(a) Definisi ubat. 2. Merujuk pelbagai usaha
(i) Dadah : Mengklasifikasi dadah. berkaitan dadah dan ubat.
(ii) Ubat A: Menyayangi diri. 3. Mengumpul pelbagai bahan
(b) Klasifikasi dadah dan : Mengamalkan Gaya Hidup sihat. seperti artikel dan lain-lain.
ubat

2. PJ: 2. KEMAHIRAN P: Melakukan kemahiran gimnastik 1. Melakukan kemahiran


2.3 Pendidikan Pergerakan pendidikan dengan teknik yang gimnastik pendidikan secara
(c) Gimnastik Pendidikan betul dan selamat. individu.
(i) Tema 1 K: Menyatakan aspek keselamatan 2. Membincangkan aspek-aspek
- Kesedaran tubuh yang perlu diambil kira dalam keselamatan yang perlu diambil
badan melakukan aktiviti gimnastik kira dalam pergerakan
- Bergerak secara pendidikan. gimnastik pergerakan.
sentuhan berselang : Menghuraikan komponen 3. Membincangkan komponen
- Bergerak secara kecergasan yang diaplikasikan kecergasan yang diaplikasikan
sentuhan selalu dalam acara gimnastik dalam acara gimnastik
- Bergerak tanpa pendidikan. pendidikan.
sentuhan seketika A: Keyakinan diri. 4. Menjelaskan kesalahan-
(iii) Aspek keselamatan : Mematuhi arahan. kesalahan yang biasa dilakukan
- Latihan sistematik oleh rakan semasa latihan.
- Mengenalpasti
kemampuan tahap dan
kecergasan murid
semasa melakukan

26
27

aktiviti

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

- Kemudahan
peralatan
- Persekitaran atau
tempat beraktiviti
- Penyeliaan, arahan
dan
bimbingan
- Perlakuan murid

21 1 PJ: 1. KECERGASAN P: Melakukan sekurang-kurangnya 1. Melakukan aktiviti


1.1 Kecergasan Fizikal dua aktiviti kekuatan otot. kekuatan otot secara individu
(c) Kekuatan otot K: Menyatakan aspek keselamatan dan berkumpulan.
(i) Aktiviti yang perlu diambil kira dalam 2. Membincangkan
- Tekan tubi melakukan aktiviti kekuatan otot. aspek keselamatan yang perlu
- Mendagu A: Keyakinan diri. diambil kira dalam melakukan
(iv) Aspek keselamatan : Kerjasama aktiviti kekuatan secara
- Latihan berkumpulan.
sistematik
- Mengenalpast
i kemampuan tahap
dan kecergasan
murid semasa
melakukan aktiviti
- Kemudahan
peralatan
- Persekitan/

27
28

tempat aktiviti
- Penyeliaan
arahan/ bimbingan
- Perlakuan
murid

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

2 PK: 2. GAYA HIDUP P: - 1. Perbincangan dalam kumpulan


SIHAT K: Menjelaskan kesan konflik dan kecil tentang pengurusan
2.2 Pengurusan Konflik stress konflik
dan Stress : Menceritakan pengalaman dan stress.
(iii) Simpton/ Kesan menghadapi konflik dan stress 2. Membentangkan dalam kelas
(iv) Cara mengatasi dan mengenai cara mengatasi
cara mengatasi. konflik
A: Keyakinan diri. dan stress.
: Menghargai diri sendiri. 3. Simulasi/ lakonan.

22 1 PJ: 2. KEMAHIRAN P: Melakukan kemahiran asas 1. Melakukan kemahiran asas


2.1 : Permainan (grip) dengan teknik lakuan yang da;am permainan ping pong
(c) Ping Pong betul. secara berpasangan.
(i) Kemahiran K: Menyatakan bagaimana/ teknik 2. Membincangkan latihan
- Grip memegang (grip) bat ping pong. kemahiran mengikut kumpulan
(ii) Aspek keselamatan A: Keyakinan diri. kemahiran asas.
3. Menjelaskan kesalahan yang
dilakukan semasa latihan dan
permainan.
4. Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam permainan ping
pong.

28
29

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

2 PJ: 2. KEMAHIRAN P: Melakukan kemahiran 1. Melakukan kemahiran asas


2.1 Permainan asas(pukulan pepat) dengahn dalam permainan ping pong
(c) Ping Pong teknik lakuan yang betul. secara berpasangan.
(i) Kemahiran K: Menyatakan bagaimana teknik 2. Membincangkan latihan
- Pukulan (pukulan pepat) dalam ping pong. kemahiran mengikut kumpulan
pepat A: Keyakinan diri. kemahiran asas.
(ii) Aspek 3. Menjelaskan kesalahan yang
keselamatan dilakukan semasa latihan dan
permainan.
4. Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam permainan ping
pong.

23. 1 PJ: 2. KEMAHIRAN P: Melakukan kemahiran asas 1. Melakukan kemahiran asas


2.1: Permainan (pukulan kilas) dengan teknik dalam permainan ping pong
(c) Ping Pong lakuan yang betul. secara berpasangan.
- Pukulan kilas K: menyatakan bagaimana/ teknik 2. Merancang aktiviti latih tubi
(ii) Aspek keselamatan (pukulan kilas) dalam ping pong. kemahiran asas dalam
A: Keyakinan diri. kumpulan.
: Bekerjasama. 3. Membincangkan komponen
yang digunakan dalam aktiviti
yang berkaitan.
4. Membincangkan aspek-aspek

29
30

keselamatan yang perlu diambil


kira dalam permainan ping
pong.

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

2 PK: 1. KESIHATAN DIRI P: 1. Main peranan


DAN KELUARGA K: menyatakan isu-isu semasa 2. Perbincangan dalam kumpulan
1.2 Kekeluargaan kekeluargaan. kecil.
(b) Isu kekeluargaan : Membincangkan peranan ahli
(i) Persefahaman keluarga untuk mencapai ciri-ciri
(ii) Menghormati antara keluarga bahagia.
satu sama lain A: Menghormati
(iii) Jurang generasi : Mematuhi arahan.

24 1 PJ: 2. KEMAHIRAN P: Melakukan kemahiran asas 1. Melakukan kemahiran asas


2.1: Permainan (servis) dalam permainan ping pong
(c) Ping Pong dengan teknik lakuan yang betul. secara berpasangan.
- Servis K: Menyatakan teknik kemahiran 2. Menjelaskan kesalahan yang
- Undang- asas (servis) dalam permainan dilakukan semasa latihan dan
undang dan ping pong. permainan.
peraturan : Mengenal pasti tindakan 3. Membincang dan menamakan
berbahaya dalam situasi otot penggerak utama yang
permainan. digunakan dalam kemahiran
A: Keyakinan diri. tersebut.
: Kerjasama.

30
31

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

2 PJ: 2. KEMAHIRAN P: Melakukan kemahiran asas (smesy) 1. Membincangkan dan


2.1 Permainan dengan teknik lakuan yang betul. menamakan otot penggerak
(c) Ping Pong K: Menyatakan teknik kemahiran asas utama yang digunakan dalam
- Smesy (smesy) dalam permainan ping kemahiran tersebut.
- Undang- pong. 2. Menjelaskan kesalahan yang
undang dan : Mengenal pasti tindakan berbahaya dilakukan semasa latihan dan
peraturan dalam situasi permainan. permainan.
: Menyatakan otot penggerak utama 3. Permainan kecil.
yang digunakan dalam kemahiran
tersebut.
A: Keyakinan diri.

25 1 PJ: 2. KECERGASAN P: Melakukan sekurang-kurangnya 1. Melakukan aktiviti kekuatan


1.1 Kecergasan Fizikal dua aktiviti kekuatan otot dengan otot secara individu dan
(c) Kekuatan Otot teknik lakuan yang betul. berkumpulan.
(i) Cadangan aktiviti K: Menyatakan otot penggerak utama 2. Menamakan otot penggerak
- Naik turun yang terlibat dalam aktiviti utama yang terlibat dalam
bangku kekuatan otot. aktiviti kekuatan.
- Bangkit tubi : Menyatakan aspek-aspek 3. Membincangkan aspek
(iv) Aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil keselamatan yang perlu
keselamatan kira dalam melakukan aktiviti diambil kira dalam melakukan
kekuatan otot. aktiviti kekuatan secara
A: Keyakinan diri. berkumpulan.

31
32

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

2. PK: 2. GAYA HIDUP P: 1. Perbincangan tentang penyalah


SIHAT K: Menyatakan kesan dan bahaya gunaan dadah dan ubat serta
2.3. Penyalahgunaan bahan dadah kepada individu dan kesan dan bahayanya.
(c) Kesan dan Bahaya negara.
- Dadah : Menyatakan kesan dan bahaya 2. Perbahasan tentang bahaya
- Ubat penyalahgunaan ubat kepada dadah.
individu.
A: Sayangi diri. 3. Membuat poster tentang
: Mematuhi arahan. penyalahgunaan dadah dan ubat.

26 1 PJ: 1. KECERGASAN P: Melakukan sekurang-kurangnya 1. Melakukan aktiviti kelajuan


1.1 Kecergasan Fizikal dua aktiviti kelajuan dengan betul secara individu dan
(f): Kelajuan dan selamat. berkumpulan.
(i) Cadangan aktiviti
- Lari pecut 30 meter K: Menyatakan cara untuk berlari 2. Merekod masa pencapaian
dengan pantas dengan betul. larian.
(iv) Aspek-aspek : Menyatakan aspek-aspek
keselamatan keselamatan yang perlu diambil 3. Membincangkan aspek
kira dalam melakukan aktiviti keselamatan yang perlu diambil
kelajuan. kira dalam melakukan aktiviti
kelajuan secara kumpulan.
A: Keyakinan diri.

32
33

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

2 PJ: 1. KECERGASAN P: Melakukan sekurang-kurangnya 1. Melakukan aktiviti kelajuan


1.1 Kecergasan Fizikal dua aktiviti kelajuan dengan betul secara individu dan
(f): Kelajuan dan selamat berkumpulan.
(i) Cadangan aktiviti K: Menyatakan otot penggerak 2. Melukis dan menandakan otot-
- Lari pecut 60 meter utama yang terlibat dalam aktiviti otot yang terlibat dalam
kelajuan melakukan aktiviti kelajuan.
(iv) Aspek-aspek A: Keyakinan diri. 3. Membincangkan aspek
Keselamatan keselamatan yang perlu diambil
kira dalam melakukan aktiviti
kelajuan secara kumpulan.

27 1 PJ: 2. KEMAHIRAN P: Melakukan kemahiran gimnastik 1. Melakukan kemahiran


2.3 Pendidikan Pergerakan pendidikan dengan teknik lakuan gimnastik pendidikan secara
(c)Gimnastik yang betul dan selamat. individu.
Pendidikan K: Menyatakan aspek-aspek 2. Membincangkan aspek-aspek
(ii) Tema 2 - Kesedaran keselamatan yang perlu diambil keselamatan yang perlu diambil
ruang kira dalam melakukan aktiviti kira dalam pergerakan
- Bergerak gimnastik pendidikan. gimnastik pendidikan.
berbagai-bagai cara : Mengenalpasti tahap ansur maju 3. Menunjuk cara tahap ansur
menggunakan ruang yang perlu dibuat sepenuhnya. maju dalam kemahiran
- Membuat A: Keyakinan diri. gimnastik pergerakan.
pergerakan : Sayangi diri. 4. Merancang aktiviti latih tubi
menggunakan ruang kemahiran asas gimnastik
diri pendidikan dalam kumpulan.
- Bergerak
menggunakan

33
34

berbagai-bagai aras
(iii) Aspek-aspek
Keselamatan

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

2 PK: 2. GAYA HIDUP P: - 1. Merujuk piramid makanan.


SIHAT
2.1 Pemakanan K: Menyatakan kumpulan makanan 2. Perbincangan dalam kumpulan
Piramid Makanan dalam setiap aras piramid kecil tentang piramid makanan.
(iii) Aras Tiga makanan.
- Ikan, ayam, daging dan : Menjelaskan peranan kumpulan 3. Kuiz
kekacang makanan pada setiap aras piramid
- Susu dan hasil tenusu makanan. 4. Analisis makanan harian murid.
: Menjelaskan peranan kumpulan
makanan pada setiap aras piramid
makanan.

A: Sayangi diri.

28 1 PJ: 1. KECERGASAN P: Melakukan sekurang-kurangnya 1. Melakukan aktiviti kuasa secara


1.1 Kecergasan Fizikal dua aktiviti kuasa dengan betul berkumpulan dan individu.
(e) Kuasa dan selamat.
(ii) Cadangan aktiviti 2. Membincangkan aspek-aspek
- Lompat jauh K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil
berdiri keselamatan yang diambil kira kira dan melakukan aktiviti
- Hop melepasi dalam melakukan aktiviti kuasa. kuasa secara berkumpulan.
halangan
(iv) Aspek-aspek A: Keyakinan diri.
Keselamatan Bekerjasama.

34
35

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

2 PJ: 2. KEMAHIRAN P: Menunjukkan cara/ teknik 1. Melakukan teknik lontar peluru


2.2 Olahraga pegangan untuk lontar peluru secara individu.
(b) Padang dengan betul.
(i) Acara Lontar Peluru 2. Menyenaraikan peraturan asas
- Gaya lontaran K: Menyatakan peraturan asas dalam dalam teknik lontar peluru.
O’Brien teknik lontar peluru.
- Teknik : Menyatakan aspek-aspek 3. Membincangkan aspek-aspek
pegangan keselamatan semasa melakukan keselamatan yang perlu diambil
acara lontar peluru. kira dalam acara lontar peluru.
(ii) Aspek-aspek
Keselamatan A: Memahami peraturan. 4. Menjelaskan kesalahan-
Kesedaran kesalahan yang dilakukan oleh
rakan semasa latihan.

29 1 PJ: 2. KEMAHIRAN P: Menunjukkan cara/ fasa 1. Melakukan teknik lontar peluru


2.1 Olahraga persediaan dan fasa gelongsor dengan betul
(b) Padang dengan teknik lakuan yang betul.
(i) Acara lontar peluru 2. Membincangkan komponen
- Fasa persediaan K: Menyatakan bagaimanakah kecergasan yang digunakan
- Fasa gelongsor teknik fasa persediaan dan fasa dalam acara olahraga (lontar
gelongsor. peluru).
(iv) Aspek-aspek : Mengenal pasti otot penggerak
Keselamatan utama yang digunakan. 3. Merancang aktiviti latih tubi
kemahiran asas acara lontar

35
36

A: Keyakinan diri peluru dalam kumpulan.


Kesedaran

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

2 PK: 1. GAYA HIDUP P: - 1. Merujuk piramid makanan.


SIHAT K: Mengenalpasti/menyenaraikan
2.1 Pemakanan makanan – makan yang termasuk 2. Kuiz.
Piramid makanan dalam aras 4.
: Menjelaskan peranan kumpulan 3. Menyediakan folio. Folio
(iv) Aras Empat makanan pada setiap aras piramid
- Lemak, minyak dan gula makanan.
: Merancang hidangan makanan
seimbang pada sarapan pagi,
makan tengahari, makan malam.

A: Sayang diri.
Mensyukuri

36
37

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

30 1 PJ: 2. KEMAHIRAN P: Melakukan fasa lontaran dan fasa 1. Merancang aktiviti latih tubi
2.2 Olahraga ikut lajak dengan teknik lakuan kemahiran lontar peluru dalam
(b) Padang yang betul. kumpulan mengikut fasa-fasa
Acara lontar peluru dan juga keseluruhan (teknik)
- Fasa lontaran K: Menyatakan fasa-fasa acara lontar lontaran.
- Fasa ikut peluru.
lajak : Menyatakan kesalahan-kesalahan 2. Menjelaskan kesalahan-
- Undang- yang dilakukan semasa latihan. kesalahan yang dilakukan oleh
undang dan : Menerangkan otot-otot penggerak rakan semasa latihan.
peraturan utama yang terlibat.
3. Menyediakan folio individu
A: keyakinan diri. tentang fasa-fasa acara lontar
peluru.

37
38

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

2 PJ: 1. KECERGASAN P: Melakukan aktiviti skipping 1. Melakukan aktiviti daya tahan


1.1 Kecergasan Fizikal dengan teknik lakuan yang betul. kardiovaskular secara individu
(a) Daya Tahan K: Menyatakan perasaan semasa dan berpasangan.
Kardiovaskular melakukan aktiviti daya tahan
kardiovaskular. 2. Mencatatkan rekod pencapaian
(i) Cadangan aktiviti : Menyatakan otot penggerak pelajar.
- Skipping 15 minit utama yang terlibat dalam aktiviti
daya tahan kardiovaskular. 3. Menamakan otot penggerak
A: Keyakinan diri. utama yang terlibat.
: Mematuhi arahan.

31 1 PK: 1. KESIHATAN DIRI P: 1. Lakonan/ main peranan/


DAN KELUARGA K: Menyenaraikan isu-isu semasa simulasi.
1.2 Kekeluargaan kekeluargaan.

38
39

(b) Isu kekeluargaan : Menyertakan sebab berlaku isu 2. Meneroka isu sumbang
(iv) Lari dari rumah kekeluargaan. mahram.
(v) Penceraian : Menyatakan peranan ahli Folio
keluarga untuk mencapai ciri-ciri 3. Menyediakan folio tentang
keluarga bahagia. kekeluargaan.
A: Sayang menyayangi
: Hormat menghormati
: Patuhi arahan

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

2 PJ: 1. KECERGASAN P: Melakukan sekurang-kurangya 1. Melakukan aktiviti kuasa secara


1.1 Kecergasan Fizikal dua aktiviti kuasa dengan betul individu dan berkumpulan.
(e) Kuasa dan selamat.
(i) Cadangan aktiviti 2. Melukis dan menandakan otot-
- Duduk melunjur K: Menyatakan prosedur latihan otot yang terlibat dalam
melontar bola untuk kuasa. melakukan aktiviti kuasa.
- Lompat pelbagai aras
(plyometric) A: Keyakinan diri. 3. Merancang dan menyenaraikan
(ii) Prosedur Latihan prosedur latihan untuk kuasa.

32 1 PJ: 1. KECERGASAN P: Melakukan sekurang-kurangnya 1. Melakukan aktiviti kuasa secara


1.1 Kecergasan Fizikal. dua aktiviti kuasa dengan betul individu dan kumpulan.
(e) Kuasa dan selamat.
2. Melukis dan menandakan otot-
(i) Cadangan aktiviti K: Menyatakan faedah latihan otot yang terlibat dalam
- Menggunakan kaedah untuk kuasa. melakukan aktiviti kuasa.
beratan (weight) : Menyatakan otot penggerak

39
40

utama yang terlibat dalam aktiviti 3. Menyediakan folio individu Folio


(iii) Faedah latihan kuasa. berkaitan dengan kaedah dan
faedah latihan kuasa.
A: Keyakinan diri
Kesabaran

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

2 PK: 3. KEBERSIHAN P: - 1. Merujuk pelbagai media


DAN berkaiatan dengan hak
KESELAMATAN K: Menyenaraikan hak dan pengguna.
PERSEKITARAN tanggungjawab pengguna.
3.1Keselamatan 2. Lakonan.
Akta dan Undang- A: Patuhi peraturan.
undang Kesedaran

(i) Hak Pengguna

33 1 PJ: 2. KEMAHIRAN P: Melakukan kemahiran pergerakan 1. Melakukan kemahiran


2.3 Pendidikan Pergerakan kreatif dengan teknik lakuan yang pergerakan kreatif secara
(d) Pergerakan kreatif betul dan selamat. individu.
Tema Pergerakan
(i) Tema 1 K: Menyatakan komponen 2. Menunjukkan cara tahap ansur
Kesedaran Tubuh Badan kecergasan yang diaplikasi dalam maju dalam kemahiran
- Keseluruhan tubuh pergerakan kreatif. pergerakan kreatif.
badan
- Lokomotor : Menyatakan kesalahan yang biasa 3. Membincangkan komponen

40
41

- Bukan lokomotor dilakukan semasa latihan. kecergasan yang diaplikasikan


- Bahagian tubuh badan dalam acara pergerakan kreatif.
(ii) Tema 2 A: Keyakinan diri.
Kesedaran Rintangan Bekerjasama. 4. Menjelaskan kesalahan-
Beban dan Masa kesalahan yang biasa dilakukan
- Beban oleh rakan
- Masa semasa latihan.
(Rujuk buku Pergerakan
Kreatif)
Aspek-aspek keselamatan

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

2 PJ: 2. KEMAHIRAN P: Melakukan kemahiran pergerakan 1. Melakukan kemahiran


2.3 Pendidikan Pergerakan kreatif dengan teknik yang betul pergerakan kreatif secara
(d) Pergerakan Kreatif dan selamat. individu.
Tema Pergerakan
(iii) Tema 3 K: Menyatakan kesalahan yang 2. Membincangkan aspek
Kesedaran Ruang biasa dilakukan semasa latihan. keselamatan yang perlu diambil
- Kawasan : Menyatakan otot penggerak kira.
- Arah utama yang digunakan dalam
(iv)Tema 4 acara pergerakan kreatif. 3. Menamakan otot penggerak
Aliran Beban Badan Dalam utama yang terlibat dalam
Ruang dan Masa A: Keyakinan diri. pergerakan kreatif.
- Aliran Keseronokan.
- Ruang Mematuhi arahan
(Rujuk buku Pergerakan
Kreatif)
Aspek-aspek keselamatan

34 1 PK: 3. KEBERSIHAN DAN P: 1. Merujuk pelbagai media


KESELAMATAN berkaitan hak pengguna/ agensi

41
42

PERSEKITARAN K: Menjelaskan peranan agensi yang yang terlibat.


3.1 Keselamatan terlibat dalam hal ehwal 2. Kuiz
Akta dan Undang-undang pengguna 3. Mengumpul maklumat
(ii) Agensi terlibat mengenai
- Kementerian Perdagangan A: Bertanggungjawab Kementerian Perdagangan
Dalam Negeri dan Hal : Bekerjasama Dalam Negeri. Folio
Ehwal Pengguna : Kesedaran 4. Menyediakan folio berkaitan
dengan akta dan undang-undang
pengguna.

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

35 1 PJ: 1. KECERGASAN P: Melakukan sekurang-kurangnya 1. Melakukan aktiviti kelajuan


1.1 Kecergasan Fizikal dua aktiviti kelajuan dengan betul secara individu dan
(f) Kelajuan dan selamat. berkumpulan.
(i) Cadangan aktiviti
- Lari ulang alik (10m) K: Menyatakan prosedur latihan 2. Membincangkan prosedur
(ii) Prosedur latihan bagi kelajuan. latihan kelajuan.

A: Keyakinan diri 3. Menamakan otot-otot yang


: Kerjasama terlibat dalam melakukan
aktiviti
kelajuan.

2. PK: 3. KEBERSIHAN DAN P: 1. Merujuk pelbagai media


KESELAMATAN berkaitan hak pengguna
PERSEKITARAN. K: Menjelaskan peranan agensi yang - Agensi (FOMCA)
terlibat dalam hal ehwal
3.1 Keselamatan pengguna (FOMCA) 2. Mengumpul maklumat
Akta dan Undang- mengenai
undang A: Bertanggungjawab FOMCA
: Kesedaran

42
43

(ii) Agensi terlibat 4. Kuiz


- Gabungan Persekutuan
Pengguna Malaysia

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

36 1 PJ: UJIAN POST P: Melakukan aktiviti UDTA dengan UDTA (Berpasangan) UDTA
UDTA (Ujian Daya teknik lakuan yang betul. 1. Tekan tubi
Tenaga Asas) K: Menyenaraikan aktiviti-aktiviti 2. Bangkit tubi
(i) Tekan tubi UDTA 3. Jangkauan
(ii) Bangkit tubi A: Bekerjasama melunjur
(iii) Jangkauan melunjur : Kesedaran terhadap keupayaan 4. Larian 1500
(iv) Larian 1500 m diri m

2 PJ: 2. KEMAHIRAN P: Melakukan kemahiran gimnastik 1. Melakukan kemahiran


2.3 Pendidikan Pergerakan artistik dengan teknik yang betul gimnastik artistik secara
(a) Gimnastik Artistik dan selamat. individu dan kumpulan.
Pola Pergerakan
(ii) Pola 2 K: Mengenal pasti tahap ansur maju 2. Menjelaskan kesalahan yang
- Statik (Peringkat 1) yang perlu dibuat. dilakukan oleh rakan semasa
(a) Dirian ‘Y’ latihan.
(b) Sokongan depan A: Keyakinan diri.
dengan dua belah : Bekerjasama. 3. Menerangkan otot penggerak
tangan utama yang terlibat.
(c) Sokongan sisi
dengan sebelah tangan

43
44

(d) Imbangan skala


kedepan (skala depan)
(e) Imbangan skala
ke sisi (skala sisi)
(f) Imbangan “Y”
ke sisi.

(Rujuk buku Gimnastik


Artistik)

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

Atau.

b) Gimnastik Irama P: Melakukan kemahiran gimnastik 1. Melakukan kemahiran


Pola Pergerakan irama dengan teknik lakuan yang gimnastik irama secara
(ii) Pergerakan 2 - betul. individu.
Peringkat 1 K: Menyatakan kemahiran asas
 Melentik pergerakan melentik dalam 2. Menyenaraikan
a) Dirian gimnastik irama. kemahiran asas pergerakan
melentik ke sisi A: Keyakinan diri. melentik dalam gimnastik
b) Melutut, : Bekerjasama. irama.
melentik ke sisi.
3. Melukis dan melabel
otot-otot yang terlibat dalam
pergerakan gimnastik irama.

37 1 PK: 3. KEBERSIHAN DAN P: - 1. Merujuk media mengenai agensi


KESELAMATAN K: Menjelaskan peranan agensi yang (M.T.P)
PERSEKITARAN terlibat dalam hal ehwal
3.1 Keselamatan pengguna (M.T.P) 2. Mengumpul maklumat

44
45

Akta dan Undang- : Membincangkan bagaimana


undang pengguna boleh menggunakan 3. Pameran
(ii) Agensi terlibat perkhidmatan agensi yang
- Mahkamah Tribunal terlibat.
Pengguna A: Bertanggungjawab

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

2. PJ: 2. KEMAHIRAN P: Melakukan kemahiran gimnastik 1. Melakuka


2.3 Pendidikan Pergerakan artistik dengan teknik yang betul n kemahiran gimnastik artistik
(a) Gimnastik Artistik dan secara individu dan kumpulan.
Pola Pergerakan selamat.
(ii) Pola 2 2. Menjelas
 Statik – K: Mengenalpasti tahap ansur maju kan kesalahan yang dilakukan
Peringkat 2 yang perlu dibuat. oleh rakan semasa latihan.
(a) Dud
uk bentuk “Y” A: Keyakinan diri. 3. Menamak
(b) So an otot penggerak utama yang
kongan tangan dan terlibat.
imbangan di atas peti
lombol.
(c) Sok
ong depan dengan
sebelah tangan.
(d) Jua
k leding dari
menelentang.
(e) Imb P: Melakukan kemahiran gimnastik

45
46

angan Dekam irama dengan teknik yang betul. 1. Merujuk daya tahap ansur
(f) Diri K: Menghuraikan kompenon maju dalam kemahiran
an kepala lutut kecergasan yang di aplikasi dalam gimnastik irama.
bengkok. acara gimnastik irama. 2. Menjelaskan kesalahan-
: Membincangkan kesalahan- kesalahan yang biasa
Atau kesalahan yang dilakukan semasa dilakukan oleh rakan semasa
latihan. latihan.
(b) Gimnastik Irama A: Keyakinan diri.
Pola Pergerakan
(ii) Pergerakan 2
 Melentik –
Peringkat 2
(a)
Melutut, melentik ke
belakang.
(b)
Berdiri, melentik ke
belakang.

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

38 1 PJ: 2. KEMAHIRAN P: Melakukan Kemahiran gimanstik 1. Melakukan


2.3. Pendidikan artistik dengan teknik yang betul kemahiran gimnastik artistik
Pergerakan dan selamat. secara individu dan kumpulan
(a) Gimnastik Artistik
Pola pergerakan K: Menyatakan otot penggerak utama 2. Merancang
(ii) Pola 2 yang terlibat. aktiviti latih tubi kemahiran
 Statik – asa gimnastik artistik.
Peringkat 3 A: - Keyakinan diri
(a) Dirian kepala bersudut. - Bekerjasama 3. Menamakan
(b) Dirian kepala. otot penggerak utama yang
(c) Dirian harimau. digunakan dalam acara
(d) Gayut statik di palang. gimnastik.

46
47

(e) Juak leding dengan


sebelah kaki.

Atau
P: Melakukan kemahiran gimnastik
(b) Gimnastik Irama irama dengan teknik yang betul. 1. Melakukan kemahiran
Pola pegerakan gimnastik irama secara
(ii) Pergerakan 2 K: Menghuraikan komponen individu.
 Melentik- kecergasan yang diaplikasi dalam 2. Merancang aktiviti latih tubi
peringkat 3 acara gimnastik irama. kemahiran asas gimnastik
(a) Berdiri di atas satu kaki : Menyatakan kemahiran asas irama dalam kumpulan.
dan melentik ke pergerakan melantik dalam 3. Menunjuk tahap ansur maju
belakang. gimnastik dalam kemahiran gimnastik
(b) Berdiri di atas satu kaki irama. irama.
dan melentik ke sisi.
(c) Kombinasi Dua Jenis A: Keyakinan diri.
Lentikan Badan.
- Diri lentik ke belakang
- Berdiri 1 kaki dan
melentik ke belakang.

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

2 PJ: 1. KECERGASAN P: Melakukan sekurang-kurangnya 1. Melakukan aktiviti


1.1 Kecergasan Fizikal dua aktiviti daya tahan daya tahan kardiovaskular
(a) Daya tahan kardiovaskular secara individu dan kumpulan.
Kardiovaskular K: Menyatakan faedah-fadah latihan 2. Membincangkan
(ii) Cadangan aktiviti Daya Tahan Kardiovaskular. faedah-faedah latihan Daya
- Latihan Fartlek : Menyatakan otot penggerak Tahan Kardiovaskular.
utama yang terlibat. 3. Melukis dan
(iii) Faedah latihan A: - Keyakinan diri menandakan otot yang terlibat
- Bekerjasama dalam aktiviti Daya Tahan

47
48

Kardiovaskular.

39. 1 PK: 3. KEBERSIHAN DAN P: - 1. Membincangkan


KESELAMATAN prinsip D.R.A.B.C dalam
PERSEKITARAN K: Menyatakan perinsip D.R.A.B.C kumpulan
3.2: Pertolongan Cemas,
Kecederaan dan Bantu A: Bekerjasama 2. Menonton video.
Mula. : Menyedari
(i) Prinsip D.R.A.B.C : Bertanggungjawab
D: danger
R: response
A: airways
B: breathing
C: circulation

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

2 PJ: 1. KECERGASAN P: Melakukan sekurang-kurangnya 1. Melakukan aktiviti daya tahan


(1.1): Kecergasan Fizikal dua aktiviti daya tahan otot otot secara individu dan
(b): Daya Tahan Otot dengan teknik yang betul. berpasangan.
(i) Cadangan Aktiviti K: Menyatakan faedah-faedah 2. Menamakan otot-otot
- Mendagu daripada latihan daya tahan otot. penggerak utama yang terlibat
- Jalan pikul beban. : Menyatakan otot penggerak dalam aktiviti daya tahan otot.
utama yang terlibat. 3. Menyediakan folio individu Folio
(iii) Faedah latihan A: Kesabaran. berkaitan dengan aspek-aspek

48
49

Bekerjasama. keselamatan dalam melakukan


aktiviti daya tahan otot.
4. Membincangkan
faedah-faedah latihan daya
tahan otot.

40 1 PJ: 1. KECERGASAN P: Melakukan sekurang-kurangnya 1. Melakukan aktiviti kekuatan


1.1: Kecergasan Fizikal dua aktiviti kekuatan otot dengan otot secara individu dan
(c) Kekuatan Otot teknik lakuan yang betul. kumpulan
(i) Cadangan aktiviti K: Menyatakan apakah faedah-
- meregang spring faedah latihan kekuatan otot. 2. Menuliskan dan menandakan
: Membincangkan otot penggerak otot-otot yang terlibat.
(ii) Faedah latihan utama yang terlibat.
A: Keyakinan diri 3. Membincangkan
: Bekerjasama faedah-faedah latihan
kekuatan otot.

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

2 PJ: 1. KECERGASAN P: Melakukan sekurang-kurangnya 1. Melakukan aktiviti kelajuan


1.1: Kecergasan Fizikal dua aktiviti kelajuan dengan betul secara individu dan
(f): Kelajuan dan selamat. berkumpulan
(i) Cadangan aktiviti
- Lari pecut 50 meter K: Menyatakan faedah latihan 2. Membincangkan
- Lari ‘zig-zag’ antara aktiviti kelajuan faedah latihan aktiviti
skital. kelajuan
: Menyatakan otot penggerak
(iii) Faedah latihan utama yang terlibat. 3. Melukis dan
menandakan otot-otot yang
A: Keyakinan diri. terlibat.

49
50

41 1 PK: 3. KEBERSIHAN DAN P: - 1. Membincangkan tentang


KESELAMATAN Prosedur D.R.A.B.C
PERSEKITARAN. K: Menyatakan prosedur D.R.A.B.C
3.2 Pertolongan Cemas, : Menerangkan cara melakukan 2. Tunjuk cara
Kecederaan dan Bantu D.R.A.B.C (teori)
Mula 3. Membuat praktikal D.R.A.B.C
(ii) Prosedur D.R.A.B.C A: Keyakinan diri
D: danger
R: response : Bekerjasama
A: airways
B: breathing : Tolong menolong
C: circulation

CADANGAN
TUNJANG DAN TAJUK /
MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENILAIAN
KEMAHIRAN
/ STRATEGI

2 PJ: 3. KESUKANAN P: Melabel gambarajah 1. Membincangkan isu-isu


3.2 Isu-isu dalam K: Menyenaraikan isu-isu dalam dalam sukan dan kesannya
Pendidikan Jasmani sukan secara berkumpulan.
dan Sukan : Membincangkan sekurang- 2. Membahaskan amalan rasuah
(i) Rasuah kurangnya dua isu dalam sukan dalam sukan
(ii) Penggunaan bahan 3. Menulis esei tentang
terlarang A: Jujur, Patuhi peraturan penggunaan bahan terlarang
dalam sukan.

42 1 PJ: 3. KESUKANAN P: Melabel/menyesuaikan gambar 1. Membua


3.2: Isu-isu dalam dengan aktiviti. t laporan satu isu sukan
Pendidikan Jasmani dan daripada keratan akhbar
Sukan K: Membuat penilaian tentang satu isu

50
51

sukan daripada keratan akhbar. 2. Membi


(ii) Amalan yang ncangkan isu sukan dalam
tidak jujur A: Jujur kumpulan Folio
(iii) Tiada semangat : Patuh peraturan
kesukanan. 3. Menyedi
akan folio sukan dalam
kumpulan.

2 PK: 3. KEBERSIHAN DAN K: Menerangkan cara melakukan 1. Tunjuk cara


KESELAMATAN D.R.A.B.C 2. Menonton video
PERSEKITARAN. : Menunjukcara prosedur 3. Menyediakan folio Folio
3.2: Pertolongan Cemas, pertolongan cemas D.R.A.B.C berkaitan dengan
Kecederaan dan Bantu dengan berkesan. kecederaan dan bantu mula.
Mula. A: Keyakinan diri
(iii) Prinsip dan prosedur : Bekerjasama
D.R.A.B.C : Tolong menolong

51

Anda mungkin juga menyukai