Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN 4

MINGGU TUNJANG, TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN PENILAIAN /


& NILAI CATATAN
1 PK. 1.Kesihatan diri Diakhir proses p&p murid dapat : 1.1Kesihatan Diri Ujian bertulis
dan keluarga. a) Pengenalan sistem pembiakan Folio
1. Mengenal tubuh badan sendiri i) lelaki Lembaran kerja
Nilai Murni : dan memahami perubahan ii) perempuan
Menyayangi Diri fizikal kanak-kanak lelaki dan
perempuan. b) Seksualiti
2. Memahami cara menjaga i) Akil baligh (Klasifikasi Remaja)
kesihatan diri. ii) Perubahan fizikal
3. Menerangkan apa yang terjadi
pada makanan di setiap bahagian c) Sistem pencernaan
pencernaan. i) Bahagian-bahagian sistem pencernaan
ii) Fungsi sistem pencernaan
Contoh Aktiviti :
- Melabel bahagian sistem pencernaan
- Berlakon

2 PJ. 1.Kecergasan Diakhir proses p&p murid dapat : 1.Daya tahan kardiovaskular Ujian Cooper
a.Berjalan pantas selama 5 minit
Nilai Murni: 1 Meningkatkan daya tahan
Keyakinan diri kardiovaskular. Contoh Aktiviti :
2. Mengira kadar denyutan nadi. -Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara
3. Menyatakan 3 otot besar yang individu.
terlibat.

3 PJ. 1.Kecergasan Diakhir proses p&p murid dapat : 1.6 Daya Tahan Otot Gantung bengkok siku
a. ketingting dalam jarak 10m
Nilai murni : 1. Melompat ketingting dalam b. melompat dua belah kaki sambil bergerak 10m
Keyakinan diri jarak 10m c. ketingting dan melompat ke pelbagai arah 30
2. Melompat dua belah kaki sambil saat.
bergerak 10m . Contoh Aktiviti :
3. Ketingting dan melompat ke - ketingting atas kaki kiri dan kanan
pelbagai arah 30 saat. - melompat
melepasi rintangan bangku gimnastik, kayu,
gelung

1
MINGGU TUNJANG, TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN PENILAIAN /
& NILAI CATATAN
4 PJ. 2.Kemahiran Diakhir proses p&p murid dapat : 2.1 Permainan Perlakuan
2.1.1 Bola sepak
Nilai murni : a) Melakukan kemahiran asas permainan bola
Berdisiplin 1. Melakukan tendangan leret dan sepak
tendangan tinggi dengan i) Menendang
membezakan cara tendangan ii) Menahan dan mengawal
tersebut. Contoh Aktiviti:
2. Menahan bola dengan bahagian Tendangan Leret
kaki, peha dan dada. - menendang ditengah belakang bola
3. Merasa seronok , yakin dan - menendang bola bahagian kekuda kaki
riang beraktiviti. Tendangan tinggi
-tendangan bola bahagian kekuda kaki
-tendangan di bahagian bawah bola
ii) Menahan
Kaki - menahan dan mengawal bola bahagian dalam
kaki
Dada - menahan dan mengawal bahagian dada
Peha - mengawal dan menahan bola.

5 PJ. 2.Kemahiran Diakhir proses p&p murid dapat : 2.1.1 Bola sepak Perlakuan

Nilai murni : 1. Melakukan kemahiran asas a) melakukan kemahiran asas permainan


Bekerjasama menanduk bola jarak dekat dan bolasepak
jauh. Contoh Aktiviti:
2. Menyatakan langkah-langkah iii) menanduk
keselamatan semasa menanduk iv) menangkap
bola. v) dekat, jauh ( tanduk bola
3. Melakukan kemahiran asas bahagian dahi)
menangkap bola leret dan tinggi. vi) menangkap tendangan leret
4. Merasa yakin, gembira dan
seronok melakukan aktiviti
menanduk dan menangkap bola.

2
MINGGU TUNJANG, TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN PENILAIAN /
& NILAI CATATAN
6 PJ. 2.Kemahiran Diakhir proses p&p murid dapat : 2.1.1 Bola sepak Pemerhatian

Nilai murni: 1. Melakukan kemahiran asas a) Melakukan kemahiran asas permainan bola Ujian Amali
Bekerjasama melontar bola jarak dekat dan sepak
jauh serta lontaran masuk. vii) melontar
2. Melakukan kemahiran asas viii) mengelecek
mengelecek.
3. Berdisiplin dan bekerjasama.

7 PK.1. Kesihatan diri Diakhir proses p&p murid dapat : 1.2 Perasaan Folio
dan keluarga. a. Memahami Perasaan
1. mengenalpasti pelbagai perasaan i. Mengenalpasti pelbagai perasaan Buku skrap
Nilai murni: ii. Mengawal perasaan negatif
Bersopan 2. mengamalkan cara meluahkan
perasaan dengan sopan. Contoh Aktiviti :
- melakukan mimik muka pelbagai perasaan
- menulis karangan berkisahkan perasaan
8 PJ. 1.Kecergasan Diakhir proses p&p murid dapat : 1.7 Kekuatan Pemerhatian

Nilai Murni : 1. berinteraksi dan berkomunikasi a. Tolak patung 1. Ujian lontar bola aras
Bekerjasama dengan rakan dalam suasana b. Timbang garam dada
yang menyeronokkan. c. Dukung belakang 2. Ujian lompat jauh
Contoh Aktiviti : berdiri.
-kumpulan bertiga “grandfather’s clock” patung
-menggolek bola ke hadapan, belakang dan sisi.

3
MINGGU TUNJANG, TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN PENILAIAN /
& NILAI CATATAN
9 PJ. 1.Kecergasan Diakhir proses p&p murid dapat : 1.2 Kelenturan Pemerhatian

Nilai murni : a. Meregang otot-otot kaki – statik Duduk dan jangkau


Bertimbangrasa 1.mengilas badan ke kiri 10 kali dan
ke kanan 10 kali. Contoh Aktiviti :
- Mengilas badan ke kiri dan kanan

10 PJ.1.Kesihatan diri Diakhir proses p&p murid dapat : 1.3 Kekeluargaan Buku skrap
dan keluarga.
1. Memahami peranan keluarga a. Peranan keluarga
Nilai murni : dalam memupuk kasih sayang i. Hubungan kekeluargaan
Kasih sayang dalam keluarga. ii. Menangani gejala sosial
2. Berinteraksi dan berkomunikasi Contoh Aktiviti :
dengan rakan dalam suasana -menggumpul dan menampal keratan akhbar -
yang menyeronokkan. tentang gejala sosial.
Lakonan berkaitan suatu masalah keluaraga.

11 PJ. 1.Kecergasan Diakhir proses p&p murid dapat : 1.3 Koordinasi Ujian Nelson

Nilai Murni: 1. Golek dan tangkap bola a. golek dan tangkap bola berpasangan
Keyakinan berpasangan tanpa bola jatuh ke b. baling dan pukul bola berpasangan
tanah. c. golek dan kawal gelung rotan.
2. Lambung dan pukul bola kecil 8 Contoh Aktiviti :
dari 10. - golek bola ke depan, belakang, sisi
3. Golek dan kawal gelung rotan - guna bat rounders
sejauh 10 m. - golek dan kawal bola dengan sebelah dan dua
belah tangan

12 PJ.1.Kecergasan Diakhir proses p&p murid dapat : 1.4 Imbangan Ujian Dirian Bangau
(Stork Standing)
1. Melakukan aktiviti mengimbang a. mengimbang skala ke depan di atas bangku
Nilai murni: skala di atas bangku gimnastik gimnastik
Bertimbangrasa selama 10 saat b. mengimbang di hujung kaki dan bergerak di atas
2. mengimbang di hujung kaki dan bangku gimnastik.
bergerak di atas bangku
gimnastik sejauh 1 meter.

4
MINGGU TUNJANG, TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN PENILAIAN /
& NILAI CATATAN
13 PJ. 2. Kemahiran Diakhir proses p&p murid dapat : 2.1 Permaianan Pemerhatian

Nilai murni : 1. Melakukan kemahiran asas 2.1.3 Bola Jaring


Bekerjasama dalam permainan bola jaring a) Melakukan kemahiran asas bola jaring
dengan teknik yang betul. i) hantaran
2. Menggunakan kemahiran dalam Contoh Aktiviti:
situasi permainan dan Hantaran aras bahu, dada, atas kepala, bawah
pertandingan. pinggang, lantun.

14 PJ. 2.Kemahiran Diakhir proses p&p murid dapat : 2.1 Permainan Pemerhatian
2.1.3 Bola Jaring
1. Melakukan kemahiran asas
Nilai murni : dalam permainan bola jaring a)Melakukan kemahiran asas bola jaring
Bekerjasama dengan teknik yang betul. ii)menerima
2. Menggunakan kemahiran dalam iii)gerak kaki
situasi permainan dan iv)menjaring
pertandingan. Contoh Aktiviti:
3. Memahami dan mengamalkan Menerima
sikap positif dalam sukan yang -dari hadapan , sisi, bawah, atas,
diceburi.
Gerak kaki
-mendarat sebelah kaki
-mendarat dua belah kaki

Menjaring
-menjaring dengan sebelah dan kedua-dua belah
tangan.
15 PJ. 2. Kemahiran Diakhir proses p&p murid dapat : 2.1 Permainan Pemerhatian

Nilai murni : 1. Melakukan kemahiran asas 2.1.2 Hoki


Bertolenrasi dalam permainan hoki dengan a)Melakukan kemahiran asas hoki
teknik yang betul. i) memegang kayu hoki
2. Memahami kemahiran- ii)mengelecek
kemahiran permainan hoki. Aktiviti:
3. Berinteraksi dan berkomunikasi Memegang kayu hoki
dengan rakan dalam suasana -pukulan kanan
yang menyeronokkan. -mengelecek bola

5
-dua belah tangan (berlari)
Mengelecek
-hadapan ,kanan dan kiri.

MINGGU TUNJANG, TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN PENILAIAN /


& NILAI CATATAN
16 PK.3.Kebersihan Diakhir proses p&p murid dapat : 3.1 Keselamatan Buku skrap
dan Keselamatan a) Keselamatan di jalan raya
Persekitaran. 1. Memahami dan mematuhi i) Tanda keselamatan jalan raya
arahan serta peraturan, ii) Mematuhi peraturan – peraturan jalan raya.
Nilai murni : keselamatan di rumah, tempat Contoh aktiviti :
Bertanggungjawab permainan dan semasa -perbincangan mengenai keselamatan di jalan raya.
perjalanan bagi menjaga -menyenaraikan punca- punca kemalangan.
keselamatan diri. -menyenaraikan langkah-langkah keselamatan perlu
2. Mengaplikasikan pengetahuan diambil.
dan kemahiran kesihatan dalam
kehidupan.

17 PJ. 1.Kecergasan Diakhir proses p&p murid dapat : 1.5 Ketangkasan Ujian Ketangkasan Illionas.

Nilai Murni: 1. Melakukan aktiviti ketangkasan a. Lari zig-zag mengikut tanda skital
Bertoleransi dengan riang dan yakin. b. Lari ulang alik 10m
2. Menyatakan perasaan sebelum, Contoh Aktiviti :
semasa dan selepas mengadakan -lari sambil mengutip objek atau alat
aktiviti. -lari sambil mengutip dan meletak objek atau alat.

18 PJ. 1.Kecergasan Diakhir proses p&p murid dapat : 1.8 Masa Tindak balas Ujian Nelson

Nilai murni : 1. Melakukan aktiviti dalam a. Pukul berapa Tok Harimau ? Choice-Response-Movement.
Keyakinan jangkamasa yang ditetapkan b. Belalang belatuk
setelah menerima arahan. c. Sebut nombor (berlari apabila nombor disebut)
2. Memahami aktiviti-aktiviti yang Contoh Aktiviti :
dapat meningkatkan tahap -baling pundi kacang, tepuk tangan dan
tindakbalas kendiri. menangkapnya.
-permainan dalam bulatan.
19 PJ. 3.Kesukanan Diakhir proses p&p murid dapat : 3.2 Pengurusan Folio
Ujian bertulis
Nilai murni : 1. Mengetahui jenis-jenis makanan a) Pengurusan Diri
Bersyukur yang membekalkan tenaga. i)Amalan pemakanan untuk tenaga.
2. Menyatakan pentingnya makanan b) Pengurusan alatan permainan dan sukan
seimbang. i)Penjagaan alatan sukan dan permainan
3. 3. Merasa syukur kerana badan Contoh Aktiviti :

6
sihat. -melabel
-melukis poster
-mengelaskan jenis makanan dan fungsinya

MINGGU TUNJANG, TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN PENILAIAN /


& NILAI CATATAN
20 PJ.3.Kesukanan Diakhir proses p&p murid dapat : 2.1 Keselamatan Ujian bertulis

Nilai murni: 1. Memahami dan mematuhi a) Keselamatan semasa beraktiviti Buku skrap
Bersopan arahan serta peraturan, i) Alatan (padang,gelanggang, dewan)
keselamatan di tempat
permainan bagi menjaga Contoh Aktiviti :
keselamatan diri. -menamakan kawasan permainan di tempat tinggal
2. Mengaplikasikan pengetahuan murid.
dan kemahiran kesihatan dalam -menamakan alat-alat permainan yang biasa
kehidupan. dimainkan.
-melukis simbol-simbol keselamatan.
21 PK.3.Kebersihan Diakhir proses p&p murid dapat : 1.3 Pertolongan Cemas Simulasi
dan keselamatan
persekitaran. 1. Mengetahui dan memahami a. maksud Folio
kaedah asas pertolongan cemas b. rawatan awal(kecederaan ringan)
Nilai murni : dan fungsi Perkhidmatan c. perkhidmatan kesihatan
Bertolenrasi Kesihatan Sekolah. Contoh Aktiviti :
-ceramah, melawat pusat kesihatan.

22 PJ. 2.Kemahiran Diakhir proses p&p murid dapat : 2.3 Pendidikan Pergerakan Perlakuan
a. Gimnastik Irama
Nilai murni: 1. Melakukan kemahiran asas i) imbangan
Bertimbangrasa dalam gimnastik dengan teknik ii)melentik
yang betul. Contoh Aktiviti :
2. Menyatakan aktiviti gimnastik Imbangan
irama dapat meningkatkan -imbangan dengan sebelah kaki
kecergasan. -berdiri tegak
-berdiri dengan kaki kiri dan angkat kaki kanan ke
paras lutut.
-berdiri atas bebola kaki, kekalkan kedudukan selama
3 saat.
-turun kaki kanan dan langkah ke depan dengan kaki
sama.

Melentik
-melutut, melentik ke belakang

7
-melutut, badan bersudut tegak dengan kaki
-lunjur lengan ke atas dan melentik badan ke belakang
-kembali ke kedudukan asal.

MINGGU TUNJANG, TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN PENILAIAN /


& NILAI CATATAN
23 PJ. 2. Kemahiran Diakhir proses p&p murid dapat : 2.3 Pendidikan Pergerakan Perlakuan
iii) Meringkuk dan melunjur
Nilai murni: 1. Melakukan kemahiran asas
Bertolenrasi menggunakan alatan gimnastik Contoh Aktiviti :
dengan teknik yang betul. -berlari, meringkuk dan melunjur
2. Menyenaraikan peralatan yang -berdiri tegak, kaki rapat
sesuai digunakan dalam -bengkokkan lutut sedikit sambil membulatkan badan,
gimnastik irama. kuncupkan otot-otot abdomen.
3. Yakin dan riang beraktiviti. -tunduk kepala dan condong sedikit ke depan
-luruskan badan sambil hayunkan tangan ke
24 PJ. 1.Kecergasan Diakhir proses p&p murid dapat : 1.2 Kelenturan Ujian lompatan kuardan

Nilai murni : 1. Melakukan aktiviti kelenturan a. meregang otot-otot kaki


Tolong –menolong untuk meningkatkan tahap b. mengilas badan ke kiri dan ke kanan.
kecergasan.
2. Mengetahui cara melakukan
aktiviti kelenturan.
25 PJ. 2.Kemahiran Diakhir proses p&p murid dapat : 2.1 Permainan Perlakuan

Nialai murni : 1. Melakukan kemahiran asas 2.1.2 Hoki


Bekerjasama dalam permainan hoki dengan
teknik yang betul a) Melakukan kemahiran asas hoki
2. Berinteraksi dan berkomunikasi iii) membuat hantaran
dengan rakan dalam suasana
yang menyeronokkan. Contoh Aktiviti :
3. Menyatakan peralatan dan Hantaran
fungsinya -tolakan semasa bola bergerak
-hantaran jauh
-tolakan kayu terbalik (tolak hadapan)

8
MINGGU TUNJANG, TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN PENILAIAN /
& NILAI CATATAN
26 PJ. 2.Kemahiran Diakhir proses p&p murid dapat : 2.1 Permainan Perlakuan

Nilai murni : 2. Melakukan kemahiran asas 2.1.2 Hoki


Bertimbang rasa dalam permainan hoki dengan
teknik yang betul a) Melakukan kemahiran asas hoki
3. Berinteraksi dan berkomunikasi iv) menjaringkan gol
dengan rakan dalam suasana
yang menyeronokkan. Contoh Aktiviti :
4. Menyatakan peralatan dan -menjaringkan gol menerusi pukulan, tolakan dan
fungsinya. pukulan penalti
-pergerakan semasa membuat jaringan.

27 PJ. 2.Kemahiran Diakhir proses p&p murid dapat : 2.1Permainan Perlakuan

Nilai murni: 1. Melakukan kemahiran asas 2.1.2 Hoki


Berkeyakinan dalam permainan hoki dengan
teknik yang betul. a) melakukan kemahiran asas hoki
2. Berinteraksi dan berkomunikasi v) menjaga gol
dengan rakan dalam suasana Contoh Aktiviti :
yang menyeronokkan. -menampan bola denan pad dan kickers.
3. Menyatakan peralatan dan -menggunakan kaki dan kickers untuk menolak bola
fungsinya. -menendang untuk menyelamatkan bola.

28 PK.3. Kebersihan Diakhir proses p&p murid dapat : 3.1 Keselamatan Buku skrap
dan Keselamatan
Persekitaran. b. Keselamatan di air Folio
1. Memahami dan mematuhi i. Pengangkutan air
Nilai murni : arahan serta peraturan, ii. Banjir Ujian Bertulis
Kebersihan keselamatan di jalanraya,
keselamatan api dan air. c. Keselamatan api
2. Mengaplikan pengetahuan dan i. Punca kebakaran
menjaga keselamatan dalam Contoh Aktiviti :
kehidupan. -melukis simbol-simbol keselamatan di air.

9
-perbincangan punca-punca kebakaran
-perbincangan langkah-langkah keselamatan
penggunaan kenderaan di air.
-perbincangan langkah-langkah keselamatan ketika
banjir.

MINGGU TUNJANG, TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN PENILAIAN /


& NILAI CATATAN
29 PJ. 1.Kecergasan Diakhir proses p&p murid dapat : 1.8 Masa Bertindakbalas Ujian Nelson

Nilai murni: 1. Melakukan aktiviti dalam a. Pukul berapa Tok Harimau ? Choice- Response-
Bekerjasama jangkamasa yang ditetapkan b. Belalang belantuk. Movement.
setelah menerima arahan. c. Sebut nombor ( Berlari apabila nombor disebut)
2. Merasa yakin, riang dan seronok Contoh Aktiviti :
beraktiviti. -baling pundi kacang, tepuk tangan dan tangkap
-kejar mengejar
-permainan dalam bulatan.

30 PK.2. Gaya Hidup Diakhir proses p&p murid dapat : 2.1 Pemakanan Folio
Sihat Dan Selamat
1. Mengenalpasti kumpulan a. Makanan mengikut piramid makanan Buku skrap
Nilai murni : makanan dan fungsinya. i. bijirin – karbohidrat
Menyayangi diri 2. Melakar dan melukis jenis-jenis ii. buah dan sayur-sayuran – vitamin Lembaran kerja
makanan mengikut kumpulan iii. ikan, daging dan kekacang – protin
makanan dan fungsinya. iv. susu dan hasil tenusu – lemak
3. Menyayangi tubuh sendiri dan Contoh Aktiviti :
menjaga kesihatan. -melabel
-melukis poster
-mengelaskan jenis-jenis makanan dan fungsinya
-mengumpul dan menampal gambar di buku skrap.

31 PJ. 1.Kecergasan Diakhir proses p&p murid dapat : 1.1 Daya Tahan Kardiovaskular Ujian Cooper

Nilai murni: 1. Melakukan aktiviti berjalan a. berjalan pantas – 5 minit


Tolong-menolong pantas, pikul beban dan b. senamrobik – senaman ritma 5 minit
senamrobik bagi meningkatkan Contoh Aktiviti :
keupayaan kecergasan fizikal - lurus 20m/30m
dengan riang dan yakin. - bengkang-bengkok 20m / 30m
2. Berinteraksi dan ber -komunikasi - berulang-alik
dengan rakan dalam suasana - lari setempat
yang menyeronokkan. - lompat silang.

10
MINGGU TUNJANG, TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN PENILAIAN /
& NILAI CATATAN
32 PJ. 3.Kesukanan Diakhir proses p&p murid dapat : 3.3 Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Lembaran kerja

Nilai murni : 1. Mengenalpasti kesan a. Pengambilan Ubat Buku skrap.


Berdisiplin pengambilan ubat dalam Contoh Aktiviti :
kehidupan seharian. -kesan dan nilai
2. Menyatakan kesan dan -melukis poster
keburukan akibat -menyenaraikan akibat penyalah gunaan dadah
penyalahgunaan bahan.
33 PJ. 2. Kemahiran Diakhir proses p&p murid dapat : 2.2 Olahraga Perlakuan
a. Balapan
Nilai murni: i) teknik asas larian
Berdisiplin 1. Melakukan permulaan lari pecut ii) teknik asas permulaan larian
dengan teknik yang betul. Contoh Aktiviti :
2. Menyatakan isyarat yang - kegarisan
digunakan semasa fasa - sedia
permulaan dengan betul. - berlepas
- fasa berlepas

34 PJ. 2. Kemahiran Diakhir proses p&p murid dapat : 2.2 Olahraga Perlakuan

Nilai murni: 1. Melakukan aksi fasa larian dan a. Balapan


Bekerjasama fasa penamat dengan betul. iii) teknik asas menamatkan larian
2. Menerangkan aksi fasa larian iv) lari berganti-ganti
dan fasa penamat dengan betul.
3. Melakukan pertukaran baton Contoh Aktiviti :
dengan mengenalpasti zon - fasa penamat
pertukaran baton. - menghantar dan menerima baton.

11
MINGGU TUNJANG, TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN PENILAIAN /
& NILAI CATATAN
35 PJ. 2.Kemahiran Diakhir proses p&p murid dapat : 2.3 Pendidikan Pergerakan Perlakuan

Nilai murni : 1. Melakukan tiga aktiviti utama b. Gimnastik Artistik


Menghormati gimnastik artistik. iii) pendaratan
2. Menamakan enam pola iv) statik
pergerakan dalam gimnastik Contoh Aktiviti :
artistik. Pendaratan
3. Merasa yakin, riang dan seronok -lari melonjak dari papan anjal , mendakap lutut dan
melakukan pergerakan gimnastik mendarat dengan dua belah kaki.
artistik. -berdiri kaki rapat dan tangan disisi.
-lari 5 hingga 7 langkah laju melonjak ke depan
dengan dua belah kaki rapat atas papan anjal.
-semasa di udara luruskan badan dan pusing 360
darjah.
-mendarat dengan bengkokkan lutut sedikit.

Statik
-imbangan ‘L’
-duduk di atas peti lombol
-tapak tangan disisi badan dan hala ke depan
-luruskan kaki dan naikkan punggung dan kedudukan
kaki selari dengan lantai selama 3 saat.

36 PJ. 2.Kemahiran Diakhir proses p&p murid dapat : 2.1 Permainan Perlakuan

Nilai murni : 1. Melakukan kemahiran asas 2.1.4 Bola baling


Bertolenrasi dalam permainan dengan teknik
yang betul. a) Melakukan kemahiran asas permainan bola baling
2. Berinteraksi dan berkomunikasi i) hantaran
dengan rakan dalam suasana ii) menerima
yang menyeronokkan. Contoh Aktiviti :
3. Menyatakan peralatan dan Hantaran

12
fungsinya. -aras bahu, dada, atas kepala, bawah pinggang, lantun.

Menerima
-dari hadapan , atas , sisi, bawah

MINGGU TUNJANG, TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN PENILAIAN /


& NILAI CATATAN
37 PJ. 2.Kemahiran Diakhir proses p&p murid dapat : 1.1 Permainan Perlakuan

Nilai Murni : 1. Melakukan kemahiran asas 2.1.4 Bola baling


Bekerjasama dalam permainan dengan teknik
yang betul. a)Melakukan kemahiran asas permainan bola
2. Berinteraksi dan berkomunikasi baling
dengan rakan dalam suasana ii) Menerima
yang menyeronokkan. iii) Mengelecek
Contoh Aktiviti :
- menerima dari hadapan, atas, sisi, bawah.
- Mengelecek – setempat dan bergerak
38 PJ. 2.Kemahiran Diakhir proses p&p murid dapat : 2.1 Permainan
Perlakuan
Nilai Murni : 1. Melakukan kemahiran asas 2.1.4 Bola baling
Berdisiplin dalam permainan dengan teknik
yang betul. a) Melakukan kemahiran asas permainan bola
2. Berinteraksi dan berkomunikasi baling
dengan rakan dalam suasana iv) menjaring
yang menyeronokkan. v) mengawal gol
3. Menyatakan peralatan dan Contoh Aktiviti :
fungsinya. -menjaring terus / lantun
-mengawal dengan tangan
-mengawal dan menahan bola dengan kaki
39 PK.2.Gaya Hidup Diakhir proses p&p murid dapat : 2.2 Penyalahgunaan bahan Lembaran kerja
Sihat Dan Selamat
1. Mengenalpasti jenis-jenis bahan a. Perbezaan dadah, ubat dan racun. Folio
Nilai Murni : yang mengandungi dadah dalam Contoh Aktiviti :
Bertanggungjawab kehidupan seharian. i) melukis poster
2. Menyatakan perbezaan dadah, ii) senaraikan akibat penyalahgunaan dadah
ubat dan racun.

13
40 PJ. 2.Kemahiran Diakhir proses p&p murid dapat : 2.2 Olahraga Perlakuan
b. Padang
Nilai Murni : 1. melakukan teknik lompat jauh i. Lompat jauh – gaya layar, gantung, tendang
Bekerjasama yang betul. kayuh.
2. Menunjukkan fasa-fasa Contoh Aktiviti :
lompatan yang telah dipelajari. -mendarat dengan betul
-lompat melepasi halangan
-lompat anak sungai

MINGGU TUNJANG, TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN PENILAIAN /


& NILAI CATATAN
41 PJ. 3.Kesukanan Diakhir proses p&p murid dapat : 3.4 Etika dalam sukan. Lembaran kerja

Nilai Murni : 1. memahami kepentingan a. semangat kesukanan Ujian bertulis.


Berdisiplin semangat kesukanan dan i) kesungguhan
kesungguhan dalam sukan. b. disiplin dalam sukan dan permainan
2. Mengetahui dan mengamalkan
sikap positif dalam bidang sukan Contoh Aktiviti :
yang diceburi seperti -perbincangan menanamkan semangat kesukanan di
bersungguh-sungguh, tidak kalangan ahli sukan
berputus asa, berdisiplin. -tayangan video
42 PJ. 2.Kemahiran Diakhir proses p&p murid dapat : 2.4 Rekreasi Folio

Nilai Murni : 1. Mengetahui masa yang sesuai a. Kraf perkhemahan Ujian bertulis
Bertoleransi untuk berekreasi. Contoh Aktiviti :
2. Menyatakan peralatan dan bahan -mengumpul dan menampal gambar
yang penting semasa -melukis pelan lokasi susun atur kraf perkhemahan
perkhemahan. -berbincang untuk merancang aktiviti perkhemahan.
3. Menyatakan perasaan apabila
melibatkan diri dalam
perkhemahan.

14