Anda di halaman 1dari 10

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

RPH 1

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH : 3 FEBRUARI 2014 (ISNIN) MASA : 810-910PAGI (60 MINIT)

TEMA : KESELAMATAN TAJUK : BERWASPADA SELALU

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KSSR) (KEMAHIRAN LISAN)

RPH 1

Tarikh /Hari Hari Tahun Bil Murid Masa Mata Pelajaran Tema Tajuk

: 03. 02. 2014 : Isnin : 3 Mawar : 34 orang : 8.10 9.10 pagi : Bahasa Malaysia : Keselamatan : Berwaspada Selalu STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: i. Menceritakan pengalaman mereka dalam peristiwa yang pernah berlaku dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Bercerita berdasarkan petikan teks yang dibaca dengan menggunakan sekurang-kurangnya tiga ayat tunggal dan tiga ayat majmuk.

ii.

Sistem Bahasa Tatabahasa : Sintaksis ayat tunggal dan ayat majmuk Kosa kata : terkejut, Bergegas, panik, bertungkus lumus, merebak

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

RPH 1

Pengisian Kurikulum Ilmu : ilmu keselamatan Nilai Murni : Kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesyukuran Pendidikan Alam Sekitar : kecintaan akan keindahan desa Kreativiti : Pergerakan kreatif - Imaginasi dan visualisasi Elemen Keusahawanan EK 1: 1.4 Daya kreativiti dan inovasi : memerhati dengan bertujuan dan menghasilkan banyak idea

Kemahiran Bernilai Tambah KB: Menghubung kait KP: Verbal linguistik, Interpersonal dan kinestatik BCB : Mengumpul maklumat dan memproses maklumat Pembelajaran kontekstual : Menghubung kait

Bahan bantu mengajar Jenis Gambar tunggal Petikan teks Borang penilaian markah Bilangan 3 34 5

1 2 3

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat atau melibatkan diri dalam peristiwa yang tidak diingini.

TAHUN Langkah /masa Induksi Set (5 minit)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan

RPH 1

Soalan 1. Apakah yang anda boleh lihat melalui gambar yang ditunjukkan? 2. Apakah aspek keselamatan yang perlu kita ketahui semasa berada di tempattempat berikut? 3. Mengapakah kita harus berwaspada semasa berada di tempat-tempat berikut? Isi pelajaran Berwaspada selalu Guru menunjukkan tiga keping gambar tunggal, iaitu gambar di kolam renang, dapur dan lebuh raya. Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran pada hari ini.

BBM Gambar tunggal KB Menghubung kait BCB Memproses maklumat Pembelajaran Kontekstual Menghubungkaitka n dengan pengalaman dalam kehidupan

Langkah 1 (10 minit)

Tajuk petikan : Kebakaran Rumah Tina

Aktiviti 1 Setiap murid akan diberikan satu petikan teks. Murid-murid akan membaca teks tersebut secara senyap.

BBM Petikan teks KB Menghubung kait KP Verbal linguistik

Aktiviti 2 Semua murid akan membaca petikan teks tersebut dengan suara yang kuat dan secara serentak.

Nilai Murni Bekerjasama Kejujuran

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Guru juga akan memilih beberapa murid untuk membaca petikan teks. BBM Petikan teks

RPH 1

Langkah 2 (15 minit)

Contoh Kosa kata yang berkaitan dengan petikan teks: Terkejut Bergegas Panik Bertungkus-lumus Merebak

Aktiviti 1 Guru membahagikan murid kepada lima kumpulan. Setiap kumpulan perlu memilih seorang ketua. Aktiviti 2 Guru menyenaraikan kosa kata dalam petikan teks yang berkenaan. Murid dikehendaki membina sekurang-kurangnya tiga ayat tunggal dan tiga ayat majmuk kosa kata dan perkataan-perkataan lain yang terdapat dalam petikan teks.

Pendekatan Induktif Teknik Perbincangan KP Interpersonal Verbal linguistik Nilai Murni Bekerjasama Hormatmenghormati Penilaian objektif Senarai ayat tunggal dan ayat majmuk yang dibina oleh murid.

Langkah 3 (25 minit) Cerita yang disampaikan oleh

Aktiviti 1 1. Guru meminta wakil daripada setiap kumpulan

BBM Borang penilaian markah KP

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU untuk bercerita berdasarkan kosa kata dan ayatayat yang telah dibina. 2. Kumpulan lain diminta menilai persembahan cerita dengan menggunakan borang penilaian markah. 3. Guru mengulas persembahan kumpulan. Aktiviti 2 Verbal Linguistik Intrapersonal

RPH 1

wakil setiap kumpulan.

Senarai ayat tunggal dan ayat majmuk yang digunakan oleh murid dalam cerita yang disampaikan.

1. Guru meminta murid-murid yang lain mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk yang digunakan dalam cerita yang disampaikan oleh setiap wakil kumpulan.

Penilaian Objektif: Guru memastikan murid bercerita dengan tepat, sebutan yang betul dan intonasi yang betul. Borang penilaian markah

Cerita yang disampaikan oleh murid berdasarkan pengalaman masing-masing.

Pengayaan 1. Murid diminta menceritakan pengalaman tentang peristiwa yang pernah berlaku dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul. Pemulihan 1. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga aspek keselamatan semasa menggunakan api. Guru meminta murid merumuskan isi pelajaran dengan mengaitkan gambar-gambar tunggal yang ditunjukkan semasa sesi induksi.

Membaca kad pesanan tentang aspek keselamatan semasa menggunakan api. Penutup 5 minit Penutup Kognitif : Kita haruslah mengambil kira aspek keselamatan semasa kita berada di mana-mana tempat sahaja.

KB Merumus Nilai Kesyukuran KP: Verbal linguistik

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Guru menasihati murid-murid supaya berwaspada walau di mana pun. Aspek keselamatan perlu diambil kira. Intrapersonal

RPH 1

Sosial : Nasihat daripada guru

Aktiviti Susulan: Murid-murid perlu mencari maklumat tentang aspek keselamatan semasa di makmal sains sekolah.

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

RPH 1

Penyemakan dan pengesahan RPH Disemak oleh pensyarah pembimbing Disemak oleh Guru Besar:

Catatan:

Catatan:

Tandatangan : Nama : Tarikh :

Tandatangan : Nama : Tarikh :

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

RPH 1

PENULISAN CATATAN REFLEKSI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA ISU Kekuatan: BUKTI TINDAKAN SUSULAN

Kelemahan:

Disemak oleh Guru Pembimbing Catatan:

Disemak oleh Pensyarah Pembimbing Catatan:

Tandatangan : Nama : Tarikh :

Tandatangan : Nama : Tarikh :

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

RPH 1